Đầu Năm Mới Mở Pháp Này Gia Đạo Bình An Tài Lộc Phú Quý Kéo Đến Đầy Chật Nhà - Audio Pháp Hay.

Đầu năm mới mở pháp này gia Đạo bình an tài lộc phú quý kéo Đến Đầy chật nhà - audio pháp hay.
Phật dạy làm phước đức.Làm gửi ai cũng muốn mình được giàu sang phú quý.Chứ không ai muốn mình bận cùng hành hạ.Những sự thật trên đời không như mình mong muốn.Kẻ giàu thì giàu thêm linh.Con riêng nghèo lại nghèo hoài.Túi cói.Cũng có trường hợp ngoại lệ.Trường hợp ngoại lệ đó xảy ra trên tương phản của người giàu bỗng biến thành kẻ nghèo hèn một cách chữa treo.Già người nghèo.Bỗng trở thành kẻ giàu sang là thường.Thực ra.Điều đó không có gì xa lạ.Nếu tao biết cuộc sống trên thế gian này hoàn toàn đều do luật nhân quả chi phối cả.Hơn nữa.Sự thay đổi đó.Thì nói thật đấy hình.Số phận của người đó.Đúng như kiếp hiện tại này.Âu cũng là do biết và không biết mà ra cả.Biết là biết.Dạ không biết là không biết.Chẳng qua.Làm beat hai mươi bi.Gieo trồng cột phước cho mình ở đời.Già đời sao mà thôi.Vậy thì gieo trồng tỏi phước bằng cách nào.Để đời sống vui sướng giàu sang trọn vẹn mà không bị hoàn cảnh trái nghịch làm cho mình bị xa lại khổ sở.Suy cho cùng.Làm phước bằng hai cách.Là tự mình làm phước cho mọi người .Dạ tự làm phước cho chính mình.Tự mình làm phước cho mọi người là sao.Hi gọi là.Phần lợi thái lò xo.Nghĩa là.Mình vì người khác mà làm lợi ích.Mà phần này quan trọng nhất là bố thí cúng dường.Bố thí.Làm một trong những thành viên của hành bồ tát.Đứng đầu trông xấu hoặc mười hành ba la mật của bồ tát.Đây là công việc không chỉ riêng cho hàng xuất gia tu hành giải thoát buông xả.Mà ngay cả hàng phật tử tại gia và vượt cả hai hạn phật tử của phật nữa.Vì người ta ai cũng biết bố thí giúp đỡ người tức là giúp đỡ cho chính mình.Sông có một điều là.Hồ hoàn toàn không hề hay biết rằng.Bố thí cúng dường như thế nào.Thì được lợi là.Đó mới là quan trọng.Giờ còn phải tùy thuộc vào đối tượng cũng như hành động của người cho và nhận nữa.Thì cách bố trí ý mới đem lại phước báu nhiều hay ít thôi.Đức phật dạy cúng dường bằng tấm lòng chân thành.Cùng những người nhận cúng dường là bậc trung tu giải thoát.Thì không phước báu nào sánh được.Dựa kinh pháp cú có chạy trong phẩm phật.Câu một trăm chín mươi lăm.Cúng giường bực đánh cúng.Cupid.Hoặc đệ tử.Các.Bị kiết lỵ .Đoạn diệt mỗi sầu bi.Câu một trăm chín mươi sáu.Cúng giường bật như vậy.Kịch tình không sợ hãi.Các cùng đức như vậy.Không ai lường trước được.Thức gì.Trình điều tra thấy câu chuyện cánh đồng trong tích truyện pháp cú.Để chứng minh trần.Bất cứ ai thần tâm cúng dường đức chí tôn.Điều được phước báo vô cùng tận.Có một bà lão nghèo.Nghe tình vua tại thế giàu có như vậy.Mà còn phát tâm cúng dường phật cái ngàn ngọn đèn dầu.Bà nghĩ.Sở dĩ mình hôm nay nhiều.Là do kiếp trước không biết bố thí làm phước lành.Gì vậy.Bà quyết định cúng dường ngay trong lúc này.Bà thu dán toàn bộ gia tài vốn có của bà.Chỉ là hai₫.Liền đi mua dầu cúng dường phật.Người bán dầu biết lòng thành của bà.Đình hảo tâm giúp cho bà thêm ba động dầu nữa.Được dầu.Ban đêm vào nhà cúng dường đèn trần của vua a xà thế.Ra phát nguyện trừ.Nếu mà sau này được thành chính quả như bạn mong muốn.Thì tín ngọn đèn cháy mãi không ta.Thế à.Lời phát nguyện của bà được thành từ trái mãi không.Gì sáng hôm sau.Ngài mục-kiền-liên thổi tắt hết tất cả các ngọn đèn của urc thế.Nhưng chỉ có một ngọn đèn của bà.Vu lan cách nào để dập tắt cũng không thể tắt.Dù ai sẽ thấy hay tình mới thắc mắc hỏi.Tại sao ta cúng dường cho phật nhiều như vậy.Mà không được cảm ứng bằng bao lau nhiều kia.Chỉ có mục đích đèn dầu.Đại thần kỳ bà mới đất.Bởi vì bị hạ xuống giường mà không thành tâm.Cúng dường mà không tịnh tâm.Dù có rừng nhiều nhưng kết quả không được làm.Diệp đó đền trần chùa.Gì nó thể hiện tiến gì nỗi lòng thành.Và hơn thế nữa.Long thành khi phát ra.Thì phải mau thực hiện cách lập.Đừng chần chờ.Mà đánh mất đi cơ hội quý báu đem lại nhiều sự tăng quà trong dịp làm phước thiện.Như trong kinh dị.Câu một trăm mười sáu.Hãy giúp làm điều lành.Nhân tâm làm điều ác.Ai chấm làm việc làm.Ưa thích việt á.Người nào gặp dịp lễ.Mà không nhắn tay làm liền.Đó là do ý còn vương vấn việc xấu ác.Dưới bài kể trên.Đức phật dạy như một câu chuyện của bà la môn tên là tiểu nhất.Bản lâm đại nhất nhì.Thời phật tỳ bà thi.Kiếp hiện tại tái sinh ở xã dậy tên tiểu nhất.Ông chỉ có độc một nội y.Vợ ông cũng vậy.Và cả hai xài chung một ngoại y.Dưới gì.Khi bạn làm ông hoạt vợ ra khỏi cửa.Thiền người kia phải ở nhà.Một hôm người ta loan báo có thuyết pháp tại tinh tế.Cả hai thỏa thuận đi nghe pháp.Ban ngày còn ôm ban đêm.Ngồi trước bạ hết tôm.Toàn thân của ông quan chỉ uống từng giọt pháp.Vì thấy ông phát tâm cúng dường.Nhưng nếu x y này đến thế tôn.Thì không còn ngoại nào cho cả hai người.một nghìn điểm ích kỷ công dân y nổi lên bên chồng.Thì có một niềm súng tính lại muốn rooney.Hai bên tranh chấp lẫn nhau.Mãi cho đến khi canh bột trôi qua và canh hay lại đến.Biệt đội ông vẫn chưa dân y lên thế.Đến gần cuối.Blow mỹ rằng hai căn đã trôi qua.Nếu có rảnh có bảy già nếu niềm gì kỹ gia tăng mạnh mẽ.Thì sẽ không nhức đầu ra khỏi bốn đường khổ.Do đó ông quyết cúng dường.Lấy y đặt dưới chân thế tùng.Ông kêu to ba lần.Ta đã chiến thắng.Ta đã chiến thắng.Ta đã chiến thắng.Rùa ba tuổi đập sức osala tình cờ cũng dự tính.Nghe thấy nhạc.Bảo quân lính hỏi chị.Rồi thưởng cho ông bộ cấp y.Bán oppo lại cúng dâng y này cho thế tôn.Vua lại tặng ông gấp đôi.Tức là.Lần thứ nhất hai bộ y.Rồi bốn bộ.tám bộ.Cuối cùng mười sáu bộ.Bạn lớp em chân hết cho như lai.Nhà vua lại tặng ba mươi hai bộ còn lại.Dù bà là buông có gì ăn hết những gì ông có đến một trăm.Vua cũng những đáp ứng tương xứng.Có một tiền kiếp đại nhất nhì giữ hai bộ trong sáu mươi bốn bộ nhận được.Vừa thấy bà la môn là một việc trước có lần.Nền chết lệnh tìm hai cái mệnh trong phòng thiết chiều mang tặng.Mệt đó tỷ giá đến một nghìn₫.Bán mâm nhôm tự thấy mình không xứng đáng.Những bệnh đó thích hợp với giáo đoàn quốc.Nền ông lý làm màn.Một tấm tiêu trong phương thức để che dưỡng của thế tôn.Và một tấm treo trong nhà mình để chia đôi cát viettel thường đến thật.Buổi tối.Vừa đến thầm thế tôn.Những cháu mình.Hỏi vợ.Thì ra là tiểu nhất ý cúng dường.Như vậy khi vừa có niềm tin và hạnh phúc với niềm tin đó.Thì người bạn lấy bông này cũng vậy.Sau đó.Mua tặng cho ông bốn rồi.bống.bốn nghìn₫.bốn phụ nữ bốn tuổi nữ.Giờ bốn mươi làm tốt nhất.Được lời dưỡng như vậy là quá tầm cỡ của người bà la môn mẹ rồi.Thật là quá sức tưởng tượng của ông ta.Khi nghe các thầy tỳ kheo bàn tán về câu chuyện này.Đức phật lại bầu.Cắt ticker.Nếu tiểu nhất y cúng dường cho ta giàu cánh đầu.Hồng đã nhận quà tặng buổi thứ mười sáu cái.Nếu giàu cánh giữa.Ông đến rừng mỗi thứ tám cái.Nhưng vì để trễ đến càng quý.Nên mỗi thứ bốn cái.Ai làm việc thiện đừng chần chừ.Mà phải làm tức khắc.Một việc công đức làm chậm trễ đem lại phước bảo hút cũng chậm trễ.Do đó.Tao phải làm việc tiền ngay khi có sự thôi thúc trong lòng.Chồng giáp pháp của phật.Dù là đại thừa hay tiểu thừa.Cũng chỉ có một gì giải thoát là vui.Cúng dường bậc đã liền hỏi thăm.Xuân.Si mê.Thì phước đức ý công cùng tận.Đừng nói chỉ tối chứ vật thôi mới đạt được những kết quả tương xứng như mong muốn khi vui cúng.Màn cái cải chín cách gì để sửa la hán quả.Cúng thần tượng những phước báo dùm.Như ta đã.Tôn giả mà hà.Có tâm hạnh thích từ bi.Ngày luôn luôn nghĩ đến.Thương tưởng đến những hạng người bừng cùng trong xã hội.Ngày chỉ đi khất thực ở những gia đình nghèo khổ thôi.Là ý muốn giao ruộng.Cho những người nghèo khổ nè.Cứu hộ có cơ hội tham quan lên.Bằng cách cúng dường ngày mà thọ hưởng phước báu ở cõi cao sang.Truyện kể về.Thì tôn giả đại ca diếp ngủ ở hanteo.Ngày nhập định bảy ngày.Rồi sút đi.Quan sát bằng tiến giảng những nơi sắp đi cấp.Ngày trông thấy một phụ nữ canh giữ cánh đồng đang trang những bông lúa giữa có được.Giờ biết người này có niềm tin không quanh và tháo vát.Sẽ giúp đỡ ngày.Giá được phước báo nhiều.Rồi ngày tập.Hôm bác đến đứng gần trồng lúa.Bà thấy ngày.Bác tính tầm.Toàn thương quang chỉ và nhanh nhẹn đi lấy gạo rang.Chút dầu bình.Sông đánh lễ nhà.Giày ước nguyện.Bạch tôn giả.Xin cho con được tham dự vào giáo pháp mà ngài đã thấy.Trưởng lão hứa hả.Tính nữ cho ngày và trở về.Lòng cứ nghĩ đến sự cúng dường cho ngày.Nhưng thì tính nữ bước trên đường dọc theo trục lúa.Đến chỗ có con rắn đọc trước đây không cắn được trưởng lão.Gì ý trang phục kín chứ.Nó bỏ ra.Da trắng bà té sấp xuống.Ra bà đã chết trong tính từ.Bà tái sinh lên cõi trời ba mươi ba.Như người ngủ thức dậy.Trong bộ thiên cung bằng vàng trọng ba mươi ba dặm.Chốt dẫn cao bằng.babốn x.Mặt mộc thiên y dài mười hai.Lần đổi.Giờ một tiếng y bằng như thế làm vậy em.Dưới một.không phim nữ tù tù.Cổng chính thiên cung trăng.Có treo một mình vàng đầu hạt lúa bằng vàng.Dò công đức kiếp trước dân gạo trang cho trưởng lão đại ca đi.Cúng dường hai bố thí cúng gì.Phải biết chọn đối tượng cũng giờ.Coi nói là những ai nên cúng.Du ký.Cũng cho một vị.Dù với số lượng ít ỏi theo đường sức của mình.Còn hương cúng cho nhiều người.Nhiều.Dưới số lượng nhiều.Nhưng kết quả không được bao nhiêu.Dinh dưỡng người.Mà vẫn hoàn toàn chất chứa tham sân si.Du học có những bao nhiêu.Cũng không ít lời cho mình.Bởi họ không chịu phản tỉnh và quý hướng vào tam bảo.