Đêm Trằn Trọc Khó Ngủ Nghe Lời Pháp Này Bớt Âu Lo Phiền Khổ Tâm Thanh Tịnh Ngủ Ngon.

Đêm trằn trọc khó ngủ nghe lời pháp này bớt Âu lo phiền khổ tâm thanh tịnh ngủ ngon.
Xin cho lòng người là một điều khó.Gặp được chánh pháp còn khó hơn.Đúng rồi.Hơn hai.năm trăm năm sau khi đức phật nhập diệt.Chánh pháp của ngài đã bị phủ lên bao lớp triết học trừu tượng.Vào lớp tôn giáo ức chế mơ hồ.Tưởng giải.Dựa dẫm vào tham luận.Bởi vậy.Đạo phật từ một phương pháp tu hành thực tế.Dùng ý thức dẫn thân tâm vào thiện pháp một cách tự nhiên.Để vượt qua nhân quả.Làm chủ bốn nỗi khổ.Xinh.Dạ.Bệnh.Chết của đời người.Bị biến thành mục tiêu giấu cầu cúng tụng niệm.Mong chờ khi chết.Đức tái sinh vào các thế giới ảo tưởng.Do tưởng chia của con người dựng lên.Bị biến thành các pháp tu chí tâm không vọng tưởng.Nhắm đến các trạng thái định tường.Các thần thông biến hóa.Beat chuyện quá khứ lai nhân dân.Nhưng các kết quả này.Đâu giúp tâm con người hết tham sân si mạn nghi.Cho nên tôi mãi.Mà chín mươi thế nào làm chủ được sự sống chết.Không thể chấm dứt tái sanh luân hồi .May mắn thay cho nhân loại.Khi ở đây.Chánh pháp của phật một lần nữa được trùng tu.Sống dậy trở lại.Như những gì nói giống có.Đạo phật được dừng lại.Như một phương pháp tu tập rõ ràng cụ thể chỉ mỹ.Có ốp lan từ thấp đến cao.Qua những bài giảng.Qua những cuốn sách.Của đức trưởng lão thích thông lạc.Đó là những tác phẩm tâm huyết.Kết quả kinh nghiệm từ cả một cuộc đời gian khổ tu hành.Giành chiến thắng trước nhịp sinh tử của trưởng lão.Sau khi đức trưởng lão thích thông lạc nhập.Tu viện chơn như biên soạn tập sách nhỏ này.Tập hợp.Bún cuốn sách mỏng từ những tác phẩm của thầy.Một.Pháp tu của phật.Từ tứ chánh cần đến tứ niệm xứ.Chỉ rõ cách thức tu tập của đạo phật.Được sinh ra từ kinh nghiệm tu hành giải thoát của chính đức phật.Đó là một phương pháp.Vào ngày tự mình tìm ra.Hoàn toàn khác biệt.Những cách thức tu hành của các tôn giáo khác.Nếu quý phật tử và bạn đọc muốn tìm hiểu toàn bộ quá trình tu hành của đức phật.Từ lúc xuất gia đi tìm đạo.Cho đến khi trứng quả vô lậu giải thoát .Xin mời tìm đọc cuốn.Phật giáo có đường lối riêng biệt.Của đức trưởng lão thích thông lạc.Hài.Thời khóa tu tập trong thời đức phật.Phân tích thời khóa biểu tube.Mà đức phật chế ra.Cho chúng tỷ-kheo tân và tỷ kheo ni.Từ đó chỉ ra phát hành của đạo phật là.Xã tâm khỏi cách chướng ngại pháp.ba.Trâu rồi.Tứ vô lượng tâm.Phát hành cụ thể để tu tập tăng trưởng bốn trăm vô lượng.Từ bi.Thị xã.Mà đức dưỡng lão thường nhắc đến bốn trăm này.Bằng một cụm từ thuần việt.Yêu thương và tha thứ.bốn.Niệm.Tứ bất hoại tỉnh.Phương pháp tu tập niệm phật niệm pháp niệm tăng niệm giới.Theo đúng kinh sách nguyên thủy.Để đạt đến sự giải thoát hoàn toàn như phật như pháp như chúng tháng tăng.Già như dưới luật.Mong rằng tập sách nhỏ này.Giúp cho quý phật tử và bạn đọc nhìn nhận ra.Một vật pháp chân chính.Từ đó áp dụng vào đời sống và sự tu hành của bản thân.Để vượt thoát được mọi sự khổ đau.Mà nhân quả đang đi quanh quý bảng.Tính gì.Tu viện chơn như.Pháp tu của.Từ tứ trấn cần đến tứ niệm xứ.Pháp tu của phật.Sau khi trứng đạt hai loại định.Không vô biên xứ tưởng và phi tưởng phi phi tượng xứ.Kiếp đỏ thực hành sáu mươi lăm cũ hạng tối đa.Đức phật nhận thấy.Không có sự giải thoát.Nhìn lại thân mình đức phật thấy.Tâm tham sân si.Mạnh nhi.Vẫn còn nguyên.Danh trại không thể làm chủ được bốn nỗi khổ.Xin già.Bệnh.Chết.Đức phật tư duy suy nghĩ.Các phương pháp tu tập thầy dạy của ngoại đạo không thể đem đến kết quả giải thoát.bảy.Chúng đều ức chế thân tâm.Giờ còn tạo ra sự đau khổ nhiều hơn.Gì vậy.Đức phật ném bỏ tất cả.Dưới cội cây bồ đề.Bên dòng sông nin.