1 2 3

đấu la đại lục chi bắt đầu đánh dấu diễm linh cơ

– triệu minh mang theo đánh dấu đánh tạp hệ thống phủ xuống đấu la, thức tỉnh khôi lỗi võ hồn diễm linh cơ, vân vận, mỹ đỗ toa… làm triệu minh mang theo thập đại khôi lỗi ngang dọc đại lục thời điểm, toàn bộ đại lục cũng đã thành triệu minh đất sở hữu riêng. tỉnh nắm quyền thiên hạ, say nằm ngủ trên gối mỹ nhân.nam nhi nên như thế.cái gì? ngươi muốn cùng ta đánh? tốt a, trước mặt ta cái này mười cái, ngươi tùy ý chọn một cái đánh!hành hạ đường tam, giết đại sư, hủy diệt hạo thiên tông, nhất thống đại lục, trở thành đấu la đại lục vạn cổ đệ nhất đại đế.
Xem thêm
Ẩn
Dừng sau:   :   :    giây.