Ai Đang Mệt Mỏi Khổ Đau Nên Nghe Lời Phật Dạy Phiền Não Sẽ Tan Biến Thật Đấy - Chánh Pháp Như Lai

ai Đang mệt mỏi khổ Đau nên nghe lời phật dạy   phiền não sẽ tan biến thật Đấy  - chánh pháp như lai
Cướp đi người bạn đời của con.Hiện nay đời sống cũng chẳng nên vui vẻ.Cuộc đời dạy trẻ nhạc chán chường.Hạnh phúc đã mất đi không bao giờ trở lại.Gửi anh ít đi xa đi với.Số phận duyên nợ chỉ có thế thôi.Dịch vào lúc.Cần cầu mong cho hỏi được bình an.Nhưng còn lại thấy có cái gì không ổn đối với họ.Thân tứ đại này có phải là đủ.Giá.Lửa.Hợp lại rồi tan đi.Đó là số phận phải không chưa thì.Xin thầy chỉ cho con.Không có sự sống sao thì chết.Mà chỉ có sự nối tiếp của luật nhân quả.Giải trí hữu hạn của con như.Không thể hiểu thấu được sự tiếp nối của định luật nhân quả luân hồi.Nên thấy có sang dạ có tử.Sự thật sang tử là một diễn biến của luật nhân quả.Xác định sự vô thường của các pháp chồng thế gian này.Cách phát trong thế gian này đều chịu luật vô thường.Shin diệt của nhân quả.Gì thế.Không có pháp nào trong thế gian này ra khỏi sự chi phối của luật nhân quả.Đơn cấp pháp thường xanh.Theo chu kì tuần tự của định luật và mỗi pháp phải chịu sự biến.Người bạn đời của con gặp nhau trong duyên nhân quả để trả dây dây trả.Thiếu gia cá sông.Thì phải thêm định luật nhân quả tiếp tục trả dây sự .Con không thiếu hiểu điều đó.Nên tạo thêm nhân quả thương nhớ rằng dịch và tối buồn.Không phải tối cuộc chiến nhân quả của người đã mất.Mà tối bộ kinh nhân quả tương ứng.Lòng thương nhớ của con sẽ gặp nhân quả tương ứng với lòng thương nhớ đó.Để mặc cả dây rồi trả.Còn những quả kia.Tức là người bạn đời của con.Đã trả dây xung thì không còn tương ứng với con nữa.Cho nên.Con yeu minh và viên đã.Đã thương nhớ một nhân quả.Để rồi thêm vật lý một nhân quả khác tàng tối qua.Để kiếp sống đời đời chẳng bao giờ thoát ra khỏi biển khổ sanh tử luân hồi.Còn muốn tu hành giải.Kỳ hai đoạn nhất sợi dây tiếp sức.Xử lý kiếp số này là con đường tiếp tục sinh tử luân hồi đầy đau khổ mãi mãi.Tình cảm của con người.Làm một sợi dây rất khó.Nếu không thấu suốt được luật nhân quả thì không bao giờ đoạn sạc.Acc.Người tu theo đạo phật thấy ái cứu xử như một con rắn.Nó tưởng đêm đến nọc độc khổ đau cho loài người.Con là một con người đang bị.Đọc của ekip.Một người vợ khóc chồng.Một người chồng thương vợ.Là ai kiếp sử.Một người mẹ thương con.Gửi con thương mẹ .Giải quyết sự.Nói cho.Tất cả các tình cảm thương yêu nhau là phải kiếm sự.Người nào đã bị gì tình cảm yêu thương ấy.Trong đạo phật gọi là.Đã bị nổ.Độc rắn nhân quả trứng.Đứa nào đoán được đọc đọc này là.Kẻ đó làm chủ rắn độc nhân quả.Nếu không làm chủ được nhân quả.Đời đời kiếp kiếp ta sẽ bị nọc độc cắn nhân quả.Làm cho ta sống trong cảnh khổ đau.Triền miên bất tận.Con cần phải thấu suốt lực nhân quả.Đi không còn buồn khổ du.Trong luật nhân quả.Khi một người mất đi.Thì chỉ còn nghiệp lực của nhân quả tiếp tục tái sanh luôn hộ và người bạn đời của con.Đâu có cái gì gọi là người bạn của con.Sự thương nhớ của con chỉ là nhớ lại một hình bóng ảo tưởng của con mà thôi.Cũng như tiện giờ.Trong kiếp sống này có bao giờ nghĩ đến thương người bạn đời trong kiếp quá khứ của mình tránh.Chắc điều đó không bao giờ có phải không con.Cũng như người bạn đời của con đã chết.Thì chồng trước khi.Hồi đó có còn nhân quả để mà nhớ đến con nữa.Trong họ chỉ biết kiếp hiện tại của họ mà thôi.Cũng như con bây giờ cũng như.Chỉ có vô minh điên dại đi khóc nhân quả.Nhân quả có nghĩa lý gì đâu.Đó là những hành động của con rắn độc ái tuyết sự.Nó đang làm khổ loài người trên hành tinh này.Khiến cho nước mắt của con người còn nhiều hơn nước biển.Trên hành tinh này.Duy nhất chỉ có đạo phật mới chạy có người về lý nhân quả.Không có một giáo phái nào mà dạy chúng ta làm chủ như vậy được.Con đủ phước duyên tu tập.Hãy giúp sạch ai kiếp sử đó.Đừng thương giây phút muốn nhân quả.Mà tử con đã làm khổ đấy.Triệu linh tiếp linh.Hỏi.Kinh từ thầy.Lúc lâm chung.Chúc cậu nhỉ.Vong linh vẫn còn trong nhà.Khi mời thầy cúng đất lành để phải chịu.Hiếp dâm trực tiếp tụng kinh.Như vậy có đúng không thưa thầy.Đáp.Theo đạo phật.Khi một người chết tức là thân tứ đại tan rã.Mà thơm tứ đại tân giả.Thì thân ngũ uẩn không còn sót một thứ gì nghĩa là tất cả đều ngoại truyện.Không có giống linh cho thần thức nào còn.Chỉ còn lại nhịp lực của các hành động.Thiện ác.Già vip lực tiếp tục tái sinh luân hồi.Cho nên.Đỗ di động.Không có triệu linh rạp tiếp linh.Gì quên linh đâu mà tiêu diệt tiếp.Cách không có người ta tưởng ra cho cô.Thì đó là mù quán roman.Người phật tử không nên nghe theo lời dạy ru mình.Tất cả thế giới hữu hình có người và rạng rỡ.Cỏ cây đức đá.Muối sả.Giữa đôi mắt của đức phật.Chỉ là những hình ảnh nguyễn du.Những cảnh tưởng đi không có thật.Thì cái thế giới vô hình làm sao có thực được mặt cầu mà cúng mà triệu linh tiếp.Nếu thế gian này có thật.Thì phải có một vật hình cầu.Những dòng lịch sử của loài người chưa chứng.Có một vật dì hằng.Tất cả đều hoài diệp thiếu thời gian.Linh hồn báo oán.Kính thưa thầy.Trong thời gian từ lúc mới trở.Đến bốn mươi chín ngày.Gửi trong nhà thường hay nằm mộng thấy người chết về.Chị có phải linh hồn người chết về báo mộng hay không.Trong nhà có người mới chết.Không những bốn mươi chín ngày.Mà còn nói rằng có thể đứng mãn thanh hai mươi lăm.Vẫn còn nằm mộng thấy người chết.Đốt không phải linh hồn về báo mộng.Mà chính tưởng ấm của người thân trong gia đình.Duy tình cảm thương nhớ người.Nên tưởng ấm xuất hiện giấc mộng để gặp người thân.Chứ không có linh hồn nào cả.Giấc mộng do tượng thức hoạt động mạch thận.Nó thể hiện tình cảm tâm lý và sự ước ao của người sống đối với người chết.Người thân thương nhớ người quá cố.Thì nằm mơ thấy người chết về.Ước muốn thì sẽ nằm mộng.Thấy thần tủ điều ao ước như trúng vé số.Hoặc giao cảm nằm mộng thấy sự việc hay tai nạn xảy đến.Đều có đúng như thật.Đó là tưởng giao cảm biến thành mộng báo trước.Trực giác quan.Còn các loại trực giác khác như trực giác quan.Máy mắt hồi hộp tim.Trực giác quan tâm.Tâm lo lắng nghỉ ngơi.Nói gì mộng thì quý phật tử đừng nghĩ rằng có linh hồn người chết.Mày biết đó là thưởng thức tự tạo ra bối cảnh.Hiểu tâm lý tình cảm của con người rồi.Nó tự đi.Chủ khách đều là nó cả.Tổng thương ủng nó lại tưởng.Con gọi về c**.Thì nó gọi là thưởng thức.Con gái gì mà.Thì nó gọi là tưởng.Con gái gì yumi.Thì nó được gọi là roaming tưởng.Dầu gội gì trí tuệ.Thì nó gọi.Tướng tuổi.Con gọi về tiki.Thì nó gọi là tưởng kiếm.Con gấu gì thì nó gọi là.Tưởng.Tạo điều kiện giúp người chết.Hỏi.Kính thưa thầy.Khi trong nhà có người chết.Mọi người đều làm điều thiện cứu hồi hướng cho người chết để được siêu thoát.Điều trị người chết có được siêu thoát không.Đáp.Theo luật nhân quả ai làm gì.Sẽ hưởng được.Chứ không thể người khác làm thiện mà mình được hưởng phước.Được phước như vậy là không công.Nguyễn công bằng thì phải tử người nào làm điều khiển.Thì người đó hả.Nền đức phật dạy.Các con tự thắp đuốc lên mà đi.Ta không đi thay cho các con đi.Lời giải như vậy tức là đứng trên đảo lý công bằng.Mọi người muốn phát khổ thì phải tự mình làm điều gì.Chứ không ai làm điều thiện giúp mình đi.Như các phật tử đã biết.