Đức phật nhớ lại phương pháp lyric.React pháp nhập sư thiền.Bà khi còn bé.Ngày ngồi dưới cội cây hồng táo.Tu tập bắt chước vua cha.Đó cũng là pháp tu từ ước chế.Ngày suy nghĩ.Tu tập sơ thiền lý dục đi ác pháp như vậy.Nước chí tâm.Cố gắng giữ gìn tâm.Không vọng niệm.Thì làm sao ly.Dasd.Tự đặt ra câu hỏi.Từng ngày lại tiếp tục tư duy suy nghĩ.Dũng.Là lòng ham muốn của mình.Mà đồng còn ham muốn.Lại còn béo phủ.Cho nên phải giúp trừ đồng tham muốn.Nhưng giúp trừ lòng ham muốn bằng cách nào.Câu hỏi được đặt ra.Những câu trả lời chưa có.Đến ngày là tiếp tục tư duy.Trung tâm ta.Trường hay bị chứng hại cho các phép.Bên ngoài tác động vào.Làm cho nó khổ đau.Những đối tượng bên ngoài.Phần đông đã phát.Đền khi chúng tác động vào thân hai tâm.Đặt chúng ta thấy bất an liền.Như vậy.Mục đích ly.Aliexpress.Còn có nghĩa là.Ngăn ngừa đồng dục bên trong.Thích đặc không cho khởi lên đồng ham muốn.Nếu có khởi lên lòng ham muốn.Thì phải quán xét tư duy diệt nó nghe liền.Như vậy.Chúng ta mới có pháp tu tập đi rồi.Daf.Chứ chị nói suông.Đi đi.Aliexpress.Thì đâu có pháp hành.Thì biết tu tập đi dục giáp pháp như thế nào.Bởi vậy.Khi đức phật ngồi dưới cội cây bồ đề.Tư duy.Về các vị thầy hội đậu dạy tu tập xơ tiền.Họ đều nói.Ly.Mashup.Nhưng kỹ thuật là không có pháp đi được lý ác pháp.Mà chỉ có pháp ức chế ý thức.Kiếm cho ý thức không cần niệm khởi.Gì thế tâm thâm xuân mạnh.Không bao giờ đi.Giày việt nó được.Channel.Không bao giờ tôi tập được chứng đạo làm chủ được xin và bệnh chết.Nếu quý vị nghiên cứu kỹ.Thì sẽ thấy giáo pháp của phật dạy.Ví dụ xmas.Có pháp môn tu tập thẳng hơi.Dưới định tuổi.Lập phương hướng xác định đường lối tu tập theo phật giáo.Thử thách.Điểm cầu.Nếu ai chưa thu với.Mã bưu điện.Nhạc ru sai pháp của.Nếu ai chưa nhập được định.Mà bảo mình có trí tuệ.Là người thì lừa đảo người khác.Căn cứ vào giới định tuệ.Mà chúng ta biết được người tu đúng hay tôi sai pháp.Biết được người tu theo pháp phật.Thầy tu theo pháp ngoại đạo.Đó là chúng ta chỉ căn cứ vào giới định tuệ.Mà còn biết xài đúng như vậy.Xuống hà chúng ta căn cứ vào bát chính đạo.Thì pháp môn ngoại đạo không thể lừa phật tử được.Trước giờ thì chị.Đức phật chỉ ghi chú.Các thầy tỳ kheo.Sau khi ta tình.Hãy lấy giới luật của ta làm thì.Đừng lấy ai làm thì.May mắn thay cho đời sao.Giờ có lời dạy của đức phật như vậy.Bật quý phật tử.Cổng có duyên trở về với chánh pháp giải thoát.Trở lại với đức phật.Lúc này.Ngày đang âm thầm lặng lẽ một hình một bóng tu hành dưới cội cây bồ đề.Mỗi lần muốn ly dụ xmas.Thì đức phật.Đời tư duy cách thức tu tập như thế nào.Để không ức chế ít.Giống ngoại đạo.Vô tư duy suy nghĩ như vậy.Nên ngày từ nghĩ xa pháp tu tập xã tâm.Nhân ái.Giày việt á.Xin thiện và tăng trưởng thiện pháp.Từ đó.Đức phật nỗ lực tu tập hàng ngày không biến trễ.Dùng tia kín quán xét dầu tâm của mình trước tỉnh táo.Từng phút.Từng giây.Các ý để nhanh và triệt lòng ham muốn.Nhờ chế ra pháp tu hành chưa chị.Mà lòng ham muốn càng lúc càng giảm càng lìa ra.Cuối cùng năm dục lần lượt bị diệt mức.Về asus.Cũng tu tập như vậy.Mỗi khi có áp pháp nào tác động vào thân tâm.Thì đức phật liền quán sách tư duy.Nhân trần.Giờ diệt ác pháp đó nghi liền.Nhờ phương pháp tu tập hiệu quả như vậy.Nền đức phật cảm thấy tâm bình càng lúc càng ly.Đi bất thiện pháp rất nhiều.Cứ như vậy.Ngài tiếp tục tu hành cho đến khi tâm rất tự nhiên.Chữ nên bất động thanh thản an lạc và vô sự.Kết quả này cộng với sự siêng năng cần mẫn tôi tập.Nên ngày đặt tên phương pháp tu tập này là tứ chánh cần.Thiết lập bốn pháp chân chính cần phải tu tập hàng ngày.Album này được sinh ra từ đức phật cho nên người nào tu thiền theo phật.Muốn ly dục ly ác pháp.