đế võ đại hệ thống

một cái dị giới thiếu niên, như thế nào ở gió tanh mưa máu lấy võ vi tôn thế giới lớn trên xông ra một mảnh thuộc với thiên địa của mình. một cái hèn mọn con kiến hôi, như thế nào bằng vào mình không ngừng cố gắng ở hệ thống phụ trợ thành công nhảy ra thiên địa trói buộc, đi lên bất tử con đường. đế đường cuối ai là đỉnh, vừa gặp không mới đạo thành không trung.
Dừng sau:   :   :    giây.

BẠN CÓ THỂ QUAN TÂM