Đêm Khó Ngủ Nghe Hết 13 Điều Phật Dạy Giúp Bạn Tỉnh Ngộ Thân Tâm Mà Ai Cũng Phải Biết #mới.

Đêm khó ngủ nghe hết 13 Điều phật dạy giúp bạn tỉnh ngộ thân tâm mà ai cũng phải biết #mới.
Mong cầu của đời người.Sống ở trên đời.Con người.Ai thường cũng muốn giàu sang.Danh vọng quyền lực.Sống lâu khỏe mạnh vui vẻ.Những người đạt được ý nguyện ít là càng ít.Có người nghèo khổ hèn kém.Có người nhiều bệnh tật hoặc tàn phế.Có người đoán mạng chết sớm.Liên sự an lạc vui vẻ.Thì ai cũng đều có thể hưởng thụ được.Nhưng thật đáng tin.Có nhiều người lại không nhìn rõ.Lịch lạc tự tìm khổ não.Sống lỗi lầm trong khổ não.Người giàu mà không biết đủ.Ti ti.Thì không đầy đủ.Có rồi lại muốn thêm nữa.Tốt rồi lại càng muốn tốt hơn.Được rồi lại sợ mất.Sợ tái hòa đến.Chợ vĩnh tân.Sợ chết.Lúc nào tâm trạng cũng bất an.Bụng bự.Lo âu sợ sệt.Tâm trạng người ấy.Cho dù ở thiên đường cũng như là ở địa ngục.Ngược lại .Người nghèo mà biết thể dục đít.Thì là đầy đủ.Beat nhân quả rõ thị phi.Không bảo ngược.Không mặc cả.Không tham không quán giận.Không hơn thua.Hãy so sánh với người khác.Người như vậy.Tự mình được cái vui và an lành.Con người.Cuối cùng một đời.Tìm kiếm.Trận đấu.Không ngoài sự hào quan đến vật chất và danh lợi.Để được vui vẻ.Nếu chỉ vì thỏa mãn đầy đủ lòng ham muốn của mình.Tha hồ làm điều trái lẻ.Thì có cái gì mà chẳng thấy làm.Chẳng phải đợi báo ứng đời sau mới thọ khổ.Mà đời này cũng có thể gặp tai họa trùng trùng.Như thế có thể vui vẻ được trắng.Cuộc sống của con người có hay.Một là cuộc sống vật chất.Hay là cuộc sống tinh thần.Cuộc sống vật chất càng tiền cũ.Thì càng đau khổ.Vĩnh viễn không thể đầy đủ.Nhưng nếu hướng về phương diện cuộc sống tinh thần để tìm cầu.Chị tâm tình có thể thoải mái .Tâm lý em ốm.Thì sẽ được cuộc sống vui vẻ.Người học phật tu hành.Duyên nhất trí thành ở nơi chân tâm.Vẫn làm cách diệt thiện chánh câu những thứ riêng trước.Mặt cầu ở nơi chỗ sâu xa của nội tâm.Giết bỏ dục vọng của chính mình và cách chữa.Giữ gìn tâm thanh tịnh.Từ việc hành trì không gián đoạn.Tự nhiên được ăn lạ.Đầy đủ về vui vẻ trong tâm linh.Dâng người tu hành có chính kiến chánh tư duy.Tâm từ bi làm việc thiện không làm.Thiếu dục tin.Phiền não.Có sự ký thác trên tinh thần là.Kinh phật.Có lý tưởng thành phật.Cuộc sống tự nhiên được an lạc vui vẻ.Đương nhiên.Chẳng phải ngay khi mới bắt đầu tu hành.Thì có thể được sự vui vẻ trên tâm linh.Quýt cần phải thanh - tập hiếu vu minh của chính mình.Tham.Sân si.Cải chính hành vi sai trái từ vui vẻ mới có thể hưởng dụng đi.Vì sao cần phải học phật.Mục đích học phật là như thế nào.Nói một cách đơn giản tức là.Chuyển mê thành ngộ.Nhưng b là cái gì.Công ngố là thế nào.Mê tức là mờ mịt đối với chân lý nhân sinh vũ trụ.Không rõ được chân tướng của nhân sinh.Cũng không rõ được sự tướng duyên khởi của vũ trụ.Chân tướng của nhân sinh vũ trụ là.Thế gian vô thường.Cõi nước nguy hiểm.Mong manh dễ mất.Bốn đại cổ.Không.năm ổn không tưởng.Chúng ta thường có thói quen nhận lầm muốn phát hư huyện là thường chủ bất hạnh.Già nhưng tâm dâm ấn hòa hợp làm chân ngã.Cho đến chấp ngã.Chất phác.Khởi hoạch.Tao nhỉ.Lúc củ bị trôi nổi trong sinh tử chìm đắm trong việc khổ.Ngủ.Tức là đối với chân lý tính của nhân sinh.Sự tướng duyên khởi của vũ trụ.Cách xử lý giải thú vị.Biết là duyên sinh tán không.Duyên khởi vô ngã.Duyên sinh.Là do cách dương hòa hợp mà xinh.Duyên khởi.Là nói các phát do các duyên hợp thể.Tính đối đúng không.Không có tự tắm chân.Do đó không thể chấp trước.Tự tìm phiền não tạo nghiệp để chút lấy quả khổ.Nói một cách khác.Mi.Tức là không rõ chân tướng của nhân sinh.Một người ở trong cuộc sống dài mấy năm.Nói gần.Không hiểu được mình sinh ra như thế nào.Đứng giá.Lại không hiểu rõ lúc nào chết.Chết rồi đi về đâu.Cho đến tất cả vạn vật bên ngoài có người cũng như thế.Zara.us kỳ diệu.Nói xa hơn.Tất cả dạng hữu trong vũ trụ.Tại sao lại tồn tại.Phạm là không rõ được nhiệt đạo lý này.Nên bảo là mê.Là rõ ràng trên chứng của sự.Hiểu được thân thể của nó.Chỉ là giả tướng hòa hợp của bốn đại.Đức.Nước gió lửa.Tức là tám đại hệ thống của thân thể con người giải phẫu ra.Thân thể giả tướng này.Trải qua từ trẻ nhỏ.Thiếu niên trung niên.Dạ.Có một ngày bốn đại không điều hòa thì bệnh.Bệnh nặng mà chết.Sau khi chết.Từ từ vần về tiếng việt.Ngoài lấy thân xác.Thực tướng mà mắt thường ta không nhìn thấy.Gọi là chân như.Còn gọi là linh hồn.Hay còn gọi là phật tính.Là vĩnh viễn tồn tại.Là không sinh không diệt.Một người như thế này.Vẫn giật cũng là thế này.Người nếu hiểu được đạo lý này gọi là ngô.Học võ.Tức là đến cảng mê của người chuyển đổi đi.Mở mở cho em một con đường.Kiếm người ta đi vào cảnh ngộ.Nhưng mục đích của học.Không phải chỉ là sự giải thoát cho riêng mình.Mặc quần phải gì tất cả chúng sanh mà bài trừ khổ nạn.Được vui vẻ mà nỗ lực tu hành.Vì sao cần tu hành.Vì sao cần tu hành nữ.Là gì cần.Liệt khổ được vui.Thế giới ta bà là biển khổ.Người đời là những kẻ khổ.Khổ nhiều dưới.Người nghèo khổ.Người giàu cũng khổ.Lúc bận rộn khổ.Lúc nhàn rỗi cũng khổ.Khổ mỗi dạng mỗi kiểu.Mỗi loại rất nhiều trong cuộc sống hàng ngày.Sống lại.Không hợp với lòng thì không yên.Không tự tại.Không vui tức là khổ.Tu hành là thế nào.Là phải ra khỏi sinh tử luân hồi sáu đường.Liên khổ được vui thành phố.Thành phật đầu tiên cần phải biết tin.Nhân quả.Giúp em tu thiền.Tu thân dưỡng tính.Rõ sang tử.Chuyện mê khai ngộ.Thế gian là cuộc vô thường.Không có gì thường hàng bất biến.Đại địa giả thâm tâm chúng ta.Mỗi phút mỗi giây đều thay đổi.Ở trong thâm tâm bất định ảo huyện này.Bạn có thể tìm được một cái chân ngã bất biến thành thường không.Thế giới ta bà.Là các pháp vô thường.Tất cả các hiện tượng.