đệ Nhất Tự Liệt

Lượt nghe : 81,329 93 người đang nghe

Giới thiệu :

– chư vị, ta là biết nói chuyện chân giò, ta trở về. đây là một cái chuyện xưa mới. hạo kiếp sống sót, cuối cùng thấy ánh sáng. tác giả “đại vương tha mạng/đại vương nhiêu mệnh”

đệ nhất tự liệt