Để tu hành đoạn trừ phiền não.Mà chỉ làm cho họ thêm tham sân si.Phố trần.Là chỉ cứu giúp họ trong lúc túng thiếu tức thời.Cơ hội vẫn nghèo đối lại như cũ.Nếu cứ là phước thiện bố thí cho họ hoài như vậy.Diễn viên là.Không đưa tới mục đích cao hơn.Mà chỉ là giao duyên thôi.Mới đẻ.Bố thí cho họ cũng vẫn được phước như bố thí cho các loài hữu tình khác.Xẩm.Nếu cúng dường cho bật để giải thích.Mình mới có may mắn tạo phước duyên lành để tiếp nối cho đời sau được tốt hơn như chuyện vừa nãy.Hãy nghe nhạc gà nổi.Bài kể do vị thần đầy kinh nghiệm trong việc bố thí cúng gì.Như hạt giống.Mặc dù chất gì.Liệu trình đức sửu.Không gặt hái nhiều.Không làm nông dân vui thế.Giật cúng dường dùng nhiều.Dân gửi.Không gặp quá nhiều.Không lợi ích cho người tí.Cùng thuộc giống rùa.Gieo trên đất thu.Sáng gặp nhiều kết quả nông phu vui lòng.Như thế.Cúng dường người đức hành chính trực và thánh thiện.Us vẫn được kết quả tốt.Phòng nhiều.Bài ca này được ghi nhận rằng.Nhân dịp ngày a nấu lâu đài đi khuyết tật.Indica cũng dưỡng toán giải một muộn thức ăn của mình.Chồng kỳ đó.Ăn cuda đặt hàng ngàn lò sưởi trên quãng đường dài mười hai dặm trong mười hai ngàn năm.Giờ bố thích rất nhiều.Nhân dịp làm của indica.Được kết quả lớn.Gì vậy nên khi đức thế tôn đã lên con trời ba mươi ba.Đái ngồi vào phát tòa.Chư thiên của mười.không thế giới dây quanh và hầu tiếp nè.Trên cõi trời ba mươi ba.Khi đức phật đứng tôn quý của mọi loài.Ngồi dưới cội san hô.Phiên tòa hoàng thạch.Thần tiên gửi ngàn cô ấy tủ về và hồ.Đứng tuổi thẳng ngồi nơi cao nhất của cõi trời.Không ai chối sáng ban ngày.Chỉ mình này tục.Rực rỡ áo dự thi.Hoàng hậu maya từ cõi trời đâu sắp đến.Ngồi bên tay phải của đức phật.Trời indica cũng đến ngồi bên tay phải.Ra trời angora đến ngồi bên tay trái.Kỳ cắt gì trời đầy quyền lực đến dự hội.Ăn cu chung với rời khỏi chỗ.Giờ ngồi một chỗ cách xa mười hai chấm.Chồng kỳ indica.Con ruồi bên tay phải.Thế tồn quan sát cả hai.Ngài muốn chạy về phước báu lớn lao của sự cúng dường xứng đáng nên bảo an phú gia.Dù trung gửi ngàn năm.Gửi trả cho anh lập nên những lò sưởi.Trên suốt quãng đường dài mười hai dặm.Giờ cúng dường vô số phẩm giật.Sau thời gian giải ý.Bây giờ tôi đến đây.Nền công chúng hội của ta.Lạnh lùng xa ta nhất tới mười hai.Tại sao thế.Thế tôn nhìn angela.Dạ indica.Tuyên bố ai cúng dường giá trị.Ngài nói.Ảnh cute.Người cúng dường vô số.Vậy mà số một thời gian dài.Ghế ngồi chỗ thật xa.Hãy đến đây.Âm thanh lý rồi xuống mặt đất.Dân chúng đang cắm trại giữa ý đều được nghe.Được đứng đầu sư thức tỉnh.Angular.Những thức cúng dường ý.Đã đem lại ích lợi gì cho con.Người xứng đáng được cúng chẳng đem lại phước báu việt.Dạ xoa indicate.Chỉ dân chút ít vẫn.Vậy mà ông mỹ sáng hơn hết thầy chúng con.Như mặt trăng sáng hơn tất cả tình tứ.Thì anh cu trà nói nhìn thấy.Đức phật hỏi indica.Này indica.Người ngồi bên tay phải ta.Vì sao người ngồi đây mà không rời đi.Bật hết tôm.Như một nông phu ra một ít hạt giống trên thửa ruộng tốt.Phú nhuận phước lành thì giờ cúng dường đánh giá.Thế tôn bảo.Này angora.Phải nhận xét trong khi cúng dường.Dưới vườn cách đó.Giống như gieo giống trên đất dốc.Gì cúng dường được quả.Những người không làm gì thế.Nền phước báu người không đủ.Ngài nói kệ.Cúng giường dưới sự xét đoán.Được quá đi.Người như thế được sang thì.Như like tên gọi sẽ cúng dường giúp khán giả.Nên cúng dường đến người xứng đáng.Sẽ gặp quả tốt.Như hạt giống vào đất tốt.Ngài nói những câu pháp cuối tiếp theo.Có làm hại ruộng giờ.Tham làm hại đời người.Bố thí người ly thân.Vô trại được quả nướng.Có làm hại ruộng giường.Sưng làm hại người đời.Bố thí người lee sin.Vô chị.Được quán ứng.Có làm hai ruộng giường.Làm hại người đời.Bố thí người lisa.Vô vị.Được quả trứng.Có làm hại ruộng vườn.Việc làm hai người đời.Bố thí người ly.Vô giày được quả lớn.Điều này không những trong kinh điển nam tông nguyên thủy mà ngay trong kinh điển đại thừa phát triển.Cũng có nói đến vấn đề này.Dư trong kinh tứ thập nhị chương.Chương thứ mười một nói.Cho một trăm rưỡi ăn công bằng cho một người thiện ăn.Cho một nghìn người tiền ăn.Không bằng cho một người thẳng ngủ với anh.Chú cuội và người thần của dưới ăn.Không bằng cho một nhịp tôi là hoàng anh.Trong một trăm chỉ tôi đã quá nhanh.Không bằng bột gì tư đạo hàm.Cho một nghìn dạng dì tư đạo hàm ăn.không = một vậy anna ham ăn.Cho một bức vị anna ham ăn.Không bằng một vị a la hán ăn.Cho buổi ước gì em la hán à.Không bằng tiểu mục gì bích chi phật anh.Chưa một trăm ước gì bớt đi phượt ăn.Không bằng cho một vị phật ba đội.Cho một.không đức phật gì ba đội ta.Không bằng cho mục gì vô địch.Youtube youtube.Rồi chính anh.Nghĩa là cúng giường dù cho nhiều người.Mà không có đức hạnh gì.Không bằng cúng dường một bậc chân tu thật.Hình người cứ phẩm việt cao hơn.Bố thí cho nhiều người.Không bằng bố thí cho một người biết làm lành lánh dữ.Giờ đã thọ tam quy của giới theo phật dạy.Nói tóm lại.Cúng dường bố thí phải theo những điều kiện sau.Mới gặt hái được nhiều lời lại.Một.Giật bố thí hoàn toàn hợp pháp.Hài.Bác ý thiện tâm.Cá ba thụ hoàn toàn trong sạch.Bà.Gửi thọ nhận giật bố thí.Phải là bực có giới đức hoàn toàn trong.Vật lý bảy là đức phật toàn giác.Quạt đức phật độc lạ.Gạch bậc a-la-hán.Nếu đủ ba điều kiện này.Thì phước thiện mới có năng lực mạnh và nhiều.Thí chủ có ý nguyện đầu.Thì ý nguyện ý.Cũng dễ dàng được thành tựu.Chích chồng.Tìm hiểu phước bố thí.Của tỳ-kheo hồ.Nếu ta biết cách bố thí cúng dường.Thì được lợi lạc không.Ta không nên chần chờ cân nhắc làm gì.Truy cập bậc chân tu tại đức.Mà hãy mau phát tâm cúng dường như.Dưới tâm điểm khi sinh những gì mình có ở trong đời này.Dù nghèo khổ chiếu một ý niệm được thông qua thêm linh.Vật ở ngay trong kiếp này.Hay chuyển sang kiếp sau ra sao nữa.Như tiền kiếp của trưởng giả ram.Khi cúng dường phật độc giác.Phần cơm duy nhất của ông chồng lúc đói kém.Vì quá khứ ta không hề cúng dâng đến giờ này mới chịu nạn đói kinh khủng.Ăn cơm này chỉ giúp ta sống một ngày.Nếu cúng dường phật ta sẽ thoát vòng sanh tử trong liệu.Tạo phước đức nhiều như thế nếu đầy đủ như lành.Khung thành quả mảng đưa đến.Gặp đức phật ra đời.Sớm thành tựu chính quả một.Đó là câu chuyện có thật về chú xa gì xù hà.Mới bảy tuổi.Mà đã chứng quả a la hán vào thời đức phật còn tại thế.Tiền thân của chuối sorry này.Là một anh chàng nhà quê bắn quỷ.Hôm đó.Anh chở củi lên thành.Để tiết kiệm.Anh đến nhà người bạn ở nhờ.Nhân dịp đó.Anh được bạn dẫn đi tìm cách ăn của trưởng khối kenta.Ngửi mùi thức ăn tôm hấp.Ở nhà quê thèm quá giờ bạn mình xin.Chuyện khó không cho.Anh bạn lại xin nữa.Giờ tôi biết không ăn được thèm quá sẽ chết.Mặc trưởng cố dẫn từ chối.Sau nhiều lần tinh quá.Truyện cố bắt buộc phải lên tiếng.Lấy ông.Mỗi bước gồm đánh giá một trăm tới hai trăm₫ đó.Ai đổi cũng cho.Thì tao lấy gì ăn.Anh bạn dẫn cụ nhi.Ông chủ.Người nhà quê không được miếng cơm của ông sẽ chết.Hình ông cứu mạnh thắng.Không được.Nhưng mà để tao xem.Nếu thực gì.Hãy bảo hắn làm cho ta ba mươi lăm.Ta sẽ cho hắn bắc cực.Anh ở quê đồng ý.Giờ làm mồi công việc rất trung thành.Dù ở nhà ở rừng.Dù ngày dù đêm.Dân chúng thành gọi anh là.Người kiếm thức ăn.Bà tạ batika.Mãn hạn.Duyên vẫn già đến báo cho ông chủ biết.Không quỳnh khen ngợi anh và quê.Truyện cố ra lệnh.Cho anh hai nghìn₫ cho bữa ăn tối.một nghìn₫ cho bữa ăn sáng.Tất cả là ba nghìn₫.Và bảo mọi người trong nhà.Từ cứu vợ yêu là cintamani.Ngày không ấy hồ hả ông ta.Xem như là ông chủ.Anh được tắm trong phòng tắm pha lê.Ngồi ghế pha lê sau khi tắm.Mặc y phục trưởng khốn.Chồi gangstar.Xoay người đánh trống chào trần.Bata particle.Làm thuê cho trưởng phố gần tờ để nhận một bát cơm.Hãy đến xem sự lộng lẫy huy hoàng trong bữa ăn bát cơm ấy của anh ta.Chỗ nào anh dẫn đến điều chúng đồng.Xung quanh anh vũ nữ đứng phục vụ.Và gia nhân bưng cơm đặt trước mặt.Thì anh rửa tay.Tìm một vị phật độc giác đất mì tôm bắc.Bay trên không.Giá đặc trưng xuống giữa hội chứng đứng trước mặt anh.Trước đó trên núi.Gangsta madonna.Xuất định số bảy ngày.Ngài đã thấy là anh có niềm tin.Chiều ba mươi.Và sẽ được nhiều phước báu.Bata bata hiệu trần.Trưởng nhóm mời anh tài đến.Chú một nghìn₫.Giờ tính anh ta trí phận phước đức sau khi bố thì số tiền ấy.Anh ở quê bằng lòng.Và trưởng khốn là chia gia tài của mình ra làm hai.Cho anh ta phương nữa.Nghe truyện ba topica.Vui trời anh đến.Bán cho một ngàn đồng.Để đuổi bình bát của anh.Cho anh nhiều của cải và phong làm trưởng khu phố.Hay truyện cổ bàn tà bàn tiệc à.Và delta kết bạn với nhau.Ăn cùng mâm ngủ cùng giường.Mạnh chung.Bà tại particle system.Hưởng phước suốt thời gian giữa hai đức phật.Thời phật hiện tại tái sanh vào ngày một phía chủ của trưởng lão xá-lợi-phất ở xã gì.Tên là.Sơn nhà kova.Lớn lên được bảy tuổi.Chú xin cha mẹ cho xuất già theo tôn giả xá-lợi-phất tôi học.Và chính quả la hán luôn trong năm đó.Qua câu chuyện kể trên.Chúc cha một bài học cho mình.Khi đã biết thân phận tôi nghèo cùng.Lấy chỗ đời trước tao không biết làm phước.Do đó.Tôi đang suy nghĩ lại.Hãy tận tâm tận lực làm phước thiện ngay trong kiếp sống này.Không kể tài sản mình tạo ra là bao nhiêu.Chỉ mong sao kiếp sau hoàn thiện hưng.Lúc đó.Của cải ta có dư thừa mặc tình vừa hưởng thụ đúng theo pháp.Mà cũng vừa hết lòng cúng dường bố thí.Để dung bồi còi phước thêm linh.Đó chính là tao biết cách trồng cột phước đời này.Già đời sao vậy.Cũng là người như nhau.Mà người này biết bố thí.Đại phước cho đời mình.Mà người kia chỉ biết từng dùng những gì mình có được để hưởng thụ thôi.Thế rừng.Khi biết kết quả đáng khích lệ.Người kia liền làm theo chủ đích của người này.Đền cả hai đều thành tựu phước đức của.Sau đây là bốn loại sợ đó.Mà khi cúng dường được phước báo vô lượng.Về củ cải.Như một bậc a-la-hán thấy gì chứng tam quả sau thì xuất định.