Đêm Khó Ngủ Nghe Lời Phật Dạy Biết Rõ Nhân Quả Để Cuộc Sống Bình An Giúp Chotâm Ngủ Ngon.

Đêm khó ngủ  nghe lời phật dạy biết rõ nhân quả  Để cuộc sống bình an giúp chotâm ngủ ngon.

Con thấy ở thế gia cùng một giống xanh trong đạo người.Nhưng tại sao có người đẹp.Kẻ xấu.Người mạnh kẻ yếu.Kẻ nghèo người giàu.Kẻ khổ người vui.Kẻ xa người hèn.Âm thanh mức độ.Ngôn ngữ khác nhau.Có người sống lâu trăm năm chặn chết.Người ba mươi tuổi đã tưởng dung.Trẻ mười lăm tuổi chết yểu.Cho đứng trẻ nhỏ chết trong bào thai.Có người đoán chấn.Có kẻ mừng hà.Có người xấu xí mà giàu sang.Có kẻ sức khỏe mạnh mà thấp kém.Có người nhu nhược mà lên ngôi cao.Có người khổ mà sống lâu.Có kẻ vui mà chết xuống.Có người làm lành.Mà hay gặp nhiều điều cuốn quẩn.Kẻ làm ác lại gặp phước lợi.Kẻ béo trắng lại mất mát.Kẻ săn đêm mà lại tươi đẹp.Có người truy lùng bé.Mà đủ ý chí cao thủ.Có người cao lớn.Mở phải làm đứa ở đê hèn.Có người nhiều con trai con gái.Có kẻ cô đơn một mình .Có kẻ lisa hương đói rét lang thang.Có kẻ được vào cung vua ở triều ăn mặc theo hồ.Có người lúc trẻ thì nghèo hèn.Đến lúc già lại giàu sang.Có người thật là vô tội.Lại bị bắt bớ giam hãm trong tù.Có nhà tra từ con hiếu luận kinh giảng nghĩa.Có nhà anh em bất hòa đấu tranh ngang trái.Có người nhà cửa đàng hoàng.Gia sản đầy đủ.Có kẻ không nhà không cửa.Nay đây mai đó.Gửi thân nơi đất khách quê người.Sống một cách phiêu lưu.Con người ở như tổ họ hươu giống loài thú.Cũng có hạn người ăn thịt sống.Nguyễn bảo tươi mặc áo da lông không biết danh từ.Có người an nhàn hưởng phước báo.Có kẻ đi làm mướn không ai thuê.Có người thông minh cao sáng.Có kẻ dốt nát gucci.Có người kinh doanh mới được.Có kẻ trắng cầu tiền của tự đêm là.Có kẻ giàu mà tham sản.Có người nghèo lại rộng lòng bún.Có người lời nói ngọt ngào.Có kẻ tiếng nói ra như gây gốc.Có kẻ được nhiều người ấy kính.Có kẻ bị mọi người xa lắm.Có người từ tông đuôi mạng chúng sanh .Có kẻ sát sanh không nương tay.Có người khoan dung đại độ.Lại đắc nhân tâm.Có kẻ bị dân chúng bỏ rơi.Có nhà nàng dâu mẹ chồng ghét nhau.Có nhà mẹ chồng.Chị em dâu vui vẻ quạt.Có người ham nghe pháp nữ có kẻ nghe kinh buồn ngủ.Có hạn vũ phu du lễ.Có người hiếu học văn chương.Có kẻ hay bắt chước dáng điệu những loài trúc xinh.Cúi xin đức thế tôn nói rộng nhân quả.Chú đại chú đây nghe mà nhức tâm hành thiện.Khi bây giờ.Đức chí tôn bảo an an tôi.Sở dĩ trung sang họp báo bất động là cho đời.Dũng tâm khác nhau.Vì thế cho nên muốn sai giản dị.Người đời này được tấm thân đoan chính.Là chỗ đời trước ở trong đảo người tu hành nhẫn nhục.Mã được.Trẻ bị cứng hình xấu xí.Là rối đời trước ở chốn đạo người.hai có tính chậm.Người đời này bị nghèo cùng.Lạy chúa đổi trước ở trong đảo người có tính tham sản.Người đời này được cao quý.Là vô đội trước hay lễ bái chư phật mà được.Người đời này đi hà tiên là chó đòi trước hay có tính kêu.Người to lớn.Là gió đời trước có tâm cung kính.Kẻ bị lùn.Là rối đời trước khi mãn pháp.Kẻ ngang tàng.Là rối đời trước là kim chi.Trẻ bị lên số là cho đời chút che ánh sáng của.Trẻ bị đỏ mắt.Lạy chúa đời trước sẽ tiết ánh sáng.Gửi đôi mắt là do đời trước hay khô mắt chim ưng.Người đời này cấm nhổ.Là chỗ đổi thuốc hay phỉ báng chánh pháp.Người đời này biết lác.Là chốt đời trước chẳng vui nghe pháp.Người khuyết danh đời nay là do đời trước tham ăn xương thịt.Người sứt môi đời nay.Lời chúc đội trước hay đấm bốc su cũng mang cuốc mồi cá.Người giành giá là chó đời trước hay cạo lông mu.Người căng tai.Lạy chúa đời trước hay dùi thủng tay sinh.Kể từ khi.Lạy chúa trước hay mặc áo mỏng.Vào trong chùa đứng trước tượng phật bồ tát.Người sắt đến đời này.Lạy chúa đời trước để tượng thờ phật ở mái hiên.Làm khói sông tưởng.Người đời này đi theo chứ.Lạy chúa trước thấy bật sư trưởng không đứng dậy.Người đời này bị sưng cổ.Là chó đời trước mặc quần áo mỏng da dầu.Quay lưng vào tượng phật.Người bị chứng.Lạy chúa đời trước thế phật chẳng để lại.Người đời này vọng cổ.Lại cho đời chút thấy các vị tôn trưởng ruột đầu chạy trốn.Người đời này đau tim.Lạy chúa đời trước hay đâm chém thân thể chúng sanh.Người đời này bị bệnh ho suyễn.Lạy chúa đường chốt ngày mùa đông giá rét.Cho người thức ăn lạnh.Người đời này không có con.Lạy chúa đời trước hay bắt cá chim non giết chết.Người lắm con.Lạy chúa đời trước hay nuôi dưỡng các sinh.Người đời này sống lâu.Lạy chúa đời trước có từ tâm.Người đời nó chết nôn.Là chốt rồi trước hi sắc xanh.Người đời nói giàu tôi.Lạy chúa đời trước hay làm hạnh bố thí cúng dường.Người đời này có xe cộ.Là chú gửi trước cúng dường tam bảo bằng xe cộ.Người đời nói thông minh.Lạy chúa đường trước ham học và tụng kinh.Gửi đời này ấn độ lại cho đời trước làm súc sanh.Người đời này làm tôi đòi.Là chó đời trước nghèo mà tham chúa giấu.Người đời nói hay nhảy nhót facebook.Là chỗ đợt trước làm kiếp khỉ.Người đời này bị bệnh phổi.Là rối đời chúa phá hoại tam bảo.Người đời này tay chân chẳng chèo.Lạy chúa đời trước hay tối chân tay chúng sinh.Người đời nói hết có tính mát.Là chú đường trước làm giúp rắn.Bọ cạp.Người đời này xấu căng được đầy đủ.Là chúa đời trước chuyên tâm triệu giới.Người đời này cắt cầm tay mắt mũi lưỡi thân