Đều phải tu tập.Tứ chánh cần.Vĩnh kỳ.Tu viện chân như.Tứ chánh cần.Như chúng ta đã biết khi đức phật đến cội cây bồ đề tu tập với pháp môn đầu tiên.Pháp sư thiền của ngoại đạo.Ngồi dưới cội bồ đề.Ngày nhớ lại lúc còn bé.Ngồi dưới cây hồng táo tu tập liên tục.Diaz.Ngọc sư thiện.Cũng dưới mục đích tu tập nhập sư thiện như ngoại đạo.Nhưng đức.Không tu học hành pháp theo lối ly.Dav.Ức chế tâm của họ.Mà hàng thêu.Do sáng kiến xã tâm linh.Reoffend của.Biện pháp hàng này.Thành những hành động ngân ác diệt ác pháp.Xin thề.Tăng trưởng thiện pháp.Giữ tấm hình này.Suốt ngày đêm từ tính một đến căn hai.Từ quận ba đến quận tư.Canon.Rồi từ ngày này sang ngày khác.Đức phật nhiệt tâm ngân.Già vip lòng ham muốn.Dạy cắt tóc.Cho đến khi tâm bất động.Thanh thản an lạc và vô sự hoàn toàn.Thì khi đó.Đức phật để tâm tự nhiên kéo dài bảy ngày đêm.Sau khi ở trong trạng thái này suốt bảy ngày đêm như vậy.Thì biết mình đã chứng đạo.Lúc mới tube.Tâm cẩm chướng ngại pháp rất nhiều nhưng sống.Nên đức phật x và diệt các pháp đó.Không lúc nào ngơi nghỉ nhưng khi cắt áp thấp đó không còn nữa.Thì đức phật cảm nhận tâm mình bất động thanh thản an lạc và vô sự.Luôn luôn đang ở trên bốn chỗ của.Thân.Thỏ.Tâm giải pháp.Gì thế.Ngày gọi trạng thái tâm đó là pháp môn tứ niệm xứ.Do từ đức phật tử tu tập theo sáng kiến của mình như vậy.Mà đạo phật mới có những pháp môn tứ chánh cần.Giờ pháp môn tứ niệm xứ.bốn mươi chín ngày dưới cội bồ đề đức phật tư duy suy nghĩ theo số chín giải của mỹ.Nên tự sáng tạo ra pháp môn tu tập lyric.Đi oxford đúng pháp.Gì vậy cuối cùng thân trong ngày được giải thoát hoàn toàn.Đó là nhờ hai pháp môn tứ chánh cần và tứ niệm xứ.Đây cũng là các pháp môn căn bản nhất của đạo phật.Mà đầu tiên chúng ta tu tộc thường nghe nói đến.Tất cả ngoại đạo không làm sao có được hai phát luôn này.Chỉ có đạo phật.Mới có hai pháp môn này là do đức phật tử tu mà tìm ra.Trở lại vấn đề tu tập của đức phật.Khi tụ tập đến đây.Ngày thức giai đoạn tu tập sơ thiện đầu tiên theo kinh nghiệm bản thân của mình.Thì không giống ngoại đạo chút nào cả.Nên đức phật liền đặt cho phát hành này cái tên.Tứ trấn.Tứ trấn cần.Là bốn điều cần phải siêng năng tu hành hàng ngày.Không nên biến trễ.bốn điều cần nên tu tập này như sau.Một.* các tác phẩm.Hài.Diệp các asus.ba.Xin các biện pháp.bốn.Tăng trưởng các biện pháp.Một cái tên mà xác định được sự tu tập sơ thiền của phật di.Gì vậy.Đức phật còn gọi pháp môn tứ chánh cần này.Dưới một cái tên rất gần thiền định định tư cũ.Tức là phương pháp tu tập sư thiện.Còn trung bát chánh đạo.Tứ chánh cần.Là lúc thứ sáu.Lớp chín tình tấn.Như vậy.Muốn tu tập sơ thiền.Thì không phải trên pháp sư thiện mà tu tập.Mà phải tu tập trên pháp môn tứ trấn cần.Rồi đến tứ niệm xứ.Sự chu tập dưới chị.Hết hẳn với ngoại đạo.Duy ngoại đạo không bao giờ có phương pháp tu tập thiền định theo kiểu này.Đến đây quý vị đã thấy rõ.Từ sơ thiền của ngoại đạo đã trở thành thứ chánh cần của phật giáo.Phật giáo đã làm đảo lộn tất cả pháp môn tu hành của ngoại.Làm cho chúng điên đầu.Vì tu tập theo giáo pháp của đức phật.Thì quý vị nên nhớ.bảy tu tập tứ trấn cần.Đó là những pháp đầu tiên đánh vào cơ quan đầu não của giặc sinh tử luân hồi.Cho nên.Những đoạn đánh ngân ác diệt ác pháp nhiều sấm sét như vũ bão.Thì mới mong ngân và diệt ác phát.Kỳ tube.Phải đem hết ý chí dũng mãnh kiên cường gan dạ.