Bái Sư Cửu Thúc

Lượt nghe : 68,394 33 người đang nghe

Giới thiệu : , , – Không biết rõ viết như thế nào giới thiệu vắn tắt, liền không viết rồi a, EMMMM… Vẫn là viết một điểm a, xuyên qua dân quốc niên đại, trở thành cương thi tiên sinh Cửu thúc đại đệ tử…

bái sư cửu thúc