Đi làm đi.Mà tâm mình phải khổ.Còn người khác làm điều khiển mà tâm mình hết khổ sao được.Chỉ có tự mình làm điều khiển thì tâm bình mới hết khổ.Có làm điều thiện để hồi hướng cho người chết.Thì người chết vẫn thọ cổ mà người sống làm điều kiện thì người sống hưởng con người chết.Chị không hưởng gì cả.Đức phật dạy.Trên con đường giải thoát thấy.Phải độc lộ độc.Không ai đi thế cho ai được.Cũng như cha mẹ đâu.Đứa con có thương cha mẹ cái gì cũng không đau thế cho cha mẹ đó.Ngược lại cho mẹ cũng về.Dù thương con cắt mí cũng không thay thế sự đau khổ của con đi.Đó là định luật công bằng của nhân quả.Mà không ai có thể chuyển hóa nghiệp của kẻ khác.Chiếc áo không che được mắt thánh.Hỏi.Kính thưa thầy.Lúc sống khổng tử tập trau dồi thiện pháp.+ sửa cơm tấm nhìn thấy hư tật xấu.Sống không nhìn đời bằng đôi mắt nhân quả.Luôn luôn tạo khổ cho mình và cho người khác.Đất việt.Mặc áo lục thù áo hải hội.Có tác dụng gì không.Kinh sách đại thừa thường soạn viết ra những điều phi đạo.Sống là.Điều ác giang thơ.Tập bốn hạo dân.Tam củ cải.Tài sản.Đổ bánh khọt.Thủ đoạn.Giết người.Của hải mạng chúng sanh.Trận trúc lộc là.Chẳng biết thương xót ai.Chỉ biết có mình là trên.Đến khi chết chỉ cần mặc áo lục thù.Quảng cáo hải hội.Đi xuống jeans.Không ai bắt tội.Gì quỷ sướng ngưu đầu mã diện ngục.Điều biết đó là đệ tử của đức phật nên chị tình tha thứ.Đó là một hình thức trong muôn ngàn hình thức lừa đảo đường gặp ấn độ.Của kinh sách đại thừa.Đối với những người còn nhẹ giả non lồ.Trình độ hiểu biết còn thấp kém chịu ảnh hưởng sâu nặng những phong tục tập quán lâu đời.Nó đã biến thành phố quen.Nên có hữu sự chuyện gì thì cứ theo lời giải đúng chính sách đó mà làm chẳng dám ném bỏ.Nhưng.Dù có biết size chân nữ.Nếu không làm.Thì chịu không được.Thuốc sổ mũi người lớn án hay chê cười bất hiếu.Không thông kinh sách thánh hiền.Đạo đức nhân quả là một đạo được trước công.Công lý.Giải.Nếu đức phật có làm những tội.Mà đã đi xuống địa ngục.Dù có mặc một trăm chiếc đi.hai mươi lăm điều.Thì luật nhân quả cũng sẽ không tha tội.Những hàng tội đúng như những người khác làm tội.Mà không có chút nào phim gì.Các cư sĩ đừng nghe theo kinh sách đại thừa.Rồi chừng đó sẽ hối hận.Ăn năn không kịp.Đừng lấy vải thưa che mắt thánh đừng lấy chiếc áo đạo mà che giấu luật nhân quả.Hãy sống đúng luật nhân quả.Đừng làm khổ mình khổ người.Thì dù có sống trong cảnh giới nào.Thì cũng được an vui hạnh phúc.Có chết đi về cõi nào thì cũng là cõi cực lạc thiên đã.Chẳng bao giờ biết sợ đoạn điện.Mà chẳng bao giờ của viêm dương vật.Có ngủ tốt là hết mắng chửi nạp.Ảnh hạt nhân.Thời đại khoa học hiện đại.Sự hiểu biết quá rõ ra.Đồ cổ mê tín lạc hậu như những ngày xưa.Thiết mà còn mặc những chiếc áo như vậy chẳng có tác dụng gì cả.Chỉ là một trò cười lúc mình cho thiên hạ.Bị kinh sách mê tín lừa đảo mà không bị.Thật là ngu si hết chỗ nói.Nói thế.Tin hay không tin là tùy tuyến.Chúng tôi chẳng có quyền thì chẳng có trách nhiệm gì cả trong vấn đề mê tín dị đoan.Mất tiền mất của lòng.Chúng tôi chẳng có hao tốn gì.Ở đây nói là để cùng nhau suy ngẫm cuộc sống con người.Đầu đúng đâu sai đâu tại đâu chị.Đâu thật đâu chả dương dân.Để cho mọi người sống an vui hạnh phúc.Không làm khổ mình khổ người.Đó là tâm nguyện của chúng tôi.Kinh kỳ cầu và điệp phát.Hài.Kính bạch thầy.Người tín đồ phật giáo nào hay đi chùa.Điều tra một quyển kinh kỳ cầu nhỏ bằng bao thuốc lá.Để kia chết bỏ vào túi áo mang theo.Khi gặp quỷ sứ cheshire.Đưa cuốn tin này ra.Ủa sư biết đó là đệ tử của phật.Không trà chết giờ không buộc tội.Người nào đến chùa được làm lễ quy y tam bảo.Chỉ được các chồi lá trái.Hai tờ đi.Thì chết một tờ đem thiêu đốt cháy thành tro than.Đẹp bỏ xuống giếng hoặc mang ra xung bỏ.Một từ sếp nhỏ để chờ lòng bàn tay người chết.Một từ sếp nhỏ để vào lòng bàn tay người chết mang đi.Làm như vậy có đúng không chơi thì.Mong thầy chỉ dạy cho chúng con được rõ.Điệp phải quy y tam bảo là do phật giáo bị phân chia ra làm nhiều bộ.Cách tổ biết số người theo phật giáo bao nhiêu.Lên đọc ra địt phái.Khi chuyển giáo từ trung quốc sang việt nam.Các tủ đại thừa biến tờ điệp phái thành loại giấy thông hành cho người chết.Thì xuống địa ngục.Nhờ những tờ đẹp phết.Mà duyên dương cùng quỷ sứ giảng kinh tội phạm.Dạ sớm được đầu.Nếu ai không có giấy.Thì không được giảm tội.Vợ có thấy ở tù chung thân không được đi đầu thai.Đây cũng là một sự lừa đảo lừa gạt của các nhà sư đại.Để lôi cuốn người khác theo tôn giáo.Cũng như thời pháp thuộc cai trị ở việt.Người dân bản xứ nào được giấy tờ giặc pháp cấp nhập quốc tịch pháp.Thì hưởng một quyền.Dạ không bị bắt bớ tù tội.Cho nên người nào được làm lễ quy y tam bảo.Là được nhập quốc tịch thích ca.Giờ quỷ sứ vua diêm vương không thành phật.Thật là một điều bất công phi đạo lý.Sống trên dương giang chuyên làm điều ác.Chỉ cần có giấy đẹp phái của các thầy đại thừa.Hai phật cấp cho.Là khỏi bị tụt.Các nhà đại thừa đã biến phật giáo thành một tôn giáo mê tín.Phim lừa đảo lừa gạt người khác.Bằng những điều mê tín.Hậu phi đạo đức.Trong khi đó.Xác định.Kẻ nào giết hại chúng ta.Trộm.Tải dâm giọng nữ uống rượu.Sẽ bị đọa địa ngục.Thế mà các nhà đại thừa đi ngược lại lời dạy của đức phật.Làm một điều gian xảo.Chỉ cần có giấy chứng.Lạc mất tội địa ngục.Các nhà đại thừa lại còn dài ra.Khi trẻ con mới sinh đem vào chùa quy y.Sẽ không bị tà ma quỷ quái bắt lại cho đau bệnh.Hai hoặc trẻ mới sinh đem đến chùa quyên phật.Sẽ được mạnh giỏi và không bị đau ốm.Nhờ chữ phật phù hộ cho mạnh giỏi.Trên đây là những điều mê tín.Mời quý thầy trong các chùa thường chạy tính độ như vậy.Để thu hút tín đồ thường đến chùa cúng bái.Chỉ cần dạy bảo những điều mê tín đó là các thầy trần tú hàng gì.Ngồi không mà ăn.Ngồi trong mát ăn bắp.Khoảng mười năm gần đây có xuất hiện một loại cây nhỏ bằng gói thuốc hút.Có tên là kinh kỳ cầu.Tụng kinh kỳ cầu giấy.Nếu út quỷ sứ hay vui diêm dương chào hỏi.Thì đứa kinh kỳ cầu tre miệng mới không bị tra hỏi và được đi tái xanh không say điện.Mạnh chung số thoát bị xứ hỏi.Đã có kỳ cầu duyên dương cho hỏi.Đứng lại mà nói chả có gì cả.Trang hai trong ba.Đó là một loại mê tín phi đạo.Nếu làm tội lỗi tức là làm.Thì chỉ có làm việc thiện mới chuyển quá.Để thoát khỏi cảnh khổ hay là cảnh địa ngục.Chứ không phải có kỳ cầu là tiêu tay thoát nào.Thật là những tà giáo đại thừa bầy nhiều điều phi đạo đức.Kinh kỳ cầu là một loại kinh tọa.Ngoại đạo.Mượn danh phật pháp.Đi lừa đảo tín đồ phật.Làm việc mê tín lạc hậu.Kinh kỳ cầu giống như giấy thông hành của giặc pháp.Cấp cho những người dân bản xứ trong vùng chúng đã chiếm trong thời chiến.Trong kinh.Còn gì.Nếu ai có kinh.Thì cứ phạt mới đi.Mở cứu.Chẳng có kỳ cầu.Phật mới biết đâu.Lâm trung cứu đồ.Đúng là một loại kinh phật giáo.Chỉ cần cún cưng.Chứ không phải cần tấm lòng giải thoát.Trong khi ấy.