1 2 3

cưng chiều truyenvietaudio

thể loại: ấm áp văn, cường công mỹ thụ, 1×1, he. edit: ad/ yd tô tử long vốn là phó chủ tịch tập đoàn long đằng, long đằng học viện chỉ là một trong những phần lớn sản nghiệp của anh, giáo quy mặc dù nghiêm, nhưng chủ tịch đích thân biện hộ cho, hẳn là có thể thông cảm đi. còn lâm ngôn lại là học sinh trong long đằng mà cậu lại còn bị chứng mù phương hướng, không biết nguyên nhân gì mà lại khiến hai người bọn thọ quấn lấy nhau....
Xem thêm
Ẩn
Dừng sau:   :   :    giây.