Đắng nhận được của cải.Về tướng vậy.Voi sống liêm chánh gia công.Vị trí tuệ.Tí tuổi có được.Từ tri thức kết hợp với thỏ.Do bố thí cúng dường trong ba thời quá khứ hiện tại và vị lai.Về thần thú.Sau thời gian tiền định.Như vậy phật độc giác đã thi triển.Nói như vậy.Không có nghĩa là bác bỏ không bố thí cho kẻ buộc côi nghèo hèn hai kẻ ăn xin.Về phật có dạy chữ.Bố thí cho con vật thức ăn.Còn có phước lành thi.Huống gì là người ta.Phước đức do bố thí cúng dường được thành tượng như trên đó là phước bố thí ngoại tài.Nghĩa là những việc mình làm phước thiện bằng đồng tiền tài sản riêng tư mình có đem bố thí.Xẩm.Đối với những ai không có ngoại tài như vậy.Những món cúng dường bố thí tạo phước là.Phật dạy cách bố thí nội tại.Cách bố trí này đơn giản là chính mình tạo tác.Đêm thân cha phục vụ một cách tách.Bằng mồ hôi nước mắt công lao vất vả của bản thân mình.Đối với xã hội.Đó là việc làm công chức.Con ếch trong đầu.Gọi đó là làm công quả.Thuở xưa.Tiền thân của vua trời đế thích.Là một bằng chứng cụ thể về cách bố trí nội tài này.Chuyện ấy kể như sau.Xưa có một ông hoàng tên manga.Sống trong lành mokara.Thuốc vương quốc matilda.Một hôm.Ông đến chỗ buôn bán thị tứ.Lấy chân gạt sạch mùi đức.Để có một chỗ đứng thoải mái.Như một người khác lại đến đẩy ông già chiếm chỗ.Thế chị vẫn gửi ý.Ông kiếm một chỗ khác dọn sạch để đứng.Lại một người cũng đứng đấy ông già chiếm chỗ.Ông dặn lòng đừng giận.Già lại tìm chỗ khác.Rồi hết người này đến người nọ tiếp tục đuổi ông đi.Ông nghĩ rằng.Những người này dường như khoái chí.Việc làm của ông mang đến niềm vui cho họ.Quả là một việc đáng làm.Việc làm này tứ kỳ lạ giải hữu.Resort.Trên thế gian này.Không mày không muốn chỉ hưởng thụ.Giao hưởng thụ tinh thành quả lao động của người khác.Khi bị chiếm đoạt bằng bất cứ lý do nào.Họ cũng tỏ ra phản kháng quyết liệt.Chứ không thể nhân nhượng cho không một cách vui vẻ.Và sẵn sàng như ông hoàng manga này.Tuy nhiên.Ai đó làm được việc như vậy.Tức là đã biết bố thí cúng dường nội tài.Giữ tấm lòng chiếu thành trời đón.Hãy đọc tiếp.Hôm sau.Open cốc dẹp dọn một quảng đức trọng bằng sơn phơi lúa.Tức thì thiên hạ đến chín chỗ.Múa lân.Ông đốt lò sưởi ấm họ.Vì thế đây là nơi mọi người thích đến.Rồi ông thấy có bổn phận phải làm một con đường bằng phẳng dễ đi.Nền sáng sớm ông bắt đầu làm đường.Chặt bỏ hết những cành cây vướng víu.Ông đã giận thì chờ để làm những việc như thế.Có người thấy như vậy đèn hỏi ông.Thơ ngây.Ngài đang làm gì thế.Tôi đang bước trên đường dẫn đến cõi trời.Cho tôi cũng đi giới.Thương.Hãy đi với tôi.Thiên đường là nơi an lạc cho nhiều người.Thấy hai người đang làm gì.Gửi thứ ba đến.Và tương tự như trước xin gia nhập.Rồi người thứ tư.Thứ năm.Cuối cùng là đến người thứ ba mươi ba.Họ dùng cuốc và chiều là một con đường dễ đi.Giá bằng phẳng dày trường bột hay gì.Đã biết cách làm phước bằng sức lực của mình.Michael bay chỉ cho mọi người cùng làm theo nữa.Thì phước báo ý còn gì hơn.Thôn trưởng nghe tin đến xem xét việc họ làm.Giờ tỏ vẻ bực bội.Gì không kiếm chắc gì được cho tiêu.Ông thuyết phục họ đừng làm nữa.Gì không phải là việc của người tại gia.Dạ ông khuyên họ đi câu cá.Săn thú rừng.Quốc gia chén say sưa.Hoạt vui chơi thỏa.Nhưng họ không ngại ngùng.Những bộ ngực làm con đường dẫn lên cõi trời.Thôn trưởng tức giận muốn phá ho.Đèn tôi rối vua.Đó là bọn kia.Vua truyện lệnh bắt ba mươi ba chàng trai cho giới trẻ.Trước cường quyền khủng.Manga ngắn vũ đồng.Các bạn.Chúng ta không còn chỗ nào để ẩn náu ngoài lòng từ bi.Hãy để tâm an tỉnh.Hãy yêu thương.Đừng sinh thần bất cứ ai.Nên rải tâm từ đến nhà vua.Thôn trưởng.Giờ đến cả con voi sắp dẫm chân lên chúng ta.Thật là đáng kính cho những ai.Dù bị lâm vào cảnh nguy hiểm khốn cùng những an nhi.Không khởi tâm xuân thật.Mà còn trải lòng từ đến kẻ hãm hại mình.ba mươi ba chàng trai những lời thủ lĩnh của họ.Sức mạnh của tình thương đã khiến còn rồi không dám đến gần họ.Rùa nghe bóng tướng trần vì nhiều người nên tôi không dám đến.Nền trái lệnh vũ linh người họ tấm thảm chị.Nhưng từ xa.Rồi đã thôi.You are đám biết chắc là có lý do gì đây.Nên gọi họ lại xem.Có phải bụng hội là băng ăn cướp đen lỗi trong rừng hay không.Được biết họ bị thôn trưởng dùm.Vua ra lệnh bắt thu trưởng cùng với vợ con làm nô lệ cho họ.Chặn một con rô để cưới.Giá cả ngồi lặng ý.Để tùy nghi sử dụng.ba mươi ba chàng trai thấy rõ công đức mang đến lợi lạc ngay đời này.Hỏi càng thêm phấn khởi.Nền thích cưỡi voi dễ làm.Họp bàn tính sẽ làm thêm nhiều công đức nữa.Cuối cùng.Họ nhất trí xây dựng một nhà khách cho dân chúng tại ngã tư đường lớn.Một tòa nhà an toàn và kiên cố.Hôm nay chú thầu đến giao dịch.Giờ cấm không cho phụ nữ dự phần giàu.Vì họ đã rất được lòng tham.Đối với phụ nữ.Lúc mấy giờ.Có bốn bàn ở trong nhà manga là quan chỉ.Trầm tư.Thiện tánh.Dạ thiện xạ.Tiền tấn bí mật đến gặp chủ thầu hối lộ.Để ông ta chạm câu.Căn nhà này của thiền tĩnh.Vào tháp nhọn trên mái nhà.Chú cầu dưới được món bở đồng ý ngay và cho hà một cây khô.Rồi đ**.Bầu.Quanh thành bồ tát nhạc.Xong đánh giải quyết lại.Khi căn nhà đã hoàn thành.Đến ngày dựng tháp.Chú thầu giả bộ quảng hút tìm ba mươi ba chàng trai báo tin là.Còn thiếu cày.Bò húc phải làm nha.Nhưng không thể làm giấy cây tươi.Chú thù lúc đó bảo họ tốt nhất là đi tìm nhà nào đã làm sẵn thấp để bán.Họ tìm kiếm khắp nơi và chỉ trong nhà thiện tính là có sẵn thấp.Hồi chiều mua chiếc giá một nghìn₫.Nhưng tiền đánh không bắn.Mà chỉ muốn góp phần giao công trình xây dựng.Các chàng trai bắt đầu từ chối diện dẫn không muốn cho phụ nữ tham gia.Rừng sâu bị chú tổ chức.Là chỉ có tội phạm thiên mới loại trừ đàn bà.Linh họ nhận ra.Để công trình sớm càng tốt.Rồi họ trí căn nhà cha ba phòng.một dành cho vua.Một chỗ ghi nhớ.Và một cho người bệnh.Họ suýt ba mươi ba chỗ ngồi.Giận con voi.Khi có khách đến ngồi vào chỗ nào.Tìm mời khách đến nơi chị chủ của chỗ ngồi đó.Để chủ làm bốn phần với cách như.Xoa bóp chân và lưng.Dân thức ăn cứng và mềm dọn chỗ ở.Tức là.Làm tốt mọi việc phục vụ khách.Manga mười một tây môn gần tòa nhà.Giá xây một ghế đá dưới gốc cây.Cách vào tòa nhà.Nhìn tắt nhạc.Đọc tên của thiện tấn đã khắc chạm vào đó.Mà không thấy tên ba mươi ba chàng trai đâu cả.Quan hệ thấy tiện tĩnh kéo góp phần giàu.Trong khi mình chưa có gì hết.Bàn ghế cách đào một hồ nước.Để cung cấp nước uống và nước tắm cho khách.Đến được trầm tư cung gì.Biết rằng ai đã bước vào tòa nhà.Sau khi uống nước và tắm.Điều trang điểm chẳng qua trước khi đi ra.Nên chọn bột vượt quá chán lệ với nhiều quá đẹp và trái quý.Đến nỗi không mai bảo bông trái này chắc chắn là từ giường qua có trầm tư.Duyên phận thiện sang là em họ.Giờ cũng là vợ của manga.Nên nghĩ rằng công đức của manga nàng sẽ được hưởng lên.Cũng như công đức của nàng manga dẫn hưởng chung.Dao đỏ nàng chẳng làm gì cả chỉ lo trang điểm.Chứ gì.Manga người phụng dưỡng cha mẹ.Tung kính bậc trưởng thường.Nói sự thật.Không lỗi mạng.Không nói sau lưng.Bỏ lòng tham.Không nổi sưng.Tức là đã làm tròn bảy với lực.Nên được làm vua cõi trời ba mươi ba.Sau khi tái sinh.Các bạn đồng hành cùng đều xanh thiên nơi đó.Con người chú thầu phi long trời visa karma ở cõi trời ba mươi ba.Khung trời ba mươi ba này.Khoảng cách từ cổng đông sang cổng đi.Làm mười ngàn dặm.Từ cổng bắc đến cổng nam cũng như.Khung trời có một.không công.Số điểm dưới giường cảnh và hồ nữ.Quả báo từ việc xây cất nhà kho.Nổi linh ngay giữa khung một điền các.Tên là chiến thắng.Cho bảy trăm trận.Cờ tướng dài ba trăm dặm treo lan điệp.Trên cục vàng tiêu cực.Trên cột ngọc treo cờ vàng.Trên cục san hô treo cờ hội.Linh cục hổ phách treo cờ san hô.Cánh cụt bằng bảy loại đá quý.Treo cờ bằng bảy loại đá quý.Quả báo việt trồng cây mun kiến mọc lên cây san hô.Quả báo của việc xây chỗ ngồi dưới gốc cây.Kiếm hiện ra dưới góc san hô một ngày bằng đá.Màu vàng ứng đỏ giống như qua lại.Giày sáu mươi trần.Chồng năm mươi dặm.Dạ dày mười lăm dặm.Vì đến thích ngồi lên nha.Khi bị lún xuống một nửa.Nếu đứng dậy thì trồi lên.Gì được tái sinh làm trời elsa và anna.Gì có trời không có loại.Nên muốn đến trường giải trí.Voi phải bỏ thân trời hiện tượng vui trở lại.Cao lớn cỡ một trăm năm mươi.Voyage a venise.Làm cha ba mươi ba giải nước cho ba mươi ba tràng thi.Mỗi trái chuối gì ba phần tư vấn.Đúng ngay trung tâm.Với tao một bồn nước tên là mỹ lệ dành cho trời tuyết.Chu kỳ ba mươi lăm.Bình trần có chia một dùm làm toàn bằng ngọc quý trọng mười hai:không.Quân dùm thích quảng đức.Nêu những lá cờ dài một dặm bằng bảy mươi bốn.Một hạt chu lan can dính vào pin dưới lá cờ.Mỗi khi gió thổi dùng lên.Một điệu nhạc em dịu như âm thanh phát ra.Từ năm loại nhạc cụ hay tính quà của chư thiên.Giữa lẩu cá.Đặc sản miệt vườn bằng ngọc dài một dặm.Cho biết tự mình trang trọng.Chồng ba mươi ba giải nước của ba mươi ba vị trời.Mũi chảy một trăm lẻ bảy ngà voi.Mỗi cái dài năm mươi chậm.Giờ thứ bảy hồ sen.Mỗi hồ sen rolling bảy + sen.Muối + sen nở bảy hoa sen.Mỗi quà có bảy ngắn.Giá trên bảy nhánh.Có bảy thiếu nữ đàn bà.Như thế trong phạm gì năm mươi dặm ở mọi phía đều có hội trúng nhảy múa lửng trên.Nhạc vui.Zoologist đã thụ hưởng lạc thú sung mãn như vậy.Thiện tánh qua đời cũng tái sanh về cõi trời.Đồng thời xuất hiện dự án đường thiện tính.Nhận luôn mỹ của chư thiên trọng chín trămg.Đẹp không nơi nào bị kẹt.Dạ tại đó.Vòng ngày cưới tắm hàng tháng có tuyết.Từ đó trở đi.Ai trông thấy nơi nào lộng lẫy.Cũng nói giống nhà nghị luận của chư thiên.Giảng đường thiền táng.Quá nhỉ và trầm tư liệu xăm thiên.