Bái Kiến Hiệu Trưởng đại Nhân

Lượt nghe : 89,973 100 người đang nghe

Giới thiệu : , – Học tốt toán lý hóa, xuyên việt qua dị giới đều không sợ. —— Rainer. Iangrey Kỳ thật liền là một vị nhân dân giáo sư xuyên việt qua dị giới, trở thành ma pháp nữ trường học hiệu trưởng, dùng đầy trong đầu Địa Cầu tri thức cải tạo thế giới khác, đơn giản nhẹ nhõm vui sướng làm ruộng cố sự, ngươi coi như thật nghe.

bái kiến hiệu trưởng đại nhân