ý không được đầy đủ.Là chỗ đổi thuốc phá dỡ.Người đời này hay ăn ở bẩn thỉu.Là chú đội trước làm kiếp lợn.Người đời nay hát múa hát.Lời ru đời trước làm nghề múa hát ở đâu.Phường chèo tái xanh.Gửi daytime đổi nai.Lạy chúa đời trước làm kiếp chó đầu thai.Gửi đời này có muối đeo nặng ở cổ.Là chỗ đời trước hay ăn dụng.Người đời này bị mồ hôi thúi.Là chú đổi trước hay mắng chửi rủa hỗn hợp.Người đời này không có năm căn.Lời chúc đội chúc hai thứ chó nè.Người đời này ngắn lưỡi nói ngọng.Lạy chúa đời trước ngồi ở chỗ vấn hay nhục mạ mắng viết các bậc tung chưởng.Người đời này ham thông dâm cho phụ nữ người ta.Trích đoạn làm loài nhanh.Người đời này hay thủ dâm với chính họ.Khi chết đói lắm loài chim công chim sẻ.Người sẽ tiếp trung thu.Che giấu trí huệ.Không chịu nói cho người.Trích đoạn làm ngoài trùm mọt ăn.Ăn gỗ.Người hay đeo cung tên súng đạn cưỡi ngựa.Kết quả trong ngoài mường mán mọi rợ.Người ham sắc xanh.Trích đoạn vào trong loài hổ báo chó sói.Người hay mặc áo dài được thì.Trích đoạn làm côn trùng đuôi dài.Người hay nằm ăn chết đoạn vào loại lớn.Kẻ hay nhái tiếng người.Quốc hài hước nhiều người.Chết đỏ làm loài chim trẻ.Giải thích trước nhiều người.Xếp loại làm loài trăn rắn ác độc.Kẻ hay làm quần áo người.Trích đoạn loài trùng thảo nào.Kẻ hay tuyên truyền biển.Làm cho người ta tin.Trích đoạn loài chim cú chim cắt.Trẻ hay nói làm cho người ta bị thương họ tù tội.Trích đoạn làm loại thú trả hồ.Kẻ làm cho người ta sợ hãi kinh khủng.Trích đoạn em loài hươu nai.Người đời trước khi ghép vào chùa.Đời này sang tông loại có móng như móng ngựa.Cả đời trước bớt phần ăn của người.Đời này làm có một vọng cổ.Làm bực đức chúng ta.Bí đỏ làm loài trùng ở chống bẩn.Lấy trộm quả trái của chúng ta.Đi đó làm loài trùng ăn bù đắp.Ăn trộm của chúng ta.Bí đỏ làm hưng châu nữa.Làm chống nước của tân.Bí đỏ làm thân cá giải.Làm giống rau của tân.Bí đỏ làm loài sâu ở các thứ giao.Đời trước nhục nhã chứng tân.Đời nay phải làm loài trùng ở cổ châu.Mắt kính ngồi giường của tân.Phải đỏ lòm loại ngu loại là.Làm chung các đồ hiệu của tăng.Vải đỏ nằm loại thiêu thân.Nhổ sạch công đức chùa.Đời này phải đòi làm chim dài mà.Mặc áo hở hang bôi phấn đánh môi son vào chùa.Đời này hãy đòi làm chim mỏ đỏ.Mặc áo mỏng minh màu sặc sỡ vào chùa.Đời này đã làm loài chim lệ.Đời trước vợ chồng nằm ngủ với nhau ở trong chùa.Đời này phải dọa làm loại trùng tang.Đời trước ngồi trên quạt đạp vào thất thời.Đời này phải đỏ làm loài lạc đà.Làm ô uế tỉnh thành của thanh niên chết đọa vào địa ngục thuyết.Có trăm ngàn muôn dòng giao bay xuống chém thanh thân thể.Thì đó anh ăn tùy bạch phật rằng.Lạy đức thế tôn.Theo như lời phật nói phạm giàu của chúng tâm.Thật là tội sức nặng.Những điều thế thì bốn chúng đàn bà.Làm sao đến chùa.Mà cung kính lễ bái được.Phật nói người đến chùa tân có hai thứ tông.Một là chuyện tâm.Hay là ác tâm.Thế nào là thiện tâm.Người đến chùa tân thấy phật thì lễ bái.Thấy tân thì cung kính.Chỉnh kinh hội nghĩa và thọ giới sám hối.Bỏ tiền của galaxy cứ chùa chiều.Vẫn tụng kinh.Kiếm lập tam bảo.Không tiếc thương mại.Hộ trì chánh pháp.Những người như thế cất chân một bước tức là.Bước lên thiên đàng.Đời chỉ lai hưởng phúc như cây để ra.Đó gọi là người tối thượng thiện thế nào là ác.Có những chúng sanh khi tới chùa.Rồng nó sinh chúng tăng như là đòi mượn tiền mượn của.Hoặc giữ chức chưa tăng dịch tỏ ra những lỗi lầm chuyên chủ phá hoại mặt thôi.Hoặc anh của tân.Không có tâm hổ thẹn.Nào bánh quả pháo đầu.Cặp mang về nhà.Những con người như thế chết đọa vào địa ngục thuyết hoàng.Giọt nước sôi lò than.Núi giao.Rừng kín.Phải bị trừng phạt.Đó chức là kẻ túi hạt nhân.Phật là giận anh tôi chẳng cho các đệ tử.Ba đời mai sau.Khi đến chùa phải cẩn thận.Trước phẩm của tam bảo.bảy gam súp tôm xuống thành thật.Chứ có phải tâm.Nghe theo lời phật.Tới khi ngài di-lặc xuất thế quyết định được độ thoát không nghi ngờ.Phật nổi đời nay cướp lột áo của người ta.Loại dầu diệu nhục hàm tân.Sao gọi là loại tầm bị người nung nấu kéo tơ.Đời này chẳng lo tu hành đốt đèn soi chung cúng tượng.Trích đoạn chào địa ngục hắc ám.Chồng núi thiếu kỳ.Đời này làm kẻ đồ tể mổ giết chúng sanh.Trích đoạn vào trong địa ngục đau sơn kiếm thủ.Đời nay hôm đi săn bắn.Bắt chó thả chim ưng làm mồi.Sau khi chết loa vào trong địa ngục thiết cứ.Đời này hay làm hạng ta chấm.Sau khi chết bỏ vào trong địa ngục đồng trụ.Chiếc xe.Đời nay chưa nhiều vợ.Sau khi chết tỏa giáo trong địa ngục.Xiếc khỉ.Đời nay chưa nhiều chồng.Sau khi chết loa vào địa ngục.Xả.Đời này hay xui luộc gà.Sau khi chết tỏa giáo trong địa ngục hôi hả.Đời này hay cạo lông lợn nhổ lông gà.Sau khi chết bà vào địa ngục bạch than.Đời nay hoàng thiếu chó lợn.Sau khi chết đỏ chào điện mục tiêu.Đời này hay uống rượu say.Sau khi chết đói vào địa ngục uống nước đậu.Đời này hay cách chém chúng sanh.Sau khi chết đói vào địa ngục thiết luân.Đời nay lý trộm quả trái của tân chúng.Sau khi chết tỏa giàu địa ngục thiết hoa.Đời này hay ham ăn ruột thịt chó lợn.Sau khi chết đoạt giải trong địa ngục phân nước giải.Đời thái ăn gỏi cá.Sau khi chết đã vào trong địa ngục đau lâm chiến thú.