đại Thần Giới

Lượt nghe : 63,410 46 người đang nghe

Giới thiệu :

Bởi vì thiện lương chi thần cùng tà ác chi thần chuyển thế, thay đổi, Thần giới bên trong mâu thuẫn dần dần thăng cấp, lấy hủy diệt chi thần cầm đầu một chúng thần để hướng lấy Hải Thần, Tu La thần cầm đầu một khác chúng cầm quyền thần để khởi xướng chiến tranh. Mà liền ở ngay lúc này, đồng thời khống chế Hải Thần, Tu La thần hai đại thần để chi vị Thần giới chấp pháp giả đường tam thê tử tiểu vũ lại mang thai. Thần giới nguy cơ bởi vậy dâng lên, đường tam dự cảm, trừ bỏ Thần giới bên trong mâu thuẫn ở ngoài, còn có thật lớn nguy cơ sắp đã đến, này nguy cơ lại là cái gì đâu? Thần giới truyền thuyết, là chuyết tác Đấu La Đại Lục II tuyệt thế Đường Môn lúc sau, một bộ chuyển tiếp Thần giới chuyện xưa, ở chỗ này, đại gia sẽ nhìn đến rất nhiều hình bóng quen thuộc. Đồng thời, này một bộ Thần giới truyền thuyết, cũng sẽ là tương lai Đấu La Đại Lục III tiền truyện. Chúc bạn có những giây phút vui vẻ khi đọc truyện Đấu La Đại Lục ngoại truyện Thần giới truyền thuyết!

đại thần giới