Chí Tôn Thần Vị

Lượt nghe : 68,949 57 người đang nghe

Giới thiệu : Trí Tuệ Chi Cốt, Kiếm Linh Chi Thể, Đạo Linh Chi Thể, Tổ Long ngọc bội, xưa nay chưa từng có bốn mạch cùng tu, Vân Bất Phàm lại sẽ đạt tới như thế nào trình độ! Giẫm kế tiếp cái cái gọi là thiên tài, đi đến đỉnh phong chi lộ, sáng tạo Bá Vương chi đạo, hắn cuối cùng nhất là hay không lại có thể thành tựu chí cao vô thượng Chí Tôn Thần Vị? Chúc bạn có những giây phút vui vẻ khi đọc truyện Chí Tôn Thần Vị!

chí tôn thần vị