Đời này làm mẹ ghẻ cái nghiệp với con chồng.Sau khi chết bỏ vào trong miệng.Hỏa xa.Đời này hay nói gửi đôi chiều làm cho người ta thấu đã nhau.Sau khi chết đã vào trong địa ngục thiết lê.Đời này hay nói tâm phục mà nhật người.Sau khi chết lõa giàu trong địa ngục bạch thủ.Đời này hay nói dối.Sau khi chết loa dầu tắm địa ngục.Chip chip.Đời này hãy sát sanh cúng tới tà thần.Sau khi chết đói vào địa ngục thiết đối.Đời này làm bà đồng khi lên đồng.Giả làm lời nói của quỷ thần để chối lừa người ta.Lấy tiền của.Sau khi.Đó anh giấu trong địa ngục ngục sơn.Đời này làm bà đồng nhắm mắt nhìn xuống đất rồi người lên trời lấy thần hồn.Kẻ đó.Sau khi chết.Đóa viết thông địa ngục cảm yêu.Đời này làm bà đồng bảo người ta sát sanh.Cúng tế đến cầu ông thần lớn hoặc ngoại vũ đạo.Củ địa thủ công.Ông hoàng bà chúa.Tất cả như thế.Đều là lừa dối kẻ ngu lấy tiền.Sau khi trước đoạt dầu địa ngục trước.Bí quân nhục tốt băng chém mổ xẻ thân thể.Lại bị con chim mỏ sắc môi hai.Đời này làm thầy bói phù thủy.Ông đồng hoặc thầy địa lý chôn cất mồ mả xem gia trạch.Đoán các cung năm họ tiện lợi.Anh long trần.Trấn áp suy hỏa.Để lừa dối kẻ ngu lấy tiền.Mới càng những điềm tốt xấu.Các bộ người này sau khi chết lại vào trong viện.Thiết đồng.Có rất nhiều giống chim đậu trên mình kẻ đó.Đẻ mổ mất dịch ăn rút rẻ gân xương chịu khổ vô cùng.Đời này làm thì thuốc lừa dối chữa bệnh người không.Để lấy tiền.Sau khi chết đã giàu địa ngục.Toàn thân bị thiêu.Đời này làm kẻ phát thấp cho.Đường gạch chiếu tấn.Bất hiếu với cha mẹ.Sau khi chết.Đóa vào địa ngục a tỳ.Quà tám địa ngục lớn.Và các địa ngục nhỏ.một trăm ba mươi sáu sở.Lâu một tí.Hai ký.Cho đến năm kia.Rồi sau đó mới được ra.Nếu gặp bậc thiện tri thức giáo khoa.Phát tâm bồ đề.Bằng không lại đọa địa ngục.Phật nói.Làm thuốc người trước hôi thối nhơ bẩn đầy lòng giận tức khó.Gỡ bỏ.Phải biết kẻ đó kiếp trước đã làm trống lạc đà nay được tái sinh.Gửi hay đi đây đi đó anh khỏe.Không tránh nguy hiểm khó khăn.Kẻ đó trước làm giống nhựa được tái sanh.Người hay xông pha đi nắng đi đi.Tâm không ghi nhớ.Kẻ đó trước làm trống châu được tái sanh.Người không biết hổ thẹn.Nhiều khái niệm không phân biệt phải trái kẻ đó trước làm giống lựa được tách.Người hay tham ăn.Làm gì cũng không sợ.Cái đó trước làm giống sư tử được tái sanh.Người thân cao lớn mắt tròn.Đánh hay lẩn tránh những nơi đồng ruộng.Giả thiết bỏ vợ con.Kẻ đó chút làm trống hổ được tái sanh.Người lông chân mình dài mất nhỏ.Không muốn ở yên một chỗ.Kẻ đó trước làm trống chim được tái sanh.Người có tên phạm phúc.Lại thấy sắc phải sâu.Kẻ đó trước làm chống trả hồ mà tái xanh.Người có lực khỏe mạnh cường tráng tức dâm.Không yêu trẻ con.Kẻ đó trước làm giống chó sói mà tán.Người không hay mặc áo đẹp.Tỉnh hải dương bắt kẻ gian phi.Gia cúc ngũ đa xuân lộc.Kẻ đó trước làm giống chó mà tán.Gửi ham dâm dục giả hay nói.Lại được nhiều người yêu.Kẻ đó trước làm giống chim vẹt mà tái sinh.Người mà nói lời nhiều phiền phức.Kẻ đó trước làm loài chim hiếm mà tái sinh.Người thể giúp bé nhỏ ham dâm.Trần kim định.Thấy sắc đẹp xinh tâm say mê.Kẻ đó trước làm loài chim sẻ được tái sinh.Người mắc có sắc đỏ răng nhé.Khi nói thì sùi bọt mép như xà bông.năm thịt của mình là.Kẻ đó trước làm loài trăn rắn được tái sanh.Người có tính trận.Không quan sát viên do ý nghĩa.Miệng thở ra hơi.Kẻ đó trước làm giống bò cạp rết.Mộc gỗ được tái sanh.Người hãy ngồi một mình anh.Đêm ít ngủ.Kẻ đó trước làm loài hồ được tái sanh.Vẽ hai đầu tường quét ăn trộm tham của đầy lòng quá nhỉ.Không có tình thứ tư.Kẻ đó.Giúp làm loài chuột được tái sinh.Vật nổi.Kẻ phá hoại chùa tháp c** dấu của tam bảo là.Chim của mình để anh dùng.Trích đoạn giàu tại địa ngục a tỳ.Từ địa ngục được thoát ra lại đói làm thân xúc xanh.Như chim bồ câu chim sẻ chim uyên ương chim oanh vũ.Kim thanh từ.Cá.Giải.Khỉ dưỡng hươu nai.Nếu được làm người phải thỏa thân hoàn vũ.Hoặc con gái hai trăm.không căn hai kẻ châm nữ.Làm người thế trận.Trích đoạn làm loài rắn độc sư tử.Hổ báo gấu mèo.Hồ chim ưng gà.Nếu được làm người hay nuôi gà lợn.Kẻ đồ tể kẻ sân bóng.Cách rải lưới bắt cá giả vân canh.Làm người gặp phật pháp mà ngu si chẳng hiểu đạo.Không tu hành chết đoạn làm loại trôi lợn.Trâu dê trận trí ruồi muỗi kiến.Nếu được làm người thì mù điếc câm nó.Vũ công.Các căn không đủ.hai thọ cháu pháp.Làm người hết chiếu mạng.Trích đoạn làm đòi bỏ trong đống phân.Quạt làm loại lừa chở nặng.Loài chó loài ngựa.Nếu được sáng lòng người phải đỏ anh làm thân nuti nghèo cùng ăn mày.Bị mọi người khinh rẻ.Làm gì mà được chứng chỉ quan quyền lợi tham lấy của dân.Trích đoạn chèo trong địa ngục dục sơn.Lúc đó.một trăm.không môn quỷ súng lại cắt thịt mà ăn.Đời nay phải dưới phạm trai ăn đêm.Sau khi chết tỏa năm loài quỷ đói.Trăm ngàn muôn năm không được ăn uống.Lúc bước đi trên đầu phun ra lửa.Đời nay lễ phật không chắp tay.Đầu không sắc đủ.Sau khi chết sanh nơi biên địa làm nhiều thu hoạch.Đời nay chắp tay và năm phẩy xuống.Chí tâm lễ phật.Đời sau.Thường được sáng vào nhà tuấn quý thụ hưởng khoái lạc.Người ơi chọn giọt buồn phiền là cho đời trước có bệnh điên cuồng.Người bị con như lệch về một bên.Lạy chúa đời trước hay nhìn trộm phụ nữ.Gửi đời này bên vợ mắng cha mẹ.Sau khi chết đói nghèo trong địa ngục chán thiệt.Phật lê bảo an đang tùy rằng.Như trên ta đã nói rất nhiều các sự đau khổ.Triệu chứng nhịp thọ các mà ra.Thượng là nhân viên địa ngục.