đạo thánh

【 Phi lô mạng tiếng Trung A cấp ký kết tác phẩm: Tây Du chi Nho đạo Chí Tôn 】 Bạch tử vân mang theo 《 Nho đạo Chí Thánh 》 thực thể sách đi tới Tây Du thế giới, quyển sách này vậy mà lấy được thiên đạo tán thành, tại Tây Du trong thế giới tăng lên Tu Văn cái này đổi mới hoàn toàn phương thức tu luyện. Bạch tử mây cũng đã nhận được khổng lồ công đức, trở thành cùng Đạo Tổ Phật Tổ như thế văn tổ. Từ đây Đường Tăng Huyền Trang hoàn tục, trở thành tinh thông thi từ ca phú phiên phiên giai công tử, Tôn Ngộ Không trở thành bạch tử vân môn ở dưới hộ pháp đệ tử...... Hằng Nga, thất tiên nữ, tam thánh mẫu, Bạch Tố Trinh các loại đều bị bạch tử mây thi từ chinh phục.( Câu chuyện này cùng nhân vật đơn thuần hư cấu, như có tương đồng, đơn thuần trùng hợp, không nên bắt chước.) Chúc bạn có những giây phút vui vẻ khi đọc truyện Tây Du Chi Nho Đạo Chí Thánh!
Dừng sau:   :   :    giây.

BẠN CÓ THỂ QUAN TÂM