đánh dấu mười vạn năm, van cầu ngươi nhanh phi thăng đi

xuyên qua huyền huyễn thế giới, diệp vân trở thành thần long tông chưởng môn, hắn thiên phú kinh người, dẫn theo thần long tông, mở mang bờ cõi, không ngừng lớn mạnh. tại hăng hái thời điểm, bỗng nhiên đã thức tỉnh đánh dấu hệ thống. một chiêu vô ý, bị hệ thống mê hoặc, nguyên thần tiến vào một cái thần bí không gian, mỗi ngày không thể tu luyện, mười phút đồng hồ đánh dấu một lần, lấy được đến kinh người ban thưởng, dạng này đi qua mười vạn năm. cảnh giới: luyện thể cảnh, tụ khí cảnh, huyền đan cảnh, nguyên hải cảnh, tố thần cảnh, thần kiều cảnh, niết bàn cảnh, thiên mệnh cảnh, sinh tử cảnh, vĩnh hằng cảnh
Xem thêm
Ẩn
Dừng sau:   :   :    giây.