Đúng là nhân viên xuất sắc.Hạ là nhân duyên ngạ quỷ.Túi xách sinh khiến cho chúng sanh đoạn vào địa ngục ngạ quỷ súc sinh.Sao được sang làm người.Phải bị hai thứ quả bóng.Một là chết luôn.Hay là nhiều bộ.Tội trộm cắp cũng khiến cho chúng sanh đọa địa ngục ngạ quỷ súc sinh.Sao được sang làm người phải bị hai quả báo.Một lần nghèo cùng.Hay lại chung của không được xài tự do.Tuổi tài dâm cũng khiến cho chúng sanh đọa địa ngục ngạ quỷ súc sinh.Sao được sang làm người.Phải bị hay thuốc quả báo.Một là vợ không tính lương hay là hai vợ tranh nhau không theo ý mình.Tôi nói dối cũng khiến cho chúng sanh đọa địa ngục ngạ quỷ súc sinh.Sao được sang làm người.Hơi bị hay thức quả bóng.Một là phần nhiều bị người chỉ bán.Hay là thường bị người ta lừa gạt.Tội lớn thiệp cũng khiến cho chúng sanh gọi địa ngục ngạ quỷ súc sanh.Sao được sang làm người phải bị hay trước quả báo.Một là bị họ hàng phá hoại.Hay là anh em họ hàng tệ em.Tội ác ngủ cũng khiến cho chúng sanh đọa địa ngục ngạ quỷ súc sinh.Sao được sang làm người phải bị hai chú quả báo.Một là thường phải nghe tiếng.Hay là có nói ra điều gì canh cải chuyện tình.Tối em nghĩ cũng khiến cho chúng sanh đoàn địa ngục ngạ quỷ súc sanh.Sau được sinh làm người phải bị hai thứ quả báo.Một lần lời nói ra chẳng ai tin.Hay là lời nói không được trân trọng.Tuổi tham dục cũng khiến cho chúng sanh đọa địa ngục ngạ quỷ súc sinh.Sao được sang làm người phải bị hai quả báo.Một là thần tài không chán.Hay là cầu nhiều không tẩy ý.Tối xuống thuận cũng khiến cho chúng sanh đọa địa ngục ngạ quỷ súc sinh.Sao được xanh lòng người phải bị hai chứ quả báo.Một là thường bị người ta chỉ trích tội lỗi.Hay là thường bị người ta làm lão hạc.Tụi tao kiếm cũng khiến cho chúng sanh loại địa ngục ngạ quỷ súc sinh.Sao được sáng lập người bị hai cứ quả báo.Một là thượng sách dọn nhà tạ yến.Hay là tâm thường định hót không được ngay thẳng.Các phật tử nên viết nhịp độc ác như thế.Phải lạnh lấy mọi sự đau khổ.Lúc bấy giờ trong đại chúng có người đã tạo nghiệp thật ác.Nghe phật nói phổ báo của địa ngục như thế.Thử kêu khóc sợ hãi mà bạch phật rằng.Lại biết chí tường.Đệ tử chúng con.Cách làm hồng dành gì mà được thoát khỏi phủ lý.Quy trình đức chí tôn chỉ bảo cho.Phật nói.Cách nuôi thầy giáo quá cho hết thảy chúng sanh trung làm nghiệp phước.Thế nào là thu phí.Nếu có chúng sanh nào đời nay.Làm một người đại thí chủ đứng ra xây cất chùa tháp.Tịnh xá.Đời chỉ lai được phước làm quốc gia.Thống lĩnh trạng dân khắp nơi đều vi phủ.Đời này là mốc dương trung chánh.Vina hưng chủ.Đời sau sẽ được làm dương thần phủ tướng.Châu quận đầy đủ tôm xanh.Đời này khiến quá nhiều người làm các việc công lý.Đời mỹ lai.Sẽ được làm trưởng giả dầu xanh.Được người kính nể bốn đường hai thôn.Đời này hay đốt đèn cúng phật.Đời sao xăng dầu cung trời nhật nguyệt quang minh tự chiếu soi.Đời này hay làm dịp bún và từ tâm nuôi dưỡng sinh mạng.Đời sau sanh nơi giàu có ăn mặc tự nhiên.Đời này hãy cho người thức ăn uống.Đời sau sinh đôi biết trời sức lực đầy đủ.Thông minh trí huệ.Điện tử.Có mạng lâu dài.Cho thức ăn loại súc sanh được bắt đội bóng.Chỗ thức ăn kẻ không dưới được ngàn bội báo.Cúng dường thì tùy theo chị giới.Được dạng bội báo.Nếu cúng giường cách trị pháp sư lưu thông đại thừa giáng tiên.Bí mật của như lai.Kiếm cho đại chúng khai thông tầm mắt được vô lượng báo.Cúng dường bồ tát chư phật.Thỏ báo vô cùng.Cúng dường ba bật người phước báu vô tận một là chư phật.Hay là cha mẹ.Ba là bệnh nhân.Một lần cũng món ăn mà được phước báo vô lượng như thế nếu.Hai thường thường cúng dường.Thì phước ấy không bao giờ cùng tận được.Đời này rất nước cho chúng ta.Đời sao áo mặc tự nhiên.Mọi người kính mến.Thân hình đoán chữ.Mặt mắc tươi.Lời nói hay tán dương phật và ham đọc tụng kinh pháp.Đời sau tiếng nói hoài nhã nhiệm màu.Ai nghe tiếng cuộc vui mừng.Đời này hãy giữ giới.Đời sao đoan chánh quay nghiêng.Là bậc túi tháng trong loài người.Đời nay hai đầu chiến hoặc để nuôi để cùng nước cho người qua lại.Trồng cây bên đường cho người nghỉ mát.Đời sao.Shin xứ nào cũng làm ngân dương.Chăm mùi ăn uống nghỉ tới là có đưa lại.Đời này hay in ấn viết chép kinh pháp cho người.Đời sau.Căn cứ nào miệng biển đá t.Học cách gì.Nghe qua một lần đã thú hữu.Chư phật bồ tát thường thường cha hồ.Là tối thánh tông loài người.Dạ thường làm bậc thượng thủ.Đời nay hai bắc cầu hoặc chở thuyền cho người qua sông đời.Dân số nào.Đều có đầy đủ bảy báo.Mọi người khen kính.Giải chiêm ngưỡng.Đi lại ra giàu được người nâng đỡ.Phật bảo an tùy.Các chỗ tâm kinh dương ta nói nhân quả khuyên chúng sanh đọc chuẩn tu.