đế Vương: Từ Triệu Hoán Bắt đầu

Lượt nghe : 61,792 88 người đang nghe

Giới thiệu :

trọng sinh vạn quốc đại lục, thu được tuyệt thế mãnh tướng triệu hoán hệ thống. keng, chúc mừng túc chủ triệu hoán đến mãnh tướng hàn tín. keng, chúc mừng túc chủ triệu hoán đến mưu sĩ tôn tẫn. keng, chúc mừng túc chủ triệu hoán đến mãnh tướng triệu vân. keng, chúc mừng túc chủ triệu hoán đến sát thần bạch khởi. triệu hoán vô số hoa hạ mãnh tướng, chế tạo dị giới mạnh nhất đế vương. . . . thể loại triệu hoán

đế vương: từ triệu hoán bắt đầu