Đức phật dạy phải liên tục.Thì tâm thanh tịnh.Tâm thần.Tức là tịnh độ.Hay là cực lạc.Các mặt.Chúng thiện phụng.Tử tỉnh kỳ ý thị trấn chư phật giáo.Kinh pháp cú.Tứ tỉnh ký.Tức là tâm ly ly.Tức là tính độ thế cực lạc hiện tiền.Làm ác thì phải chịu tội thọ khổ thọ tai ương.Chứ không có ai cứu mình được.Phải trừ làm các điều.Thường làm các điều khiển.Thì ráng tội tiêu.Chứ đâu phải tụng kinh mà được dạng tội tiêu trừ.Tụng kinh kỳ cầu.Giảm tội tiêu thiên trần bốn.Có cổng nói.Cần mang theo trong người để đi.Điều có thần nhân ủng hộ lúc sống cũng như khi chị.Bỏ kinh và ngực áo người chết.Kinh bỏ túi áo để mà khổ thân.Pizza dễ gần.Thiên thần khủng hộ trang mười lăm.Đến ngày lâm trung còn cháu có.Bỏ vào trong ngực.Thiên tử tống thật.Phật độ về tay.Trang mười.Đây là những giọng lừa đảo.Dối gạt.Kiếm cho những người ngu si mê muội tin tưởng.Tóm lại.Twitter điện.Tiến thành bùa hộ mạng trị bệnh trẻ con.Đến giấy thông hành đi đi.Là một sự lừa đảo của giáo pháp đại phương.Mà tóm tắt chùa hướng dẫn phật tử.Đây là giáo dục tín đồ mê tín lạc.Biết dễ bị mất tiền một cách công khai.Mà pháp luật nhà nước không bắt tội cướp giật tài sản công dân.Làm điều ác.Còn đầy đủ tham sân si.Nếu được về tây phương thì tây phương không còn là cực lạc.Mà lại địa ngục.Đi bóng người này sẽ về đó trộm cắp luôn.Kinh này viết ra chỉ gạt người vô ơn.Người còn lại.Meet.Chứ làm sao gạt những người tu sĩ chân chính đệ tử của phật được.Tại sao vậy.Tại vì toàn bộ đệ tử của phật được dạy về đạo đức nhân quả.Nên không có một giáo pháp mê tín nào lường gạt.Chỉ có những người chưa học đạo đức nhân quả.Thì dễ bị kẻ khác lừa đảo.Là một tín đồ.Phật giáo chúng tôi rất đau lòng.Khi gặp những cuốn kinh này mạo danh phật giáo.Vậy dân gian làm những điều phi đạo.Cuối.Các con thì cảnh giá.Tờ the face là một giấy chứng.Các con đã quy y.Chứ không phải là bùa hộ mệnh.Giờ cũng không phải là giấy thôi.Đó là cách thức lừa đảo của quý thầy đại thụ.Các con đình nhớ.Tử quy y.Tử vi pháp.Từ quy y tăng.Tức là không cần phải giấy tờ chứng điệp gì.Nếu lòng của các con hướng về phật.Faptv.Để tìm đường thoát khổ của cuộc đời.Thì khi thực hành với tất cả tâm thì.Các con sẽ thấy sự giải thoát thật sự.Đó là các con đã quy y.Phát tân trụ.Đời sáu người ta muốn kiểm tra xem.Số chín đồ phật giáo đã quy y được bao nhiêu mới bay ra tiếng pháp.Tuần.Hài.Kính bạch thầy.Khi nhà có người.Trong chùa quý thầy dạy làm tường thức.Cho đến bảy thứ.Tức là bốn mươi chín ngày.Thường tụng kinh địa tạng vương.Gửi thư.Có lợi ích gì cho người chết và những người còn sống trong gia đình không thưa thầy.Sữa.Đức phật đã không chấp nhận thế giới siêu hình.Thì làm gì có linh hồn người chết.Mở cầu xíu làm tuần thức tụng kinh địa tạng.Kinh địa tạng dương là một loại kinh mê tín của đại thừa.Dao cắt cổ biên soạn ra.Dựa theo sự mê tín của những người dân còn lạc hậu.Tin rằng gửi chết có link.Nên kinh này.Bột.Địa tạng.Xuống địa ngục giải cứu những linh hồn tội lỗi.Nếu ai cũng tin này và cúng bái tế lễ.Xếp được ngày địa tạng cứu khổ.Thoát khỏi vòng lao lý của địa.Khi người mới chết linh hồn được quỷ sứ bắt về.Tuổi.Do lúc ông bà ở trên dương thế làm điều ác.Nên chết xuống địa.Bị hành xử đủ mọi cực hình.Nên khi trong nhà có người chết.Vậy đến nhờ quý thầy đại thừa.Đến tụng kinh cầu siêu.Mà thường là đêm kinh địa tạng dương ra tù.Đi cầu ngày cứu hỏa.Thoát cảnh địa ngục.Mỗi thức đều có cúng dâng lên hương hoa trà quả.Cùng những thực phẩm bánh trái cơm canh cúng chưa.Dạ cầu ngày địa tạng xuống địa ngục giải cứu.Suốt chồng bốn mươi chín ngày được cúng bái như vậy.Thì giống người chết sẽ khỏi tội đi tái sinh.Làm những chính sách đại thừa dạy như vậy là một điều phi đạo.Nhờ có lòng tuần.Giá tụng kinh địa tạng trong bốn mươi chín ngày.Tiêu tối ưu.Tức là trong bốn mươi chín ngày.Những người thân còn sống rước thầy tụng kinh và múa lễ vật cúng bái.Đây là.Phi đạo đức.Tụng kinh địa tạng bồ tát bổn nguyện giảng.Như có người nào sắp mãn cho.Hình thân quyến trong nhà.Nếu có một người già người bệnh sắp chết đó.Mà niệm lớn tiến danh hiệu của một đức phật.Thời người chết đó -năm tuổi lớn vô giá.Và các nhịp báo khác điều tiêu.Kinh địa tạng trang một trăm ba mươi ba.Lười như trung kinh này là một lời dạy phi đạo đức trước.Lừa đảo những người mê tín là.Luật nhân quả là một đạo luật công bằng và công lý.Làm sao để có bồ tát hoặc đức phật nào.Dám giải cho kẻ độc ác.Kẻ làm điều cực ác.Nên mang đồ ăn vào địa ngục vô.Thế mà chỉ cần có một người niệm.Thì cũng thoát ra khỏi địa ngục vô đi.Như vậy có phải là lừa đảo người không.Thảo nào.Có nhiều người đem công đức tụng kinh này.Quất lâm đang chàng kính mời các sư về chủ nhiệm.Biết cầu cho người thân thương của mình thoát cảnh địa ngục và.Cả các nhịp báo khác đều tiêu sạch.Kinh sách đại thừa dối gạt người bằng nhiều hình thức mê tín.Kiếm cho con người hao tài tốn của rất.Về vấn đề cúng bái tục ngữ.Cậu ạ.Cầu siêu.Mà chẳng có lợi gì thiếu.Cho người còn sống.Người chết.Đây là một đoạn tin lừa đảo chuối.Làm hao tốn tiền của con người.Có thể họ vẽ cho đến vùng vàng bạc.Đồng sắt lúc nắng hình tượng địa tạng bồ tát.Đốt hương cúng dường.Chim lễ ngợi khen.Thì chỗ người đó ở có mười điều lợi ích.Những gì là mười.Một là đất cát tút.Hay là nhà cửa ăn uống mãi mà.Ba là người chết được sanh lên cõi trời.bốn là người còn sống hưởng sự lợi ích.Năm.Cầu chi cũng được tỏi ý cả.sáu là không có tai họa về nước và lửa.bảy từ sạch việt hương.Tám là gì.Ác mộng.Chính là khi ra rút giàu có thần hộ vệ.mười là thường gặp bậc thánh nhân.Kinh địa tạng trang một trăm năm mươi lăm.Trên đây là những lời nói xạo.Làm gì có chuyện vẽ hình đúc tượng bồ tát địa tạng.Thờ cúng.Mà đứng ở đó lại tốt mà.Đất xấu là đất xấu.Chỉ có bốn phân độ rất mụn thì đất mới có màu mỡ trở lại.Còn đức tốt là đất tốt.Đất phù sa.Chứ đâu phải thờ hình tượng bồ tát địa tạng và tốt đẹp.Thật là kinh sách gạt người.Chỉ có người mê muội mới tình nó mà thôi.Từ quốc kinh địa tạng.Chúng ta suy ra tất cả những cuốn kinh khác.Cũng đều là loại kinh xảo trá lừa đảo gây mê tín cho người.Đây là một đoạn kinh nói lớn nhất.Chúng tôi xin trích ra để quý chị nghiên cứu.Chim lễ hình tượng của địa tạng bồ tát.Già đọc tụng kinh bổn nguyện này tự nhiên.Rút lá xa lìa biển khổ.Chứng đạo giết bàn an vui.Vì thế nên được ủng hộ một cách lớn lao như thế.Trang một trăm năm mươi bốn.Địa tạng.Vấn đề biến khổ cuộc đời.Để trứng đạo dưới bàn.Đâu phải là một việc dễ là.Biết bao nhiêu người tu hành bỏ cả công suất vô cùng vô.Mà chưa chắc đã đã.Sữa.Đức phật thích ca sáu năm khổ hạnh gần như muốn.Sau đó nhờ bốn mươi chín ngày nhưng.Mới chứng được trước bạ.Vậy mà trúng kính này chạy.Chỉ cần chim lễ chào tụng niệm kinh bổn nguyện.Thì tự nhiên chạy thoát biển khổ thế gia.Chứng đạo biết.Thật là kinh đại giọng nữ.Nếu được như trong kinh này giải.Thì bồ tát địa tạng dương là hiện thân cho sự phi công.Đặc công.Lạc nguyễn thân của mario.Vụ án.Trốn nợ.