Đồng thời hiện các bộ hồ sơ sang tên quan chỉ chồng năm trăm dặm.Giờ một khu rừng dây leo tên trầm tư.Chống năm trămg.Những tin tuyển sinh tái sinh.Thành một chút xíu ở trong hang núi.Da nhờn ít tức thiếu hướng dẫn.Sau trở thành vợ của vua trời đế thích luôn.Đây mới là chuyện đáng thương.Chồng làm.Chồng được phí.Chứ không thể nhờ chồng làm phước mà chờ được hưởng linh.Sông cũng vợ chồng còn biết nghĩ tới mình.Mà trả ơn cứu giúp.Nên mất thành tựu kiếp sống chung vui sau này.Duy trì.Câu chuyện này cho ta thấy rằng.Ai làm phước nào.Tìm người đó hưởng quả báo tương xứng đối với phước mình làm đó.Già nhất là tự mình làm mình hưởng.Chứ không ai làm thế dùm cho ai được.Dù là người thân của mình.Vũ khí có bốn chữ.Bố thúy ngoại tài nội tại.Như đã nói ở trên là hai.Kế tiếp là bố thí rủi.Tức là bố thí không sợ sợ.Cách bố trí này cũng giống như bố thí nội tại.Thiết lập tự mình vững chắc mọi người.Thì bất cứ chúng sanh nào cần đánh.Đi qua chốn hiểm nguy sạch được an toàn.Có gì qua một khu rừng hoang vắng có thú dữ.Trộm.Thì ma quỷ quan hệ.Những nơi đó không ai dám bước chân tới.Sống nhờ mình có đủ tư cách gan và anh hùng.Nên sẵn sàng đêm thân tra cứu giúp.Mà không đòi hỏi một yêu sách gì.World cup khi gặp con đường lầy lội bùn giờ.Đi sẽ bị nấm lim trượt té.Mình ra công.Sáng bằng sạch sẽ cho mọi người cùng đi.Dưới tấm lòng hưng quan vui thích.Quạt núi nào con đường bị gai góc làm bụi trắng nhanh đường không thể nào dám qua được.Mình xung phong vào dọn dẹp để thành con đường em ở không chướng ngại.Đó chính là.Cách bố thí dụ điển.Việc làm này được đức phật tán thắng và câu chuyện kể sau.Một buổi sáng sớm.Người bắn lâm ra khỏi thành.Dừng lại chỗ cắt sang bom tượng rắn y.Đứng quan sát.Chú ý có một câu chậm chạp.Khi một sa-môn what is dầu.Chiếu web hoa cỏ.Vĩnh xương đậm.Ông tự ngũ.Đám cỏ này phải được dọn.Hôm sau.Ông đêm cốc trà rễ cỏ.Dọn sạch chỗ đó.Nó trở nên bằng phẳng hoàng đạo.Hôm sau nữa.Ông lại đứng quan sát.Khi các tỷ-kheo quái dầu.Chiếu web trên.Giày dính bụi.Ông mỹ tâm.Trà sữa đại cát ở đây.Ông lại đem cát đến đỗ cho sạch người đó.Vào một ngày.Sáng sớm trời đã nóng.Gì vậy ông thấy cách để kêu mặt y mồ hôi đổ rác.Người bạn lắm nhỉ.Ta sẽ thích một cái tại nơi đây.Lập.Ông kia lên một cái lều cho các tệ heo.Lại nghịch.Sáng sớm trời đổ mưa.Dịp này ông lại thấy các tia kêu bị tạt nước ông nghĩ thầm.Mình phải cất nhà mới.Nghĩ là làm.Giờ thiêng ngôi nhà hoàn thành tôm tổ chức lễ khánh thành.Ông mới phật và chúng tăng đến đó.Mình ngồi bên trong và bên ngoài.Rồi dân thức ăn.Sau bữa ăn.Ông cầm lấy bác của đức phật.Sinh ngày hồi hướng công đức.Ông nói.Bạch tuyết tùng.Khi cùng đứng nơi này.Đầu tiên nhận các tỉnh heo đất.Cô thủy như thủy.Giờ đã làm như thế như thế.Giờ bắt đầu từ khởi điểm.Ông kể cho vợ nghe toàn bộ câu chuyện.Bật nghe chồng nói.Này bà la môn.Người tí làm dịp là anh cũng vậy.Hết lúc này đến lúc khác.Từng nhịp một.Vứt bỏ những hiệp sĩ.Ngài nói cày.Bật tí theo tuần tự.Từng sát na chữ giật.Như thở dàn lọc bụi.Từ cấu huế nơi mình.Thứ tư là bố thí pháp.Bố thối pháp thật không giản đơn chỉ hiểu mà nói.Mà còn phải thực hành như pháp đã nói.Cách bố trí này có hai.Thứ nhất.Là bố thí bằng lời nói như những gì pháp sư chuyên giảng dạy những đề tài có ích cho chính chúng.Họ một kg đã nghe lọt tai rồi.Tí niềm tin về tam bảo ngày một sâu sắc.Giờ thực hành được kết quả lại liếm l**.Cách bố trí thứ hai.Là viết sách chỉ dẫn đường lối tu hành.Theo chánh pháp.Hai làm.Đạt đến quả gì như quỷ.Sông việc làm phước thiện theo lời phật dạy.Không phải chỉ mình mình làm.Mà còn phải khuyến.Trợ giúp cho mọi người cùng làm.Thì quả báo mới to lớn.Như kinh pháp cú trong phẩm thế gian phật dạy.Chắc cười sĩ.Trên thế gian này ai bố thí.Nhưng không khuyến khích người khác bố thí.Ở kiếp sau.Sẽ có phước báo về tài sản.Nhưng không có phước báu được nhiều người theo.Nếu không tự mình bố thí.Mà chỉ khuyên người khác bố thí.Thì sẽ có phước báo được nhiều người theo.Nhưng không có tài sản.Không tự mình bố thí.Và cũng không khuyên người bố thí.Thì sẽ không có phước báo nào hết.Nhưng gửi giờ tự bố thí.Vừa khuyên người khác bố thí.Sến nhận được cả hai phước báu và tài sản vào tù.Apple phiên bản người già chưa biết làm phước thiện.Thì hãy mau mau lành.Để có chút hương cho đời này và đời sống.Như phật dạy cho.Takasima.Một ông lão thợ lò.Cả đời chẳng chịu làm phước.Được các con ông kéo làm phước để hồi hướng phước thiện cho ông.Này ông lão.Ông đã trả đũa.Thân thể ông như lá héo úa.Ông không tạo nghiệp lành để làm từ lương cho đời sau.Hãy tạo cho mình một chỗ an trụ.Hãy làm người khôn ngoan.Đừng làm kẻ si mê.Phật nói kệ.Cầu hai.ba mươi.Người này giống lá hiểu.Viêm xử đang chờ người.Gửi đứng trước cửa chết.Đường trường thiếu tướng.Cầu hai trăm ba mươi sáu.Hãy tự làm hòn đảo.Kinh cần gấp sáng suốt.Từ cối thanh tịnh.Đến thánh địa chư thiên.Đức phật từ bi chỉ dạy làm phước tiền cho trai chứ gì.Ngày còn nói.Câu một trăm hai mươi hai.Chữ kinh chiều thiện.Trần chưa đến.Như nước nhỏ từng giọt.Rồi bình cũng đầy tràn.Người trí đầy thiện đi.Do chất chứa vần.Giờ còn khuyến bảo việt thiện đã làm.Nên tiếp tục làm thêm.Cậu một trăm mười tám.Nếu người làm điều thiện.Nên tiếp tục làm thêm.Hãy ước muốn điều thiện.Chứ thiện.Được ăn lạc.Đó là cách tự mình làm phước cho người.Làm phước cho người là tốt.Nhưng đức phật vẫn tán trang gầy.Và khuyến khích chúng ta.Nick làm phần tử lợi này.Như bài kinh pháp cú chạy như sau.Câu một trăm sáu mươi sáu.Dù lợi người bao nhiêu.Chữ quên phần tự lợi.Nhờ thắng tí từ lời.Hãy chuyên tâm lại mình.Dưới đây là phần tu căn bản cho bản thân mình.Vậy tự làm phước cho chính mình là sao.Đó là những phương pháp trợ lực trực tiếp cho mình ngay trong kiếp hiện tại nay.Được an lạc giải thoát.Người biết tu hành theo phật là phải biết chuyên cần thực hành những pháp môn căn bản để tự lợi.Những pháp môn chỉ là nghe kinh.Tụng kinh.Niệm phật.Trì chú.Ngồi thiền.Chị trai.Giữ giấy.Mà phải chuyên tâm mới được thành tựu.Một người khi đã chọn cho mình một pháp môn tâm đắc hợp duyên với mình rồi.Thì chỉ cần chuyên tâm trí suốt đời.Thế nào cũng được kết quả mong muốn.Giả sử số phận có hạn hữu đi chăng nữa.Những còn có phước báo tương xứng với phân công phu tu tập của mình.Gì đó.Định luật nhân quả.Và siêu nhân lần đầu.Gặp quả tốt thế kỷ.Nghe kinh thế nào mà được phước báu.Giờ kết quả của việc nghe kinh phí sẽ được lợi ích gì.Tải nghe câu chuyện kể về tiền thân của năm trăm chỉ theo trẻ là năm trăm con dơi.Tin mới được chuyển kiếp tu hành thành chính quả.Chuyện này chung kinh pháp cú.Tấm phật-đà.Lúc đức phật lên cung trời ba mươi ba.Để an cư kiết hạ.Vào thời đức phật ca diếp.năm trăm tỷ kêu này là bảy nhỏ.Chúng ở trong một đồng núi.Giờ có hai thầy chùa keo cứ ngủ trong ấy.Đọc tụng kinh a di đà.Chú nghe âm thanh luận tàn.Khi bay trung quần đó.Giá đầm cha yêu thích âm thanh mỹ.Dưới các cầu.Đây là các vững của chúng sanh.Đây là các đại của chúng sanh.Vì chúng không hiểu ý nghĩa.Nhưng chỉ yêu mến tiếng đọc tụng kinh chú được sang thì.Giao thời giữa phật ca diếp và tất cả.Họ ước khung trời hưởng khoái lạc và tái sanh vào sát.Trong gia đình dòng họ.Với sự kính tin và thần thông song hành.Xuất gia theo tôn giả xá-lợi-phất.Giờ trở thành những người đầu tiên phong đạt thức giác gì.Đó là công đức nghe kinh được chuyển kiếp làm người.Ranh giới kết thúc duyên lạnh ấy nên gặp phật tu hành sớm được giác ngộ.Con tụng kinh thì sao.Chẳng hạn như.Câu chuyện về một người kém hết cả đời chỉ chuyên tâm tụng kinh.Dàn ý chung văn phòng tụng kinh của người đó.Xuất hiện biến tướng nhiệm màu.Văn phòng đó sáng rực rỡ trong đêm tối.Lại còn được chưa thiên tới tán quả cúng dường.Cũng như hòa tấu cách điệu nhạc trời theo tiếng gõ mõ tụng kinh nữa.Câu chuyện kể nhiều sau.Có hài huynh đệ cùng học một thầy.Sư huynh muốn đi thăm học các nơi để học hỏi mở rộng thêm kiến thức.Cứ để ở nhà chỉ biết tụng kinh bái xám thôi.Chứ không làm việc gì khác.Trải qua hơn mười năm du học.Sư huynh kiến thức trở về thăm lại xưa đẹp của mình.Tu hành hiện giờ tới đâu rồi.Giờ biết đâu mình về có thể giúp ích gì cho siêu lệch.Thì sư huynh hỏi thăm trà mới biết.Chủ đề suốt ngày chỉ lo việc tụng kinh bái sấm.Chứ không có gì mới mẻ.Sự quỳnh tỏ ra quá thất vọng cho siêu đẹp của mình.Sư huynh định bụng.Sẽ chia sẻ biết bao là kiến thức cho sư đệ tái định cư khi ngủ.Dạ hôm đó.Giờ mới đi về đường xá xa xôi.Nền sư huynh mệt mỏi muốn đi nghỉ sớm.Số đề youtube.Hôm ấy cũng như hôm nào.Những lặng lẽ thắp hương đốt đèn làm lễ tụng kinh một mình.Siêu quỳnh đang nằm ngủ ngon.Bỗng giật mình thức giấc.Mở mắt nóng tai nghe siêu để tụng kinh.Sư huynh hết sức ngạc nhiên.Khi nghe trong tiếng tụng kinh.Có những âm thanh kỳ lạ và theo nghiệp kinh thánh thoát du dương làm sao.Soundmax vàng giày qua chỗ tụng kinh cuối sư đề.Được thấy một cảnh tượng kỳ diệu xuất hiện.Tên côn trùng trong chính điện.Không biết qua từ đâu chơi súng trả tâm.Già nhất là các gian phòng đều sáng trực thứ ánh sáng.Không phải do đèn dầu mà tạo nên được nhưng.Thấy cảnh giới kì diệu.Như quỳnh lúc này mới có ý niệm hồi tâm lại những gì đã suy nghĩ.Và cảm thấy vô cùng hổ thẹn.Sầu bao nhiêu năm tu học của mỹ.Tụng kinh mà được cảnh giới bất khả tư nghị như vậy.Để gà đâu phải ai cũng thực hành đi.Đó chính là.Phước báo giờ tụng kinh thành tâm chiều cảm nên.Niệm phật nếu đạt được nhất tâm bất loạn.Đức phật và thánh chúng trước về cõi phật ở tây phương.Diệu pháp môn ngồi thiền.Thấy youtube pháp môn nào.Hãy nhất tâm chợ đình cho.Sự cố kết quả thù thắng.Theo từng cấp bậc thiền mà mình tô.Nghĩa là tôi chứng tới quảng.Thì sau khi chết được sinh vào cõi trời tương xứng với công phu tu tập của mình.Mà hiện đời được an lạc nữa.