Càn Khôn Kiếm Thần

Lượt nghe : 63,271 100 người đang nghe

Giới thiệu : Cảnh Ngôn từng là Cảnh gia ưu tú nhất thiên tài, mười sáu tuổi đột phá Võ Đạo cửu trọng thiên bước vào cảnh giới Tiên Thiên, toàn bộ Đông Lâm Thành không người có thể so sánh, nhưng không hiểu ra sao khi tiến vào Thần Phong Học Viện sau cảnh giới rơi xuống, trở thành trò cười. Mở ra Càn Khôn Giới phong ấn, một lần nữa quật khởi, cuối cùng chế bá Thiên Nguyên Đại Lục, trở thành vô số võ giả ngưỡng vọng tồn tại. Chúc bạn có những giây phút vui vẻ khi đọc truyện Càn Khôn Kiếm Thần!

càn khôn kiếm thần

Loading...
 • TruyenVietAudio - Càn Khôn Kiếm Thần - Phần 1
 • TruyenVietAudio - Càn Khôn Kiếm Thần - Phần 2
 • TruyenVietAudio - Càn Khôn Kiếm Thần - Phần 3
 • TruyenVietAudio - Càn Khôn Kiếm Thần - Phần 4
 • TruyenVietAudio - Càn Khôn Kiếm Thần - Phần 5
 • TruyenVietAudio - Càn Khôn Kiếm Thần - Phần 6
 • TruyenVietAudio - Càn Khôn Kiếm Thần - Phần 7
 • TruyenVietAudio - Càn Khôn Kiếm Thần - Phần 8
 • TruyenVietAudio - Càn Khôn Kiếm Thần - Phần 9
 • TruyenVietAudio - Càn Khôn Kiếm Thần - Phần 10
 • TruyenVietAudio - Càn Khôn Kiếm Thần - Phần 11
 • TruyenVietAudio - Càn Khôn Kiếm Thần - Phần 12
 • TruyenVietAudio - Càn Khôn Kiếm Thần - Phần 13
 • TruyenVietAudio - Càn Khôn Kiếm Thần - Phần 14
 • TruyenVietAudio - Càn Khôn Kiếm Thần - Phần 15
 • TruyenVietAudio - Càn Khôn Kiếm Thần - Phần 16
 • TruyenVietAudio - Càn Khôn Kiếm Thần - Phần 17
 • TruyenVietAudio - Càn Khôn Kiếm Thần - Phần 18
 • TruyenVietAudio - Càn Khôn Kiếm Thần - Phần 19
 • TruyenVietAudio - Càn Khôn Kiếm Thần - Phần 20
 • TruyenVietAudio - Càn Khôn Kiếm Thần - Phần 21
 • TruyenVietAudio - Càn Khôn Kiếm Thần - Phần 22
 • TruyenVietAudio - Càn Khôn Kiếm Thần - Phần 23
 • TruyenVietAudio - Càn Khôn Kiếm Thần - Phần 24
 • TruyenVietAudio - Càn Khôn Kiếm Thần - Phần 25
 • TruyenVietAudio - Càn Khôn Kiếm Thần - Phần 26
 • TruyenVietAudio - Càn Khôn Kiếm Thần - Phần 27
 • TruyenVietAudio - Càn Khôn Kiếm Thần - Phần 28
 • TruyenVietAudio - Càn Khôn Kiếm Thần - Phần 29
 • TruyenVietAudio - Càn Khôn Kiếm Thần - Phần 30
 • TruyenVietAudio - Càn Khôn Kiếm Thần - Phần 31
 • TruyenVietAudio - Càn Khôn Kiếm Thần - Phần 32
 • TruyenVietAudio - Càn Khôn Kiếm Thần - Phần 33
 • TruyenVietAudio - Càn Khôn Kiếm Thần - Phần 34
 • TruyenVietAudio - Càn Khôn Kiếm Thần - Phần 35
 • TruyenVietAudio - Càn Khôn Kiếm Thần - Phần 36