Được qua khỏi cổ họng.Nếu nghe kinh này xanh lòng chỉ bán.Kẻ đó ngay đời hiện tại.Lưỡi sẽ bị rơi rụng.Khi đó anh anh tôi bạch phật rằng lạy đức thế tôn.Này tên gọi là gì và khuyến phát thế nào cuối sinh ngày chỉ giáo.Phật bảo ăn tuổi dần.Phim này tên là thiện ác nhân quả cũng gọi là.Kinh bồ tát phát nguyện tu hành thọ trì như thế.Thì phật nói kinh sông trong chúng có tám.Trời phát âm a nấu donla tam-miệu tam-bồ-đề.Giờ có trong ngành gì con gái chuyển nữ thành nam.một.hai trăm áp nhưng.Bỏ mía.Biết đời trước của mình.Dung lượng trời người được vô xanh nhẫn.Thường được hưởng khoái lạc.Dung lượng thính giả trên các quá trình độ.Cũng được lập bảng dưới chư phật bồ tát.Hết thủy đại tướng về nhà làm.Hoan hỷ phụng hành.Phật nói kinh thiện ác nhân quả.Phật nói kinh thiện ác nhân quả.Dịch giả.Trung quốc.chín mươi được nghe một thời.Phật ở nước giá rẻ.Cái giường ông cấp cô độc.Giận kỳ thái tử kỳ đà.Khi bây giờ đức thế tôn thuyết pháp.Có dung lượng bồ tát.Trời người đại chúng gì quanh.Im lặng một lòng nghe nhầm.Giúp ý animated gì chúng sanh nên bạch phật rằng.Kính lạy đức thế tôn.Con thấy ở thế gian cùng một giống xanh trong đạo người.Nhưng tại sao có người đẹp.Kẻ thù.Người mạnh kẻ yếu.Kẻ nghèo người giàu.Kẻ khổ người vui.Kẻ xa người hèn.Âm thanh mức độ.Ngôn ngữ khác nhau.Có người sống lâu trăm năm chặt.Người ba mươi tuổi đã tưởng rồi.Trẻ mười lăm tuổi chết yểu.Cho đến trẻ nhỏ chết trong bào thai.Có người đang chấm.Có kẻ mừng hà.Có người xấu xí mà giàu sang.Có kẻ sức khỏe mạnh mà thấp kém.Có người nhu nhược mà nên ngôi cao.Có người khổ mà sống lâu.Có kẻ vui mà chết sẽ.Có người làm lành.Mơ thấy gặp nhiều điều khốn quẩn.Kẻ lập.Lại cập phước lợi.Kẻ béo chống lại mất.Kẻ xanh đen mà lại tươi đẹp.Có người tuy lùn bé.Mà đủ ý chí cao thượng.Có người đi cao lớn.Mà phải làm đứa ở đê hèn.Có người nhiều con trai con gái.Có kẻ cô đơn một mình.Có kẻ lisa hương đói rét lang thang.Có kẻ được vào cung vua ở triều ăn mặc theo.Có người lúc trẻ thì nghèo hèn.Đến lúc già lại giàu sang.Có người thật là vô tội.Lại bị bắt bớ giam hãm trong tủ.Có nhà tra từ.Con hiếu tụng kinh giảng nghĩa.Có nhà anh em bất hòa đấu tranh ngang trái.Có người nhà cửa đàng hoàng gia sản đầy đủ.Có kẻ không nhà không cửa nay đây mai đó.Gửi thân nơi đất khách quê người.Sống một cách phiêu lưu.Có người ở như tổ họ hươu giống loài thú.Cũng có hạn người ăn thịt sống.Uống máu tươi.Mặc áo da lông không biết danh từ.Có người an nhàn hưởng phước báo.Có kẻ đi làm mướn không ai thuê.Có người thông minh cao xá.Có kẻ dốt nát gucci.Có người kinh doanh mới được.Có kẻ trắng cầu tiền của tự đem lại.Có kẻ giàu mà tham sản.Có người nghèo lại rộng lòng núi.Có người lời nói ngọt ngào.Có cả tiếng nói ra như gai.Có kẻ được nhiều người ấy kính.Có kẻ bị mọi người xa lánh.Có người từ tâm nuôi mạng chúng sanh.Có kẻ sát sanh không nương tay.Có người khoan dung đại độ.Lại đắc nhân tâm.Có kẻ bị dân chúng bỏ rơi.Có nhà nàng dâu mẹ chồng ghét nhau.Có nhà mẹ chồng.Chị em dâu vui vẻ quạt.Có người ham nghe pháp nữ có kẻ nghe tin buồn ngủ.Có hạn vũ phu du lễ.Có người hiếu học văn chương.Có kẻ hay bắt chước dáng điệu những loại xúc xích.Cúi xin đức thế tôn nói rộng nhân quả.Chú đại chú đây nghe mà nhức tâm hành thiện.Khi bây giờ.Đức chí tôn bảo an an tôi.Sữa chỉ chúng sang họp báo bất động là cho đời.Dũng tâm khác nhau.Vì thế cho nên muốn sai diễn viên.Người đời này được tấm thân đoan trần.Là chỗ đời trước ở trong đạo người tu hành nhẫn nhục.Mã được.Trẻ bị cứng hình xấu xí.Là chú đội trước ở trong đầu người.hai có tính chậm.Người đời này bị nghèo cùng.Lạy chúa đời trước ở trên đảo người có tính tham sản.Người đời này được cao quý.Là vô đời trước hay lễ bái chư phật mà.Người đời này bị hạ tiên là chó đổi trước hay có tấn.Người to lớn.Là gió đời trước có tâm cung kính.Kẻ bị lùn.Là rối đời trước khi mãn pháp.Kẻ ngang tàn bướng bỉnh.Là rối đời trước làm kim chi.Trẻ bị đen xấu là do đời trước che ánh sáng của.Trẻ bị đỏ mắt.Lạy chúa đời trước sẽ tiếp ánh sáng.Người đuôi mắt là do đời trước hay khô mắt chim ưng.Người đời này cầm nhầm.Là chỗ đổi thuốc hay phỉ báng chánh pháp.Người đời này biết.Là chốt đời trước chẳng vui nghe pháp.Người khuyết danh đời nay.Lạy chúa đời trước tham ăn xương.Người sứt môi đời nay.Lời chúc đội trước hai mươi lăm mốc sâu.Cũng mang cuốc mồi cá.Người già ăn giá là chó đời trước hay cạo lông nữ.Người căng tai.Lạy chúa đời trước hay ruồi thủng tai xanh.Kể từ hình.Lạy chúa trước hay mặc áo mỏng.Vào trong chùa đứng trước tượng phật bồ tát.Người sắt đến đời này.Lạy chúa đời trước để tượng thờ phật ở máy viêm làm gối sông tưởng.Người đời này đi theo chứ.Lại cho đời trước thấy bật sư trưởng không đứng chạy.Người đời này bị sưng cổ.Lạy chúa đời trước mặc quần áo mỏng da dầu.Quay lưng vào tượng.Người bị chứng.Lạy chúa đời trước thấy phật chẳng để lại.Người đời này vọng cổ.Lạy chúa đời trước thấy cắt chỉ tôn trưởng ruột đầu chạy trốn.Người đời này đau tim.Lạy chúa đời trước hay đâm chém thân thể chúng sanh.Người đời này bị bệnh ho suyễn.Lạy chúa đời trước ngày mùa đông giá rét.Cho người thức ăn lạnh.Người đời này không có con.Lạy chúa đời trước hay bắt cá chim non giết thịt.Người lắm con.Lạy chúa đời trước hay nuôi dưỡng các sinh.Người đời này sống lâu.Lạy chúa đời trước có từ tâm.Người đời nói chết nôn.Là tốt rồi chúc hai sắc.Người đời nói giàu tôi là chỗ đời trước hay làm hạnh bố thí cúng dường.Người đời này có xe cộ.Là chốt lời trước cúng dường tam bảo bằng xe cộ.Người đời nói thông minh.Lạy chúa đường trước ham học và tụng kinh.Gửi