Đạo phật vũ trương không có link.Nên làm tuần thức làm máy tính.Kinh địa tạng là chín mươi bảy la môn ngoại tệ.Dạy những điều phi đạo đức và lừa đảo.Nhìn gió cuốn kinh có hình địa tạng vương.Gửi con sư tử long sang hình ảnh.Phản lại đạo đức từ bi bình đẳng của đảng.Một vị tu sĩ mà bắt con vật trở mình.Thì còn nghĩa lý gì là tu sĩ đào.Hình ảnh đó.Bất loại thú làm nô lệ.Đó là hình ảnh giai cấp vua chúa.Không có linh hồn thì cầu siêu cho ai.Cầu như vậy.Có ích lợi gì.Xin quý phật tử cứ đọc kinh sách của phật giáo nguyên thủy.Rồi suy ngẫm đừng để mất nửa.Phật giáo khác.Chết giờ tốt xấu.Kính bạch thầy.Chụp gia đình nào có người chết.Chất vàng trọng là giờ phút lúc tắt thở.Hỏi đến nhà ông thầy cúng xe.Người chết lúc đó giờ tốt hay xấu.Giờ trùng hay không trùng.Nếu ông thầy nói chết được giờ tốt không có trùng.Gia đình yên.Điểm thi báo giờ xấu có trùng.Thì ông thầy ấy cho bùa yêu.Để trong gia đình không có người chết nữa.Như vậy có đúng không thưa thầy.Đất.Khổng đúng.Đó là những kinh sách mê tín.Khổ của người xưa.Khi đời sống con người còn lại.Dân trí chưa cao.Kiến thức hóa học trừ có tổng hiệu biết không nhận cộng thấy sao.Có người thầy ấy bản chất còn mang tính phúc.Chưa biết đạo đức là gì.Chỉ đi lượm trái cây rừng hoặc là đào rễ cây mạnh.Cho nên trước những hiện tượng thiên nhiên thời tiết thì họ không thể nào hiểu.Nên đành dùng tưởng chi để hiểu.Do tưởng chi để hiểu.Thì những cái không hiểu được.Đã biến.Một thế giới siêu hình.Từ tưởng tri thế giới siêu hình.Họ mới tưởng trinh à.Tháng năm.Để hoàn thành lịch và dịch số chiêm tinh.Dò chỗ không thấu rõ hiện tượng thiên nhiên vũ trụ.Đơn các nhà tôn giáo giải quyết ra.Sản xuất ra biết bao nhiêu loại kinh sắc tượng.Để thuyết minh các hiện tượng.Hiện tượng siêu hình ngày nay đã biến.Một tay quả rất lớn cho con người trên thế giới.Muốn phá bỏ nó cực là điều này.Nó đã in sâu vào tâm khảm.Dịch truyền từ thế hệ trước đến thế hệ sau.Những cái không đúng sự thật.Chỉ là tưởng bạch thôi.Những cái tai hại cho con người vô cùng to lớn từ đời này đến nơi khác.Những cái phi đạo đức đã đưa con người đến chỗ luôn à.Dân trí.Hưng lợi cầm thú.Dùng mọi cách lừa đảo lượng.Báo công an đã tường thuật không biết bao nhiêu là bánh khóa cưỡng đoạt tài.Sáng của kẻ khác.Chỉ cần một trăm.không.hai mươi mốt triệu.Là sẽ mạng sống con người không ra.Những kẻ đầu trộm đuôi cướp này chỉ mua một cuốn sách tử vi xem ngày tốt xấu.Đổi đi trộm cướp giết người lấy của.Mà không bị ai bắt.Thì cần gì phải đi lao động khó nhọc.Mà chưa chắc đã có tiền như đi ăn trộm ăn.Một đêm ăn trộm bằng ba năm làm.Đó là tục ngữ dân gian đã dạy như vậy.Trên cuộc đời.Thứ nhất là danh thứ hai lại.Các nhà triết học đua nhau đưa ra trước thuyết này chứ thuyết khác.Đủ mọi thứ mọi thứ.Phần nhiều đều nằm ở trong tưởng thức mà luận ra không thực tế.Mơ hồ trừu tượng.Khi áp dụng vào đời sống con người.Giống đặc khổ đau lại càng khổ đau lưng.Như thuyết hiện sinh.Thuyết vô ngã của đại thừa giáo.Thiết hữu nhà.Có tiền đóng độ.Chiến hữu.Của các tôn giáo khác.Thuyết âm dương của trung.Thuyết luân hồi tái sanh của phật giáo đại thừa.Và các tôn giáo khác dân.Nhiều đứa có người quay cuồng trong các học thuyết đảo điên và điên đảo.Thuyết âm dương của trung.Mới có xem giờ tốt.Xấu coi cung mạng xung khắc trong càng khảm cứng chấn tốn ly khôn đoài.Họ lý luận rằng con người không.Cũng như lúc sinh ra.Phải có trong một cung ứng.Các nhà học giả thời nay đua nhau nghiên cứu tiếp phép tu từ.Giờ đâu tốn biết bao nhiêu tâm lực và dưới.Nhưng nó có đem lại lợi ích cụ thể thiết thực cho loài người.Trích toàn là luận thuế.Điểm mặt cầu rế.Giá càng làm thêm rắc rối cho tư tưởng con.Những loại triết thuyết.Đưa ra biến.Một cuộc nội chiến trong tâm của mọi.Có những người cuồng tín tin một cách mù quáng.Biến mình thành những công cụ cho những chiếc thuyết sai khiến.Đó là những tính độ hansai điên khùng xông vào cái chết.Nhạc giết người như cỏ rác mà chẳng xót thư.năm tháng.Ngày giờ tốt xấu.Đó là một chiếc thuyết về luật âm dương.Đưa con người đến chỗ mê tín tận cùng.Mỗi khi làm việc gì cũng xem ngày giờ tốt xấu.Và tuổi tuất có hợp hay không.Hiện giờ ai cũng biết đón.Mê tín.Hậu phi đạo.Vậy mà người ta không thể bỏ được tập quán thói quen này.Nhi kể cả người có học thức có kiến thức về hòa.Đạo đức nhân quả đã xác định.Kẻ độc ác dù có xem ngày giờ tuổi tác tốt xấu khi cất nhà dựng vợ gả chồng cho con.Hoặc xem giờ an táng.Hoặc xem tuổi tác người chết.Trần tùng.Lindt.Bằng mọi cách mua bùa ngải yểm cho tai qua nạn khỏi bệnh tật được tiêu trừ.Và hướng được phước báo đầy nhà.Thì chẳng bao giờ.Nếu được thì đó là một điều vô đạo đức.Không công bằng.Công lý.Người ta sinh ra ở đời phải chấp nhận luật nhân quả.Người ta làm điều thiện thì ngay đó tâm ta được an vui thanh thản.Đối lập phước pháo của mình làm ra.Còn nếu mình làm ác mà cầu phước báo.Thị trấn bao giờ có.Dù cho những bậc xem ngày giờ tốt xấu.Giỏi như là tướng lương tiêu hạ.Cổng mi.Quỷ cốc tử.Cũng không tránh khỏi luật nhân quả.Cho nền chương lương phải ẩn.Tiêu hà.Bị chết cổng mình thất bại trong việc chấn hưng nhà hán.Xét cho cùng.Từ xưa cho đến nay.Có mấy ai xem ngày giờ tốt xấu.Mình làm nước sự nghiệp đúng.Làm nên sự nghiệp điều giống nhân quả thiện của mỹ.Người xưa nói.Chích áp phùng.Tức thiện phùng thị.Làm mát vọng cổ.Làm.Ấp phước an vui thanh thản.Giờ hả việt.Hỏi.Kính bạch thầy.Khi định cửu điều ra khỏi nhà.Điểm đúng hả chị.Có phải xem giờ không thưa thầy.Gửi mới.Có cần phải cúng cơm bốn mươi chín ngày mới thôi không thưa thầy.Theo sự mê tín lạc hậu của những người xưa.Thường sống trong tưởng.Nên dễ bị ảnh hưởng của sách vở mê tín phi đạo đức của nền văn minh trung.Truyền hình xem giờ tốt xấu.Rượu mới được chôn cất để không ảnh hưởng xấu đến con cháu sau này.Phật giáo truyền sang qua trung.Thấy rừng chúng ở xứ này đang tin tưởng vào ngày giờ năm tháng.Tuổi tốt xấu của những người giàu tưởng.Nên cũng chế ra những loại sách vở mê tín.Để bói toán xem số mà.Dẫn nước tốt xấu.Những nhà thiên văn địa lý.Dựa vào những luật âm dương.Tạo ra giúp vợ chiêm tinh bói toán dịch số.Như châu văn dương.Sống trong tù bảy năm ở dạng lý do.Soạn bộ dịch số.Quỷ cốc tử tôn tử trương lương khổng minh.Đều là những tay bói toán thần kỳ.Biết trước những sự việc xảy ra.Thế mà châu văn dư.Không tránh khỏi bảy năm tù.Com tương đương vào núi ở ẩn.Khổng minh thanh.Phúc hưng ngã.Tất cả những sự thành bại trong đời.Điều vô nhân quả.Không có nhà chiêm tinh bói toán.Giải quyết được luật nhân quả.Không thể nào xem giờ tốt xấu.Cất nhà hả.Antđ.Mà tránh khỏi luật nhân quả.Nếu là chim trên da.Tiên tri mọi việc.Sao quý vị công sen giờ tốt xấu.Đi cãi lại luật nhân quả số phận của.Để mình giàu sang và quyền cao quan tước trọng.Cứ sau đại đi ngồi ngoài hè đường phố hoặc mở phòng xem bói chiêm tinh tử vi.Phật tử nấu trong chùa.Mang hình thức tu sĩ phật giáo là.Phật pháp phi đạo đức.Lừa đảo tín đồ bằng cách xem ngày giờ tốt xấu.Như các nhà nho lủi.Đúng là không biết nghề nào làm ăn.Buôn bán túi xách mê tín dị đoan.Nhẹ dạ.Phần nhiều những hạng người có học nho dư cách thay đổi nho.Học à.Thi cử thất bại.Nhà cấp ông thầy chùa.Tu chẳng ra tu.Mượn chiếc áo tỳ kheo làm điều mê tín đường gặp người.Bằng những trò bịp bẩm xem ngày giờ tốt xấu.Cung mạng sao hạn.