1 2 3

chuyên chức bảo tiêu

Binh Vương đệ nhất thế giới, vì sao hoàn thành xong nhiệm vụ mà trong lịch sử không có người có thể hoàn thành lại đột nhiên ẩn lui? Một tờ giấy kết hôn từ trên trời rơi xuống, một vị tuyệt đại giai nhân làm điên đảo chúng sinh, một đoạn đô thị truyền kì, mỹ nữ Tổng giám đốc lãnh diễm. Hắn không muốn nhắc đến quá khứ đối với người khác lại ẩn dấu đi như thế nào bí mật đó. Chuông tang tới từ địa ngục, sắp gõ vang! + Tình trạng : Đang ra Chúc bạn có những giây phút vui vẻ khi đọc truyện Chuyên Chức Bảo Tiêu (Dịch)!
Xem thêm
Ẩn
Dừng sau:   :   :    giây.