Đánh đàn nào phải chính xác và đầy đủ sức mạnh.Thì mới mong nhân.Già diệt được asus.Chơi tụ tập siêu siêu cho lý có.Thì không bao giờ quét sạch khuôn chồng thùy miên du ký và ngoan không.Quý vị tu tập thì phải thật tu.Tu cho đúng pháp.Bảy đi kinh hành nhiều.Tu mà ngồi nhiều thì sinh ra lười biếng.Tu hành như vậy chẳng đi đến đâu cả.Chi phí công sức và mất thời giờ vô ích.Chồng tứ chánh cần gồm có bốn pháp tu từ.Chánh niệm tỉnh giác định.Hi.Trịnh vô lậu.ba.Định sáng suốt.Bún.Định niệm hơi thở.Những loại định này đều tôi tập trên bốn chỗ.Thân.Thỏ.Tâm và pháp.Tức là tứ niệm xứ.Gì thế.Người mới vào tu đều phải bắt đầu tu tập bốn loại định này.Nếu ai không tu tập bốn loại định này mà tôi tập pháp nào khác.Là tu tập sai pháp tứ chánh cần.Là tu theo ngoại đạo.Tứ trấn cần của phật.Là pháp môn nhân ác.Diệt ác pháp tuyệt vời.Nếu không có pháp môn này.Thì mỗi người tu tập đều bị ức chế ý thức.Vậy office cần thủy ngân và diệp là gì.Oxford tức là tại em.Nó có hai phần.Tà niệm thuộc dễ tâm.Có nghĩa là tâm hâm mộ.Lo lắng sợ hãi buồn rầu.Giận hờn ghen tức.Tâm thủ thương nhớ phiền não nhân dân.Hi.Tài liệu thuốc gì thân.Có nghĩa là thân bị bệnh khổ đau nhức chỗ này.Đau nhức chỗ kia.Ngứa ngáy chóng mặt.Đau lưng đi đứng không vững vàng.Mỏi mệt.Hôn chậm dần.Những tên điểm này thường xảy ra trong thương tâm.Hưởng thọ tầm pháp của chúng ta.Khiến cho cuộc sống của chúng ta bất an.Gì thế.Chúng ta phải nhân và việc chúng.Để luôn sống và tăng trưởng trong thiện pháp.Xin thiện tăng trưởng thiện pháp.Câu này không có nghĩa vậy chúng ta đi làm việc từ thiện.Đi làm phước giúp người bất hạnh trong xã hội.Mà dậy chúng ta nên sống không làm khổ mình khổ người và khổ tất cả chúng sinh.Vậy súng không làm khổ mình khổ người và khổ tất cả chúng sinh.Thì phải sống như thế nào.Như trong pháp môn tứ chánh cần.Phật dạy.Xinh thiện tân trưởng thiện pháp.Tiệm pháp ở đi.Có nghĩa là tâm bất động thanh thản an lạc và vô sự.Chứ không có nghĩa thiện đơn thuần.Hàng ngày giữ gìn và bảo vệ tâm bất động thì đó là những điều toàn thiện rất thiện.Chuyện đó mới thật sự là thiện.Thiện không làm khổ mình khổ người.Dạ khổ tất cả chúng sinh.Bởi pháp thiện tâm bất động.Là thiện cứu cánh.Nói là chân lý của phật giáo.Nếu ai từng sống với nó là người chứng đạo.Cho nên.Chứng đạo của đạo phật.Là chứng đạo một cách dễ dàng.Không có khó khăn mệt nhọc chút nào cả.Tứ niệm xứ.Đi tu tập tứ chánh cần thuận.Thì không cần ác pháp tới lui nữa.Đức phật cảm nhận thân tâm mình.Tham sân si giảm bớt thấy trước rõ ràng.Đồng thời trạng thái tâm bất động thanh thản.An lạc vô sự rõ ràng hơn.Giờ mũi thì.Đức phật chàng tăng thời gian kéo dài thêm trạng thái đó.Lúc mấy giờ.Đức phật thích tâm bình trước lạ lùng.Là luôn luôn cảm nhận toàn thân tâm của mình.Trong hơi thở xa.Và khi thử vào.Từ cân này.Sang kênh khác.Không có mục niệm nào xen vào.một ác pháp nào khởi ra được.Nhất là các pháp bên ngoài.Công tác động vào được thân tâm.Cho trạng thái này.Đức phật không cần phải ngăn diệt dục giả pháp.Nhưng chồng pháp môn tu tập tứ chánh cần.Thi tu tập pháp môn tứ chánh cần.Thì niệm dục giả pháp khởi liên tục.Còn bây giờ.Thì các xa.Tầm không có bất kỳ một niềm mác hai dục khởi lên một cách rất tự nhiên.Chứ không phải gò bó cha con tu tập như ngày xưa nữa.Dạy cách quan sát thân thọ tâm pháp như vậy.Từ ngày này sang ngày khác.Chỉ duy nhất có một cảm nhận quán xét trên toàn thân.Khi trạng thái này xuất hiện thì sự tu tập tâm bất động của đức phật.Rất dễ dàng và thoải mái.Suốt thời gian còn lại hơn bảy ngày.Chồng bốn mươi chín ngày tu tập dưới cội bồ đề.Đức phật thấy rất rõ tâm bình.Có một cảm nhận trên thân quán thân như vậy.Không có một trăm điểm nào khác nữa.Trong suốt bảy ngày đêm.Mà đức phật tưởng chừng như trong một khoảng thời gian rất ngắn.Chỉ hơn một phút.