Để khiến người khác sợ hãi.Bỏ tiền rất muốn bái tết.Già tiền cổ tiền xưa.Đủ mọi thứ.Để rồi tiền.Luật nhân quả rất công bằng và rất cụ thể.Nếu ai làm điều ác dù xem ngày giờ tốt xấu.Cũng không tránh khỏi tai họa.Liệu hay là một việc làm.Vui chấm xem ngày giờ tốt xấu.Dẫn cúng sao hạn.Mà phước báo vẫn cứ đi.Sửa đức phật dạy.Nếu một người.Hát như cục đá ném xuống hồ.Dù cho tụng kinh.Cầu khấn cho cục đá nổi lên.Thì nó chẳng bao giờ nổi.Nếu một người làm phiền.Giống như những giọt dầu nổi trên mặt nước.Dù không cần tụng kinh niệm chú và cầu khuẩn.Giọt dầu dẫn nổi thôn ai là.Tìm đường.Theo đạo.Chết là nên thiêu đốt và chôn cất không cần phải xem ngày giờ tốt xấu.Gì thấy người chết bất tỉnh huế trường hôi thối.Để lâu.Trình ra truyền nhiễm những bệnh tật cổ đau cho người cột sống không có giờ ngày nào.Thuốc hai số.Tốt xấu là do hàng.Thiện ác của con người tạo ra.Đây rồi thọ lấy tay.Bệnh tật của.Chứ không phải người chết nhầm giờ ngày xấu.Hoạt hình nguyệt vào giờ ngày xấu.Mở con cháu.Những người thân trong gia đình xảy ra tai nạn.Đạo phật không hề có chủ trương sự mê tín nhiều chị.Đạo phật xây dựng tôn giáo.Trên một nền đạo đức.Phá vỡ những điều mê tín mùa mờ chị loan tưởng tượng của những loại kinh sách phản xạ.Phi đạo đức giành giật.Đạo phật chủ trương ai làm ác người ấy chịu quá.Chứ không có kẻ này là.Mà gửi.Đạo phật không có dại.Cha giết.Bà có bị tụt.Cha ăn trộm.Bà con.Chắc tay.Quý phật tử hãy tin nhân quả.Nhạc sống cho đúng nhân quả đừng làm khổ mình khổ người.Thì cuộc đời sẽ được an vui và hạnh phúc.Không bao giờ bó tay.Bệnh tật nan y xảy đến.Chết hố chôn giờ nào ngày nào cũng đều tốt.Gì ngày giờ.Là thời gian tự nhiên của vũ trụ không bao giờ có tốt xấu.Nếu lúc nào chúng ta cũng.Làm lần.Chị hà.Phải sợ những tai nạn bệnh.Xem ngày giờ tốt xấu để chôn cất.Là những người lạ.Bt.Bị kẻ khác lừa đảo tiền mất chẳng ích lợi gì.Hãy mạnh dạn đừng sợ à.Bức tranh.Thử thách lúc nào cũng làm lành không làm khổ mình khổ người.Rồi mọi sự tốt đẹp sẽ đến với em.Lời.Trích lời nói đầu ở bộ.Đường về xứ phật.Gửi đi tu mà không học là tu mù.Người có.Mà không tu.Như cái tủ đựng kinh dị.Người ta có hiểu mà không thưa hỏi.Kinh nghiệm của thiện hữu chi.Từ tiếng giải.Tử tù.Thì cũng giống như người đi lạc trong rừng sâu.Chẳng biết được.Trăm ngàn người đều thu sai.Tôi không tới nơi tới chốn.Dự kiến giải tu tập chưa tới đâu.Gọi đêm ra hướng dẫn người khác thu.Thì cũng giống như người.Giấc một bài mù đi.Tất cả đều có thể xa hồng lọt xuống.Giờ chết trùng nhau cả đó.Tất cả những người tu theo đạo phật hiện giờ đều đang đi theo lộ trình này.Đang lạc vào mê hồn trận của kiến giải thưởng giải ngôn ngữ danh từ không đủ để.Hiện tại chính xác những.Kinh nghiệm tu hành.Một khi muốn hành động tu tập thương tâm một điều gì.Thì cần phải thương hỏi rất kỹ.Đừng vội vàng nghe những lý thuyết suông của người khác.Giờ cũng đừng tự nghĩ cho rằng mình đã hiểu.Rồi cứ theo suy nghĩ hiểu đó.Mở tube.Thì chẳng bao giờ có kết.Hãy bắt đầu.Tập từng bước một.Không vội vàng.Không đun nóng.Mỗi bức thư.Là một kết quả cụ thể.Tu tập dương vật.Càng ngày càng thấy tiến bộ rõ rệt.Không sợ bị tà giáo ngoài đảo vĩnh gặp.Nhận thức được điều ấy.Giúp cho mình những niềm tin ở pháp môn mình đang tu.Chính lập pháp môn của.Công cổ say nước.Two sides.Nhất là đi vào chỗ thiện phước chết.Rất là quý.Có khi bị điên.Tủ hỏa nhập ma.Đường tu bị dậm chân.Chỗ không tiến bộ.Tôi mãi chẳng đi đến.Chị uống phí một đời tư.Chuẩn lợi gì cho em.Nói gì đến lợi ích cho.Trồng răng.Người ta bảo rằng.Phật giáo có tám mươi bốn.Pháp môn nếu không vấn đạo rõ.Chúng ta sẽ bị đại thừa giáo lừa đảo bằng câu này.Pháp pháp điều vô ngại già dung thông.Henry tại thủ.Thi pháp là.Cúng của đạo.Người có duyên với pháp môn nào tôi cũng đều tốt.Cũng được giải thoát.Cũng được giác ngộ tùy theo căn cơ của mỗi người có.Quốc ca.Đền pháp môn tu hành cũng vậy.Thế lại hiện.Tất cả mọi người ai cũng tin lời nói.Không ngờ nhiều người bỏ hết sự nghiệp gia đình vợ dại con thơ.Cha già mẹ yếu.Và cả cuộc đời mình.Để đi tu.Cuối cùng chẳng thấy gì là giải thoát sanh tử luân hồi.Làm chủ tâm tham sân si mạn nghi.Giải phiền não của mình.Bởi vậy.Cái nào cho tất cả các pháp môn tu cũng đều tốt.Cũng được cũng thêm.Cũng được giải.Cũng chấm dứt đau khổ dẫn đồng hồ.Thì đó là kẻ nông nổi u mê.Không biết tai hại về sau như thế nào.Không trí tuệ.Hiếu nhận.Nhắm mắt trên cạn tin vừa.Để rồi phải ân hận về sau.Thử hỏi.Nếu các phép tu từ điều tốt điều thiện.Đều tu tập có kết quả giải thoát nhưng.Thi đấu phật ra đời đến.Có phải bằng dư thừa không.Chúng ta.Bộ nhớ.Khi xưa.Đức phật tu các pháp môn của ngoại.Nhập điểm kia tưởng phi phi tượng xứ định.Nhím sét.Thế thân tâm bệnh không giải thoát.sáu năm trời khổ hả.Ngài tú tập mỗi loại pháp môn ức chế.Nhất là pháp môn hơi thở.Ngày lính thử chứ tâm tối đa.Tưởng chừng như ngày sắp chết.Nhận thức pháp môn này không chạy thoát.Nước ngoài chuyển qua pháp môn ức chế thân khổ hạnh tối đa.Ngày ăn bảy hạt mè.Hoặc mục đích trao đổi.Cơ thể vì tiếp tục nên kiệt quệ ngày đi hết.Nhờ bác sĩ d phục hồi cơ thể.Ngày tỉnh táo và tư duy.Biết các pháp chế phân tâm không thể tôi tập đi đến giải thoát được.Ngày từ bỏ.Già diễn đi các pháp.Ngày đã ra đi tự mình tìm ra một giáo pháp.Một đường lối.Một đạo ruột tu tập gym đi đến giải thoát cứu.Làm chủ.Shin.Bệnh chết.Luật sư ngoại đạo.Và các tôn giáo khác thời bây giờ không có phát luôn này.Một giấc mơ.Chỉ có bốn mươi chín ngày tu tập việt tân.Vị trí xã ly lìa tâm ham muốn.Từ bỏ áp thấp.Ngày đất thành tựu đạo giải thoát chúng quả bồ đề.Hoa sữa chua.Đức phật.Vũng tàu.Chỉ ra được những kinh nghiệm thực tế và cụ thể.Có thể nói.Các pháp môn khác không thể làm chủ sự sống cho.Gà chấm dứt luân hồi của kiếp người.Giáo pháp ngày tìm ra được.Là một giáo pháp không giống bất cứ một giáo pháp.Xuống luật sư ngoại.Và các tôn giáo khác trên hành tinh.Đạo phật ra đời.Không nhai lại bã mía của các tôn giáo khác.Phát biểu của ngày đi từ sự tube.Chất lượng giác.Để chữ tâm trung chánh.Tức là.Xã tâm ly chụp đi.Không có một chút ức chế tâm nào cả.Lấy tâm.Lương thành động của thần nổi giận ngoại.Tập chính thức chánh niệm để giải.Xã an phú.Tránh không đi vào trạng thái tĩnh lặng tức chết.Mà đi vào trạng thái đoạn viết tâm tham sân si.Khiến cho tâm thanh thản an lạc.Dạ du sự.Để đi vào trạng thái thân.Tức.Định của đạo.Nếu đạo phật mất đi thì loài người trên hành tinh.Chịu thiệt thòi một điều rất lớn.Bông tai quả không thể lường được.Một bằng chứng hiển nhiên là trên hành tinh này.Không lúc nào mà chiến tranh chấm dứt.Do đạo phật không được phép.Có người giết có người không gớm tay và không thương xót.Tui đạo phật có.Nhưng đạo đức của đạo phật đã mất từ lâu.Con người thiếu đạo đức làm người.Một đạo đức nhân quả không lập của mình khổ người.Vì thế khi khoa học tiến triển.Phát minh những vật chất.Vụ đời sống con người rất tiện nghi.Vì những vật chất tiện nghi này mà tâm dục con người tăng trưởng.Biến con người dần trở thành.Các thú hung dữ.Từ đó.Con người tự sát mà không biết.Tự làm khổ mà không hay.Từ chuốc họa vào thân mà không ngờ.Nếu không có một đạo đức quân bình chứa khoa học.Thì quá địa cầu này một ngày nào đó.Sẽ bị hủy diệt bởi tâm tham đóng của con như.mười bốn tiêu theo đúng chánh pháp của đức phật.Thì phải chịu khó nghiên cứu cho kỹ các pháp.Bởi các kinh sách hiện giờ.Toàn là của các nhà soạn giả biên soạn.