đấu la chi hoàng long kinh thế

– làm hoàng kim long gặp thí thần thương, làm cực hạn chi lực gặp thiên đạo hung khí, tại cao quý nhất đấu la điện, lục uyên đầu đội mũ miện, trịnh trọng tuyên cáo: kiếp này vũ hồn điện chú định nhất thống đại lục!
Dừng sau:   :   :    giây.

BẠN CÓ THỂ QUAN TÂM