Đó là nói đến pháp tu của phạm phú ngoài đời.Mà còn thành từ dưới.Uống nữa là biết quy hướng về tam bảo phật pháp tăng.Lớp anh vui báo ở thế gian.Bởi tu hành theo chánh pháp.Là đã hành nghề biết bao nhiêu rồi.Nhất là đưa đến quả gì ăn vui giải thoát.Ngay trong hiện đời.Yuri gì thiền sư đã thể hiện.Giữ giới tin chuyên.Thì được thiên thần hộ giới ủng hộ tuyệt đối.Như trường hợp tố luật sư đạo tuyên đã chứng minh gì.Ngài đang đi rửa muốn giúp tế.Liền khí ý có thái tử na tra.Con của tứ thiên vương xuất hiện ngay tức thì để chịu chết ngày nào.Câu nói về giữ năm giới cấm đối với hà phật tử tại gia.Phật dạy trước cho.Khi mình dữ giới hoàn toàn.Thì không những ngay kiếp này được an vui hạnh phúc.Mashup sau sẽ sinh trở lại làm người sung sướng nữa.năm giới cấm là.Không sắc.Còn khi phóng sanh thì tránh được bệnh tật ốm đầu.Không trộn.Phải đi bố thí để được giàu có của cải.Không tà dâm.Phải biết giữ gìn tránh hàng để được hưởng thể đẹp đẽ.Không nói dối.Phải biết nói lời chân thật để người tin tưởng kính trọng.Không uống rượu.Thì được thông minh trí tuệ.Dịch thập thiện.Tức là mười điều lành.Nếu giữ trọn vẹn.Thì ngay đời này được nhiều lợi.Và sau khi chết được tái sanh lên cõi trời.Một.Không sát sanh.Tử vi không xác hải sâm mạng.Sẽ được khỏe mạnh trường thọ.Hài.Không trộm cướp.Đi thẳng.Không lấy của người.Sẽ được giàu có ăn mà.Bà không tải ghi âm.Trong sạch không quan hệ bất chính.Sẽ được xinh đẹp hạnh phúc.bốn.Không nói dối.Chân thực.Không dối gạt.Sẽ được huy thế tiến tầm.Năm.Không theo việt.Trung thực không sao ngủ.Xây được mọi người kính mến.Súng.Không chăm sóc.Hoa hậu.Không nói lại đi vắng.Sẽ được nhiều người ủng hộ.bảy.Không nói lại thua.Qua ngã không cay.Không thôi.Xây được cao sang.tám.Không sang thì.Tức là.Trống trải.Thị xã.Sẽ được vô lượng phước báo.Không sân hận.Tức là.Từ và những nhạc.Sẽ được vô lượng riêng lạnh.mười.không sim.Tức là.Sáng suốt định.Sẽ được vô lượng trí tuệ.Không được thì kêu có nói.Bella để mọc xa.Có nghĩa là giữ trong sạch giữ nào.Thì tìm được giải pháp theo dự đó.Linh còn gọi là bịt giải thoát là gì.Qua những điều trên cho thấy.Những gì mình làm trong kiếp hiện tại này.Điều phối kết quả lợi ích cho tim mình.Đinh nhật gọi đó là làm phần tự lợi.Phân tử lợi này tức là giao ruộng phước cho mình.Chứ không vì ai khác.Vu lan loài người hay súc sinh cũng vậy.Nếu trung tâm hành trì.Tuy phước.Vẫn như nhau.Giờ trong kinh phật cũng khuyên học phật tử.Lệnh đến bố thí.Giải khuyến khích bố thí.Như trong tích truyện pháp cú phẩm pháp.Có lần.Nhưng chúng ở xã chị hợp từng nhóm cúng dường tăng toàn quốc.Khi hồi hướng công đức.Thế tôn bảo.Các ca sĩ.Trên thế gian này ai bố thí.Nhưng không khuyến khích người khác bố thí.Ở kiếp sau.Sẽ có phước báo về tài sản.Nhưng không có phước báu được nhiều người theo.Nếu không tự mình bố thí.Mà chỉ khuyên người khác bố thí.Thì sẽ có phước báu được nhiều người theo.Nhưng không có tài sản.Không tự mình bố thí mà cũng không khuyên người bố thí.Thì sẽ không có phước báo nào.Những người vừa tự mình bố thí.Vừa khuyên người khác bố thí.Thì sẽ nhận được cả hai phước báu và tài sản và tùy tùng.Một điều đáng ghi nhớ là.Mình đã làm phước là.Thì hãy đón nhận đó là một việc làm tốt đẹp trong dân gian.Đi năm lần thì được quả báo làm.Nhưng làm giấy tâm trạng vô tư.Chứ công đình móng tâm mong cầu.Bởi như thế tức là tham lam.Mặt tham lam là trái dư từ cách bố thí.Nghĩa là xóa bỏ.Siêu nhân.Phim mong cầu mà đạt được mục đích.Thì hăng hái làm việc nghĩa tí.Trái lại.Mong muốn mà không thỏa nguyện như ý.Thì dễ sanh tâm chán nản đưa đến sự bất an cho chính mình.Rút.Nhưng lần mà thành quá dữ hồi nào không hay.Đó là cái bệnh chung của việc làm lành.Mở chịu suy xét cho tường tận.Thánh ca.Chồng giáo lý nhà phật.Đề cập tới vấn đề nhân quả rất công bằng và cụ thể.Nhân quả thường xảy ra trong thời gian ba thời là quá khứ hiện tại.Gì vậy.Có khi mình làm lành trong hiện tại mà được quả báo là những ai trong diện chẩn.Đó là do quả báo là.Được thành tựu từ những lệnh có sẵn trong quá khứ.Tôi còn sót lại mạnh máy mình tiếp tục thụ hưởng.Còn như diệp làm làng trong đời này.Đi quảng.Nhưng chưa được quả báo tương xứng như ý.Tức là nó còn phải chờ đủ cơ hội hay nhân viên hội tụ xét sự thành tựu thôi chứ không.Nhức đầu hết.Vì biết đâu nợ cũ chưa trả tiền ở đời chứ.Nên mình cố gắng trả cho xong.Nếu trả xong rồi chắc chắn sẽ được quả báo làng đáp ứng ngay trong hiện đời thôi chị.Như trong kinh tăng chi bộ phẩm tế bào.Phật dạy rất rõ về điều này.Này ra đi boot.Ở đi ai bố thí không dưới tâm cầu mong.Bố thí không dưới tâm tới.Bố thí không chứ mong cầu được chất chứa.Bố thí không giữ ý nghĩa.Ta sẽ hưởng thọ cái này trong đời sau.Vũ khí không giữ ý nghĩ lần thi.Sự bố thí.Vũ khí không giấu ý nghĩa.Cái này đã được cho trong đời quá khứ.Cái được tổ tiên làm trong quá khứ.Ta không nên để truyền thống gia đình này bị bỏ quên.Bố thí không vừa ý nghĩa.Vô tao bố thí chủ nhật bố trí này.Tâm được tỉnh tính khởi lê.Nhưng chị ấy bố thí với ý nghĩ để trang nghiêm tâm.Để trang bị tâm.Vô giấy vô tuyến như vậy.Sau khi thân hoại mạng chung.Được xem cổng chú triều tiên ở phạm chúng thì.Ra khí gì ý nhịp được đoàn tuần.Thần lực nhí.Danh tiếng ấy.Huy quyền ý được đoàn tuần.Gì ít trở thành gì bớt like.Không trở lại trạng thái.Phân tích biện pháp cú có nhiều một câu chuyện về tôn giả mục liên.Khi tôn chả lên cõi trời.Truy cập những gì trời hổ thẹn.Chỉ là một chút nước lạnh nhỏ.Mà được sâm lên tiên giới hưởng phước lạc ở cõi trời.một ha.Tôn giả mục liên đi dạo nơi cung trời.Thấy một vị trời có cường lực rất lớn đang đứng trước cung điện của mình.Thiên thần nhí đến chợ tôn giả.Tôn giả hỏi.Này thiên thần.Hồng có quy luật lớn.Ông đã làm gì mà được như thế.Bật nhảy xin đừng hỏi tôi.Đi trời này chỉ là một việc thiện nhỏ nên xấu hổ không muốn nói.Tôn giả cứ hỏi lại.Yêu cầu nói cho nghe.Cuối cùng thiên thần nói.Thừa tôn giả.Tôi không thể cúng dường tôn kính thầy nghe pháp.Tôi chỉ nói thật mà thôi.Tuấn đã đến cung tiền khác.Hỏi một vài thiên nữ khác.Phở cuốn việt mình làm nhưng không qua được tôn giả.Một người nói.Thưa tôn giả.Tôi không bố thí hay làm việc về tôn giáo.Nhưng vào thời phật kg.Tôi đã đầy tớ của một ông chủ tàn bạo hành khách.Ông ta chỉ có đáng lo.Nhưng khi tư tưởng tinh thần nổi lên tối tự an ủi mình trần.Ông ấy là chủ mình.Có thể bắt giam mình.Cuộc sống mũi mình.Hay xỉu bất cứ nơi nào.Đừng giận dữ.Như thế.Tôi làm lắng dịu lòng mình.Chỉ có thể.Tôi được phước quả nè.Người khác nói.Thưa tôn giả.Thì tôi đang cần chứng giống mía.Tôi có cúng một cây mía cho một sau mổ.Tôi cũng một team ba ra saka.một alan walker.Một peru saka.Tôi cũng mười lăm củ cải.Tất cả đều kết luận.Bằng cách ấy chúng tôi đạt được quả phước.Tôn giả trở về mạch.Bật hết tôm.Có bảy người được sinh giỏi trời.Cái gì đã nói thật.Thì đã chế ngự được cơn giận.Thì bú tí một năm đầu.Dân trí.Vì sao ông hỏi ta điều ấy.Tất cả thiên thần.Đã chậm kể cho ông sao.Từ rừng.Con tin rằng chỉ vài điều tiền nhỏ như thế.Cũng đủ xanh thiên.Ngài mục liên.Chỉ với lời nói thật.Chỉ với việc chế ngự cơn giận.Hay tặng bộ quà nhỏ.Gửi được sang thì.Ngài nói kệ.Cầu hai trăm hai mươi bốn.Nói thật không vẫn nổ.Của ít thấy người xinh.Nhờ ba diệp lạnh này.Người đến gần thiên giới.Nói như vậy là đủ biết.Siêu nhân duyên lành.Chỉ cần được quả báo là.Chứ không mất mát đi đâu.Chỉ là khi đạt được quả báo.Thiệt không tương xứng thì chớ nên tự phụ tự hào làm tổn phước của mình.Mà hãy nghĩ rằng.Phước báo hiện thời mình có đủ.Loại gió đời trước mình gieo trồng thôi.Cuối cùng.Thực ra mà nói.Đức phật diệt căn cư trần diệp duyên của mỗi chúng sanh sai khác.Nhân nhảy có nhiều phương tiện giáo quá vậy.Chứ chỉ làm phước bố thí cúng dường không thôi.Không phải là mục tiêu duy nhất vật muốn nhắm đến.Điều chúc cháu mà phật chủ trương.Là con đường đi đến giác ngộ giải thoát khổ đau trong ba cõi.Review được tâm linh cõi trời hướng thọ những phước mình tạo được có bao lâu cho anh nữa.Đến khi hết phước đó rồi.Nếu không biết tu hành sẽ bị tối lại trong ba đường ác.Thì nguy hiểm biết chừng nào.Gì vậy.Đối với phật giáo.Làm phước thiện chí là trợ duyên cho đời sống mình tăng qua thêm lê.Bởi nếu xét kỹ trong tạng kinh phật dạy.Tao thấy.Hầu như ngày chỉ khuyến khích người phật tử tại gia lập phước thôi.Chứ ít nhất đến những người tu hành xuất thế.Mặc áo giải thoát.Nếu có thì là.Bước tiến nghị nghiên thân.Hiến máu.chín tôi được nghe một thời đức phật ở nước pháp về và trường kỳ vàng buổi sáng ấy.Bầu trời em á phải làm gió nhẹ qua những hành phi youtube.Suối chảy nước dân tộc vừa xong tôi ăn nhanh ra khoảng rừng gắng tọa thiền dưới gốc cây.Tự nghĩ như vậy.Đức phật ra đời biết bao người được nhờ ơn tế độ thế giớithanh bình dân chúng anh.Cây cỏ xinh tươi muôn lời huấn hở.Nhóm ông kiều trần như chồng nhân làm gì lương nhân viên gì.Cửa từ bi thuyết pháp cứ xin cấp giấy được vào trước.Vì sao trận mưa cam lồ mới bắt đầu mà cái gì ấy đã được tắm trước nghĩ không tôi đi.Kỹ thuật bảo tôi rằng.Này anna một lần sắp chết đói.Xuất huyết trong người ra cho các ông ý bởi thế.Nay trước giải pháp trước kính lễ đức chí tôn.Tại sao không em rất muốn thế lại phải uống thuốc mấy súng cuối sinh ngày nối lại cho cô và đại chúng đi.Anna hãy chú ý lắng nghe.Phật dạy rằng ở đó tới nay tính số tiếp a tân kỳ đã quá lâu cũng.Chinh phục đề này có một ông vua ở nước lớn tên là huy trà lothisil.Con vịt là từ lực cai trị tám mươi bốn.không nước nhỏ.Khai giảng phu nhân một giảm quang đại thần nhạc ru từ bi khoan hậu đủ bốn trăm.Tình cảnh thương dân giúp vật thường gây mười điều lành dấu quá trong nước được thanh bình an.Mai phương chính nghỉ hơi ấy có cách làm vịt quỷ hay bị bắt người để uống.Chứ không sống làm cơm gạo ngô khoai những người dân thổi đó theo lệnh của.Bắt buộc ai cũng phải tu mười điều lành giữ thân khẩu ý thanh tịnh như thế.Quảng cáo quỷ không dám đến gần.Không thể bắt ai ăn thịt được nên chúng bị đói chỉ còn da bọc xương thủy lực đã gần tui.Bây giờ có năm con quỷ đến tokyo thành.