đấu Mễ Tiên Duyên

Lượt nghe : 74,589 76 người đang nghe

Giới thiệu :

chập long động trung tiên nhân miên, nhất miên nhất tỉnh cửu trọng thiên. phương giác đan sa đắc tam vị, khước kiến duyên hống dĩ thất luyện. thủy hỏa tương tế lô đỉnh công, âm dương giao hối tạo hóa điên. sơn ngoại hốt truyện long hổ thanh, vô nhân tri ngã thị chân tiên. đây là một cái tùy thân mang theo nửa đấu gạo, xuyên việt qua dị giới tu tiên cố sự cảnh giới: thuật sĩ tam trọng pháp sư tam trọng tam hoa chân nhân triều nguyên chân nhân dương thần chân nhân phía trên là thành tiên

đấu mễ tiên duyên