Ở trạng thái tâm thì kéo dài cho đến khi tâm vô lậu hoàn toàn.Nhờ tâm vô lậu hoàn toàn.Nên mới có đầy đủ tứ thần túc.Đó là lúc trứng đầu giải thích.Từ trạng thái tu tập năm ngày.Đức phật mới đặt cho nó một cái tên đúng nghĩa quán bốn chỗ của nó.Tứ niệm xứ.Khởi đồ đức phật tu tập sơ thiền của ngoại đạo.Nhìn giờ sáng kiến biết sáng tạo ra những pháp tu hành.Để ly rủ.Giác làm chủ sinh và bệnh chết.Thức để làm chủ thân tâm.Và cuối cùng.Đức phật thành tựu tâm vô đậu bằng pháp môn tứ niệm xứ.Chứ không phải nhập sơ thiền theo pháp môn của ngoại đạo.Bởi vậy.Tắt mồm tứ niệm xứ chỉ có đạo phật mới có.Còn tất cả các tôn giáo khác.Đều không có pháp môn này.Tại sao lại gọi là tứ niệm xứ.Tứ niệm xứ có nghĩa là bốn nơi dùng để quán sét.Nước gồm có.Một.Thâm nhập phần cơ thể.Đầu mình hai tay và hai chân.Hay.Thỏ là cách cảm thọ của thân và tâm.Bà.Tâm lực phần sáu thứ.Tiếp xúc sáu trần.bốn.Pháp luật hưng thọ tâm và sáu chữ.Đang xung quanh chúng ta.Trong bốn nơi này.Chỉ cần quán xét một nơi là quán xét tất cả bốn nơi.Cho nên mới gọi là.Tứ niệm xứ.Trên tứ niệm xứ.Có ba giai đoạn tu tập.Một.Tứ chánh cần.Tôi tập trên tứ niệm xứ.Giai đoạn thì.Người mới tu dẫn tôi tập được.Giờ tôi tập như vậy mới có căn bản.Hay.Tứ niệm xứ.Tu tập trên tứ niệm xứ.Giai đoạn rất khó tàu.Nếu mất căn bản.Thì không giúp phục được tham mưu.Trên thân thỏ tâm và pháp.Bà.Thân hành niệm.Tu tập trên tứ niệm xứ.Giai đoạn này là giai đoạn cuối cùng của tứ niệm xứ.Nó chuyên tu tập định lý thực hiện tứ như ý túc.Tứ chánh cần.Tu tập trên tứ niệm xứ.Là phương pháp tu tập lớp chín tình tấn.Lớp thứ sáu trong bát chính đạo.Còn tứ niệm xứ.Tu tập trình tứ niệm xứ.Lập phương pháp tu tập lớp thứ bảy.Tức là lớp chánh niệm.Chồng bát chính đạo.Lớp thứ bảy là đất tu chứng đạo của phật giáo.Ngoài pháp môn tứ niệm xứ.Thì không có pháp nào tu chứng đạo giải thoát được.Bẫy trên tứ niệm xứ có ba giai đoạn tube.Cho nên có những bài kinh đức phật dạy tu tập tứ niệm xứ.Nhưng đó là dạy tutu.Tứ chánh cần trên tứ niệm xứ.Đi.Chúng ta hãy lắng nghe phật dạy.Những tỳ-kheo nào.Này các tỳ-kheo.Mới xuất nhà tù chẳng bao lâu.Mới đến trong những pháp luật này.Tính tiền theo ý.Này các tỷ-kheo.Cần phải được kiết lỵ.Cần phải được hướng dẫn.Cần phải được án chú tu tập bốn niệm xứ.Thân thỏ.Tâm pháp.Hãy chuyên chúa với tâm thanh tịnh định tĩnh nhất tâm.Để có chánh trí như thật đối với các pháp.Tương ứng bộ quyển năm.Trang bốn mươi bảy.Chương ba.Chưng niệm xứ.Phẩm màu.Antibody.Training người mới xuất gia.Vĩnh tu tập pháp môn tứ niệm xứ.Nhưng phải tu tập ở giai đoạn đầu là tứ chánh cần.Trên tứ niệm xứ.Bởi vậy.Nếu một người không có tutu.Thì không thể nào hiểu được pháp môn tứ niệm xứ.Và cũng không hiểu được với nó.Thưa các bạn.Các bạn muốn biết rõ về pháp môn tứ niệm xứ.Thì hãy lắng nghe đức phật dạy.Một thời thế tôn ở visolie tại rừng alpha body.Ở đi thấy tôn gọi các tiền theo.Này các tỷ-kheo.Ticker cần phải chú chánh niệm tỉnh giấc.Đây là lời giáo giới của như lai cho các thì.Giờ này có tiền kêu.Thế nào là tiền theo chính hiểm.Thử đi.Này các tỷ-kheo.Thì hair trú quán thân trên thân.Việt tân.Tỉnh chết chính niệm.Nhiếp phục tham ưu ở đời.Chủ quán thọ trên các thể.Nhiệt tâm tỉnh giấc chánh niệm.Nhiếp phục tham ưu ở đời chủ quán tâm trên tâm.Nhiệt tâm tỉnh giấc chánh niệm.Nhiếp phục tham ưu ở đời.Trú quán pháp tiền các sách.Nhiệt tâm tỉnh giấc chánh niệm giúp phục tham ưu ở đời.Như vậy này các tiền theo.Là tùy theo chánh niệm.Trung bộ bộ.Kinh niệm xứ.