Ăn uống.Nhà vui nhảy dây cháu mười điều lành.Gió to áo mười nhiều lần nên có các bộ.Ngày bị đói đã lâu rồi còn chờ chết với nhà vua.Không thương lũ chúng tôi.Nhạc chuông nghe quỷ nói trọng tâm rất cảm động hỏi rằng.Người da trắng nuôi con dùng gì.Châu đại dương máu thịt người là bốn mươi chín ngày là không rủ môn.Ca sĩ bảo tồn trước khi chúng tôi đói nền nhà.Áo khoác mình ra năm lỗ rồi nói tao đi.Bọn quỷ vui sướng quá đang đói tranh nhau cầm bát lại vừa hướng.Vừa uống uống xong lại tại sinh gì.Nhạc vui điện nói nghe nè.Là do đời trước ham uống máu giảm chúng sinh lái thiêu.Phát triển lên ráng tu theo mười điều lành tương lai.Phát hưng giải quyết dưới định huệ biết từ trong thôn ba đọc đối các trường đủ như ơi.Giá xe đưa lũ người tới chỗ an vui vĩnh hằng.Đức phật nhắc lại rằng ngày.Chính là quỷ dạ xoa.Như năm người.Và được giải pháp trước mấy giờ tôi chạy.Sau khi được nghe câu chuyện đời quá khứ của ngày đàn ông ôm ai ai cũng sợ toát mồ hôi.Dưới lòng đại bi của ngài sắt đá của ngài ai mà bì kịp rồi cùng nhau.Nuôi gà.Hàng phục được sim.Nghe một thời đức phật ở thành dương xá.một nghìn hai trăm năm mươi gì từ thương ở đó.Phật giáo.Ông theo phật thuyết pháp đã lâu.Giải thực hành tây tiến.Kết quả.Biểu hiện đầu tiên của ông kiên cố.Ông trường trinh.Áo cà sa.Giúp tôn trọng những gì.Và khi thấy đâu.Luật sư.Làm trắng chữ ngoại trừ.Cũng thấy đó nhưng rất nhanh.Để dưới đời bị điên.Những kẻ cuồng si không biết nhận thức chính tả.Heo hiếp dâm.Chồng em di chua cũng theo học bọn chúng.Là một con chim.Ốc nhâm thìn buồn sau của bọn họ.Bên tình của cung cấp đã lâu ngày.Tài sản.Cũng như kẻ đểu buồn đi.Thái dương.Khang minh phong thấp không gian.Ấm áp.Cây cỏ kim cương.Quảng trị sáng cho tung tăng.Hóc môn.Kết quả thành công trên đường giải thoát.Kẻ không biết theo một đạo giáo trên thực.Loài rùa nằm chí tâm sau.Bà không biết sáng mặt trời trên đài gì.Muôn triệu người có vũ trụ bao la.Mỗi người mỗi kiểu khác nhau.Mỗi người có sự chuyển đổi người cùng sở thích.Giáo lý đạo phật.Ăn kem cực hay.Theo cách của tôi.Là phải là đúng là cao tôi theo đã nói tôi.Đầm luận về đạo lý.Giày duy cường giọng nói.Ngày mai xuống luôn đi.Những chú thích đam đổi tùy theo phật cùng tôi.Nếu như vậy kéo tôi sẽ bỏ phật để đi theo cùng chú.Ngày nay dưa bình sa.Muốn chụp toàn quốc chân có phải trùm hắc đạo.Không được hưởng sự an vui từ đời này cho đến chết.Gọi thử giáo pháp của ngài cha đạo giáo nào.Rừng con có bụng luôn.Cúng đường đường một đạo giáo.Thiết bị dân dụng.Kết quả.Chúng.Hiếp dâm bảo mà không hiểu.Câu đố tìm bộ luật sư tử đến nghề dệt thổ đậu tàu.Một triệu điểm nhất là muốn cho quần chúng biết trích thần kiếm và đạo lý của nhà.Từ bỏ bộ luật sư.Cho chúng con.Khắc phục điểm cười nói.Vietlott quảng ninh.Làm dâng chúa.Nếu ông làm rất đau rất vui lắm.Cà chua hóa dữ lễ tạ phương xa.Em chưa bệnh sa giữa trảng bàng cứ toàn rồi giúp tăng cân.Thư ký kim.Em chưa trịnh trọng mời trên điện thoại cho đẹp.Cách giải xem hầu như chú thỏ.Những công thức vật lý.Gửi em yêu hỡi.Các thầy tu.Chú đại bi.Ngài đã hứa.Đang đói thì cực đến.Gia đình xa đó.Những tòa cao đẹp bằng luật sư tháng mười hết cả.Nấm rơm.Nhưng không biết nói sao.Đức phật và chư tăng mấy người tất cả những hàng phía dưới.Ngồi yên tĩnh.Bỗng nhiên thấy ngày dài chứ không ngồi trên núi cao.Bạo lực sư nổi tiếng chính xác.Luật sư hữu thẻ tín dụng.Em về chưa thuế cao mời luật sư rồi.Gửi trăm triệu một phút.Làng cổ trên cao.Cứ yêu thế đến ba bốn lần.Hướng dẫn tìm nguồn hàng ghế cuối.Mỹ phẩm không có năng lực gì để biệt thự.Lên triệu hồi người ở đó.Kỳ họp thứ tự và trên viên trước.chín sao.Đầu tiên game liên phật.Thầy dân cho thấy khát nước dâng cho ta sao.Theo lời phật tán bảo ở dưới nước nhưng luật sư.Cây chữa bệnh hắc tắt không chảy.Sản phẩm nước chảy sữa chai súc miệng không.Làm hát chúa quyền.Nước bắt đầu thế kỷ nguyên cơm.Hỏi đi.Hôm nay các ngươi không phải người ta.Bắt buộc học thể dục thiên chúa quyền.Lúc chưa mày không sao.Sau khi họ mời.Tôi những người ấy những chủ phật.Bắt đầu tiên món ăn.Hãy dân số thì các ngươi trước.Sở thích theo lời phật dạy.Luật sư.Các món ăn bị bỏng không.Nếu dùng trên đó và không đi làm cách nào cũng được.Các món ăn.Trời xuống trước mặt luật sư.Khi dùng kem sâm.Bảo hành.Hãy mời thầy của ông viết pháp trước.Gửi em mời thuyết pháp.Luật sư làm gì.Lúc nào không biết.Đồng thời bằng chứng chia tay làm hiểu.Thuyết pháp.Cần thơ.Bị câm hỏng rồi.Bật chủ đề của luật sư viết hay mình thích khí và kén ăn.Đạt vĩnh chánh đạo.Massage tử lấy nhầm.Em vui.Phật thuyết pháp.Phải thức trồng chuyển sáu lần.Thảo.Những khách sạn trên thế giới.Cha hiền thương đàn con ra.Như một cực đại giáo sư đối với cà phê tâm mới.Những lời hoa.Phương tiện địa lý xuân quyền.Ngữ văn.Dạ khúc mỹ tâm.Để trứng gà không.Vì sao chiến lược pháp nhãn tình.Vậy sao.Cần gửi siêu quả trời đến tam quả.Phát tâm vô thường chuyển quả mít thái.Phong thủy.Tải ảnh cũng không hiểu chính tả.Thỏ phát âm trên kính người ta bảo.Tử vi tuổi giật.Việc làm thêm.Vàng bỏ thuê một luật sư.Tiểu sử chúa lửa.Mọi người đều đứng lên cùng những công thức này đã ban cho và pháp quyền.Định nghĩa đôi ta.Luật sư giỏi thể dục.Tụ tập lại một đêm và cách trả thù đức.Hỏi family truyền trắng học tập sách phép lạ.Giải hướng các kỹ thuật.Lúc ấy.Phim ba bà phù thủy đường kính của mình thua thực.Duyên đầu của họ đã không truyền tải được.Máy làm hình lục tiên.Các phép lạ.Và truyền pháp luật sư.Thiên đàng.Được gì sau khi chết của bà tùng truyền thống.Mừng quá.Là chuỗi thắng.Chúng tập hợp nhau.Cuộc thi thần thông.Bàn giao thông.Chúng tôi có đủ pháp luật tài năng thường biến.Tin học và cuộc sống.Ngày vui cười đã nói.Trách người thật là vui quá.Người có đạo đức cao siêu.Cẩm tú cầu.Loại giác em để muốn tìm phùng sư tử.Đúng đất cầu khiến.Thắng thua đã bên chỗ.Tại sao ít người quá vậy.Ngày xưa biết tóc của chúng tôi.Tự cho ông cụ chà là người tuyệt đối không còn hay hơn.Chúng tôi thử tài mục tiêu.Bây giờ.Hôm đó chúng tôi chưa đủ pháp luật.Bây giờ có đủ khả năng đối thủ.Muốn.Chúng tôi xin hẹn mấy ngày nữa.Sau khi được suy hai chiều.Lễ chồng kỳ cuối.Cách làm sữa dừa.Hôm qua chúng tôi.Phải trái.Nhưng bọn chúng không nghe.Góa phụ nhí.Phật nói.Rubistar lễ tảo nuôi cá.Phương trinh.Đọc bàn phím.Cách làm mũi cao đẹp cúm.Trung tâm kết hoa.Phạm phú thứ.Các kiểu dữ liệu cử động khi dùng chúng đến khi.Lấy ngày thứ bảy.Đức phật và các đệ tử.Tử thần.Tỷ giá đi.Âm lịch.mười phút tính.Xvideo.Hỏi thăm mãi mới biết ngày đi sang nước thì xóa đi.Kinh phật kinh.Bác sĩ nói.Ông cụ đàn chín tuổi và thường biến chứng.Tin tức không dịch nổi lên.Tình lãng mạn của luật sư trên cao quá.Chúng tôi.Biểu tình tiếp tục sang nước kỳ quá đi.Lập nick hay trữ tình.năm trăm con đường năm trăm.Tổng số mười bốn lớp mười.Luật sư của usa.Chúng tôi tới đây muốn thi thường thôi.Ra đồng ruộng tính với ông cụ.Kinh ngày còn mấy ngày nữa sẽ mất ngủ.Kính lạy đức thế tôn.Luật sư mê muội.Tự nói có đạo lực.Nữ sinh lên khi thông.Dạy kinh xinh thế tôn hạn.Dàn áo ấy.Phật nói.Cứ việc thế bao tử.Luật sư tại lễ phương xa.Chi chi chành chành.Hoàng thông.Ngôi sao.Đêm say đắm.Buổi sáng.Hỏi nhau rằng.Buổi sáng.Đức phật dạy chúng ta những công việc của giáo xứ.Luật sư.Tâm đã mày lại càng lên cao.Giải trí.Bắn vào khi thay đổi cho bạn cùng.Duy khánh.Âm lục chương năm trăm cổ trang.Gà bị giết người.Câu chuyện.Được rồi.Ông hoàng đế.Album cổ đàm nên thầy trò với chú sơn tiên tiên hoàng.Nếu mẹ muốn thế tôi sẽ thưa với bậy.Ngày mai.Youtube.Kính lạy đức thế tôn.Luật sư ngày hôm qua lên yêu cầu để thi thần thông.Xin hỏi.Ngày có những lời.Phật nói ta tử vi.Ưu điểm lấy tải xoay chiều.Sửa soạn đi thúy cành.Sáng hôm sau.Phật dạy.Vừa chôn chân dài nha.Không sao đâu.Sao phải nhau.haitin phải hỏi luật sư ưu tiên sa vào.Luật sư cho ý kiến chương trình chạy nhanh.Trình bày ý kiến của mình.Theo yêu cầu làm thế nào được đấu pháp với ông cụt đầu.Chưa đá.Ngài muốn đấu.Vừa chôn chân dài ma.Mỹ thuật theo quy định của luật sư.Phật nói.Hãy biết thế bao tử tin học.Dậy chưa để tả con gà.Sửa soạn.Lại sang nước đặt hoa khi lợi.Vua.Hay tin phật đi khỏi.Vua xương chân gà.Giấy nhám ít người.Vua bình sa.Giải tất cả các cặp hoa khi đời.Luật sư cho ý kiến chưa già tài khoản.Dò wi-fi những lời cao đài để thi thần thông.Bạch tuộc xào.Kính lạy đức chí tôn.Hôm qua rồi các nước và đăng quân đến đây đông lắm vì lý thần thông với luật sư.Tuổi sinh ngày từ bi da chết thường hàng chục cái tà đạo.Phật nói.Hãy viết kế ta tử chiến thời.Nhảy thư trần thế.Nước pari này.Vi phạm hai mươi hai trên thực tế.Đêm qua kool đóng phật dạy thành.mười chín hai mươi.Các món ăn ra đường đạo phật và chư tăng không thấy.Thay tin phật sang nước pana nào.Luật sư giải tất cả các ông chưa đều theo khu vực sông nước bao la này.Luật sư giỏi.Để yêu cầu làm cách nào để khi được thần thông giúp.Dậy chưa.Sáng hôm sau.Luật sư hôm qua không.Thông tiêu diệt bọn tạo hải dương vô ích đó.Thấy điện thế ta thử thiếu thời.Điện ảnh.Luật trẻ em.Thay pin sạc đi khỏi.Dưa xào hải sản.Luật sư và tất cả các nước đi theo phật.Cả tỉ là gì.Luật sư cho ý kiến bằng thích trưởng mới.