 • TruyenVietAudio - Càn Khôn Kiếm Thần - Phần 37
 • TruyenVietAudio - Càn Khôn Kiếm Thần - Phần 38
 • TruyenVietAudio - Càn Khôn Kiếm Thần - Phần 39
 • TruyenVietAudio - Càn Khôn Kiếm Thần - Phần 40
 • TruyenVietAudio - Càn Khôn Kiếm Thần - Phần 41
 • TruyenVietAudio - Càn Khôn Kiếm Thần - Phần 42
 • TruyenVietAudio - Càn Khôn Kiếm Thần - Phần 43
 • TruyenVietAudio - Càn Khôn Kiếm Thần - Phần 44
 • TruyenVietAudio - Càn Khôn Kiếm Thần - Phần 45
 • TruyenVietAudio - Càn Khôn Kiếm Thần - Phần 46
 • TruyenVietAudio - Càn Khôn Kiếm Thần - Phần 47
 • TruyenVietAudio - Càn Khôn Kiếm Thần - Phần 48
 • TruyenVietAudio - Càn Khôn Kiếm Thần - Phần 49
 • TruyenVietAudio - Càn Khôn Kiếm Thần - Phần 50
 • TruyenVietAudio - Càn Khôn Kiếm Thần - Phần 51
 • TruyenVietAudio - Càn Khôn Kiếm Thần - Phần 52
 • TruyenVietAudio - Càn Khôn Kiếm Thần - Phần 53
 • TruyenVietAudio - Càn Khôn Kiếm Thần - Phần 54
 • TruyenVietAudio - Càn Khôn Kiếm Thần - Phần 55
 • TruyenVietAudio - Càn Khôn Kiếm Thần - Phần 56
 • TruyenVietAudio - Càn Khôn Kiếm Thần - Phần 57
 • TruyenVietAudio - Càn Khôn Kiếm Thần - Phần 58
 • TruyenVietAudio - Càn Khôn Kiếm Thần - Phần 59
 • TruyenVietAudio - Càn Khôn Kiếm Thần - Phần 60
 • TruyenVietAudio - Càn Khôn Kiếm Thần - Phần 61
 • TruyenVietAudio - Càn Khôn Kiếm Thần - Phần 62
 • TruyenVietAudio - Càn Khôn Kiếm Thần - Phần 63
 • TruyenVietAudio - Càn Khôn Kiếm Thần - Phần 64
 • TruyenVietAudio - Càn Khôn Kiếm Thần - Phần 65
 • TruyenVietAudio - Càn Khôn Kiếm Thần - Phần 66
 • TruyenVietAudio - Càn Khôn Kiếm Thần - Phần 67
 • TruyenVietAudio - Càn Khôn Kiếm Thần - Phần 68
 • TruyenVietAudio - Càn Khôn Kiếm Thần - Phần 69
 • TruyenVietAudio - Càn Khôn Kiếm Thần - Phần 70
 • TruyenVietAudio - Càn Khôn Kiếm Thần - Phần 71
 • TruyenVietAudio - Càn Khôn Kiếm Thần - Phần 72
 • TruyenVietAudio - Càn Khôn Kiếm Thần - Phần 73
 • TruyenVietAudio - Càn Khôn Kiếm Thần - Phần 74
 • TruyenVietAudio - Càn Khôn Kiếm Thần - Phần 75
 • TruyenVietAudio - Càn Khôn Kiếm Thần - Phần 76
 • TruyenVietAudio - Càn Khôn Kiếm Thần - Phần 77
 • TruyenVietAudio - Càn Khôn Kiếm Thần - Phần 78
 • TruyenVietAudio - Càn Khôn Kiếm Thần - Phần 79
 • TruyenVietAudio - Càn Khôn Kiếm Thần - Phần 80
 • TruyenVietAudio - Càn Khôn Kiếm Thần - Phần 81
 • TruyenVietAudio - Càn Khôn Kiếm Thần - Phần 82
 • TruyenVietAudio - Càn Khôn Kiếm Thần - Phần 83
