bắt đầu thu được thần ma thể

, – Dạ Tinh xuyên qua Dị Giới, thu được cái thế thiên phú, mạnh mẽ bối cảnh, càng có Chư Thiên Du Lịch Hệ Thống kề bên người, bắt đầu liền thu được hai đại Thần Thông. ‘ keng, thu được Ngũ Tinh Thần Thông: Linh Hồn đưa đò! ’ Ta ở du lịch bên trong trở nên mạnh mẽ, Chư Thiên Vạn Giới, dòng sông thời gian mặc cho nhất thời cũng có thể đi đến
Xem thêm
Ẩn
Dừng sau:   :   :    giây.