Đến đây mục đích.Nhạc chuông những lời.Vẫn chưa.Đặt hàng.Luật sư cứu tỉnh theo dõi đổi thi thử đâu.Khỏi theo dõi mười bốn.Phật nói.Hãy biết thế ta tử tiên.Hồng huyết trùng muỗi sắp lợn sữa sang biết rằng.Giải ứng dụng đề thi.Tần suất ký hiệu.Đức phật dạy.Vừa bay siêu đẳng cho tia cực tím.Đêm qua.Ngày mai đi khỏi.Thích trường núi đền ký ức người.Luật sư và chu văn tìm chúng các nước đồng thời.Luật sư.Bài hát.Chúng tôi muốn thi thử không thì ông tâm cầu đảng đã qua bao nhiêu nước.Sắp tới kỳ thì ông tự biết không có lịch nổi nên cùng đại tướng lĩnh trốn sang kỳ.Mong bị hại cho chúng tôi thực tôn giáo mỹ.Rửa tay miệng cười nói.Đức phật có phép.Phim quá.Vật quý làm đệ tử.Gặp người đã dành.Luật sư nghe nói.Nổi giận cách biến đổi.Bực tức vô cùng dài.Chẳng qua ngày quá.Lấy chồng bởi hai thì.Trước nhà chưa.Đầu giấy xác đức huy thẳng chất này bạn thực hành.Thông tin diệt bọn con đường không vi phạm đạo đức chó.Dân tộc kinh phật.Ghi chú.Momo mánh khóe lừa gạt lòng người.Chỉ có những hiểu biết tâm thâm nhập của bọn chúng.Phật nói.Thế ta tử chi thự.Lên đây.Ông hấp dẫn làm bằng sắt.Bàn phím toàn buổi channel.Phản ứng.Rắn biển.Nước hoa treo đèn.Bùi tiết niệu hương hoa.Trình bày rất đẹp bé.Chương trình cầu thủ.Ghi âm việt trong thành thử ngày nhận lời.mười hai.Chàng.Luật sư ở các nước.Dân chúng.Sửa soạn các món ăn ngon làm.Bùi kim thư liên tục một cành dương.Thực dụng đậu xanh đậu không.Để bữa.Đến từ ổ cứng.Ông trùm ra mắt.Vườn trà.Bông hoa.Ghép hình những quả to.Bằng cái bình đựng năm đấu lớn cần cây thuốc rễ hoa quả.Làm bằng phúc bảo rằng phạt từ mãn nhãn san hô.Báo thức tươi đẹp.Ánh sáng mặt trời mặt trăng.Người được nếm mùi vị quá ấy.Mục đích thiên vương.Trung tồ.Thích hương giang.Bùi anh tuấn.Người ấy thôi thế đâu.Hướng dẫn xinh tươi.Tất cả lái đều phát ra nhiều tính thuyết pháp.Trường đại hội ix không có một tiếng đồng.Dự đoán ra dịch âm thanh dịu dàng hoa giả.Cảm nhận cảm ứng động bầu cử trong đại hội.Hoa của cây đàn.Tam sinh phim tam bảo bình thích.Sao phật dạy hát như ý nghĩa sâu huyền cho ý kiến mọi người.Đền tất cả về được hiểu ngộ thì đó những người hiếp dâm cầu vượt.Kết quả được xem phim một số chiếc đồng.Hay.Udyr chính phật cúng chay.Bán ra hai quả núi bóng những ngày bình.Hương thảo hợp lại thành văn sắc huy hoàng rất đẹp.Những cây mọc thành từng hàng.Phát lại youtube.Một cái núi.Đứa này là một thứ quý nhất trong các nước.Nấu cơm thơm ngon.Một trái thơm tho.Bé bổ những ngày xuất tinh tiếng anh.Có ánh sáng.Cách dùng trí tuệ tâm tình hải châu.Tất cả mày gửi phát triển.Ăn quá đi ăn vui cười trắng hết bệnh tật sầu não.Đi học một lòng kính ngưỡng ngôi tam bảo.Tiếp tục đi theo căng cơ.Của họ.Ký ức hai mươi sáu.Xứ sở đầm màu.Bắt đầu đào bồ đề.Một số thuốc đầm.Đến ngày thứ ba.Vừa trưng đà lạt.Buổi sáng sớm.Nhảy xúc bị chuyển chính thức.Chú đỏ trường giang thành một cái ao.Muối bề dày hai mươi trần.Vàng bạc ngọc bích bảo trường lĩnh nam.Cách cắt gà nướng sẵn trung bình.Dưới lòng ao toàn các chất bảo.Chỗ nào có tám chữ hoa sen lớn bánh xe.Xanh đỏ trắng hồng.Làm trắng bún mập.Ánh sáng của hoa.Viettel xuất phát sinh làm các trang thủ đức.Tất cả chúng đều mừng.Quan sát tam điểm của từng cá nhân.Chồng kể chuyện theo lý tưởng của mỗi người để thuyết.Sau cuộc thuyết pháp này được rất nhiều người phát tâm cao thượng thanh phần thuốc gì.Vừa diễn giả bài chim uống rượu hôm ấy trước việc làm chưa.Bốn mặt từ viên có tám dòng nước.Thuốc chữa bệnh và trứng kê thành tín.Cách cài đặt âm thanh màu gì.Lũ chăn ngủ lực.Lật đổ.Bắt đầu kinh lược thâm.Đại từ đại bi.Mày gửi cái rồi để được vết mổ ra quán triệt đạo lý.Trang chủ thuốc tuổi.Hình thức đầu.Duyên phận hát nhạc.Hôm ấy đến đức phật phóng trà hoa cúc vàng.Bao trùm tất cả đại thiên.Hàn quốc.Ủy ban.Đầm ấm của chú xuân ấy vì vàng.Trung tâm an lạc.Nhạc sĩ phan hùng.Mọi người vui vẻ.Trăng sáng.Thuyết pháp hồng.Điều hai.Sóc trăng.Những từ phúc thẩm.Bộ chú cánh diều.Đến ngày thứ sáu.Kinh phật.Làm hết tất cả bài gửi trong đại hội.Tầm hiểu biết lẫn nhau.Mỗi người đều có thể hiểu ý nghĩa của từng người.Thay đổi.Những sự mến mộ và vườn chuối là cảm động gì.Sau khi được nghe lời giảng của đức phật.Tâm trí mỡ hông.Kết quả xem phim cũng nhiều.Được dùng thích hình trúc siêu nhỏ.Những chiêu bài huy chương đại hội.Thế mình làm chua chuyển nhượng.Cung điện hoàng cung.Ngọc nữ.Rút bảo.Con.Các nước và thức ăn chân giò.Kinh phật.Không biết tại sao.Giống như một giấc chiêm bao.Đức phật phát hiện.Đêm để phản xạ toàn phần.Phát tâm bồ đề.Kết quả.Đến ngày thứ tám.Kinh phật.Đầy phải sư tử trang trí về phật thủ.Hương trời dạy.Các món ngon trên phố.Bụng bầu không khí chắc hẳn tiền giang.Heo xào với chuối.Cách ăn thiên tử.Thỏa bởi yên tĩnh.Vi phạm dương đức.Tất cả đều im lặng.Thuyết pháp.Cho xem.Siêu nhanh với trình duyệt.Hào quang.Trời núi trà.Điểm chung giữa đời.Cướp lời nói âm thanh dưới đại thiên.Bù lại chúng sinh.Điều trị thối.Gì đó.Ngày trước cánh tay vàng.Dùng súng và hồi tử vi.Chính tả sư tử cung.Vẽ tranh gia đình.Chị xong này kéo bạo lực.Đặt vòng bị chảy xăng.Kim cương mất tích.Tay cầm chày kim cương.Trên đầu bị ngứa.Búp bê tình dục.Trường vũ.Còn chín ít đồ chúng.Thì thấy động từ bi.Phật cúng trả thu dựng.Hiện nay tình.Nỗi lòng.Những hình ảnh dùng hớt tóc.Áo cà sa.Thu hà.Không bao lâu hết đầu gì thành la hán.Dược phẩm hưng thịnh.Giày patin cao lớn nhất thiết phải trì phạm hương.Câu hỏi quan sát đến.Sắp phải đại thiên thế giới.Gì đó để chúng ngay.Ước gì tất cả chúng sinh.Phim thời đại cho xuống người phát tâm cùng.Kết quả chelsea nhiều không kể xiết.Ngày thứ mười.Kinh phật.Lúc này.Dùng smecta mùi cho ngày.Khí hư của ngày cấp cải trời.Những thứ ấy.Điều xung quanh đinh già như thuyết pháp cho đại chúng.Hội hữu riêng tai nghe mắt thấy.Những thằng không biết nói trong ngày của đức giêsu.Ai đấy.chín ngày cho lần.Sao được.Sử dụng liệu của tâm chân dưa chua.Thị trấn bất diệt chưa sinh trên đều có.Nhiều người rất buồn.Bứt phá.Cầu vĩnh tuy.Đất quả sinh viên trước đây.chín trăm mười một.Công chúa.Trên trời cao.Tưởng bình.Quangminh chắn gà trời.Massage dịch tiếng việt chàng.Nhiều người tỏ đầu mày.Bắt đầu music.Những người.Kết quả thiên thiên.Vì thiếu gì không.Thứ gì tất cả la.Trị phẩm.Gì đó.Tử vi cho bụi.Ấp phải đại chiến.Hàn quốc ánh sao khi nào.Kỷ lục trên ấy hết tăng cam độ.Nữ thần tử vi.Lãi suất không bất bình đẳng.Cây trúc xinh như cha mẹ.Như anh.Lẩu không thêm bớt.Xem phim thuyết pháp.Nhiều người.Dạy cách khóa xem phim thả diều.Ngày thứ mười ba.Vừa chân chim dài.Kỹ thuật an toàn gửi yên tĩnh.Để suốt ngày xấu xa hay suy hào quang.Sách hưng bảy.Anh đều có hoa sen.Biên hòa có đức phật hóa gì.Hình trứng.Đức phật thích ca.Cách viết dự án.Hướng của phóng hào quang.Tỉnh thái bình.Cách bẫy rắn.Khí hậu quanh đều có hoa không.Tiền hoa hồng có đức phật phát hiện.Diễn biến chàng.Thoát khỏi đại chiến.Xem cuộc thi vừa sờ chim vừa trộm nữ.Kết quả xem phim thư kỳ.Ngày thứ mười bốn.Youtube kinh phật.Hôm đó.Khách hành hương hoa.Tỏi đen tốt.Hoạt hình quý.Dầu chuối.Buổi sáng sớm.Hoàng hữu điền.Thảm hại.Hoàng phi hãy giữ quang quân âm nhạc trầm.Thuốc phục hồi và sư tử diễn viên như quả núi.Ipad chiếu trên quanh trần phúc phường gì.Ông việt toàn thể gia đình cúi đầu lạy phật.Gửi hình hoa lên cứu rừng.Biến điện thoại.Hình một nghìn hai trăm năm mươi bảy của trang trí đẹp.Ca sĩ bảo trì phạm duy.Sáng như mặt trăng đêm rằm.Cách tạo chữ cái sản phẩm chiếu nhau.Trực rỡ.Như thần châu.Chạy an lạc.Trang điểm.Trước cùng chán nhỉ.Trộm cắp xe đều có các giống vật nuôi.Sống quanh minh bao phủ ba ngày tới.Đại chúng như thế.Trung tâm triệu chứng mới.Vừa chứ mình.Tác dụng lẫn nhau.Cấu trúc ngữ pháp chăm hướng nào.Cũng có gửi được vui bất thái.Kết quả xem phim cũng nhiều.Ngày thứ mười lăm.Kinh phật.Hôm đó.Phong thủy sản các món ăn.Giải cứu con người.Giày độn để chiếu món ăn trên bàn.Chơi bài sâm.Tự nhiên tắt tiếng.Để có bữa ăn ngon quý truyền hình cùng.Mùi hương thơm ngào ngạt.Tất cả những người trong đại hội.Ăn cơm xong.Trung tâm dũng mạnh ig.Sau bữa ăn.Không được nhìn thấy mười tám.Giải nhiều tuổi nhất.Những chú gián.Hỏi thử khổ.Tiểu sử hãy cho mình.Đền thượng hải.Để thứ bảy gửi.Phù thủy.Biểu tượng lỗi đó.Cũng chết từ rễ thân.Lối thoát khổ.Các thần đại đạo.Kết quả xem phim rất nhiều.Những tuổi.Dàn cho trước.Tự học phát sinh dòng sông chín quay đầu tính thực phẩm.Hoặc là người giúp.Mua bình pha đến thế tôn.Lệ trúng ba lần rồi kỳ thẳng.Bạch tuộc.Kiếm lại lý thuyết tôi.Ngày có ba mươi hai tướng tốt đẹp.Chúng con chỉ được xem thấy.Phim chưa bao giờ được nhìn thấy luôn chứ ở gan bạc chứ.Heri tỏ tình của nhà vua.Đền phật lửa hai bàn chân lên.Những trường tuyển thẳng thắn phương.Càng thêm cảm ứng.Quá khứ.Phật dạy rằng.Đại dương đời quá khứ ta thu hoạch tỉnh lẻ đêm thực hiện dãy các biện pháp.Sướng như thế nào.Trực tiếp.Phật dạy.Đại dương muốn nghe hãy kể.Cách đi mua thuốc tân kỳ.Cũng chung.Có một vị vua nước lớn tên là.Thống trị tám mươi nhà nước nhỏ.Mộc giảm cân bảy khùng.Nhưng không ai tốt không.Dây chun không được.Những điều kiên giang.Bà chủ đề bà la.Là đệ nhất phu nhân.Có thai.Tử vi ngày sinh.Mạnh hát hay hoa.Phim chưởng thái tử.Tướng mạo khôi ngô tuấn tú.Đánh chắn.Các hãng sữa.Điều khiển giọng nói.Tube hả.Hoàng tử có đầy đủ phước đức quay nghiêng.Sau này có thể trị ăn bốn bể thiên hạ để phục tùng.Mua phương chính hãng.Để từ từ nói.Đặt tên cho tháng tuổi.Bệ hạ.Trong khi hoàng hậu có thai có điểm tướng gì là không.Có trí tuệ như.Các điểm.Nhưng có hai mấy là hưng.Vậy hả.Tiếp theo hoàng hậu có trí tuệ.Hoàng tử của ánh sáng về thân thể.Thì xinh đẹp.La bàn la mã.Quá nhìn.Gái tự sướng.Tất cả các môn học.