Đầu viết đó theo sở thích của mình.Không có kinh.Thu hoạch.Giết mà chẳng thấy trách nhiệm của mình chỉ biết nêu tên tuổi.Nghĩa là cầu gì.Họ đâu hiểu.Chuẩn viết ra kinh sách như vậy.Là đến lại một cái hại cho bao nhiêu thế hệ con người sau này.Muốn soạn viết kinh sách có lợi tức cho người đời sau.Thì phải có thực hành tu tập đến nơi đến chốn.Đời sống phải có một đạo cẩn thận rồi.Các tỉnh.Làm chủ được sự sống chết.Phải quan tâm em.Đoạn trích các loại.Chấm dứt luân hồi.Thì đi kinh.Mới có ích lợi thiết thực cho người đời sau.Còn ngược lại.Tu hành chưa đến đâu.Đời sống đạo hạnh chưa ra gì.Đức.Không có.Giới luật duy.Thiên.Chỉ có hình thức ngồi thiền.Sống với những cấp bằng và những kiến giải suông dựa vào sở chi.Thế lại bảo biết của người xưa mà viết soạn kinh sách.Thể loại kinh sách đó là kinh sách giết người.Cậu bảo thế hệ.Ngày nay.Tìm định của đạo phật đã biến thành thiền định ước chết.Đến nhập vào các định tưởng triển khai tưởng về.Biến thành một loại thuyền miệng.Khâu đầu thì.Còn loại thiện làm chủ sự sống chết và chấm dứt luôn.Thì được xem là thiện phẩm phu ngoại.Cuối cùng.Chúng tôi những bông những bậc cao.Giữ đức đạo.Gì đạo đức xã hội.Vì lợi ích trước tập trung cho con người.Giả chỉ đạo.Hãy vui lòng chỉ dạy cho chúng tôi những điều còn sai sót.Xin hãy cùng chúng tôi.Xây dựng lại một nền đạo đức cho con như.Để không còn ai tự làm khổ mình.Làm khổ người.Cận tử nghiệp.Vừa rồi chúng tôi được đọc một cuốn sách tựa đề.Sự sống sau khi chết.Đọc xong cuốn sách này.Nếu người nào không tu tập theo giáo lý nguyên thủy của đạo phật.Giờ không có chứng nghiệm pháp hướng tâm.Thì chắc chắn phải tin.Có thế giới siêu hình.Toàn bộ cuốn sách.Tác giả đã lượm lặt những mẩu chuyện cần tưởng.Tác giả này chưa bao giờ tìm hiểu phật giáo.Giờ nếu bây giờ có tìm hiểu.Giờ nghiên cứu phật dạy.Thì ông ta vẫn hiểu lầm là.Vì một đám mây mù của giáo pháp đại thừa đã che phủ.Và lúc kính lời dạy của đức.Những mẫu chuyện cận tưởng nghiệp của bao nhiêu người lâm sàng trên giường.Trong bệnh viện.Điều chó đó là trạng thái của cuộc sống xanh.Chết.Họ đầu bếp.Trong thương tứ đại này.Khi con người còn sống.Thì có cả hai thế giới hữu hình.Dạ.Nhưng khi thân tứ đại này chứ.Thì cả hai thế giới đều.Khi thân này cột sống.Cái gì hoạt động trong thế giới hữu hình.Và cái gì hoạt động.Trong thế giới vô.Khi cột sống.Con người hoạt động trong thế giới hữu hình bằng sắt trước.Sắp thức gồm có sáu.Nhãn thức.Nhị thức.Tỉnh thức.Thiệt thư.Thưởng thức.Giá ý thức.Còn hoạt động trong thế giới vô hình.Thì chỉ.Tưởng.Bình thường trong cuộc sống hàng ngày chúng ta sống làm một.Thì ý thức điều khiển quạt.Do ý cần.Tức là bổ úc và thần kinh.Khi ý thức ngưng hoạt động.Giống như người đang ngủ.Thì thưởng thức hoạt động sinh ra dứt.Hãy gọi là chim.Cũng do ý à.Bộ ốc rễ thần kinh.Conan.Nếu một người bị bệnh tim.Gan phèo phổi dân.Khi một trong những bộ phận đó ngưng hoạt động.Người bệnh được xem như chết.Nhưng thực sự chưa chết hả.Ý thức nhân hoạt.Hơi thở rừng.Tim không đập.Nhưng hệ thần kinh tưởng còn hoạt động.Tức là.Tưởng thức hoạt động.Hay là còn trinh.Giấc chiêm bao đó.Mọi người gọi là.Cần tuyển.Thông thường trong cuộc sống.Học ưa thích làm những điều thiện điều ác đi chùa.Đi nhà thờ.Cúng bái.Tụng niệm ngồi thiền ước vọng được sang lên thiên đàng gặp chúa.Được giảm sanh về cực lạc tây phương gặp đức phật a di đà.Được thấy hào quang.Ánh sáng của chư thiên chư phật bồ-tát dân.Đó là những người được theo các tôn giáo.Già được giáo pháp của các tôn giáo.Ghi những ấn tượng và đầu óc của họ.Bằng những hình ảnh.Chúa.Ánh sáng hào quang.Hoa sim.Thi công chức nghiệp cứu hộ.Xét thí nghiệm giấc mộng y như hình ảnh.Lợi dụng cận tử nghiệp.Tịnh độ tông sử dụng hộ niệm.Để giúp người sắp chết thực hiện giấc mộng trực giảng tây phương.Tịnh độ tông nữ.Nhịp cuối cùng.Hay là cận tưởng gì.Có thể thực hiện được những ước ao và ý nguyện của con như.Lúc cột.Đó là về phần của những người có tên gì.Con những người không tôn giáo.Thì cận tử nghiệp thực hiện giấc mộng theo tâm ham muốn danh lợi.Thương yêu mến tuyết.Giận hờn.Tức tối.Thù hận.Cầm ghép.Là hết sợ hãi kim trần.Đó là những điều làm ác.Ngược lại làm thiện thì cũng thấy cảnh vui tươi quanh nghĩ sung sướng dân.Dì hương tập thầy thuốc.Hay là nghị lực.Lúc sắp chết.Tưởng thức hoạt động từ tựa như giấc chiêm.Giấc chiêm bao chỉ có sáu tức ngừng hoạt động.Còn toàn bộ cơ thể đều hoạt động bình thường.Người sắp chết cũng ở trong trường hợp này.Sáo trúc lương hoạt động.Lại vô một tạng phủ nào bị hư hại.Không hoạt động được.Chứ không giống như người ngủ chiêm bao.Thi tưởng thức hoạt động.Người ta thấy mình xuất hồn ra khỏi thân.Giờ thế thân đang nằm trên giường bệnh các y bác sĩ đang làm hương.Cứu chữa.Lúc mấy giờ.Ghi năm nhuận chưa phân li.Nên tưởng thức hoạt.Bệnh nhân như nằm mộng thấy hào quang ánh sáng.Chư thiên thần.Triều tiên.Chư phật.Chư bồ-tát.Ngọc hà.Thượng đế.Quỷ sứ lưu đầu mã vạch.Xylazine.Nhờ hô hấp cứu chữa của y bác sĩ bệnh nhân tỉnh lại.Giống như một giấc mộng.Dạy kỹ lại cho người thân nghe nhạc cho.Chắc chắn có sự sống sau khi chết.Con người không ngờ.Đó là một hình bóng do tâm ước mơ.Mà tưởng thức thể hiện qua chất.Nếu thực sự năm viên nhũng phân li tan rã.Thì chẳng còn gì là của ta nữa hết.Chỉ còn lưu lại nhịp thiện nghiệp.Rồi cũng theo vô minh.Tương ứng với vua minh theo hành động nhân quả của kẻ khác.Mà tái sinh.Luân hồi kiếp khác.Cứ mãi mãi như vậy.Tôi lăng trông giống nước nhiệt muôn kiếp muôn đời.Tóm lại.Có người từ nhân quả xanh ra sống trong nhân quả.Da chết trở về nhân quả.Chẳng có thế giới siêu.Chẳng có đứng tạo quá nào cả.Giận ai sinh ra chúng ta cả.Dạ cũng chẳng của ai ban phước dán quả cho tao.Nếu chính chúng ta biết dùng dòng nước.Thì tất cả tai nạn bệnh tật đau khổ.Giả sử tái sanh luân hồi.Điều chấm dứt.Tại sao người chết phải đẩy mặt.Hỏi.Kính thưa thầy.Trong lúc nhà có người chết.Tại sao để thấy phụ nữ.Theo con nghĩ.Chị gửi chế.Có gửi mặc à.Tôi gửi mặc sát.Cứ gửi mặt dàn xe.Như thế.Tướng trạng của gương mặt thay đổi theo nhân quả của từng như.Phải không thưa thầy.Phải đẩy mặt lại để cho người sống đỡ sợ hãi.Phải không thương.Theo phong tục của dân tộc việt nam.Chỉ có người chết.