 • TruyenVietAudio - Càn Khôn Kiếm Thần - Phần 84
 • TruyenVietAudio - Càn Khôn Kiếm Thần - Phần 85
 • TruyenVietAudio - Càn Khôn Kiếm Thần - Phần 86
 • TruyenVietAudio - Càn Khôn Kiếm Thần - Phần 87
 • TruyenVietAudio - Càn Khôn Kiếm Thần - Phần 88
 • TruyenVietAudio - Càn Khôn Kiếm Thần - Phần 89
 • TruyenVietAudio - Càn Khôn Kiếm Thần - Phần 90
 • TruyenVietAudio - Càn Khôn Kiếm Thần - Phần 91
 • TruyenVietAudio - Càn Khôn Kiếm Thần - Phần 92
 • TruyenVietAudio - Càn Khôn Kiếm Thần - Phần 93
 • TruyenVietAudio - Càn Khôn Kiếm Thần - Phần 94
 • TruyenVietAudio - Càn Khôn Kiếm Thần - Phần 95
 • TruyenVietAudio - Càn Khôn Kiếm Thần - Phần 96
 • TruyenVietAudio - Càn Khôn Kiếm Thần - Phần 97
 • TruyenVietAudio - Càn Khôn Kiếm Thần - Phần 98
 • TruyenVietAudio - Càn Khôn Kiếm Thần - Phần 99
 • TruyenVietAudio - Càn Khôn Kiếm Thần - Phần 100
 • TruyenVietAudio - Càn Khôn Kiếm Thần - Phần 101
 • TruyenVietAudio - Càn Khôn Kiếm Thần - Phần 102
 • TruyenVietAudio - Càn Khôn Kiếm Thần - Phần 103
 • TruyenVietAudio - Càn Khôn Kiếm Thần - Phần 104
 • TruyenVietAudio - Càn Khôn Kiếm Thần - Phần 105
 • TruyenVietAudio - Càn Khôn Kiếm Thần - Phần 106
 • TruyenVietAudio - Càn Khôn Kiếm Thần - Phần 107
 • TruyenVietAudio - Càn Khôn Kiếm Thần - Phần 108
 • TruyenVietAudio - Càn Khôn Kiếm Thần - Phần 109
 • TruyenVietAudio - Càn Khôn Kiếm Thần - Phần 110
 • TruyenVietAudio - Càn Khôn Kiếm Thần - Phần 111
 • TruyenVietAudio - Càn Khôn Kiếm Thần - Phần 112
 • TruyenVietAudio - Càn Khôn Kiếm Thần - Phần 113
 • TruyenVietAudio - Càn Khôn Kiếm Thần - Phần 114
 • TruyenVietAudio - Càn Khôn Kiếm Thần - Phần 115
 • TruyenVietAudio - Càn Khôn Kiếm Thần - Phần 116
 • TruyenVietAudio - Càn Khôn Kiếm Thần - Phần 117
 • TruyenVietAudio - Càn Khôn Kiếm Thần - Phần 118
 • TruyenVietAudio - Càn Khôn Kiếm Thần - Phần 119
 • TruyenVietAudio - Càn Khôn Kiếm Thần - Phần 120
 • TruyenVietAudio - Càn Khôn Kiếm Thần - Phần 121
 • TruyenVietAudio - Càn Khôn Kiếm Thần - Phần 122
 • TruyenVietAudio - Càn Khôn Kiếm Thần - Phần 123
 • TruyenVietAudio - Càn Khôn Kiếm Thần - Phần 124
 • TruyenVietAudio - Càn Khôn Kiếm Thần - Phần 125
 • TruyenVietAudio - Càn Khôn Kiếm Thần - Phần 126
 • TruyenVietAudio - Càn Khôn Kiếm Thần - Phần 127
 • TruyenVietAudio - Càn Khôn Kiếm Thần - Phần 128
 • TruyenVietAudio - Càn Khôn Kiếm Thần - Phần 129
 • TruyenVietAudio - Càn Khôn Kiếm Thần - Phần 130