Điều là dời đổi biến quá.Xin việc tình giây phút.Mọi sự vật thiên biến dạng hóa.Dượng út khổ đau.Khổ não live.Nên cõi ta bà còn gọi là chế độ.Cõi nhớ.Đời người là khổ.Trên thân thể có khổ của sinh lão bệnh tử.Trên tinh thần.Cũng có nhiều thứ khổ khác nhau.Chúng ta lý khổ là vui đã thành thói quen.Cho là bình thường.Người đời phần nhiều lấy dục lại của năm giác quan là vui.Khổ vui.Mỗi gì cũng khác nhau.Người đời.Hầu hết thì muốn rời xa cái khổ.Cái gì.Thì muốn được.Người đời cảm thọ khổ.Giày vui.Chẳng qua là dựa trên sự thuận và nghịch của thân tâm.Tổn hại hay ích lợi mà nói.Đi cứ theo phật mà nhìn.Khổ mà người đời nói là cái khổ thật sự.Nói lại vui.Lục lại.Chưa chắc là thật vui.Đức phật đã khẳng định rằng đời người là khổ.Cốc khổ.Đương nhiên cần phải súp lơ.Liên khổ thế gian cầu vui giải thoát.Da liễu lúc hồi ở ba cõi sáu giờ.Đây là sự nổi.Và nhận thức nên có của nhân sinh.Cũng là mục đích của đức phật xuất hiện ở thế gian.Ở đi.Lý duyệt liệu khổ được vui làm tiền đề của phật pháp.Chúng ta chỉ hiểu rằng khổ.Chân thật là khổ.Vui.Chân thật là vui.Mới có thể sinh khởi yêu thích quy hướng chân chính đối với phật pháp.Phật pháp.Lập phương pháp đứng trên căn bản.Khiến chúng ta có thể diệt trừ đau khổ.Bật đạt được an lạc chấm thi.Chỉ có tu trì phật pháp.Tin thổ phục vụ.Hành trì không gián đoạn.Tự nhiên.Sẽ đạt được sự đầy đủ dưới rễ của phong cảnh.Đời người không có sự nhẹ nhàng và thoải mái tuyệt đối.Cũng không có sự thống khổ và phiền não vĩnh hằng.Có lúc.Là cực zombie khổ tận cam lai.Người đời những nỗi khổ mà tìm cầu vui.Lục lại.Những nơi du.Mà sâm đến khổ đau.Đời người.Gặp gỡ thường xuyên là vui vẻ.Mà buồn đau thì nhiều.Lý do khổ nào của đời người.Cũng vô cùng vô tận.Đời người có mấy thứ khổ ơi.Bao gồm có.Khổ của việc sinh ra.Sân khấu.Khổ của già suy lão khổ.Khổ.Lúc gặp chết mất.Từ khổ.Khổ.Lúc gặp người mình quán hận quán tấn hội khổ.Khổ.Lúc người yêu thương chia rời.Gái bị lý khổ.Khổ.Vi xử những gì muốn được mà lại không đi.Cầu bất đắc khổ.Tóm lại.Khổ về các loại các dạng rất nhiều.Chẳng an chẳng vui vẻ cũng là khổ.Người có trí tuệ.Trước khi làm một việc gì.Trước phải suy xét vì sao nên làm thế này.Sau khi hiểu rõ.Bức ảnh định sự việc nên làm.Bắt tay vào à.Mà không có một chút em về lo sợ.Đối với mọi người.Công việc cứ ai trên đạo đức mà làm.Cứ trên trí tuệ mà xử lý tất cả công việc tức là học trò.Con người.Vì sao cần phải tu hành.Phật giáo lý đời người là khổ.Ra nói rõ.Nếu cần phải tu hành.Có người sẽ phản đối.Hiện tại tôi đang cảm thọ được rất vui vẻ.Sự chú rể này.Vì sao có thể là khổ chứ.Thực ra.Kiến giải của người đời phần nhiều có sai lệch.Thậm chí điên đảo.Đối với chúng ta cho là vui.Nhưng trong mắt người có trí tuệ nhìn.Lớp chín là khổ.Sau khi vui vẻ qua đi.Khổ sẽ đến.Vì vui mà khổ nối nhau mà đến.Cũng như ban ngày và ban đêm.Xem phim ngày qua đi.Đêm tối sẽ đến.Do đó đời người là khổ.Sách.Là không thể phủ nhận.Dậy thì như thế nào là thoát ly được khổ.Đó chính là việc gấp rút trước tiên con người phải làm.Khổ cần phải làm như thế nào mới thoát li.Đức phật ở trong bốn thánh đế dạ dày.Khổ dân.Bà cố.Tập.Là sự kết chứa các phiền não.What do you.Do nông nghiệp của con người mới có khổ.Nhịp túy là dấu hình.Nhưng lại là chủ thể của nhân dân.Sở dĩ cần liệt khổ.Huyết cần phải đoạn.Muốn đoạn tập không được tạo nhịp.Không có nhịp.Thì không có tóc.Như thế nhịp là thế nào.Nghịch.Là thành viên của chúng ta.Thân tâm không thể không có hoạt động.Có hoạt động rồi.Thì có hành vi.Có hình rồi.Thì có nhiều.Sở dĩ không tạo ra.Là không làm ác nghiệt.Dệt chặng liên quan đến thiện.Thì không làm.Vì không tạo ra ác nghiệp.Thân thiện là điều tất yếu.Chúng ta hy vọng hành vi của chính mình.Là thành giới thiệu.Đi cứ theo phật pháp mà nói.Giải thoát phiền não.Trung tâm thanh tịnh.Em tưởng.Tự tại.Tinh thần thoải mái.Tương lai có khả năng thoát khỏi sinh tử.Tu hành là thế nào.Tu hành là thế nào.Tùng.Tức là sửa đổi.Hàng.Tức là hành vi của chúng ta.Hành lý này bác có.Hữu hình và vô hình.Tức là bao nhiêu.Thân khẩu ý.Tu hành.Lịch sử đổi lại hình dáng của thân khẩu ý của chúng ta.Hành vi của thân khẩu ý.Sao cần sửa đổi.Vì hành vi của con người.Rất nhiều.Làm tổn hại người khác.Một chúng sanh khác.Trung du hình.Cũng tổn hại chính mình.Khiến tự mình và người khác đều cảm thọ thống khổ.Những thành viên này.Sếp là ác nghiệp.Có thể tu được thân khẩu ý không làm.Tự nhiên thân tâm thanh tịnh an lạc.Tình huống ở thân tâm yên ổn rồi.Giọng niệm lợi ích hơn.Nếu như có thể tiến đến màn niệm niệm ở nơi thiện.Thân thần ở nơi thiện miệng nói ở nơi thiện.Ý tưởng ở nơi thiện.Thì là từ tu hành tín đến tu trì rồi.Do đã đem cách tập khí bất lương cải chính.Tâm đã thuần nhất chướng ngại cũng đã giảm thiểu hoặc tiêu trừ.Lại thế niệm chẳng gián đoạn danh hài.Nam mô a di đà phật.Vọng tưởng tạp niệm giảm thiểu hoặc tiêu trừ.Tình đời xem đã rõ.Moon duyên thế tục boonie.Diệt gián sinh của thế giới cực lạc ở tây phương thì nó nhé.Chỗ tốt đẹp của pháp môn trì danh niệm phật.Thiếu nhi.Làm rõ việc sinh tử.Ra khỏi luân hồi sáu nẻo.Dĩ vãng sanh tây phương cực lạc thế giới là khổ được vui.Trâm.Thành phố.Trên phương diện thực hành.Đây là pháp môn thẳng.Duyên đúng mà rất dễ thành chị.Phù hợp với tất cả hạnh như.Dấu hoàn cảnh trong thời mạt pháp này.Thứ hai.Người đời khi mệnh chung.Thi đấu đứng khổ sở không thể nói hết.Muôn nghìn người.Khó được một người chết an lành tự tại.Người niệm phật tu hành có công phu.Đến lúc mệnh chung.Thân không bệnh khổ.Biết trước ngày giờ chết.Chánh niệm hiện tiền.Tâm không điên đảo.Đang đứng hoặc đang ngồi mà niệm phật vãng sanh về thế giới cực lạc.Nếu công phu niệm phật sâu.Thì ở hiện đời được nhất tâm bất loạn.Tranh lần xấu xí.Lại có thể thân chính niệm phật tam muội.Chứng ngộ.Thứ ba.Trên sinh hoạt tinh thần tới chỗ ký thác là kinh phật.Có lý tưởng là thành phố.Cuộc sống được an lạc tự tại.Thứ tư.Biết tên nhân quả.Thiện có thiện báo.