đại đường tướng công tốt

Võ Đức năm thứ 6, Đại Đường sơ định, trăm phế đợi hưng. Thái tử ngồi vững đông cung, Lý Thế Dân dã tâm bừng bừng. Võ tướng đặt giang sơn, văn thần tư Trì Quốc. Tần Thiên chuyển kiếp tới chỉ muốn làm một cái tốt tướng công, để cho người nhà mình được sống cuộc sống tốt. Chúc bạn có những giây phút vui vẻ khi đọc truyện Đại Đường Tướng Công Tốt!
Dừng sau:   :   :    giây.
BẠN CÓ THỂ QUAN TÂM