đời này ấn độ lại cho đời trước làm súc sanh.Người đời nói làm tôi đòi.Lạy chúa đời trước nghèo mà than chứa dấu.Người đời này thấy nhảy nhót facebook.Là chỗ đời trước làm kiếp khỉ.Người đời này bị bệnh thủy.Là rối đời chúa phá hoại tam bảo.Người đời nói tay chân vẹo.Lạy chúa đời trước hay tối chân tay chúng sanh.Người đời này hay có tính mát.Là chú được trước làm kiếp rắn.Bọ cạp.Người đời này xấu căng được đầy đủ.Là chúa đời trước chuyên tâm chuyển giới.Người đời này cắt cắt.Tai mắt mũi lưỡi thân ý không được đầy đủ.Là chó đổi trước phá dỡ.Gửi đời này hay ăn ở bẩn thỉu.Lạy chúa đời trước làm kiếp này.Người đời nay hát múa hát.Là rối đời trước làm nghề múa hát ả đào phường chèo tái xanh.Gửi đá than đổi nai.Lạy chúa đời trước làm kiếp chó đầu thai.Gửi đời này có buổi đeo nặng ở cổ.Là chó đời trước hay ăn dụng.Người đời này bị mồ hôi thúi.Là chú đổi trước hay mắng chửi rủa hỗn hợp.Người đời này không có năm căn.Lời chúc đợi chút hay thiếu chó lạ.Người đời này ngắn lưỡi nói ngọng.Là chỗ đổi trước ngồi ở chỗ đó.Thể dục mã bắn giết chất bậc tôn trưởng.Người đời này ham thông dâm giết phụ nữ người ta.Trích đoạn làm loài nhanh.Người đời này hay thủ dâm với chính họ.Khi chết lõa năm loài chim công chim sẻ.Người sản xuất kim thư.Chơi dấu trí huệ.Không chịu nói cho người.Trích đoạn lòng ngoài trùm.Anh đức ăn gỗ.Người thấy đ** cung tên súng đạn cưỡi ngựa.Chết tỏa tâm loài mường mán mọi rợ.Người hấp sát sanh.Trích đoạn vào trong loài hổ báo chó sói.Người hay mặc áo dài được thì.Chết đỏ làm côn trùng đuôi dài.Người hay nằm ăn chết đoạn vào loại lợn.Kẻ hay nhái tiếng người.Quốc hài hước nhiều người chết đã làm loài chim trẻ.Giải thích trước nhiều người.Chết loại làm loài trong rắn ác.Kẻ hay làm quần áo người.Trích đoạn lồng ngoài trùng ảo não.Cả hai kim tuyền điều ác.Làm cho người ta tin.Trích đoạn em loài chim cút chim.Trẻ hay nói làm cho người ta bị thương hỏa tù tội.Trích đoạn làm loại thú trả hồ.Kẻ làm cho người ta sợ hãi kinh khủng.Trích đoạn làm loài hươu nai.Người đời trước virus-z vào chùa.Đời này sang tông loại có móng như móng ngựa.Cả đời trước bớt phần ăn của người.Đời nay là có một cặp.Làm bẩn đức chúng tăng.Bí đỏ làm loài trùng ở chúng bẩn.Lấy trộm quả trái của chúng tôi.Bí đỏ làm ngoài trùng ăn bù đất.Ăn trộm của chúng ta.Bí đỏ làm hương trâu lừa.Làm ruộng nước của tăng.Bí đỏ làm thân cá giải.Làm chứng sau của tân.Bí đỏ làm loài sâu ở các thứ sao.Đời trước nhục nhã chính tân.Đời nay phải làm loài trùng ở cổ châu.Bất cứ ngồi giường của ta.Phải đỏ lòm loài như loại lực.Làm trắng đồ hiệu của tao.Váy đỏ làm loại thiêu thân.Vũ khắc công đức chùa.Đời này phải đòi làm chim dài mõ.Mặc áo hở hang bôi phấn đánh môi son vào chùa.Đời này phải đỏ làm chim mỏ đỏ.Mặc áo mỏng manh màu sặc sỡ vào chùa.Đời nay đã làm loài chim lạ.Đời trước vợ chồng nằm ngủ với nhau ở trong chùa.Đời nay phải đỏ lòm loài trùng thân.Đời trước ngồi trên quạt đạt vào hấp thờ phật.Đời này phải đỏ làm loài lạc đà.Là mobi tỉnh thành của tân biên chết loạn vào địa ngục thuyết.Có trăm ngàn muôn dòng dâu bay xuống chém thanh thân thể.Thì đó anh ăn tôi bật phật dạy.Lại rút thiếu tôn.Theo như lời phật nói phạm giàu của chúng tâm.Thật là tội sức nặng.Nếu như thế thì bốn chúng đàn bà.Làm sao đến chùa mà cung kính lễ bái được.Phật nói người đến chùa tân có hai thứ tâm.Một là chuyện tâm.Hay là ác tâm.Thế nào là thiện tâm.Người đến chùa tân thấy phật thì lễ bái.Thấy tân thì cung kính.Chỉnh kinh hội nghĩa và thọ giới sám hối.Bỏ tiền của galaxy cấp chùa chiền.Ấn tống kinh.Tiến lộc tam bảo.Không tiếc thân mạng.Hộ trì chánh pháp.Những người như thế cất chân một.Tức là.Bước lên thiên đàng.Đời chỉ lai hướng phúc như cây để ra.Đó gọi là người tối thượng thiện thế nào là ác.Có những chúng sinh khi tới chùa.Dòm ngó sinh chúng tăng như là đòi mượn tiền mượn của.Hoặc chỉ chúc chưa tâm dịch tỏi những lỗi lầm chuyên chủ phá hoại mặt thôi.Hoặc anh của tân.Không có tâm hổ thẹn.Nào bánh quả pháo đầu.Cặp mang về nhà.Những con người như thế chết đọa vào địa ngục thuyết minh.Giọt nước sôi lò than núi giao rừng kín phải bị trừng phạt.Đó chức là kẻ túi hạt nhân.Phật là chặn an tôi dành cho các đệ tử.Ba đời mai sau.Khi đến chùa phải cẩn thận.Trước phẩm của tam bảo.Phải cắm súp tôn sùng thành thật.Chứ có phải tâm.Nghe theo lời phật.Tới khi ngài di-lặc xuất thế quyết định được độ thoát không nghi ngờ.Phật nói đời này rút lột áo của người ta.Loại dầu địa ngục hàng tấn.Sao gọi là loại tầm bị người nung nấu kéo tơ.Đời này chẳng lo tu hành rút đèn soi chung cũng tưởng.Trích đoạn chèo địa ngục thất tám trong núi thiết gì.Đời này làm kẻ đồ tể mổ giết chúng sanh.Trích đoạn vào trong địa ngục đau sơn kiếm thủ.Đời nay hôm đi săn bắn.Bắt chó thả chim ưng làm mồi.Sau khi chết loa vào trong địa ngục thiết cứ.Đời này hay làm hạng ta trống.Sau khi chết bỏ vào trong địa ngục đồng trụ tiết xã.Đời nay chưa nhiều chợ.Sau khi chết tỏa giáo trong địa ngục thiết khải.Đời nay chưa nhiều chồng.Sau khi chết đói vào địa ngục.Sạc.Đời này hay vui luộc gà.Sau khi chết tỏa giáo trong địa ngục hôi hả.Đời này hay cạo lông lợn nhổ lông gà.Sau khi chết bà giàu địa ngục.Sen.