Điều có tục lệ đậu.Nhưng sách phong tục tập quán việt.Dò toàn ánh viên xa.Cũng không nói đến tục lệ đẩy mặt người chết.Trong kinh sách phật giáo cũng không có giai điệu.Nhưng có dạy về cận tưởng.Tức là nghiệp lực trước khi chết.Khi một người vừa tắt thở.Cách ghim trong thân ngũ uẩn trưa phần tám.Tức là chưa ngoại truyện.Lúc mấy giờ.Họ đang trải qua một giấc mơ.Giấc mộng đó báo cho biết đây là nhịp cuối cùng của họ trong kiếp này chuyển sang kiếp mới.Giấc mộng đó cũng thể hiện một nghị lực.Vân tập nhân quả trải dài thời gian của một kiếp con người.Chính nghiệp lực này đưa người ấy tiếp tục tái sinh kiếp mới của con người.Thì giấc mộng này vừa tan biến.Giấc mộng này vừa ta.Thì thân tứ đại cũng dừng hẳn.Nghĩa là.Thân tứ đại này không còn phục hồi lại được nữa.Trong thời gian nóng bỏng.Thì gương mặt người chết biểu lộ qua màu sắc.Hoặc những nếp nhăn câu có.Hung dữ.Quạt hân hoan vui mừng.Hiền lành nhân dân.Đúng như con đã nghĩ.Người chết.Có khi mặc váy.Có khi điểm khỏe.Hoặc có khi xám xịt nhân dân.Rồi trở lại bình thường giống như người đang.Không phải chỉ có sự thay đổi màu sắc.Clip x.Mà còn nhiều tướng trạng hiện trên gương.Ghê sợ như trợn trừng mắt.Há hốc miệng.Biến trận mu.Đánh răng.Như giận dữ.Cuộc lửa.Hoặc nối lọc bọc trong miệng.Có khi cười.Có gì không.Có khi gương mặt biểu lộ ra sự sợ hãi.Cũng có khi gương mặt biểu lộ ra sữa hân hoan vui mừng.Và cuối cùng.Giấc mộng cận tử nghiệp thanh bi.Thì cứ mặt với trở lại bình thường như người đang ngủ.Nên tục lệ đẩy mặt người chết.Có lẽ.Để cho người sống đỡ sợ.Vậy xin những bậc chứ giả các bậc trưởng lão cao nè.Hiểu và biết rõ phong tục tập quán.Xin mất dụng.Chơi chồng giáo lý của đạo phật không có giai điệu.Chúng tôi xin thành thật cảm ơn trước.Tại sao phải trói buộc tay chân người chết.Hỏi.Kính thưa thầy.Tại sao người chết phải buộc tay chân vào hai bả vai.Đáp.Theo phong tục tập quán của dân tộc việt nam.Có rất nhiều truyền thống mê tín dị đoan kỳ lạ theo từng vùng địa phương.Đây cũng là một phong tục tập quán ở miền.Cũng như ở miền nam.Khi nhà có người chết thì người ta nhốt mèo lại thích.Những ông bà xưa dạy.Khi trong nhà có người chết.Không cột tay chân và bả vai.Thì sẽ bị quỷ nhập tràng.Quỷ nhập tràng tức là những linh hồn người chết quan.Chết bất đắc dĩ.Tin tức tối.Chết không kịp trăn trối gì cả.Những linh hồn người này không đi đầu thai được.Sống giúp dưỡng theo đình theo miếu.Theo cây cao bóng mát.Cái người nào hợp với.Thì mắc bệnh.Thấy người nào chết.Mở hư hỏng không chịu cột tay chân.Tính ngập dầu.Kiếm cho thuê ma bật dậy chạy điên khùng.Đúng dòng người nào thì người đó cũng chết.Khi đủ như vậy.Dù dầu người hai cây cối thì kêu ma cũng bực té chết trở lại.Do đó người ta sợ trường hợp này xảy ra.Nên mới cột tay chân dầu bả vai.Để tránh trước tai họa cho gia đình.Và những người khác.Trong miền nam.Khi nhạc của người.Người ta không có một tay chơi người chết.Mà lại nhút nhát.Vì trong những con mèo sẽ có con mèo gọi là linh miu.Nếu con mèo này nhảy ngang qua thấy người chết.Chỉ thây ma đức.Chạy và đúng ai thì người ấy.Cho nên có người chết trong nhà đều nhốt mèo lại.Bây giờ không còn tục lệ đốt.Trong kinh sách nguyên thủy của phật giáo.Không có dạy những điều gì.Thương giả làm những điều thật.Tránh xa những điều đó.Gia đập phá những điều mê tín dị đoan.Nhất là.Xóa bỏ thế giới tưởng siêu thị.Hoàn toàn không chấp.Cho nên những gì mê tín dị đoan.Chùa các phong tục truyền thống của dân gian.Có tính cách mơ hồ tưởng tượng không thực tế.Thì đức phật nhẹ nhàng cuốn.Chúng ta là đệ tử của đức.Tao phải nương theo trí tuệ.Quán chiếu cái gì đúng.Cái gì sai.Đến lần lượt dẹp bỏ.Chụp cuộc sống bớt dùm.Những tục lệ không lợi tức.Nếu chúng ta chấp nhận.Khi chúng ta càng hiểu minh và càng lạc hậu hơn.Nếu cuộc đời còn chấp nhận những điều mê tín lạc.Cũng mang đầy ắp những truyền thống của thủ tiêu mơ hồ tưởng tượng có tính cách vô lý.Mà không chịu dứt bỏ.Vẫn cứ mang cổng trên vai trên cổ mãi.Không chịu bỏ sỉ.Thì quá là người đốt quá vô minh và lạc hậu.Không tiến bộ theo kịp thời đại khoa.Đang hiện đại hóa cuộc sống loài người.Thầy tùng.Hỏi.Kính thưa thầy.Các cư sĩ tại gia ngày nay.Học hỏi kinh sách đại thừa dạy về tán tụng.Cúng bái là bồ tát hạnh.Các vị ý tự xem mình tài giỏi hơn ai hết.Thương cả các thì ở trong chùa nữa.Sư thầy.Như vậy có đúng không.Đáp.Đại thừa chế ra bồ tát giới.Để cho hàng cư sĩ thỏ giới bồ tát.Từ từ.Giúp mọi người cúng bái tế lễ.Đó là một hình thức của bà la môn.Bà-la-môn giáo chia người bà-la-môn làm ba giai đoạn.Một.Bà lang ben dấu còn nhỏ.Thì phải học tập thông suốt kinh điển cúng bái tế lễ.Đây là giai đoạn học.Hài.Bà-la-môn giáo trung niên.Chim cú bái tế lễ.Sống ăn mặc như người thế tục.Giống như cư sĩ bây giờ.Gọi là phạm trí.Đây là giai đoạn làm từ thiện.Thiết lập bồ tát.Bà.Bà la môn do tuổi già.Bỏ nhà cửa gia đình thân.Xuất gia đi tu.Nhưng đầu không có cả.Đây là giai đoạn tu hành của bà-la-môn giáo.Người cư sĩ tụng niệm quốc tế làm bồ tát.Là bà-la-môn tụng niệm.Cho nên hình thức tổ chức của đại thừa là của bà-la-môn giáo.Người cư sĩ hành nghề quốc tế niệm từ.Là một bà la môn.Khó không phải là một người tu.Mà là một người bình thường như thế từ.Chị hơn người khác.Là có đọc kinh sách bệnh.Và các nghi thức cúng tế.Thọ với bột.Rồi tự xưng mình là bột.Dưới bồ tát cũng tự họ đặt.Nên bản chất ngã mạnh tự kiêu của họ rất lớn.Những người này ta không nên cho.Duy khỏe là cư sĩ bà-la-môn chứ không phải cư sĩ độc.Đẳng cấp là.Nếu vị tự khép đầu cạo.Mặt pháp tây mà đi làm chuyện mê tín gặp người khác.Trước gồm các vị cư sĩ bà la môn.Có hành nghề của họ ta không nên cách họ làm.Sống chẳng cho ăn.Chết làm văn tế.Hỏi.Kính thưa thầy.Lúc cha mẹ còn sống không phụng dưỡng.Đất khi cha mẹ chết là ma chay cực to để lấy tiếng ở đời.Chị có nghĩa lý gì phải khôn thư thư.Lúc cha mẹ còn sống phải lo phụng dưỡng để đền đáp công ơn sinh thành dưỡng dục.Lúc cho mẹ kế.Chỉ làm mai chơi đơn giản.Giữ gìn sự im lặng trong những ngày mất mẹ mất cha.Nhớ đến công lao mẹ cha lo làm lụng vất vả.Nuôi con lớn khôn nên người hữu dụng cho xã hội.Cô như anh ấy rất sợ.Không thể lấy gì sống.Cha.Chết mà làm mát chơi linh tinh.Gà báo hiếu hình.Làm như thế là để che mất thế.Đạo phật dạy chúng ta làm những điều chân.Sống thích trầm lặng đơn giản.Tiểu sử dụng cheat.Chết thì an táng đơn giản rồi đem đốt.Không cần quanh quất trang.Không cần nhạc lễ cúng bái tuấn.Chỉ cần giữ vệ sinh chung.Đừng để ô nhiễm môi trường sống.Gì thân tứ đại cho đức nước gió nửa hộp thư.Chết.Đất nước gió lửa.Trở về.Đức.Vó ngựa.Đức phật nhìn thân tứ đại.Là một phát rồi.Bất tử.Không có gì đáng quý giao lưu giữ.Dungeon.Rèm rút bỏ.Niệm phật và các đệ tử của ngài khi.Đem thiêu đốt bỏ.Trong khi ấy.Các nhạc phật giáo đại thừa tây tạng trung quốc việt nam-nhật bản.Thì chết tìm một.Để lại nhật ký.Có lần về thăm miền.Chúng tôi có đến thăm nhục thân của vũ khắc minh.Và vũ khắc tư.Đó là hai bộ sắc khô.Phật giáo tây tạng muốn giữ sắc thân phải bỏ ruột gan.