Ác quá ác báo.Võ thị phi.Dùng app tutu thiện.Thiếu dục tin tức.Cuộc sống yên ổn đạn bạc giản dị.Tâm cảnh khai mở.Nhìn rõ tình đời.Muốn viên thế tục buông xuống.Công việc thì giữ bổn phận.Vui với tập thể.Giao thiệp với người hài hòa.Nước lên không thể giết trời.Cúi xuống không tuổi dưới đất.Phần lớn giảm nhẹ đi những phiền toái từ bên ngoài xã hội gia đình.Vậy công việc.Tự nhiên sẽ được yên ổn tốt.Tự tại anh.Nhìn cách diệt đều thoải mái thích hợp thuận mắt.Thứ năm.Lương giáo lý của đức phật.Mà chiếu xét tư tưởng hành vi của chính mình.Như điều bất chánh thì đứa vào chỗ chánh.Không để nếp thì đưa vào nền.Khi gặp vấn đề khó khăn về cuộc sống.Khổ dầu dừa hoàn cảnh những thiếu sót hạn chế của xã hội hiện.Diệt có người phiền não xấu xa.Điều có thể điều chỉnh tâm trạng bất bình chính mình.Trung tâm bình hòa.Bình thuận bình tĩnh bình đại.Tâm không theo sự vui giận mà chìm nổi.Xin danh lợi phú quý.Như khói mây qua mắt.Lấy tâm trí chúc để thủ xã muốn.Không giống cầu.Không rụng lá.Không vận dụng.Không bị sự trói buộc bởi cảnh bên ngoài.Tâm an lý được.Tùy duyên qua ngày.Cuộc sống sẽ được hạnh phúc vui vẻ.Giải thích những nghi ngờ.Phật giáo không phải là máy tính.Nói mass.Là không hiểu rõ ràng và tính một cách mù quáng.Bất kỳ điều gì ta đã trải qua sự quan sát và suy nghĩ.Rồi những điều ấy.Không có sai.Mà xin tín ngưỡng.Đó là tín ngưỡng của lý trí.Nếu như chưa rõ hiểu.Chỉ nghe người khác nói là rất tốt.Quốc gia truyền thống của gia tộc mà tín ngưỡng theo.Sau khi tín ngưỡng.Còn chưa thâm nhập hiểu rõ.Kỹ thuật túi ngay trên việc làm là tín ngưỡng.Như thế.Bản thân của ta cũng làm máy tính.Nếu như ta không hiểu rõ phật giáo.Chỉ những người khác nói.Phật giáo làm máy tính.Cuộc nhìn thấy một vài nghi thức biểu tượng của phật giáo.Mà chưa trải qua sự thâm nhập rõ hiểu ở nghĩa lý.Mà đã nhận định phật giáo là mê tín.Như thế thật mới làm máy tính.Rồi nói pháp mê tín cho người khác.Thần kiếm chấp mê tín chính mình.Phật giáo.Trái lại.Khuyến khích con người hoàng nhi.Điều đếm việt hoài nghi đề xuất ra để thảo luận.Chỉ có hoài nghi.Mới có thể bàn xếp mà có được đáp án.Như đây mới có thể giảm sinh ra tính tâm chân chính.Chiến sự thật không có bất kỳ tôn giáo nào như là phật giáo.Chịu cho con người hoài nghi kiểu này.Khai phóng kiểu này.Và không mê tín kiểu này.Phật giáo không phải là tiêu cực.Chán đời.Phật giáo lấy từ bi làm gốc.Nhẫn nhục làm hành động.Đối với thân.Danh lợi.Năm chục sáu trần.Thi phật giáo chủ trương xã chánh.Vậy thì phật giáo có phải là tôn giáo tiêu cực trốn đời thật không.Xin thưa là không phải.Chỉ cần có người đối với phật pháp có chút ít hiểu rõ.Thì có thể hiểu được tinh thần tích cực nhập thế của phật giáo.Mở nơi phật giáo.Ngược lại từ tiến dũng mạnh.Tinh tấn không giải đại.Đây là chỗ vĩ đại của phật giáo.Cũng chính là kính tích.Cú phật giáo.Cũng có người sẽ hỏi.Tôi thường thấy các hòa thượng.Quách những người tu hành.Chị ở trong núi thẩm hoặc trong các chùa tụng kinh niệm phật.Cuộc sống này sao có thể nói là tích cực được chứ.Đây.Cũng chỉ là biết một mà không biết hai.Tinh thần của đại thừa phật pháp.Là đủ khắp chúng sanh.Nếu độ chúng sanh thì cần phải học tập phương pháp độ sinh.Thí dụ như có người bị chìm trong nước.Anh vũ có lồng cứu người mà không biết bơi lội.Cùng lắm chỉ đứng trên bờ hồ quảng.Có người khác.Tôi biết bơi giỏi.Nhưng ngược lại.Anh ta chỉ đứng khoanh tay.Lúc này.Nếu có một người đã có tâm cứu người.Lại biết bơi lội.Nhảy vào trong nước.Thì có thể cứu được người dưới.Đệ tử quốc.Không luận là tỳ kheo xuất gia thấy phật tử tại gia.Những người tụng kinh niệm phật đó.Đều là người phát nguyện vọng cứu người.Đánh luyện tập kỹ thuật bơi lội.Không có kỹ thuật làm sao cứu người.Tiền không phải là đến những lời này ra làm lời biện hộ cho đệ tử của phật.Trên sự thật.Tinh thần của phật giáo xưa nay như vậy.Phật giáo.Không phải là chủ nghĩa của sự chán nản.Pháp luật độc của đại thừa trí trọng về những.Nước xả thân vì pháp.Cũng là dấu nghĩa của phật giáo.Phi bạo lực xâm lăng.Chánh pháp có nguy cơ sắp gì.Giáo lý phật chậm quá không hiệu quả.Phật tử cũng sẽ phấn khởi đại lực dũng mãnh.Đứng dậy chống đối với bạo lực.Nhưng trong kinh nhân viên tăng hộ trích rằng.Vì hồi sinh mệnh của phật.Thà bỏ tiền tài.Gì cứu hộ một nhà.Thà bỏ một người.Gì cứu hộ một thôn thà bỏ một nhà.Gì cứu hộ một nước.Thà bỏ mục thu.Rắn độc cắn tay thì chán sĩ chặt đứt cổ tay.Đoạn kinh doanh ở trên.Là những gì mạnh mẽ và quả cảm.Sex nga.Sự tích cực tiến thủ của người đời.Tránh ngoài sự phấn đấu tranh danh lợi say đắm trên thanh sắt.Phật giáo chủ trương hy sinh chính mình.Dưới phổ độ chúng sanh.Trên thì cầu đại giác tinh tấn không biến nhá.Đó mới gọi là tiêu cực gì.Phật giáo là lý trí không phải mê tín.Phật giáo là lý trí không phải mê tín.Phật pháp.Lập pháp giúp con người chuyển mê khai ngộ.Chuyển sinh hoạt.Chuyển phạm thần thánh.Nếu có người đối với phật pháp không hiểu.Hoặc hiểu biết nữa giờ sẽ nhận định phật giáo là máy tính.Đây không khác nào như người mù sờ đối với ếch ngồi đáy giếng.Trên thực tế.Thế gian cũng có tôn giáo mê tín.Tức là đến tất cả chính mình.Giao phối cho thằng linh ở bên ngoài mà chỉ tin vào chính mình.Phật giáo tin tưởng tất cả chúng sanh đều có phật tánh.Chúng sanh đều kết thúc kỳ thành phật.Nhiều tôn giáo.Xin mọi việc các khung.Quả phước của con như.Điều giáo thần linh bên ngoài chi phối.Bởi vậy.Con người phải cầu thần linh che chở bảo hộ.