1 2 3

[đam mỹ] quân lâm thiên hạ truyenvietaudio

thể loại: đam mỹ, cung đấu, cổ đại... editor: dream ex   trong nhân gian đang  thầm cảm tạ ông trời khi cho họ một vị hoàng đế có tài lại có đức. nhưng đáng tiếc lại có một thói quen xấu đó là thích ngủ với đại thần.  tổng công, nhất công đa thụ, quân thần niên hạ cảnh báo 1:  tất cả thụ đều đã có gia thất, có thê tử thiếp thất cảnh báo 2:  mê-dụ-cường-bức đều có, thận nhập không phải h văn, là kịch tình văn kịch tình văn nha!
Xem thêm
Ẩn
Dừng sau:   :   :    giây.