Điểm kiên trên đây.Vậy chúng ta kích thích chánh niệm.Tức là học lớp chín nghiệm.Chị.Chánh niệm là gì.Theo đoạn kinh này thì tránh thiệt.Làm niệm thanh thản.Và vô sự.Niệm thanh thản an lạc và vô sự hiện tiền trên bốn chỗ.Thân thọ tâm pháp.Chỉ tả niệm không bao giờ xen vào.Nếu ta niệm xen vào đi.Thịt ức khác phải nghiệp vụ.Không được để chúng tác động vào thân thọ tâm và pháp.Như đã nói ở phần tứ chánh cần.Là niệm là các niệm dục.Giải pháp tinh thần tâm.Nhân sang giai đoạn tu tập tứ niệm xứ.Thân tâm chỉ còn cách tà niệm vy tế.Chứ không còn chết tại điểm thu.Nhiều lúc mới tu tập nhanh hát diệt ác pháp.Vậy còn trên thân quán thân.Làm như thế nào.Trên thân quán thân tốt nghĩa là.Dùng mắt nhìn thấy.Cay đắng nha.Thân cảm nhận sức chậm.Vậy ý thức quan sát ngay trên thân.Nếu thân có đau nhức chỗ nào liền biết đi.Thần đi biết thân đi.Thân ngồi biết thân ngồi.Thân nằm.Viết thân nằm.Thần đứng biết thân đứng rừng rực.Tùy nói trên thân quán thân.Nhưng thực sự là đang quán bốn chỗ.Thân thọ tâm và pháp.Gì biết thân là biết thỏ.Biết thọ là biết tâm.Biết tâm là biết pháp.Biết pháp là biết thân.Cho nên.Trên tứ niệm xứ.Biết chỗ này.Thì liền biết chỗ khác.Bốn chỗ này.Như một khối.Tùy nói bốn.Nhưng mà một.Quảng thần trên thân.Thích lệ tâm chính thức trên thân.Nên thân xảy ra một điều gì dù lớn đâu.Hình nhỏ nhặt.Tâm đều biết rất rõ.Cho nên nói.Trên thân quán thân.Trước kỷ thật là quán tâm bất động.Nếu tâm bất động suốt bảy ngày đêm.Lịch tu tập chính đạo.Còn ngược lại.Trong bảy ngày đêm.Tầm thường bị hôn trầm.Thùy minh.Du ký.Giai đoạn tưởng.Thủy ngân dùng pháp.Ngân ác diệt ác.Để mà dịp các pháp này.Bởi vậy.Top mồm tứ niệm xứ là một pháp môn tu tập để chính đạo.Pháp môn này chút quan trọng.Nếu ai không tôi tập nó thì không bao giờ chính đạo.Cho nên chúng ta cần phải thông suốt đường lối tu tập như thế nào đúng giờ như thế nào sai.Một lần nữa chúng tôi xin nhắc các bạn.Thầy tu tập pháp môn tứ chánh cần.Rồi sao mới tu tập đến pháp môn tứ niệm xứ.Nếu không biết thì đừng nên tôi.Bưởi có tutu.Cũng chỉ uổng công mà thôi.Kết bạn đừng nghe nói pháp môn tứ niệm xứ.Bạn ham to cao.Pony dành cho những bậc giới luật nghiêm túc.Dành cho những bậc tâm đã bất động trước các pháp.Vợ có cảm thọ.Chứ không phải pháp môn này.Bất cứ ai muốn tôi tập là điều tôi tập được.Nếu các bạn tôi tập.Mà không biết khả năng trình độ của mình.Thì đó là tôi tập sai pháp.Xin quý chị cần lưu tâm.Bất cứ thân làm điều gì.Điều biết.Thần ăn biết thân ăn.Thân ngủ biết thân ngủ thân vết sưng biết thân quét sân.Thân nhật rau viết thân mặt sau.Thân ngồi in viết thân ngồi yên.Giờ ký thân ngồi yên bất động thì biết hơi thở sa hơi thở vô trên thân.Tất cả hành động đều được xem là trên thân quán thân.Dù quán hơi thở ra hơi thở vô cùng chính là trên thân quán thân.Trên thân quán thân được như vậy là phải có sức tỉnh thức.Đi chúng ta hãy nghe đức phật dạy cách thức tu tập tịnh độ.Giờ này các thì theo.Thế nào là tùy theo tỉnh gia.Thử đi vì các tiền theo.Thì theo tỉnh giáp.Khi đi tới đi lui.Cảnh giác thì nó tới nói lui tỉnh chết khi coi tay rửa tay.Trịnh chết khi mang áo xanh hạt sen và lê.Bằng bát.Nàng y.Cảnh giác khi ăn uống.Thì ngay nè.Trịnh giác thì đại tiện.Tiểu tiện.Tịnh giác khi đi đứng khi ngồi nằm.Kỳ thú.Thì nói khi im lặng đều tỉnh chết.Này các tỳ-kheo.Như vậy tùy theo sống tỉnh giác.Trung bộ bộ.Kinh niệm xứ.Đoạn tin trên đây đã xác định sự tỉnh giác trên thân thành của chúng ta.Vậy thân thành của chúng ta là gì.Thân hành của mỗi người.Được chia ra làm hai phần.Thân hành nội hơi thở.Hai thân hạnh quậy.Tất cả mọi sự hoạt động của thân.Thân thành hoạt động.Gồm có ba nơi.Thân.Hai miền.ba.Tí.Như vậy.Muốn tỉnh chết trên thân thành.Thì các bạn hãy phản tỉnh lại thân miệng ý của mình.Khi phạm tĩnh lại thân nghiện ý của mình.Là các bạn hãy chủ động điều khiển thân thành thủ thành ra ít hàng.Khiến cho thân thành khẩu hàng ý hàng của các bạn không có lỗi lầm.Thân hình củ hành.Bí ẩn của các bạn không có lỗi lầm.Tức là chánh niệm.Còn có lỗi lầm là có tài tìm.Bài kinh dị đức phật dạy chúng ta vi phạm tĩnh lợi thân thành khẩu hàng vải.Nói chung.Là chạy chú ý tất cả các hành động của thân.