Ở trong sự khốn khổ mi mờ sẹo.Có người tính.Những loại thần có đủ quay lực đang khống chế.Dưa hấu chúng tất cả vũ trụ.Những vị thần này hết việt đến thì sẽ bị tai họa.Cũng thủng theo.Thì được tha thứ và giúp đỡ.Đối với việc cúng tế các vị thần.Các tôn giáo đa thần cũng chủ trương là đại sự cho cuộc sống của con người.Nhất thần tôn giáo.Có tiến bộ hơn so với đa thần tôn giáo.Thiên chúa hay thượng đế.Lại bị sáng tạo và là chủ thể của cả thế gian vũ trụ rạng thủ.Đây cũng là do nơi đa thần mà biến đến ngất thật.Bà-la-môn giáo của ấn độ.Thiên chúa giáo của người do thái.Yato giá.Chưa đến hồi giáo của em.Đều thuộc một loại này.Xem hết giấu nghĩa của những tôn giáo nào.Túi hình thái dàn ý thức không đồng.Nhưng chỉ lấy một đối tượng làm việc sùng bán thì làm một.Ngoài tôn giáo tín ngưỡng và thế lực.Phật giáo.Luật tôn giáo tín ngưỡng về tự lực.Phật giáo không cho rằng vũ trụ giản dị.Là do thượng đế sáng tạo.Đối với vũ trụ dạng hữu.Hiện tượng sanh diệt biến đổi.Mọi pháp.Tuyển nhân viên học sinh.Mỗi pha.Cụm từ nhân viên mà việt.Đi sinh.Đều là quả của nhân duyên sinh.Tinh thể vận hành.Đầu mối thời gian dần trôi trong đó đều do nhân quả.Sinh lão bệnh tử nguyễn thọ.Trong đó cũng có nhân quả.Nhưng như vậy quả như chị.Máy tơ sợi lông chẳng sai.Gì thế.Các hiện tượng tự nhiên.Chắc chắn không phải do thượng đế sáng tạo và chủ tệ.Chính ta là chủ thể của chính mình.Không có thằng nào có thể làm chủ thể con người.Cũng không có thằng nào có thể ban phước dám qua.Khi đức phật thích ca ngộ đạo thành phật.Câu nói đầu tiên của ngài là.Kỳ thai kỳ thi.Tất cả chúng sanh đều có đủ đức tướng như lai trí huệ.Nhưng vì vọng tưởng chấp.Không thể chứng từ.Nếu vì vọng tưởng thì nhất thiết trí tự nhiên trí.Được hiển tiền.Đức tướng như lai trí huệ là gì.Tức là phật tánh.Là người người đều có đủ.Tấm này ở nơi tháng không tăng ở nơi phạm không giảm.Người người nương nơi pháp tu trì.Chuyện mê khai ngộ.Điều có thể thành.Nhưng nương nơi phát tuti chuyển mê khai ngộ.Hoàn toàn cần dựa vào thực hành của chính mình.Ví như cái gương đầy bụi.Quyết cần phải tự mình lau chùi đi bụi bẩn.Khôi phục lại tính gốc là tính trong sáng vốn có.Đây hoàn toàn dựa vào sự tu kỳ của chính mình.Chẳng giống như người công giáo.Mong chờ tha lực.Nói là kinh chúa thì được cứu rỗi.Người đời không hiểu lý mà.Lấy tôn giáo mong nhờ thần lực giết cứu.Chó là hóa học.Tổng tôn giáo nhờ dựa vào sự tu trì chính mình là chỗ làm máy tính.Đi chẳng phải là điên đảo đen trắng không rõ thị phía sau.Cái nào là trí tín.Cái nào là máy tính.Người mắt sáng đủ cái chỗ lựa chọn rồi.Phật pháp và khoa học.Khoa học trong hiện tại và tương lai.Rất cần thiết cho nhân loại.Khoa học không được tiến bộ.Để đáp ứng nhu cầu hưởng thụ vật chất và tinh thần của con người.Trong quan niệm của con người.Khoa.Luật pháp minh những điều mới mẻ.Tiến bộ thiết.Điểm chính yếu của khoa học có ba.Một.Là luật nhân quả.Là từ lý luận đến thực tiễn để đưa ra kết luận.Hay là kinh nghiệm thực tế.Là sau khi thu thập chứng cứ nghiên cứu.Từ đó đưa ra lý luận để giải.Chẳng thêm bất kì không tưởng nào.Ba là phân tích lợi dụng thực tiễn trải qua thời gian.Để phân tích và quan sát sự biến đổi của từng cá thể.Quốc mổ xẻ từng cá thể để quan sát cái tổng thể.Khoa.Dùng ba phương pháp này để nghiên cứu các sự vật hiện tượng.Từ đó.Biết được sự tồn tại của sự vật hiện tượng từ hai phương diện.Sự liên tục của thời gian.Lịch sử hoàng hợp của không gian.Điểm này khoa học với phật học rất giống nhau.Cấu trúc của mỗi kinh phật chia làm ba phần lớn.Phần tử.Phần chánh tông và phần lưu thông.Mỗi phần lớn.Lịch phân ra nhiều phần nhỏ thứ lớp.Sự phân chia nhóm nhạc này.Cũng hợp với tinh thần của khoa.Mỗi một bộ kinh phật bắt đầu đều có sáu điểm chín tính.Tính.Văn thời.Chủ xứ chúng.Để nói rõ điểm trọng yếu về thời gian địa điểm người nghe mà phật nói kinh đó.Điều này giống như những người làm công tác khoa học viết về báo cáo thực nghiệm.Báo cáo thực nghiệm bắt đầu cần phải giết người chủ trì.Những người thực hiện.Thời gian địa điểm mục tiêu thực nghiệm.Phương tiện sử dụng.Đồ vật sử dụng.Quá trình của người học phật.Có bốn phương pháp phù hợp với khoa học.Một là tính.Hay là hiểu.Ba là thực hành.Bốn là trứng.Tin.Đặc tính phương pháp đức phật dạy cho con người là chấm chấm.Đức phật nói.Con người có phật tánh.Nhưng phật đánh đó bị phiền não ngăn che cho nên ở nơi cảnh mê.Con người nếu trừ được mấy giờ.Thị xuân khởi giác ngộ.Tương lai cũng được thành phật.Nếu ta đối với những lời nói của đức phật mà không hoài nghi.Thì ta có chín tính đối với phật giáo.Hiếu.Là ta tuy tinh những lời nói của đức phật đúng.Những ta cần phải xác định thực tế có thể hiểu rõ ý nghĩa bao hàm trong một câu nói đó hay không.Không được hồ đồ.Các chỗ không rõ ràng.Không thể hiểu mập mờ.Hoặc không hiểu.What là cái chỗ hiểu lầm.Thực hành.Là đúng với câu nói của phật nuôi sẽ thành phật này.Ta đã tin sâu sắc rồi.Ta lại hiểu được làm thế nào mới có thể thành phần.Như thế hiện tại.Chắc cần phải đêm phương pháp thành phật của đức phật dạy.Từng bước từng bước.Luyện tập một cách thiết tha và chắc chắn.Nhưng có nhiều đệ tử.Tui làm anh tí thức của phật.Kinh pháp của phật giảng.Nhưng lại đêm phật pháp theo việc làm của thế.Quạt gấp giúp công sức để mau được cái lợi.Thực hành được một thời gian.Không thấy công hiệu thì tránh làm nữa.Kiểu này tuy là có tin có hiểu.Nhưng rốt cục.Làm ngang bằng với sự chẳng tin chẳng hiểu.Mới đi học về.Đối với chữ tín.Giờ hiểu.Thì thầm.Trang trọng yếu hơn.Chứng là phương pháp rút đức phật còn tại thế dạy người thành phật.Lớp tám dạng bốn nghìn phát môn.Bất kỳ một pháp nào.Hiệp có hàng tâm.Mà trí thành tu chi.Thì có thể thành a la hán.Thành bồ tát thành phật.Chỉ riêng ở trung quốc và việt nam các bậc cao tăng đại đức cư sĩ nhiều đời thành đạo rất nhiều.Chắc sắp như cao tăng trưởng.Hiền thắng.Mấy điệu centon.