1 2 3

cung mê tâm ký truyenvietaudio

convert: meoconlunar & linh09 @ tangthuvien.com độ dài: 6 quyển: 149 chương + 5 ngoại truyện nàng lấy hiền phi của tiền triều làm mục tiêu phấn đấu cả đời, đọc thuộc lễ – hiếu – nghĩa, lấy nữ giới làm chuẩn mực trong lòng. cố gắng phấn đấu trở thành phụ nữ mẫu mực của thiên hạ! đây là khát vọng cao nhất cả đời nàng, ai cũng đừng ngăn cản nàng. cho dù người nọ là hoàng đế, cũng không được làm theo. giới thiệu: tại sao phải lập mưu kế thấp hèn để cạnh tranh vị trí trong hậu cung kịch liệt như thế, như vậy làm sao mà bình an vượt qua kiếp phi tần buồn chán trong cung cho đến khi quang vinh thối lùi chứ? lại nên ứng phó với quan hệ con người phức tạp như thế nào để không bị liên lụy, đồng thời có thể tìm lấy phúc lợi cho mình? làm sao để nhận được lời tán thưởng của thượng cấp? làm sao để nhận được sự ủng hộ của thuộc hạ? lúc đối mặt với đồng sự hoặc có thể là kẻ giật dây phía sau, lại nên ở chung như thế nào? tất cả các câu trả lời đều có trong “cung – mê tâm ký”
Xem thêm
Ẩn
Dừng sau:   :   :    giây.