1 2 3

Điệp viên siêu quậy

Nó là một điệp viên quốc tế trong thế giới ngầm Nhưng nó chỉ có 17 tuổi đầu thôi..còn đang học cấp 3 Tại trường học , nó đã gặp bao nhiêu truyện phiền phức.... Nói tóm lại nó ghét đi học .... Đã vậy nó sẽ cho mọi người biết tay khi ép nó đi học.. HA! HA! HA HA HA HA ........... Chúc bạn có những giây phút vui vẻ khi đọc truyện Điệp Viên Siêu Quậy!
Xem thêm
Ẩn
Dừng sau:   :   :    giây.