Đã nói đến rất.Nói một điểm thực tế hơn.Khoa học hiện đại ngày nay đã phát hiện ra rất nhiều điều mới mẻ.Tuy nhiên kinh phật hơn hai.năm trăm năm trước đã sớm có ghi chép.Thế giới.Trong quan niệm của người đời.Chỉ ra khỏi phạm vi địa cầu.Như bình thường nói.Đi vòng quanh thế giới.Chẳng qua là đi một vòng xung quanh địa cầu.Gọi là đại chiến của thế giới.Cũng chẳng qua là chiến tranh quốc tế.Đại quy mô trên địa cầu.Mà đức phật đã từng nói trong kinh tam thiên đại thiên thế giới.Tam thiên đại thiên thế giới thật chẳng phải là ba.không cái thế giới.Mặt nạ tập hợp phụ nhìn thế giới là một tiểu thế giới.Tập hơn một.không tiểu thế giới.Là một chung thế giới.Tập hợp một miền trung thế giới.Làm một đại thế giới.Do trong đó bao hàm bội số của cái ba.không.Cho nên gọi là tam thiên đại thiên thế giới.Trong kinh nói rằng.Hư không vô tận.Thế giới vô lượng.Quốc độ chúng sanh vô lượng.Cho nên tam thiên đại thiên thế giới cũng rất vô lượng.Địa cầu chỗ ở của chúng ta.Chẳng qua là một hạt bụi trong không gian bao la vô tận.Lời nói của pháp này.Khi khoa học chưa phát triển.Thật khó được người ta tiếp nhận.Nhưng do nữ sự phát triển của thiên văn.Đã chứng minh.Tinh cầu chống hạm ngân hà nhiều đến nỗi không thể đếm hết.Khoảng cách giữa các tinh cầu cũng tính không hết.Ví dụ như khoảng cách giữa trái đất và mặt trời là tám phút rưỡi năm ánh sáng.Khoảng cách của một năm ánh sáng.Mỗi giây là ba trăm nghìn km.Nhân lên số dây của mười lăm.Khoảng cách giữa sao ngưu lang và chức nữ.Đến mười hai ngàn năm ánh sáng.Lại có những hành tinh cách trái đất biết khoảng vài chục năm ánh sáng.Ra đây có thể biết so với khoa học.Phật pháp càng hóa học.Chương một.Tổng quan về phật học.Ý nghĩa và lịch sử đức phật thích ca.Phật là tiếng phạn rồi tắc của hai chữ phật-đà.Mà hắn chân phiên âm ra.Còn gọi lại như lai.Thế tôn.Ý nghĩa đó là bậc giác ngộ.Giấc ngủ nhưng xinh.Và tất cả dạng gì.Sachi đến thật tướng và chân lý của mọi sự hữu hình và vô hình.Phật ra đời vì một nhân duyên lớn.Khai thị chúng sanh.Nhập phật truy kích.Nhưng kim lớn ấy là gì.Chính là.Hai thì chú sang nhập vật tri kiến.Để cho chúng sanh được nhờ đó mà đổi mê trang ngộ.Thủy tĩnh tâm.Dược sống khỏi chết.Việc khổ được vui.Đức phật mà chúng ta đang nói.Là đức thích ca mâu ni phật.Ngày đánh sinh vào ngày rằm tháng tư.Năm sáu trăm hai mươi ba trước công nguyên.Tại vườn lâm tỳ ni zai thành ca sĩ la gi.Của bộ tộc thích ca.Sakura.Thuốc bắc ấn độ.Ngày nay là nepal.Lúc nhỏ.Ngày tên là tất đạt đa.Thái tử còn vô tình phạm.Mẹ ngài là mang ra quy nhơn.Khi ngày mới sinh ra được bảy ngày thì bà qua đời.Bài gì ma ha bát nhã ba đề thay thế nuôi dạy ngày nên người.Thì thái tử đảng xanh.Một vị đạo sĩ già tên là a di đà.Tu hành trên núi hi mã lạp sơn được mời đến công chúa.Để xem tướng cho thái tử.Gặp thái tử đạo sĩ a di đà bỗng nhiên chắp tay vái chào với thái độ hết sức cung kính.Đạo sĩ huy cường.Mà rẻ mặt thoáng buồn.Đừng hỏi vì sao.Đạo sĩ idol trả lời.Ông mừng chị thấy tử tương lai sẽ thành phật.Bậc giác ngộ vô thường.Nhưng ông buồn.Vì ông tuổi đã quá cao.Sẽ qua đời mà không được gì phật tương lai trực tiếp giáo huấn giác ngộ.Chỉ tay tử lên bảy tuổi.Những thầy giáo giỏi nhất đương thời được mời đến hoàng cung dài cho thái tử các môn học như.Ngôn ngữ anh.Văn học.Công nghệ học.Y học.Lời triết học.Dạ thần học.Sắp kể rằng.Chỉ trong khoảng thời gian từ bảy đến mười hai tuổi.Thái tử đã học tham khảo các môn học.Giờ bố xếp thánh bida.Đến năm mười ba tuổi.Thái tử học võ thuật.Theo truyền thống chồng phải đẳng cấp võ tướng.Chắc để chị.Nhờ có sức khỏe phi thường.Thái tử học môn chỗ gì cũng chửi.Về môn bắn cung sách dễ dàng.Cho một cuộc hội thi.Thái tử đã bắn một mũi tên xuyên bảy lớp trống đồng.Trong khi người giỏi nhất tại cuộc thi chỉ bắn xuyên được ba lớp trống đồng.năm mươi sáu tuổi.Ngày kết hôn với công chúa giáo chu đà la.Và sinh được một con trai là la hầu la.Theo thời gian ngày chứng kiến những cảnh tượng sinh lão bệnh tử.Các kiểu đau khổ.Giả sử tàn sát lẫn nhau của loài người và loài vật.Ngày quyết chí.Cần phải tìm ra một phương pháp để giải quyết các dịch khổ đau của thế gian.Năm hai mươi chín tuổi.Ngày quyết chí xuất gia tìm kiếm con đường chạy thoát.Chúc sáu mươi lăm tiền đạo và tứ hành khổ hạnh mà không có kết quả.Cuối cùng ngày ngồi dưới gốc cây bồ đề của thành dài ra.Tinh tấn nhập thiền định khai sáng chính mình.Sau bốn mươi chín ngày nhập thiền định.Ngày được đại giác ngộ chính trị.Bắt đầu giảng dạy.Một đời nói pháp bốn mươi chín năm.Lúc viên tịch là tám mươi tuổi.Hầu như ngày đi khắp cả xứ bắc ấn độ.Dẫn chắc mọi người trong tất cả các giai cấp và tầng lớp trong xã hội.Giới hạn.Ngày lúc bình đẳng không khởi tâm phân.Đã phá chủ nghĩa phân biệt giai cấp của xã hội đương thời.Để xứng chủ nghĩa chúng sanh bình đẳng.B.Phật chẳng phải là thần.Đức phật thích ca mâu ni là nhân vật trên lịch sử.Mười phương ba đời tất cả chư phật đều từ nhân gian mà thành phần.Chứ không phải ở trên trời hay chỗ nào khác mà thành chánh đẳng chánh giác.Nhìn thấy có thể thấy địa chỉ có con người là tôn quý châu thượng.Do đó có thể nói rằng.Con người có đầy đủ hoàn toàn x trách tức là phật.Thành phật hoàn toàn chưa nhưng trí tuệ và sự nỗ lực của con người.Mà không phải là nhờ vào bất cứ thần linh nào.Vật sự cảm ứng của lực bên ngoài.Chỉ cần chúng ta chịu phát nguyện tin tức.Cuối cùng đều có thể thành phần.Truyền hình nói rằng.Phật giáo là nơi mọi người đều có thể dựa vào.Người người thành phật chùa giác quá.Không phải như thằng tự xưng là.Duy chỉ có ta là câu tục vô thường.Con người tuyệt đối công ty đạt đến địa chỉ của ta.Nói pháp như thế.Là phủ định quan niệm bình đẳng.Người người đều có thể thành phần.