Đó là tỉnh giấc.Nhìn nếu nhà như chị.Trời kết bạn tu tập.Chỉ là chú ý tập trung trên thân thành một cách ước chế thanh.Giờ hết niệm khởi.Thì đó là một điều tu sai lệch pháp hết sức.Đó là các bạn đã hiểu sai.Biện pháp xã tâm của phật thành phát ức chế.Đức phật trước sợ chúng ta tu tập tứ niệm xứ lầm đạt.Chỉ tay hải không lường được.Về hậu quả.Bởi vì phát môn tứ niệm xứ.Là một pháp môn độc nhất.Đi đưa con người có đủ năng lực làm chủ nhân quả.Tức là làm chủ mời sự hoạt động của chúng ta hàng ngày.Tức là như lời đức phật dạy ở đoạn trên tùy theo phải sống an trú.Chánh niệm tỉnh giấc.Tình hình chúng ta hãy hiểu cho rõ ràng.Để biết cách sống an trú chánh niệm tỉnh giác.mười sai lầm trên pháp môn tứ niệm xứ.Đi.Xin các bạn hãy lắng nghe đức phật dạy tiếp.Vậy này các tỳ-kheo.Các thì phải gửi sạch khai pháp cơ bản về các biện pháp.Vậy thế nào là hai pháp cơ bản về các biện pháp.Chính là giới thiệu thanh tịnh và tri kiến chính trị.Này các tỷ-kheo.Khi nào các thì được giới thiệu thanh tịnh và tri kiến chánh trực.Các thì hãy cứ trên dưới.Ăn chú trên dưới tu tập bốn niệm xứ.Thân thọ tâm pháp.Trưởng bộ năm.Chương ba.Phẩm album baby.Đoạn kinh trên dậy rất rõ ràng.Giới luật và tri kiến.Bởi vì.Muốn khắc phục những tham mưu trên thân thọ tâm và pháp.Thì phải cứ trên dưới luật.Sống không hề vi phạm một lỗi nhỏ nhặt nào.Thì mới mong đẩy lui cách chướng đầy pháp trên đó.Khắc phục tham mưu.Chưa kết bạn.Chồng cước nguyện đức phật cũng đã nhắc nhở chúng ta rất nhiều.Về giới luật.Gì với luật rất quan trọng trên con đường tu tập giải thoát.Muốn ước nguyện kết quả một điều gì trong sự tu tập.Thì giới luật phải nghiêm chỉnh.Ở đây.Tu tập tứ niệm xứ đức phật cũng dạy chúng ta.Lấy giới luật và chi kiến làm nền tảng.Cho sự nghiệp phục vụ tham mưu trên tứ niệm xứ.Nghĩa là.Muốn đẩy lùi những sự khổ đau trên thân thọ tâm và pháp.Thì giới luật phải nghiêm chỉnh.Giới luật nghiêm chỉnh thì tri kiến thanh tịnh.Tri kiến thanh tịnh thì giới luật mới nghiêm chỉnh.Giới luật làm thanh tịnh tri kiến.Tìm kiếm làm thanh tịnh giới luật.Đó là nền tảng vững chắc để chúng ta tu tập tứ niệm xứ.Mà làm chủ bốn sự đau khổ.Trâm vàng.Bệnh chết của đời người.Bị gì.Rất buồn tứ niệm xứ là ngọn đèn soi sáng.Là chỗ nương tựa vững chắc cho chúng ta.Đây các bạn hãy lắng nghe và suy nghĩ kỹ những lời đức phật nhắc nhở ông anh.Mì anna.Hãy tự mình là ngọn đèn cho chính mình.Hãy tự mình nương tựa chính mình.Chết tương tự một điều gì khác.Dùng chính pháp là ngọn đèn.Dùng chính pháp làm chỗ nương tựa.Chữ nương tựa một điều gì khác.Này ananda.Thế nào là tùy theo tự mình là ngọn đèn cho chính mình.Tự mình nương tựa chính mình.Không nương tựa một điều gì cả.Dùng chánh pháp làm ngọn đèn.Dùng chính pháp làm chỗ nương tựa không nương tựa một điều gì khác.Ở đi.Này ananda.Tìm theo chú quán thân trên thân nhiệt tâm tỉnh giấc chánh niệm.Nhiếp phục tham ưu ở đời.Trú quán thọ trên các thọ.Nhịp tâm tỉnh giấc chánh niệm.Nhiếp phục tham ưu ở đời.Trú quán tâm trên tâm.Nhiệt tâm.Tỉnh giấc chánh niệm.Nhiếp phục tham ưu ở đời.Chủ quán phát trên các pháp.Nhịp tâm tỉnh giấc chánh niệm.Nhiếp phục tham ưu ở đời.Chứ gì.Dna.Tỳ kheo tự mình là ngọn đèn cho chính mình.Tự mình nương tựa chính mình.Không nương tựa một điều gì khác.Dùng chính pháp là ngọn đèn.Dùng chính pháp làm chỗ nương tựa không nương tựa một điều gì khác.Trường bộ một.Kinh đại bát niết bàn.Các bạn có nghe chăng.Tứ niệm xứ là ngọn đèn chánh pháp.Là chỗ nương tựa vững chắc cho các bạn.Như vậy tứ niệm xứ đúng là một pháp môn rất quý báu nên đức phật.