Đời này hay hoàng thiếu chó lợn.Sau khi chết đói chào địa ngục tim.Đời này uống rượu say.Sau khi chết họ vào địa ngục uống nước.Đời này hãy cắt chén chúng sanh.Sau khi chết đói vào địa ngục thiết lu.Đời nay lý trộm quả trái của tân chúng.Sau khi chết đói chào địa ngục thiết hoàng.Đời này hay ham ăn ruột thịt chó lợn.Sau khi chết tọa giáo trong địa ngục phân nước chảy.Đời thái ăn gỏi cá.Sau khi chết bỏ vào trong địa ngục đau lâm chiến thú.Đời này làm mẹ ghẻ cay nghiệt với con chồng.Sau khi chết bỏ vào trong địa ngục hỏa xa.Đời này hay nói gửi đôi chiều làm cho người ta thấu đã nhau.Sau khi chết tỏa giao trong điện.Thiết liền.Đời này hãy nói tâm phục mà nhật người.Sau khi chết loạn giàu trong diện.Bạch thủ.Đời này hay nói dối.Sau khi chết đói vào tâm địa ngục chiếc trâm.Đời nay hai sắc xanh cúng tỉ tà thần.Sau khi chết đói vào điện.Thiết đuổi.Đời này làm bàn đồng chí linh đồng.Giả làm lời nói của mỹ thần để chối lừa người ta.Lấy tiền của.Sau khi chết.Đóa giáo trong địa ngục ngục sơn.Đời này làm bà đồng nhân mất nhìn xuống đất rồi người lên trời lấy thần hồn.Kẻ đó.Sau khi chết.Loa kéo xuống địa ngục cảm yêu.Đời này làm bà đồng bảo người ta sát sanh cúng tế.Đi cầu ông thần lớn hoặc ngoại ngũ đạo.Ngủ đi.Thủ công.Ông hoàng bà chúa.Tất cả như thế.Đều là lừa dối kẻ ngu lấy tiền.Sau khi chớp loại dầu địa ngục trước.Tí quân ngủ tốt đâm chém mổ xẻ thân thể.Lại bị con chim mỏ sắc môi hai.Đợi nơi làm thầy bói phù thủy.Ông đồng.Cuộc thi địa lý chôn cất mồ mả xem gia trạch.Đoán các cung.Năm họ tiện lợi.Long chấn mạch tuấn acc họa.Để lừa dối kẻ ngu lấy tiền.Mới càng những điềm tốt xấu.Các bộ người này sau khi chết.Loa giao cho ông địa.Thiết đồng.Có rất nhiều giống chim đậu trên mình kẻ đó.Đẻ mổ mất dịch a.Rút thẻ cân xương chịu khổ vô cùng.Đợi mấy lần thì thuốc lừa dối chữa bệnh người không.Để lấy tiền.Sau khi chết đói chào địa ngục.Toàn thân bị thiêu đốt.Đời này làm kẻ phát thấp chùa.Đường gạch chân.Bất hiếu với cha mẹ.Sau khi.Loa dầu địa ngục a tỳ.Quà tám địa ngục lớn.Và các địa ngục nhỏ.một trăm ba mươi sáu sở.Lâu một chút.Hai ký.Cho đến năm triệu.Rồi sau đó mới được ra.Nếu gặp bậc thiện tri thức giỏi quá.Phát tâm bồ đề.Bằng không lại đọa địa.Phật nói.Làm thơm người rất hôi thối nhơ bẩn đầy lòng giận tức khó.Gỡ bỏ.Phải biết kẻ đó kiếp trước đã làm trống lạc đà.Đây được tái sinh.Người hay đi đây đi đó anh khỏe.Không tránh nguy hiểm khó khăn.Kẻ đó trước làm giống nhựa được tái sinh.Người hay xông pha đi nắng đi đi.Tâm không ghi nhớ.Kẻ đó trước làm trống châu được tái sanh.Người không biết hổ thẹn.Nhiều khái niệm không phân biệt phải trái.Kẻ đó.Trước làm chống lừa được tái sinh.Người hay tham ăn.Làm gì cũng không sợ.Cái đó trước làm giống sư tử được tái sanh.Người thân cao lớn mắt tròn.Đánh hay lẩn tránh những nơi đồng ruộng.Giả thiết bỏ vợ con.Kẻ đó trước làm trống hổ được tái sanh.Người lông chân mình dài mất nhỏ.Không muốn ở yên một chỗ.Kệ đó trước làm trống chim được tái sanh.Người có tên phạm phúc.Lại hai sắc hại sâu cho.Kẻ đó trước làm chống trả hồ mà tái xanh.Người có lực khỏe mạnh cường tráng tức dân trí.Không yêu vợ con.Kẻ đó trước làm giống chó sói mà tái sinh.Người không hay mặc áo đẹp.Tỉnh huy trình bắt kẻ gian phi.Giờ út ngủ đa xương long.Kẻ đó trước làm giống chó mà tái sinh.Người ham dâm dục giả hay nói.Lại được nhiều người yêu.Kệ đó trước làm giống chim vẹt mà tái xanh.Người mà nói lời nhiều phiền.Kẻ đó trước làm loài chim yến.Mà tái sinh.Người thể giúp bé nhỏ hơn dâm.Trần kim định.Thấy sắc đẹp xinh tâm say mê.Kệ đó trước làm loài chim sẻ được tái sinh.Người mắc có sắc đỏ răng ngắn.Khi nói thì sùi bọt mép như xà bông.năm thịt của mình lại.Kẻ đó trước làm loài trăn rắn được tái sanh.Người có tính trận.Không quan sát nguyên vô ý nghĩa.Miệng thở sau khi.Kẻ đó trước làm chống bọ cạp rết.Mộc gỗ được tái.Người hãy ngồi một mình anh.Đến lúc ngủ.Kẻ đó trước làm loài hồ được tái sanh.Sẽ thấy đầu tường quét rất ăn trộm.Tham quan đầy lòng quán rừng.Không có tình thương sơn.Kẻ đó chút làm loài chó.Được tái sinh.Vật nổi.Kẻ phá hoại chùa cực dấu của tam bảo là.Chim của mình để anh dùng.Trích đoạn.Tại địa ngục a tỳ.Từ địa ngục được thoát ra lấy đó làm thân xúc sang như chim bồ câu chim.Chim uyên ương chim oanh vũ.Chim thanh tước.Cá.Giải.Khí dưỡng hươu nai.Nếu được làm người phải thỏa thân hoàn vũ.Hoặc con gái haik.không căn hai kẻ dâm nữ.Làm người thế trận.Trích đoạn làm loài rắn.Sư tử.Hổ báo gấu mèo.Hồ chim ưng.Gà.Nếu được làm người hay nuôi gà lợn.Kẻ đồ tể kẻ sân bóng.Cách chạy lưới bắt cá.Giá quân tranh gỗ.Làm người gặp phật pháp mà ngu si chẳng hiểu đạo.Không tu hành chết loạn làm loài voi.Lợn trâu dê.Chuẩn trí ruồi muỗi kiến.Nếu được làm người thì mù điếc câm nóng.Vũ công.Các chân không đủ.hai thọ cháu pháp.Làm người hãy chiếu mạng.Trích đoạn làm đòi bỏ trong đống phân.Quạt làm loại lừa chở nặng.Loài chó loài ngựa.Nếu được sang lòng người phải đỏ anh làm thân nuti nghèo cùng ăn mày.Bị mọi người khinh rẻ.Làm người mà được chứng chỉ quan quyền lợi tham lấy của dân.Trích đoạn chèo trong địa ngục ngục sơn.Lúc đó.một trăm.không môn quỷ súng lại cách thịt mà ăn.