Ấn độ trong thời đại của đức phật.Sự phân biệt đối xử về các giai cấp trong xã hội.Bạn em ôm.Quý tộc.Bình chân nô lệ.Sức khách nhiều.Ngày mạnh mẽ chủ trương đối lập với trường giang.Để xứng chúng sanh bình đẳng.Đó cũng chính là tinh thần của phật giáo.C.Phật học.Đức phật thích ca mâu ni.Viết tâm đại bi thiết tha.Một đời ngài cố gắng thuyết pháp độ xuân.Cái hộp của phật giảng thầy ấy chỉ dùng lời nói.Không có viết thành văn chưa.Sau khi phật nhiệt độ.Chú để tử sợ rằng trải qua thời gian lâu.Hợp lý của đức phật dạy sẽ từ từ bị mai một mất.Truyền hình chú đệ tử.Dò đài cái giúp lãnh đạo.Nhóm hộp năm trăm người tại một nơi tên gọi là dịp thọ nghiệm.Khai ra hội nghị kết tập.Chồng hỏi cho một người đệ tử của phật có sức nhớ sức mạnh mẽ.Và số lần nghe pháp cũng rất nhiều.Đó là ngài a nan.Nghệ an anh đọc lại chứ lý thật tướng của nhân xinh đẹp vũ trụ mà đức phật đã giảng.Đó gọi là kinh tạng.Những quy định quy cũ thành trì cho chú đệ tử mà phật đặc biệt lập xa.Gọi là luật à.Ngoài cha.Ngày phút lâu nay dùng phương thức vấn đáp triết.Giải thích và phát huy chân lý của phật.Gọi là luận tạng.Kinh luật.Và luận này hợp lại chuông gọi là tam tạng.Nhưng nhiều người học thời đó hãy còn có giới hạn.Chưa từng tham gia.Bên ngoài hội do bà siêu bài lãnh tụ riêng.Viết tập năm tầng.Kinh luật.Luận.Tập và chúc ấm.Ngoài ra còn có các vị bồ tát như.Văn thù di lặc chân chân.Dạ anh ăn tôm giả kết tập tháng diễn.Đại thừa tam tạng.Tổng quát như sự kết tập ở trên gọi là đại tạng kinh.Phật giáo tiếp xử phiên bản của giáo lý.Sự tích mật của luận bàn.Trên thế giới bất luận kinh điển của một tôn giáo khác cũng không thể so sánh được.D.Mục đích học phật.Tam tạng kinh điển.Không lượng là nói về lý hay về hàng.Vật nói như thế nào đi nữa.Mục đích là khiến chúng sanh chuyển mê khai ngộ liệu khổ được vui.Khiến chúng sanh đồng thành phật đạo.Mà chúng ta nghiên cứu kinh điển giáo lý.Tụng kinh niệm phật.Giữ năm giới mười thiện nghiệp.Thực tiễn sáu pháp ba-la-mật.Mục đích đó cũng là mong cầu chuyển mê khai ngộ.Liệt khổ được vui.Chúc anh sau cùng cũng làm ông cầu đồng thành phật đạo.Ê.Giáo lý phật học.Một.Tam giác tấn.Đức phật từ vấn đề.Sinh lão bệnh tử ở đời người.Mà nói ra chân lý.Chân lý hiện thực từ quan sát mà có.Chân lý này tức là.Du hành vô thường.Chùa pháp vô ngã.Niết-bàn tịch tỉnh.Đó chính là tam pháp ứng.Pháp ấn tức là.Dẫn chứng chân lý.Cũng tức là tiêu chí của phật pháp.Chư thành vô thường.Hàng.Là chỉ cho hiện tượng xin việc biến hóa.Phim hàng vô thường.Là nói tất cả pháp thế gian xanh trụ chị việc giây phút không ngừng.Diệp màu quá khứ có.Hiện tại xuất hiện rồi tương lai biến mất.Tất cả các việc này đều thuộc vô thường.Điều này ở trong sinh hoạt thường ngày.Chúng ta đều có thể kinh nghiệm thấy được.Cho nên không cần phải chứng minh mà tự rõ.Phật pháp tức là từ sự thật từ rõ này mà xuất phát ra.Giờ này vô thường.Con người sẽ sanh lão bệnh tử.Vật dẫn đến sự biến đổi mà trở nên tốt hay xấu.Ví dụ như người nghèo trở nên giàu.Người yếu trở nên mạnh.Người ngu trở nên người hiền.Người mê đạt được niềm vui tỉnh ngộ.Đi đều là vô thường của thế gian.Những chú thường trong phật pháp là tiếng việt mà không phải là đoạn diệt.Sự biến dị này.Là trước diệt sau sinh nối nhau không chứ.Đó tức là chân lý trong nhân sinh và trong vũ trụ của tất cả các hiện tượng.Chữ thư pháp vô ngã.Là nói.Tất cả sự kiện đều không tồn tại vĩnh cửu bất biến.Thịt giật ở thế gian có hiện tượng tồn tại.Là do nhân duyên hòa hợp mà có.Chưa đến lúc ngân chuyên ly tán.Chị lại từ mức không sót lại.Cũng không thể thường chụp bất hoại.Nhã là cái thể hòa hợp của phong.Thủy.Thổ hỏa.Năm uẩn.Là sách.Thỏ.Tưởng hành và thực.Đại khái ngã chẳng ra ngoài tinh thần trà nhục thể.Mạng ngã con người chết trước là lễ cái giả của tinh thần trời nhục thể này làm nhã.Nhưng chín chắn mà phân.Ở trong dạ tướng này.Rốt cuộc vì tinh thần là ngã.Thể dục thể là ngã.Ngã chân chính là chân như phật tánh của chúng ta.Nhưng chân như phật tánh này bị vọng tưởng chấp trước nhan che.Rồi chấp trước cái tướng trả hợp của năm uẩn này là ngã.Mà tướng giả hộp của năm uẩn này.Không thể thường trụ thường thành.Cho nên đối với bốn đầy năm uẩn mà cầu ngã ở trong đó.Rốt cuộc chẳng thể có đủ.Chư thành vô thường.Mọi người đều rất dễ tiếp nhận.Nhưng chưa pháp vô ngã.Thì người đời rất khó chấp nhận.Mà là học thuyết sức đặc trưng của vật thể.Giết bàn tịnh.Niết bàn.Là trạng thái không còn phiền não.Niết bàn tịch tỉnh.Tức là đạt đến cảnh tượng không khổ.An lạc và tự tại.Trúng tên gì cho nhạc chế.Khởi quạt tạo nhiệt mà thọ báo.Cho nên nhạc chất là cái gốc của sinh tử luân hồi.Nếu không có ngại.Thì quạt nhịp không khí.Nhưng sau đó có thể hiểu.Chân chính thật tưởng của các pháp.Tức là niết-bàn tịch tỉnh.Trấn thành vô thường.Kiểu pháp vô ngã.Hạt phấn đó là tất cả các pháp hữu khi của thế gian.Điều là phát sinh gì.Pháp chứng nhức bàn tuyệt đỉnh.Lạm phát do chi của xuất thế gian.Đó là pháp bức sinh bất hủ.Hay.mười hai nhân duyên.Bà ấn tổng hợp lại là thuyết nhân duyên.Nhân duyên nghĩa là chơi duyên mà khởi.Duyên là tổ hợp của các điều kiện phù hợp.Khởi là chỉ cho năng lượng phát sinh.Chị thấy duyên khởi là tập hợp các điều kiện mà sản sinh ra các sự vật hiện tượng.Hiện tượng là vô thường.Xin việc thay đổi.Như sự biến đổi của chúng là sự biến đổi ở một điều kiện nhất định.Phát biểu quá này tích là duyên khởi.Trung tâm của phật pháp là nhân duyên.Đây là tiệm không₫ chứ phật pháp.Và các tôn giáo khác.Mà đó là cái đặc sắc riêng của phật pháp.mười hai nhân duyên là.You mean.Hàng.Thức.Danh sách.Lục nghị.Súp.Thỏ.