Chủ Thần đại đạo

Lượt nghe : 65,072 24 người đang nghe

Giới thiệu :

, – thời gian – không gian – sáng thế – tạo vật. một người bình thường ngẫu nhiên đạt được một viên đến từ dị giới thần cách, dùng nó từ không đến có sáng tạo chủ thần không gian, siêu thoát chư thiên vạn giới chuyện xưa.

chủ thần đại đạo