Đồ ướp xác chết.Thuốc.Trung quốc.Già việt nam thì lại ướp xác.Chất thuốc đặc bị.Bởi không có.Gần đây trung quốc và việt nam khai quật một nhà mồ.Già đã nhận được rất nhiều nhục thân toàn là cung nữ hoàng chất vua chúa.Như trong báo nguyệt sang giác ngộ số ba mươi.Gì ấn phật.Trong nền văn hóa một ánh cổ ở nhà.Năm một nghìn chín trăm sáu mươi ba một nghìn chín trăm sáu mươi lăm.Vô tình các nhà khảo cổ đã khai quật được xác ướp của vua lê dụ tông.Từ thời lê trịnh.Xác cổ nguyên vua còn đang an tỉnh giấc.Huyện đông anh ngoại thành hà nội ở nhà máy thuốc lá.Vô tình đào được hai cái xác của hai vũ nữ đời nhà lê.Xác ướp của bà phan.Uyên châu.Giải thưởng thư tổ quốc đặng đình tựu.Thời lê trịnh ở phủ lý hà nam.Vào năm một nghìn chín trăm sáu mươi tám.Tải xuống của quận tám thành phố hồ chí minh.Đã khai quật lăng mộ bà nguyễn thị.Thi thể còn nguyên vẹn.Thậm chí còn rất.Cô chuối được.Nhiều đất nước được các nhà y học cổ truyền vào cơ thể bà.Dẫn dẫn hết dưới da.Tưởng như bà.Đang ở bệnh viện.Gần đây.Như xác ướp bác hồ vẫn giữ nguyên vẹn như nằm ngủ.Chúng tôi đi đến đám tang.Bí thư tỉnh tây ninh.Xác được tâm điểm trong một quan tài bằng kính.Từ khi chết đến giờ phút đi ăn.Sách giống như người ngủ không thấy hôi thối sinh chương.Chảy nước vàng.Vừa cách đám tang của dân.Qua những nhục thân của quang dũng.Và các.Sư để ở.Thì chúng tôi có một xác định rõ ràng.Nếu một chỉ thiền sư muốn giữ sắc thân của mình.Mà không cần phải hút thuốc.Thì thiền sư ấy phải nhập.Thọ tưởng.Từ trường của diệt thọ tưởng định bảo vệ thương.Không có một vật gì xâm thực phá.Khỏi cơ thể.Nên xương cốt và giá.Luôn luôn tươi như người còn đang sống.Chứ không phải bộ xương khô.Báo chí của đăng tin bên đài loan.Người ta đất khai quật mộ của một vị sư được an toàn.Trong một cái lọ.Dạ cơ thể còn nguyên vẹn.Không phải là bộ xương khô như nhục thân của chủ thớt.Giày vũ cát tường.Quả báo chí tin tức đài.Chúng tôi có nhận được nhiều tin tức về nhục thân.Đến khi xem các bộ nhục thân.Chúng tôi chẳng thấy có từ trường thuyền tỉnh nào xung quanh nhục thân.Do đó.Chúng tôi xác.Những độc thân này được để lại có nhiều cách ướp xác.Hoặc để khô giữ không.Gió âm thầm.Thì có thể vẫn còn nguyên vẹn.Tóm lại.Đạo phật nhìn cơ thể con người là một hộp duyên không có thật.Dạ.Nên chết là thiêu đốt.Không có giữ lại.Không coi nó là.Diệt quỷ.Vì thế khi đức phật và các đệ tử của ngài.Điều thêu.Không có vị nào để là.Thật.Huyền thoại ngày kg.Ôm ipad vào núi kê túc nhập nhịp thọ tưởng định.Để chờ đức phật di lặc ra đời.Cao ủy ban cho.Đó là một câu chuyện bịa đặt của các tổ sau này.Đức phật nhìn các pháp trong thế gian này là vô thường.Nên ngày đó có cần gì mà cáo ipad.Chỉ có gì.Nên lấy dưới gốc giáo pháp làm thầy mà tube.Đời người khổ là gì luôn chắc mọi thứ.Trách thân trách ta.Trúc pháp.Để mặc chịu khổ với sự lòng chấp đó.Sống chẳng cho.Chết làm văn tế.Từ những sự việc đó.Phật giáo đại thừa triển khai phần lấy vải thưa che mắt.Cho nên có những bài tán tụng ma chay như ngày nay chúng ta đã thấy.Siêu lừa đảo này chỉ gạt những người yêu mà.Những người đã ăn hiểu phật giáo chân chính thì không.Hầu hết lối tu niệm ma chay của đại thừa.Điều lên núi lừa đảo che mắt thế gian.Chắc chẳng có ích lợi.Mà làm cho người sống hao tốn tiền của.Già rất vất vả trong những ma chay cúng tế.Cầu mà chẳng có gì.Thì lấy cái gì mà xíu.Thú rõ được như vậy.Mới thấy phật giáo đại thừa.Là một giáo pháp vay mượn của một tôn giáo và phong tục con người.Để thỏa mãn sự ngu si của con người đang sống trong thế giới tưởng siêu thị.Chết là sự nối tiếp của luật nhân quả.Hỏi.Kính thưa thầy.Bên kia cõi chết.Tử thần được thức đi gửi bảng đời của con.Hiện nay đời sống bỗng trở nên vui vẻ.Cuộc đời đầy trẻ nhạc chán chứ.Hạnh phúc đã mất đi không bao giờ trở lại.Gửi anh ít đi xa đi về.Số phận duyên nợ chỉ có thế thôi.Dịch vụ.Con cầu mong cho hỏi được bình an.Nhưng con này thấy có cái gì không ổn đối với họ.Thân tứ đại này có phải là đủ.Nước gió lửa.Hợp lại rồi tan đi.Đó là số phận phải không thưa thì.Xin thầy chỉ cho con biết.Không có sự sống sau khi chết.Mà chỉ có sự nối tiếp của luật nhân quả.Giá trị hữu hạn của con người.Không thể hiểu thấu được sự tiếp nối của định luật nhân quả luôn.Nền thấy có sẵn.Dạ có tử.Sự thật sinh tử là một diễn biến của luật nhân quả.Xác định sự vô thường.Của các pháp trồng thế gian.Cách phát trong thế gian này đều chịu luật vô thường.Chân việt của nhân quả.Gì thế.Không có pháp nào trong thế gian này ra khỏi sự chi phối của luật nhân quả.Nền cấp pháp thường xanh.Theo chu kì tuần tự của định lí.Giờ mỗi pháp.Phải chịu sự biến chất.Người bạn đời của con gặp nhau trong duyên nhân quả để trả lời.Rồi trả.Thiếu gia trả sau.Thì phải thêm định luật nhân quả tiếp tục trả dây.Con không thiếu hiểu điều đó.Nên tạo thêm nhân quả thương nhớ rằng dịch giả tối buồn.Không phải trói buộc với nhân quả của người đã mất.Mà chối bụng nhân quả tương ứng.Lòng thương nhớ của con sẽ gặp nhân quả tương ứng với lòng thương nhớ đó.Điểm mặt trả lời.Dây trả.Còn những quả kia.Tức là người bạn đời của con.Đã trả dây xung.Không có tương ứng với con gì.Cho nên.Con quá vô minh và điên đảo.Đã thương nhớ một nhân quả.Để rồi thêm vật lý một nhân quả khác càng tốt.Để kiếp sống đời đời chẳng bao giờ thoát ra khỏi biển khổ sanh tử luân.Còn muốn tu hành giải thoát.Tìm thấy đoạn nhất sợi dây tiếp sử này.Xíu số này là con đường tiếp tục sinh tử luân hồi đầy đau khổ mãi mãi.Tình cảm của con người.Làm một sợi dây rất khó.Nếu không thấu suốt được luật nhân quả.Thì không bao giờ đoán sập được cái kia.Người tu theo đạo.Hãy cư xử như một con rắn độc.Nó tưởng đêm đến lọc.Khổ đau cho loài người.Con là một con người đang bị nọc độc của ai ký.Một người vợ khóc chồng.Một người chồng thương vợ.Là hai két sắt.Một người mẹ thương con.Một người con thương mẹ.Tải chiếc xe.Nói.Tất cả các tình cảm thương yêu nhau là phải chia sẻ.Người nào đó nghĩ gì tình cảm yêu thương.Trong đạo phật gọi là.Đã bị nọc độc rắn nhân quả trứng.Đứa nào đoán được đọc đọc này là kẻ đó.Chú rắn độc nhân quả.Nếu không làm chủ được nhân quả.Chỉ đời đời kiếp kiếp ta sẽ bị nọc độc cắn nhân quả.Làm cho ta sống trong cảnh khổ đau.Chuyện miên bất tận.Con cần phải thấu.Nhân quả.Đi không còn buồn khổ vô ích.Trong luật nhân quả.Khi một người mất đi.Thì chỉ còn nghị lực của nhân quả tiếp tục tái sinh luân hồi.Giận người bạn đời của con.Đâu có cái gì gọi là người bạn của tôi.Thế nên sự thương nhớ của con chỉ là nhớ lại.Bốn ảo tưởng của con mà thôi.Cũng như hiện.Chồng kiếp sống này có bao giờ nghĩ đến thương người bạn đời trong kiếp quá khứ của mình tránh.Chắc điều đó không bao giờ có.Không có.Cũng như người bạn đời của con đã chết.Thì trống chiếc.Hồi đó có còn nhân quả để mà nhớ đến con nữa.Trong họ chỉ biết kiếp hiện tại của họ mà thôi.Cũng như con bây giờ cũng vậy.Chỉ của vua minh điên dại đi khóc nhân quả.Nhân quả có nghĩa lý gì đâu.Nói là những hành động của con rắn độc ấy ký sự.Nó đang làm khổ loài người trên hành tinh.Khiến cho nước mắt của con người còn nhiều hơn nước biển.Trên hành tinh.Duy nhất chỉ có đạo phật mới dậy có người về lý nhân quả.Không có một giáo phái nào mà dạy chúng ta.Chủ như vậy đi.Con ngủ phước duyên tube.Hãy giúp sạch cái kiếp xử nó đi.Đường thương gia khúc muốn nhân quả.Chẳng quyết.Mà tử con đã làm khổ lấy mình. audio truyện - audio truyen - truyện audio - truyen audio - truyenvietaudio.com