Chí Tôn Chủ Bá

Lượt nghe : 61,578 62 người đang nghe

Giới thiệu :

, , – Hệ Thống nhiệm vụ: Trở thành Chí Tôn hoạt náo viên. Lâm dật trong não không hiểu ra sao có thêm một thần kỳ Hệ Thống, cái hệ thống này có thể để cho hắn qua lại thế giới! Từ đây, lâm dật mang theo khán giả, kiến thức Chân Nhân hãy nghi lâm, Triệu Mẫn, Hoàng Dung, Loan Loan, Thiên Sơn Đồng Mỗ, Đông Phương Bất Bại, Bạch Tố Trinh, Ngọc Hoàng Đại Đế, Vương mẫu nương nương lãnh hội Thần Thoại thế giới chân thực phong quang! Vô số fans vì hắn điên cuồng, vì nhìn hắn trực tiếp trắng đêm khó ngủ. Lưu Nhất Phỉ mặt đỏ: Lâm Dật ca ca, nhân gia muốn học Tiểu Vô Tướng Công, dung nhan bất lão rồi Vô số fans: Tiểu Vô Tướng Công tính là gì Nhất Ca, cầu trực tiếp Hứa Tiên thảo xà! Nhất Ca, chúng ta chạy nam dưới kỳ muốn đi Thiên Đình mượn cái cảnh, rất rồi.

chí tôn chủ bá