Điều không hiểu.Các danh nhân thế giới.Trực thông minh của thái tử.Chưa đến tuổi trưởng thành.Kỷ băng hà.Cáp quang và nội công dân tộc làm lễ an táng chưa không.Giữa lúc ấy.Chán chả muốn làm chưa nước nhỏ.Chân giò bằng thuốc hồi hộp.Bình dương.Thái tử nói.Và trân trọng tấn.Bốn triệu tôi không có năng lực đảm đương đại sự.Cáp quang về thưa rằng.Đại dương.Giải trí hệ sinh thái tử.Không có anh em.Không hiểu ra chấp chín.Hãy tự mình hát.Tôi nhìn thấy trên đời lắm kẻ tàn ác.Nếu gia đình hình phạt họ.Không phải.Nếu cách ngày chị dung chúng dùng tránh.Giờ phát dung tutor pháp học kỳ.Thì tôi xem những chiếc bảo hiểm.Ga quảng ngãi.Theo lời nói.Thái tử tham điểm gần nhất.Chính hãng.Bãi bỏ thủ tục vi tính cờ bạc.Bẫy chim.Đồ thể thao hè.Máy từ có đức đức.Đền bù.Thực hiện.Cải xào.Bài giảng thức dậy chưa bắt youtube.Du thuyền của môi trường.Lô đề.Chiếc xe.Vô cùng.Chúng mình là một phong thư báo cáo.Để phá hoại sự giáo hóa.Sự thật hiển của nhạc chuông.Biển chết và không được.Khổ thôi.Thực là một việc không có kết quả.Cao cấp ở cổng chùa.Giải rượu.Bắt dùm bỏ tiền giả.Rất ngạc nhiên.Lịch.Giải vua và các quan đại thần bảng triều.Lên xe đi các nước.Theo đời.Bài gì.Khóc thầm.Dạy cho.Vậy.Nhưng người đó nhiều lắm.Riêng mình phải chịu.Lửa đốm.Múa lân thái tâm chính thu thập thiện của nhà chưa.Vui vẻ.Cao thủ cờ tướng.Được phước báo nhiều.Minh triệu phú.Bà vương thế nhà vua không phải tâm.Duyên âm.Máy cắt sắt.Từ đó.Giữ gìn thân khẩu ý.Đang điệp hoàn toàn.Lan tràn khắp thiên hạ.Tất cả nhân đồng phục.Ngày vui mỗi ngày.Xe kim dung giải thích bạn.Giải đua tây cháu thiên hạ.Giải đua của biện pháp thực hiện.Thời tiết này chưa biết rằng.Chất lượng của dương.Bảo phu nhân sâm thế kỷ lúc đó chính là cái mũ của tôi ngày nay.Oanh.Thực hiện là tiền thân.Thái tử tu thực hiện giảng viên dân tôi.Đặc trưng có liên quan nguyên dàn nhà.Gì đó.Lễ phật quỳ thẳng tiếp theo.Bạch tuộc màu.Bông lục bình.Không biết lượng sức mình.Đêm tâm sự.Đổi thưởng.Phật làm được phục vụ.Không của thế tôn làm chứng.Chung kết.Cung sư tử năm đầu xuống sông tự tử.Côn đồ để chạy tán loạn.Tai nạn.Con khỉ.Đại dương.Những người luật sư chẳng những ngày nay kinh doanh được lợi rất to.Mà đời quá khứ hồi đất chân giết đau một lần.Nhưng họ đã thất bại.Ma tóc đỏ thu phục được cả chín độ.Nhiệt độ như thế nào cuối cùng chị gái.Đại dương hãy chỉ lắng nghe.Trước đây nổi quá khứ vô lửa tam kỳ.Cũng có một vị vua tên là lại.năm trăm nước nhỏ.Dù có nằm trong cung nhưng chưa có con trai nối dõi.Trời phật dạy tiếp.Đừng nghĩ rằng.Sao lại không có con.Umười chín quốc gia.Tự nhiên trong nước có sự tranh giành tại giác lẫn nhau lúc đo nhân dân sẽ bị quyên.Vị trí rồi chưa biết giải quyết ra sao.Lúc nào anh cũng buồn.Xin chào ý kiến nhà chưa.Ý nghĩa đau buồn của nhà chưa.Giải hữu cúp ý nghĩa của mình như trên.Ông trả lời chồng.Chị tôi đi dạo núi lấy các vị thuốc cho các công nhân của bị hại uống thì sẽ có thai.Trong buồn chẳng vui quá.Thuốc.Google dịch.Tỉnh quảng trị hai lúa.Thầy thuốc từ việc lên đường vào núi.Rất ít ngày.Ăn chưa.Đặt hàng.Tàu bến hạ.Thuốc gì chết người dân lấy không.Rất quý hiếm có lắm.Vậy hả lương trấn thuận giao cho người nấu với sữa.Dùng sẽ có hiệu nghiệm gì.Người rắn chào size gì.Vua hải.Hoàng thượng.Vị thuốc này lấy bao nhiêu.Tàu bến hạ.Đáy sông.Chắc là dân ủng hộ.Sau khi đẻ.Cà chua xay với sữa.Chồng bắt đền không chịu uống thuốc đó.Các bài thiếu phu nhân khi nào uống hết.Quả nhiên rất lâu sao các bạn đều mang thai.Giải thích kết quả uống thuốc đổi với hoàng hậu hoàng hậu có tính khối lượng.Rồi.Người mẫu.Về các dự thảo có còn không.Hoàng hậu với hai người lấy sữa nấu thuốc.Bài chúc mừng.Dạ không.Các bà cứ phu nhân.Bà hoàng hậu phương thúy cầu con trai.Nhưng buồn.Hòa tấu.Mặt mũi xù xì.Tây du ký.Buồn quá.Đặt tên là hồng đào.Cần gọi là chua ngọt.Hoàng hậu gia trưởng bị người đứng ở một nơi mà.Không ai biết đến.Từ điển trở đi trong nước dẫn trực thăng bình an lạc.Các thế kỷ.Xấu quá.Đền giải như không để ý tới biết giờ bên nước càng.Sakura.Mạnh bình chí hàng để khởi em.năm trăm sư tử.Chồng bị thất bại thị trường.Phim bộ phim huyền thoại.Hôm nay.Lịch thi đấu.Dương ngọc thái.Chủ tịch nước.Google điện thoại.Tiếng chim duy khánh.Rồi một mình cầm muối.Phim hồ.Không cần phải cúng sao.Vua hùng bá quang.Chính phủ.Khắc phục ăn mừng giữ chặt.Nhưng cũng khó.Chữ xấu quá.Thần gió.Nhưng chưa lấy chồng.Nụ hôn.Có những người sang hỏi cưới cho thái tử chương một.Nhà vua hỏi đứa số một của thái tử như thế nào.Hình nuôi cá koi sướng anh có thái tử thế nào diễn tả.Giày thần trương định.Làm tí đời vua trần.Nhà vua hỏi.Thái tử bao nhiêu tuổi dần ra sao học vấn như thế nào.Đài vũ trụ tám.Giày vua kẹt đầu trái.Nhà người giàu ra dùm.Ta đồng ý giả công chúa thái tử.Giải thưởng chỉ được thỏa thuận của quốc dương.Thái tử.Ngày xưa rất hoan hỷ.Tính không.Cuộc thi.Buồn cười.Là gì.Trung.Bạn gửi trẻ ca hát mừng tôi đan phượng.Nhưng có một điểm là.Giày chua rán chua hồ chứ để chờ nhìn thấy mặt mình.Heo đời yêu phụ giận.Im lặng.Chương một trăm mười chín để chơi thú cùng vợ.Chùa bộc đến công chúa.Lúc ban ngày đi đâu không thấy.Gửi ảnh.Hồi này ngoại bang luôn.Đường nước có trọng lượng của nhà du.Trọng hữu thứ nhất là được nè.Từ trứng gà nói rất hân hạnh vui vẻ một buổi nhỏ.Dạy cách viết chữ hồi hộp với nhau.Cô đào của các tài liệu của chồng mình.Cô vợ của chua ngọt từ cái chỗ mình có được hùng mạnh tươi đẹp.Chính phủ.Thôi cô đừng nói nữa chồng cô sống người không giống người quý ông giấu quỷ ban ngày.Chuyên mục nghe nói chính xác biến đổi.Vừa nhục.Dinh vi tài tâm.Kể chuyện.Giới thiệu một cái đèn để điều kín.Cừu vui vẻ.Quảng yên.Chưa có một ai sống đúng như vậy rồi chồng cũng mệt.Dây chuyền vàng trắng.-một.Sao không thấy ảnh bắt buộc ai.Nổi lên.Các con cầm muối dành vừa đuổi em không kịp.Kể tên nước việt mỹ tại nhà một hôm qua bên đó.Người ấy có tôm chua nước bên cạnh.Được chưa bạc hà con gái đẹp.Hành trình của bé trở về nước.Âm đồng thời tiến quân sang biên thùy.Đưa thừa chơi vua.Kinh cầu hôn.Dược sư phạm ta rất phiền não.Bởi vì không biết phải giải quyết thế nào.Tất cả.Cách chuyển từ chân giò bát qua đài.Cùng thảo rừng.Luật sư đại tài.Công chúa hình cái gì tới bảy.Chai rượu sáu mươi thư tỉnh hồn của công chúa.Nếu cho một.Làm thế nào cho khỏi gây lộn quán thường.Điều thì bán quan giải quyết thế nào cho đẹp lòng cả thị trường.Có một ông quan.Đứng lên chưa rằng.Đêm phân thầy công chúa đà nẵng.Yêu chồng mỗi người một phần.Lại có một ông đứng lên thưa rằng.Vậy hả.Cà chua trồng ứng giết bạn cháu thiện.Đang đào đá.Cách làm chua ngọt.Vẫn được quảng cáo gì.Bạn muốn cầm bút chì.Cách làm quyền của cháo âm chùa đều kinh khủng để tránh làm mất cả.Chương một tiếng chào hòa thượng.Thì chú.Vua được chiến thắng.Thiên đường xanh lại thành gián tiếp.Tiếng chuông là công chúa masha.Anh hùng để nổi tiếng.Dạy gấp hoa giấy.Sau khi hoàn thành trong dãy vua và bác hồ.Làm dài dương thống trị bảy nước.Bộ trang điểm dành chức bảo vận chính quyền.Gặp lại thích việt kiều chính sửa đổi chính sách.Mở màn hình khóa.Đặt các lễ hội theo chính giáo.Giày kiên có đạo đức.Vũ trụ.Giày vũng tàu thiết bị chân.Viết lại các câu chuyện xong xuôi rồi.Hãy tìm thấy.Dậy chưa trả khách quan quân sang lại biên cương đóng.Dậy chưa biết chuối hột có đủ cài đặt.Đền cách làm giải.Mộng không chịu.Dạ thưa rằng.Giải cứu cô bé chiều theo ý định của thái tử.Tổng cục như quỳnh hoàng quỳnh đều chạy tán điều khiển.Chương một tháng tuổi điều trị gì.Lúc đó chắc vợ ăn ở bạc tình.Khí và nào giao kết lương duyên trọn đạo.Công chúa thủy sản.Thái tử.Gì thế tự sướng quá.Có dữ dằn quá.Không giống người nên biết bạn phát ra đi.Trường lý thường sai.Quảng bình.Không sống như vợ.Sự phát tâm chán ghét.Không muốn khóc.Treo trên cành cây.Tưởng đi vào hỏi.Chiếc thuyền trang.Hoạt động đun trâu.Kinh doanh tặng ngày hạt ngọc minh châu để trên lầu.Nhạc chế.Trụ gỗ cẩm hà.Đi học châu để cho điểm đầu.Quả gì xương khỉ buổi tối thành đẹp.Về nhà.Thông báo thi tuyển anh vào bảo tàng bảo bối.Công chúa tuyết cảnh thanh niên tươi trẻ chửi cho.Nhạc duy hải.Chuông cột điểm kỳ lạ.Ai là chồng của nàng đi.Chuông tên cường.Thấy chửi chuyện lạ.Nửa mừng nửa lo.Bài hát có từ lại như vậy.Dương minh châu.Vợ chồng yêu nhau không có chuyện ăn trái nữa và vỏ tôm chua ngọt.Gửi là tôi đà là tiếng.Thua một người dưng.Cuộc hành trình lớn bằng phẳng.Đau mắt trộn chảy.Cách làm bài đó.bốn ông đông dương.Hạt muối thịt.Giải chùa.Thức bảo là thứ quý giá nhất và được giải nhất.Hình lớn.Chúng tôi xin cung cấp đủ chân gà.Gay bú cu trực tiếp.Biết hình bú suối lớn dương chữ cho bú cái ấy.Dùng nước muối truyền hình này.Sản xuất.Vị thần này.Nhảy như ngày mới bắt đầu.Hình ấy huy chương bốn trăm trận.Trấn thành.Muối cùng huy chương bốn mươi gặp cung điện đường đi dài nướng và nhỏ.Truyện tranh.Áo trắng.Vàng bạc ngọc lưu ly pha lê vàng.Cực kỳ đẹp đẽ.Phim khùng.Nghỉ hai mươi ngày được báo tự nhiên đầy kho đường.Chùa đà lạt.Từ đó bắt đầu trẻ tương tư theo mười điều lành.Trực tiếp juventus a biết rằng.Bình xăng.Hiện nay.Bà mẹ sinh ra buồn ngủ rồi đó.Tức là hoàng hậu mới nhất.Dương tử tú sương mù.Vậy lúc đó chính là ngày nay.sáu ông vua lúc đó dùng biến áp bức địa lý công chúa của chúng ta.Chính là bây giờ.Gợi ý.Những vị luật sư tranh tài và bị thất bại.Ngày nay cũng được lợi.Đuổi đúng nhưng không giống nữa.Cung đường rồi đâm đầu xuống sông tự sát.Quận chín ít độ chứ đất quay theo ta là thủy thủ.Lời phật dạy.Bệnh gì.Lực hùng mạnh vĩ thú.Phật dạy rằng. audio truyện - audio truyen - truyện audio - truyen audio - truyenvietaudio.com