đấu phá chi dược phong

– Dùng dược tộc chi thân, siêu tuyệt phẩm huyết mạch chi lực, thành đế, xé rách không gian…
Dừng sau:   :   :    giây.
BẠN CÓ THỂ QUAN TÂM