Truyện mới

Xem thêm

Pokemon Chi Bắt Trùng Thiếu Niên

25 Chương 81,595 lượt nghe

Siêu Năng Danh Soái

76 Chương 95,368 lượt nghe

Vua địa Sản

52 Chương 77,358 lượt nghe

Thái Thượng Hồn đạo

37 Chương 90,048 lượt nghe

Mịch Tiên

92 Chương 92,419 lượt nghe

Long Hồn Kiếm Thánh

45 Chương 68,333 lượt nghe

Bất Hủ Long đế

44 Chương 79,717 lượt nghe

Ngự Thú Chúa Tể

70 Chương 92,088 lượt nghe

Huyền Môn Cao Thủ Tại đô Thị

52 Chương 69,398 lượt nghe

Thiên Thần Cấm điều

180 Chương 86,702 lượt nghe

Truyện đề xuất

Lão đại Hắc Bang Cực Sủng Vợ Yêu

5 Chương 48,974 lượt nghe

Nữ Nhân Của Thị Trưởng

5 Chương 48,539 lượt nghe

Bạn Trai Kỳ Lạ Của Tôi

29 Chương 41,145 lượt nghe

Chọc Tức Vợ Yêu Mua Một Tặng Một

174 Chương 40,313 lượt nghe

Chúa Tể Chi Vương

5 Chương 39,759 lượt nghe

Gian Nịnh Quốc Sư Yêu Tà Thê

5 Chương 34,506 lượt nghe

Kết Hôn âm Dương

5 Chương 33,142 lượt nghe

Đích Nữ Vô Song

5 Chương 30,516 lượt nghe

Truyện Kiếm Hiệp

Xem thêm

Võ Nhập Ma đồ

24 Chương 74,921 lượt nghe

áo Thuật Niên đại

32 Chương 75,097 lượt nghe

đồng Hồ Trò Chơi

36 Chương 79,074 lượt nghe

Võ Hiệp Chi Thần Cấp Chưởng Môn

38 Chương 86,012 lượt nghe

Tối Cường Thiên đan Sư

64 Chương 81,933 lượt nghe

Ngạo Kiếm đế Tôn

44 Chương 99,328 lượt nghe

Y đạo Quan đồ

180 Chương 81,875 lượt nghe

Duyên âm

6 Chương 85,785 lượt nghe

Vợ À Thua Em Rồi

1 Chương 95,815 lượt nghe

Trầm Hương Máu

1 Chương 72,332 lượt nghe

Truyện Tiên Hiệp

Xem thêm

Trọng Sinh Chi Dưỡng Trư đại Lão

36 Chương 90,204 lượt nghe

Ghe Hàng Bông

1 Chương 67,151 lượt nghe

đàn Bà Góa Chồng

5 Chương 77,856 lượt nghe

Thâu Thiên Chi đạo

22 Chương 78,844 lượt nghe

Trọng Sinh Thương Trụ Vương

44 Chương 70,356 lượt nghe

Ta Có Thể Phục Chế Vạn Tộc Thiên Phú

60 Chương 81,752 lượt nghe

đan Sư Kiếm Tông

160 Chương 77,632 lượt nghe

Biên Hoang Truyền Thuyết

54 Chương 97,105 lượt nghe

Thứ Tử Phong Lưu

78 Chương 86,389 lượt nghe

Chí Cao Thần đế

40 Chương 65,795 lượt nghe

Truyện Huyền Nhuyễn

Xem thêm

Mộng Tưởng Làm Vua

45 Chương 62,201 lượt nghe

Huyền Giới Công Ty Du Lịch

40 Chương 76,434 lượt nghe

đại Tần Chi Sống Lâu Vạn Năm

32 Chương 84,204 lượt nghe

Bách Luyện Phần Tiên

38 Chương 80,445 lượt nghe

21 Thế Kỷ đích Tử Linh Pháp Sư

44 Chương 86,168 lượt nghe

Trọng Sinh Chi Thiên Vận Phù Sư

56 Chương 61,605 lượt nghe

đô Thị đại Tiên Quân

64 Chương 79,303 lượt nghe

Thuần Dương Chân Tiên

50 Chương 90,768 lượt nghe

Pháp Sư Làng Thượng

1 Chương 96,320 lượt nghe

Truyện Đô Thị

Xem thêm

Võ Nhập Ma đồ

24 Chương 74,921 lượt nghe

áo Thuật Niên đại

32 Chương 75,097 lượt nghe

đồng Hồ Trò Chơi

36 Chương 79,074 lượt nghe

Võ Hiệp Chi Thần Cấp Chưởng Môn

38 Chương 86,012 lượt nghe

Tối Cường Thiên đan Sư

64 Chương 81,933 lượt nghe

Ngạo Kiếm đế Tôn

44 Chương 99,328 lượt nghe

Y đạo Quan đồ

180 Chương 81,875 lượt nghe

Duyên âm

6 Chương 85,785 lượt nghe

Vợ À Thua Em Rồi

1 Chương 95,815 lượt nghe

Trầm Hương Máu

1 Chương 72,332 lượt nghe

Truyện Xuyên Không

Xem thêm

Huyền Môn Cao Thủ Tại đô Thị

52 Chương 69,398 lượt nghe

Tuyệt đối Giao Dịch

42 Chương 72,781 lượt nghe

Võng Du Chi Thần Vương Pháp Tắc

50 Chương 93,743 lượt nghe

Mẹ Nuôi Báo Oán

1 Chương 88,953 lượt nghe

Ma Tàu Quan đông

3 Chương 68,584 lượt nghe

Nàng Dâu Quạ Mổ

1 Chương 81,498 lượt nghe

Sư Phụ Của Ta Là Tôn Ngộ Không

78 Chương 92,270 lượt nghe

Cấm Khu Chi Hùng

96 Chương 75,285 lượt nghe

Player Xin Tự Trọng

32 Chương 93,087 lượt nghe

Ta Không Phải Thực Sự Nghĩ Gây Chuyện A

20 Chương 84,634 lượt nghe

Truyện Dị Dới

Xem thêm

Bất Hủ Long đế

44 Chương 79,717 lượt nghe

Gấu Sinh Từ Vượt Ngục Bắt đầu

28 Chương 63,411 lượt nghe

Bắt đầu đánh Dấu Mười Vạn Năm

14 Chương 62,816 lượt nghe

Ta Thật Là Diễn Viên

32 Chương 95,579 lượt nghe

Võ Cực Tông Sư

60 Chương 89,132 lượt nghe

Tế Phẩm Sống

4 Chương 66,900 lượt nghe

Hải đảo Tiểu Nông Trường

22 Chương 71,458 lượt nghe

Superman Chi Ta Chỉ Muốn Sống Bình Thường

48 Chương 63,933 lượt nghe

Tam Quốc Chi Triệu Hoán Mãnh Tướng

100 Chương 75,058 lượt nghe

Sư Tử Thú Lữ đồ

68 Chương 93,824 lượt nghe