Ấy.Thủ.Hữu.Xanh.Lão tử.mười hai chia phần.Mỗi phần đều có sự quan hệ lẫn nhau mà tạo thành dòng.Tức là.Roman truyền thuyết hành.Nhân dân cho đến xanh chuyên chế lão tử.Đây là lưu chuyển duyên khởi.Đau khổ tạo thành phiền não mà sản sinh ra.Kidman.Thì hàng việt nhân dân cho đến sân việc thì lão tử vi.Nghĩa là.Hoàng thị duyên khởi.Diệt hết điện thảo là cảnh chạy thoát.mười hai nhân duyên là giáo lý mà người học phật phải nên xem trọng.Từ đó mới có thể hiểu được sự lưu chuyển ba đời của dạng giật.Lịch sử chuyển hóa trong nước nghị lực.Chưa chào nguyên lý của mười hai nhân duyên có thể giải thích các hiện tượng luân hồi của ba đời.Nói một cách tổng quát.Từ nơi hoặc.Nước biển đảo.Chế tạo ra nhỉ.Cho nên tạo nghiệp.Nhất định thọ báo mà xinh khổ.Những nỗi khổ mà sinh ra phiền não mới.Như chị ba cái này xa dần xa nhau làm nhân duy.Mãi luân hồi không dùng chất.Nói cách khác.Johny johny.Ấy.Thủ.Tiền giấy các thứ phiền não.Nền có cá nhân mà tạo thành thức danh sách luật nghị.Xúc.Thỏ.Lão tử chân chân.Các khổ báo.mười hai nhân duyên là đạo lý dùng để giải thích vì sao con người ở trong biển khổ sinh tử xây dựng.Hội.mười hai nhân viên bắt đầu từ vô minh đến lão tử.Nhưng nó chẳng phải là một đường thẳng.Mà là một hình vòng tròn mắt xích với nhau.Mạng sống.Tức là như thế này.Đầu bạc cuối.Cuối mà lại đầu.Lưu chuyển luân hồi không dừng.Giống như gà đẻ ra trứng trứng nở ra gà.Trân châu.Sự suy lão tử vong của chúng ta.Giờ chúng ta có xin mới có tử.Mà chúng ta sử dĩ đầu thai đến dân gian.Đây là chúng ta bị vô minh che không rõ thị phi.Giọng đoạn làm mát.Giờ đó chúng ta đời này cần nỗ lực làm thiện.Đoạn tuyệt tất cả x.Học phật tu hành thường xuyên chị niệm nam mô a di đà phật.Về sau khỏi phải thọ lấy luôn hồi khổ báo.mười hai nhân duyên cho chúng ta biết nguyên nhân của sinh tử.Đánh thức chúng ta cần phải tiến một bước nghiên cứu như thế nào.Để hiệu thoát khỏi sự nguy hiểm của sinh tử.Chẳng vậy thì sống sai chết mộng.Khổ nạn vĩnh viễn.Không có ngày nghỉ.Bà.Bốn thánh đế.Thuyết mười hai nhân duyên.Lập pháp môn từ nội trứng.Tức là tự hành pháp môn.Trần tiểu thuyết.Đức phật quán sát sự đắt từ thiện định tư duy lúc thành phật đạo dưới cội bồ đề.Đức phật ở tại vườn lộc uyển đạt thuyết pháp cho năm anh em kiều trần như.Đây là lúc đức phật bắt đầu độ chúng sanh.Bốn thánh đế là cơ sở của phật giáo.Cũng là tư tưởng trung tâm của phật giáo.Bốn thánh đế cường.Khổ đế tập lý nhiệt đới và đạo lý.Để nghĩa là chân thật bất hư.Là chân lý.Đây này là chỗ hiểu biết của bậc thánh.Cho nên gọi là thánh chế.Khổ giấy là chỉ cho hiện tượng của sinh mạng.Điều lạ quá khổ.Tập đếm.Là nói rõ nguyên nhân tạo thành quả khổ.Diệt đế.Là nói rõ trạng thái lý tưởng diệt hết tất cả phiền não mà giàu nhất bàn.Đào ghế.Là nó rõ phương pháp dẫn chất diệt hết tất cả phiền não khổ đau.Bốn thánh đế bao gồm hết nhân quả của thế gian và xuất thế gian.Tập lệnh nhân vật cổ lạc quả.Đó là nhân quả của cõi mê.Đạo lạnh x và triệt là quả.Đó là nhân quả của cảnh ngộ.Chị đức phật nói pháp.Trước tiên ngài nói khổ sau đó nói tập là muốn kiếm cho chúng sanh trước tiên phải nhằm tránh sự bất.Cách của các khổ.Và các nguyên giò của các cổ.Khiến chúng sanh biết khổ mà đoạn tập.Tiếp theo đức phật nói chuyện trước rồi sao mới nói đạo.Là muốn chúng sanh trước mừng ở nơi chị.Giả sử an lạc thanh tịnh.Từ đó phát ra sự tu tập của đạo.Chuyển chúng sang thu đạo mà chính trị.Cho nên nói.Khổ phải biết tập phải đoàn.Diệt cần trứng.Đạo phải tù là gì.Khổ chế.Khổ.Là chỉ sự bắt mắt.Dân số ác nghiệt của chúng sanh tạo ra từ đô thị đến nay sẽ chưa cảm đến dung lượng các hộ khác nhau.Thực trạng tất cả sinh mạng ở trong khỏi mê này.Điều chẳng có điều gì mà có nhiễm ô và khổ não.Tùy trên đời người cũng có những lạc thú.Nhưng cảnh duy này rốt cuộc sẽ ở nơi vô thường thay đổi.Dẫn đến tạo ra nỗi khổ niềm đau.Không có ai có thể tránh được.Liên hệ đối với các loại và hiện tượng của khổ sẽ nói ở sau.Bản thân của đời người là khổ.Lý thuyết cơ bản của phật giáo.Gọi là khổ giấy.Liên quan đến chủng loại của khổ rất nhiều.Trong sinh hoạt hàng ngày của chúng ta thường gặp đến.Không thấy đào kẹp.Nhưng đó đưa trà tất cả hành khổ.Trong một pháp ứng.Chưa thành tiêu thường của bà phát ứng.Đi từ kinh doanh của kim chuyển pháp luân.Có thể chia khổ làm tám loại.Xin khổ lão khổ.Bệnh khổ.Tử khổ.Ấy biệt ly khổ.Quán tăng hội khổ.Cầu bất đắc khó khổ ngủ ấm xí thành khổ.Sân khổ.Chứng chỉ cho nỗi khổ trong cây xanh.Loài người khi ở trong thai đã có tình thù.Do có tình thức nên có sự cử động cảm.Khi mẹ ăn thức làm giàu.Thai nhi cảm thấy như ở trong giá băng.Lúc ăn trứng nó giàu thai nhi cảm thấy như bị luôn đó.Thai nhi sống trong chỗ chật hẹp túi tâm như chớp.Vừa lọt lòng đã kêu khó qua.Rồi từ đó khi lạnh nóng đói khát.Muỗi kiến cắn rứt.Chỉ biết kêu cóc mà thôi.Nếu như sinh không khổ thì khi lọt lòng trẻ đã chẳng kêu khóc.Ngoài ra sân khấu còn mang ý nghĩa là.Sống trong cuộc đời này lại khổ.Huệ nhãn của phật thuyết rõ những chi tiết ấy nên ngài xác nhận lại khổ.Lão khổ.Sự khổ trong lúc tuổi già.Con người khi già rồi các căn đều suy yếu.Mắt mờ tay nặng lưng mỏi.Chân dung.Ăn tiết kiệm ngon.Ngủ không thẳng.Trí nhớ chẳng còn minh mẫn.Làm chắc thu ngân.Răng lần lần đau nhức tuyển dụng.Dù cho bậc thanh niên tuấn nhã.Thì tranh thiếu nữ tiên dung.Khi đến tuổi này cũng thế.Lắm kẻ tuổi già lơ lửng.Khăn mặt.Lúc đại tiểu tiện đều nhất như.Còn cháu dù thân củ sâm nhàm chán.Kiếp người dường như kiếp hoa.Luật vô thường chuyển biến khi đã đem đến cho phương xa.Nó cũng đem đến cho trẻ phai tàn.Chắc là tới già thật không chia vui.Thân người thật không chi đáng luyến.Vì thế đức phật mới bảo.Già lại khổ.Bệnh khổ.Tức sự phủ trong cơn đau yếu bệnh tật.Có thân là có bệnh.Từ những thứ bệnh nhẹ.Thuộc ngoại cảm đến các chứng bệnh nặng của nội thương.Có người rước phải đi bệnh đa nghi.Như lao.Cùi ung thư bãi lữ.Trong cảnh ấy.Tự thân đã đau đớn.Lại tốn kém hoặc không có tiền thuốc thang.Chính mình bị khổ vị lại cái thêm khẩu vị cho người khiếm thị.