Chư Thần Du Hí

Lượt nghe : 80,638 46 người đang nghe

Giới thiệu :

Ngươi đối như thế nào đối đãi sâu kiến, thần liền sẽ đối đãi như thế nào với ngươi —— Nguyên Thần Phi —— —— —— —— —— Một ngày này, thần cuối cùng xuất hiện. Không phải là vì hủy diệt, cũng không phải là vì nô dịch, mà chỉ là vì chơi một trò chơi... Duyên Phận sách mới, cùng tác: Nguyên Huyết Thần Tọa, Đế Quốc Thiên Phong, Toàn Năng Luyện Kim Sư, Vô Tận Võ Trang, Tiên Lộ Tranh Phong. Chúc bạn có những giây phút vui vẻ khi đọc truyện Chư Thần Du Hí!

chư thần du hí