Đời nay.Phải dưới phạm trai ăn đêm.Sau khi chết đỏ làm loài quỷ đói.Trăm ngàn muôn năm không được ăn uống.Lúc bước đi trên đầu phun ra lửa.Đời nay lễ phật không chắp tay.Đầu không sắc đức.Sau khi chết sân nơi biên đi.Làm nhiều thu hoạch.Đời nay chắp tay và năm thể xuống đó.Chí tâm lễ phật.Đời sau thường được sinh vào nhà tung quý thủ hưởng khoái lạc.Gửi ơi trận giọt buồn phiền là cho đời trước có bệnh điên cuồng.Người bị con người lệch về một bên.Lạy chúa đời trước hay nhìn trộm phụ nữ.Gửi đời này bên vợ mắng cha mẹ.Sau khi.Đoàn tàu trong địa ngục chán thiệt.Phật lê bảo an lành tuy rằng.Như trên ta đã nói rất nhiều các sự đau khổ.Tiêu chuẩn nghiệp thọ các mà ra.Thượng là nhân viên địa ngục.Trung là nhân viên xuất sắc.Hạ là nhân viên ngạ quỷ.Tuổi sắp sinh khiến cho chúng sanh đoạn vào địa ngục ngạ quỷ súc sinh.Sao được sang làm người.Phải bị hai thứ quả bóng.Một là chất nhôm.Hay là nhiều bệnh.Tội trộm cắp cũng khiến cho chúng sanh đọa địa ngục ngạ quỷ súc sinh.Sao được sang làm người với bị hai quả báo.Một làng nghèo cùng.Hay là chung của không được xài tự do.Tụi tài chính cũng khiến cho chúng sanh đọa địa ngục ngạ quỷ súc sinh.Sao được sang làm người.Phải bị hai thứ quả báo.Một lần vợ không tính lương hay là hai vợ tranh nhau không theo ý mình.Tôi nói dối cũng khiến cho chúng sanh đọa địa ngục ngạ quỷ súc sanh.Sao được sang làm người phải bị hai thứ quả báo.Một là phần nhiều bị người chỉ bán.Hay là thường bị người ta lừa gạt.Tôi lưỡng thiệp cũng khiếu cho chúng sanh đọa địa ngục ngạ quỷ súc sanh.Sao được sang làm người phải bị hay trước quả báo.Một là bị họ hàng phá hoại.Hay là anh em họ hàng tệ em.Tội ác ngủ cũng khiến cho chúng sanh đọa địa ngục ngạ quỷ súc sinh.Sao được sang lần người bị hai thứ quả báo.Một là thường để nghe tiếng.Hay là có nói ra điều gì tranh cãi kiện tụng.Tuyển người cũng khiến cho chúng sanh đoàn địa ngục ngạ quỷ súc sinh.Sau được sinh làm người phải bị hai thứ quả báo.Một lời nói ra chẳng ai tin.Hay là lời nói không được chật chội.Tội tham dục cũng khiến cho chúng sanh đọa địa ngục ngạ quỷ súc sinh.Sao đủ xanh làm người phải bị hay trước quả báo.Một là tham tài không chán.Hay là cầu nhiều không tuổi tý.Tối xuống thuận cũng khiếu cho chúng sanh đọa địa ngục ngạ quỷ súc sinh.Sao được sang lòng người bị hai cứ quả báo.Một là thường bị người ta chỉ trích tội lỗi.Hay là thường bị người ta làm lão hạc.Tụi tao kiếm cũng khiến cho chúng sanh đọa địa ngục ngạ quỷ súc sinh.Sao được xem là người bị hai cứ quả báo.Một là thượng sách giáo nhà tạ yến.Hay là tâm thường định hót không được ngay thẳng.Các phật tử nên viết nhịp như thế.Phải lạnh lý mọi sự đau khổ.Lúc bấy giờ trong đại chúng có người đã tạo nghiệp thật á.Nghe phật nói phổ báo của địa ngục như thế.Tử kêu khóc sợ hãi mà bạch phật rằng.Lạy đức chí tôn.Đệ tử chúng con.Cách làm hồng dành gì mà được thoát khỏi thủ ý.Quy trình đức chí tôn chỉ bảo cho.Phật nói.Các ngươi thầy giáo quá cho hết thảy chúng sanh trung làm nghiệp phước.Thế nào là thu phí.Nếu có chúng sanh nào đời nay.Làm một người đại thí chủ đứng ra xây cất chùa tháp.Tịnh xá.Đời chỉ nay được phước làm quốc dương.Thống lĩnh trạng dân khắp nơi đều qui phúc.Đời này là mốc dương trung chánh.Vina long chủ.Đời sau sẽ được làm dương thần thủ tướng.Châu quận đầy đủ tôm xanh.Đời này thiếu quá nhiều người làm các việc công đức.Đời mỹ lai.Xếp được làm trưởng giả giàu sang.Được người kính nể bốn đường khai thông.Đời này hay đốt đèn cúng phật.Đời sao xăng dầu cung trời nhật nguyệt quang minh.Từ chiếu soi.Đời này hay làm dịp bố thí.Giã từ tâm nuôi dưỡng sinh mạng.Đời sau sanh nơi giàu có ăn mặc tự nhiên.Đời này hãy cho người thức ăn uống.Đời sau sinh nơi bếp trời.Chất lượng đầy đủ.Thông minh trí huệ.Hiện tại.Có mạng lâu dài.Cho thức ăn loại súc sanh được bách bộ báo.Cho thức ăn kẻ không dưới được ngàn bội báo.Cúng giường thì kỳ khéo thế giới.Được dạng bôi báo.Nếu cúng giường cách trị pháp sư lưu thông đại thừa giáng tiên cá.Bí mật của như lai.Kiếm cho đại chúng khai thông.Tầm mắt được vô lượng báo.Cúng dường bồ tát chư phật.Quả báo vô cùng.Cúng dường ba bậc người phước báu vô tận một là chư phật.Hay là cha mẹ.Ba là bệnh nhân.Một lần cũng món ăn mà được phước báo vô lượng như thế nếu.Hai thường thường cúng dường.Thì phước ấy không bao giờ cùng tận được.Đời này rất nước cho chúng ta.Đời sao áo mặc tự nhiên.Mọi người kính mến.Thân hình đoán chữ.Mặt mắc tươi.Lời nói hay tán dương phật và ham đọc tụng kinh pháp.Đời sau.Tiếng nói hoài ngã nhiệm màu.Ai nghe tiếng cũng vui mừng.Đời này hãy giữ giới.Đời sao đoan chính quay nhi.Là bậc túi thắng trong loài người.Đời nay hai đào chín hoặc để luôn để thùng nước cho người qua lại.Trồng cây bên đường cho người nhiễm.Đời sao xanh xứ nào cũng làm nhân dân.Chăm mùi ăn uống nghỉ tới là có đưa lại.Đời nay hai inch.Giết chết kinh pháp cho người.Đời sau.Căn cứ nào miệng biển đá tài.Học phát gì.Nghe qua một lần đã thấu hiểu.Chư phật bồ tát thường thường cha hồ.Là tối thắng trong loài người.Dạ thường làm bậc thượng thủ hay bắc cầu hoặc trở.Tiền cho người qua sông đời sau xanh suối nào.Đều có đầy đủ bảy báo. audio truyện - audio truyen - truyện audio - truyen audio - truyenvietaudio.com