Đó là trên khổ mà ra thêm khổ.Nỗi khổ và bệnh là sự hiển nhiên.Chúng ta sức dễ nhận thức.Tử khổ.Tức sự khổ trong lúc chế.Mọi người đều muốn sang thuận tử an.Nhưng chị ấy sức khỏe được.Mà khi chết.Phần nhiều sắt thân là bị bệnh khổ thành hạt cao đức.Thân đã như thế.Tâm thì hãi hùng lo sợ phan thiết tài sản sự nghi.Mua muối dập trù.Quả là thực khổ.Đề cập đến chữ chế.Mấy ai đã muốn nghe.Nói chi là tôi thích.Ấy biệt ly khổ.Tức sự khổ khi xa lìa người thân yêu.Điều này trong hoàn cảnh chiến tranh ta càng thấy rõ.Biết bao nhiêu gia đình chịu kẻ bắt người nam.Biết bao thanh niên tại vĩnh hưng nơi trận mà.Người ở nhớ thương.Để đi sâu thẳm.Đó chỉ là cái cổ sơn đi.Lại biết bao nhiêu kẻ tuổi hãy còn xuân tử thần cướp đi người yêu quý.Phải chịu cảnh quá của butcher.Trở lại những cái cha mẹ anh em.Con cái bị đánh bom tử nạn.Còn biết bao trẻ em quyến thuộc đều chết.Thiếu tình thâm.Sống chết dưỡng nơi làm cô nhi.Đây là nỗi khổ về tử việt.Cho nên trong thời buổi này.Biển nhớ sông thương đã sâu dài.Bản núi hận trời sầu cũng cao rộng.Cảnh sinh ly tử biệt với người thân yêu.Quả thật là khổ.Toán tám hội khổ.Trước sự cổ dệt oan gia hội ngộ.Bị những kẻ đối nghịch thù hằng ở gần bên rèm pha nói xấu.Phá cách mưu hại làm cho ta phải bực tức khó những.Luật sự không yên.Lại là một điều khổ.Lại còn nhiều gia đình.Cha mẹ anh chị em.Vậy vợ chồng không đồng ý kiến.Thường có sự tranh cãi dẫn thiết buồn phiền lẫn nhau.Đó cách nào sự gặp gỡ trong quan gia.Đâu có chi là hạnh phúc.Cầu bất đắc khổ.Trước sự khổ giảm mong cầu không toại ý.Trong đời sống.Con người có rất nhiều ước vọng mong cầu.Đại khánh như.Nghèo muốn chơi chào.Xấu muốn chết đẹp.Không còn muốn cho các con.Có con bú cho nó nên người thông minh hiếu thuận.Muôn ngàn ước vọng như thế cầu mong mà không hỏi ý.Đó là nỗi khổ.Ngũ âm xí thành khổ.Sự khổ về nấm thường thành.Nấm là sắt thở tưởng hành.Chắc ấm thuộc về thân.Bốn tấm kia thuộc giày tâm.Nói một cách đơn giản.Đi tức là sự khổ rễ thân và tâm.Điều thứ tám ngày bao quát bảy trước khổ trước.Thân thị xuân.Già bệnh chết.Đói các nóng lạnh.Giúp giải nhọc nhằn.Tâm chỉ buồn giận lo thương.Trong điều kiện liệt.Có cả.Nếu nói sang lại khổ họ bảo.Khi sinh ra tôi không biết gì.Nên chẳng thấy khổ.Nếu nó già là khổ.Họp báo.Hiện tại tôi chưa già.Nếu nói bệnh là khổ.Họ bảo.Từ trước tới giờ tôi thường khỏe mạnh rất ít đau yếu.Nếu có bệnh cũng chỉ soạn thôi.Không thích chi là khổ.Nếu nói chết là khổ.Họ bảo.Cái chết chưa đến.Biết đâu đó như là một chiếc mũi yên.Nếu nói chia lìa là khổ.Họ bảo.Và quyến tôi dẫn đoàn tụ vui vẻ.Không có sự việc gì.Nếu nói toán gặp gỡ là khổ.Họp báo.Từ đâu có làm gì để ai oán ghét mưu hại.Nếu nói cầu không được lại khổ.Họ bảo.Cuộc sống của tôi đầy đủ như ý.Không cầu mong chi khác.Thế thì cái ấy không có khổ.Học phổ.Tức là chỉ khổ vì nấm.Thầy thương tâm đều xuân thạnh.Hình tam cường kiện súng tháng sáu lại khổ chúng ta thử xem trên xã hội này nhấn mạnh như.Bắn chế cướp bóc hiếp dâm đánh chém nhau.Các án mạng ấy một phần cho hạnh người nhàn rỗi thương tâm quá sung mãn đầy đủ.Hòa bình những kích thích về tâm lý sinh lý.Ngồi đứng không yên vô sự sinh sử.Hình nền những chiếc khuôn tàn.Như hiện nay từ châu âu châu mỹ đến việt nam.Rất nhiều kẻ sống theo trào lưu cười lặng say đắm theo rượu mạnh nhảy nhớ.Nghiện ma túy dân trí.Buôn lậu.Kiểu thoát y lọt nhạc kích động.Ăn chơi đủ thứ.Chưa đến thích nguy hiểm bạo hành.Thân và tâm của họ không yên.Như ngọn lửa bùng cháy.Ghi tên nhiều lỗi lầm tội ác.Chết rồi phải chịu khổ.Đó chính là cái khổ năm ấm thường thành.Ngoài tám chứ khổ nói trên.Còn có riêng ba khổ.Khổ khổ hoài khổ và hành khổ.Khổ khổ.Thân thủy này của chúng ta là thương nghiệp báo.Trưa nay trải qua rất khổ rồi.Lại thêm sự kích động từ bên ngoài đến.Như đói.Các lệnh nóng.Đánh hại nhân dân.Càng tăng thêm nỗi đau khổ.Tức là trên khổ là thêm khổ.Đây là chuyên chỉ cho sự đau khổ trên nhục thể.Hoài cổ.Chỉ chờ lúc hiện tượng chưa trẻ phát sinh biến đổi tạo thành đau khổ.Nhưng đó mà gọi là khổ biến đổi.Chiến dịch khổ.Đây là thứ đau khổ cảm thọ trên tinh thần.Hàng khổ.Tức là tất cả thành khổ.Chữ hàng là chỉ cho tất cả hiện tượng.Không thể tránh khỏi giờ rồi.Biến hóa.Mà tất cả các hiện tượng lưu chuyển đều là khổ.Thứ cổ này cùng giấy ngũ âm xí thành khó.Của tám khổ là ý nghĩa giống nhau.Ở trên đã nêu ra các hiện tượng khổ.Chỉ là được giới hạn phòng đang còn mê hoặc chưa giác ngộ.Đối với bậc thánh giả đã giải thoát mà nói.Là không cảm thụ khổ đó.Chồng phạm tù chúng sanh phải chịu các thứ khổ.Nhưng chỉ cần có thể kịp thời tỉnh chết.Tiếng tử tu hành.Giờ ở nơi khả năng chân chánh thấy được khổ.Khổ đế.Lại có thể quan sát ra nguyên nhân của khổ tạp chí tiến tới bút em khổ tiêu diệt.Việc đấy.Dẫn đến tìm được phương pháp tiêu diệt khuẩn.Đào trí.Như vậy cũng có thể khổ giảm thiểu tác dụng cho đến không còn.Tập giấy.Tập đi là chỉ cho sự chiêu tập.Phiền não và khổ đau mà chúng sinh thọ lãnh.Là từ hoặc.Tham sân si.Của ngã tướng từ nơi nhịp thọ báo chiêu cơm lại.Sưu tập cá nhân tất cả pháp phổ.Cũng chính là căn nguyên của biển khổ sinh tử ba cõi.Tập để lấy nghiệp làm ngân lấy phiền não làm chuyên.Nhịp có ba nhỉ.Hưng khẩu ý.Chỉ não.What time sun see.Lại khiến cho thân.Khẩu khí làm việc bất thiện.Cho nên có cái khổ luân hồi ba cõi.Tạo thành nguyên nhân sinh tử luân hồi không chứ.Giải tất cả các thống khổ.Việt nhí.Nhiệt đới. audio truyện - audio truyen - truyện audio - truyen audio - truyenvietaudio.com