đấu La đệ Nhất đao

Lượt nghe : 72,376 96 người đang nghe

Giới thiệu :

, – Đấu La đại lục! Một tên không có tiếng tăm gì thiếu niên, khổ luyện chính mình Bạt Đao Thuật, chỉ vì rút ra cái kia trong truyền thuyết chung cực một đao! 【 không theo đoàn, không ngựa giống, không liếm Đường Tam, không bái đại sư, không thu hậu cung, mang trong lòng thiện niệm, sát phạt quyết định, chỉ bằng một cây đao, độc hành Đấu La đại lục! 】

đấu la đệ nhất đao