1 2 3

bách luyện phi thăng lục

Tần Phượng Minh, vốn là một gã sơn thôn thiếu niên bình thường, ăn lầm vô danh Chu Quả, bước vào tu chân đường, lấy luyện khí lập nghiệp, bằng vào chế phù thiên phú, một mình xông xáo bụi gai giăng đầy Tu Tiên giới, bản hết thảy đều thuận lợi phi thường, nhưng là có một việc khó liệu phát sinh ở trên người hắn... Chúc bạn có những giây phút vui vẻ khi đọc truyện Bách Luyện Phi Thăng Lục!
Xem thêm
Ẩn
Dừng sau:   :   :    giây.