Đi lặp lại nhiều lần để chúng ta đừng quên pháp môn này.Ớn lạnh kim trinh.Đức phật dạy chúng ta hai điều.Một.Đấy mình là ngọn đèn.Làm chỗ nương tựa vững chắc.Đẩy muốn chạy điều gì đây xin thưa cùng các bạn.Tự mình làm dọn tiền cho chính mình.Tự mình nương tựa chính mình.Không nương tựa một điều gì khác.Bị thú rõ và xác định ý nghĩa của câu này.Chúng tôi xin lập lại.Tự mình là ngọn đèn cho chính mình.Tự mình nương tựa chính mình.Đó là chi kính của chúng ta đấy các bạn ạ.Hay.Dùng chính pháp.Làm ngọn đèn soi sáng dùng chính pháp làm chỗ nương tựa.Không nương tựa một điều gì khác.Nhảy phật muốn dạy pháp môn gì đây.Xin thưa cùng các bạn.Đó là giới đức.Giới hạn.Dưới hình.Vợ hóc môn tứ niệm xứ.Đọc đến những đoạn kinh trên đây.Chắc các bạn đã thú hiểu.Giải phân biệt chánh pháp của phật là pháp nào.Cổng chào pháp của ngoại đạo là pháp nào.Nếu không có những lời xác định chánh pháp của phật.Thì đứng trước rừng kinh sách hiện giờ.Cách làm dễ sợ và kiến giải thưởng của ngoại đạo.Như chúng tôi đã nói ở trọn trước.Nếu một người không có tôi tập thì không thấy nào hiểu được pháp môn tứ niệm xứ.Và cũng không hiểu được giấy.Bởi vì.Trong khi trần tứ niệm xứ có ba giai đoạn tu tập.Thì giới đức.Giới hạng và giới thành.Cũng đã ban hành động đạo đức hành nghề thì để tu tập dưới.Thực hiện giới luật là phải luôn luôn thực hiện dưới chị kiến.Truyền hình kinh dị.Dưới luật ở đâu là chí kính ở đó.Đi kiến ở đâu là giới luật ở đó.Giới luật làm thanh tịnh tuy kiếm.Chị kín làm thanh tịnh giới.Nếu người tu sĩ và người cư sĩ không thực hiện giới luật nghiêm chỉnh.Còn vi phạm những lỗi nhỏ nhặt.Không thấy xấu hổ và sợ hãi.Thì tu tứ niệm xứ chẳng bao giờ có kết quả rốt sáu.Chị hoài công vô ích mà thôi uổng phí một đời tu.Ngoài đầu không bao giờ có pháp môn tứ niệm xứ.Cho nên.Ngoại đạo không có ai tu chứng đầu giải thoát.Nhờ có pháp môn tứ niệm xứ nên ngoại đạo không thể lừa dối phật tử.Lấy pháp môn của mình cho là pháp môn của phật.Tóm lại.Khi tu hành theo phật giáo.Thì không nên tu tập bất cứ một phát môn nào khác.Mà chỉ nên tôi tập gì kiến với luật.Dạ tứ niệm xứ.Trước thì ngập thịt.Đức phật đã di chúc.Sau khi ta nhập diệt.Các vị tiền theo.Hãy lấy giới luật.Giáo pháp của ta mà làm thì.Giáo pháp mà ngài đã di chúc ở đây.Lập pháp môn tứ niệm xứ.Pháp môn tứ niệm xứ là pháp môn nhiếp tâm bất động.Cuối cùng của phật giáo.Dì chín người tu tập sống được với tâm bất động là đã chứng đạo.Thử đi.không cổng tu pháp môn nào khác nữa.Cho nên.Rất mồm tứ niệm xứ.Được xem là pháp môn tu tập cuối cùng của phật giáo.Gọi là chánh niệm.Nơi đây.Tất cả năng lực làm chủ thân tâm.Sẽ được xuất hiện trên mảnh đất bất động bảy giác chia cũng xuất hiện đầy đủ trên tâm bất ngờ.Gì thế.Quý vị đừng vội vàng tu tập tứ niệm xứ.Mà đơn xếp lại tâm mình đã bất động chưa.Nếu tầm bất động thì mới tu tập tứ niệm xứ.Còn chưa.Chị lên trở lại tu tập pháp môn tứ chánh cần.Gì vậy.Xin quý vị đừng hiểu rằng.bốn mươi chín thầy đức phật ngồi dưới cội bồ đề là tôi tập bốn thiền.Tức là từ sơ thiền nhị thiềm tam thiền và tứ thiền của ngoại đạo.Sự thật.Trong trưởng hết sáng tuần đầu.Đức phật tu tập ngân ác diệt ác pháp.Xin thiện tăng trưởng thiện pháp trong pháp môn tứ chánh cần.Chị bí đỏ.Hơn bảy ngày cuối cùng.Đức phật an chú tự nhiên trên tứ niệm xứ để quét sạch các tài liệu y tế của thân tâm.Cho đến khi bảy giác chi sung mãn.Thì cứ thần túc.Vẹt thông minh xuất hiện.Mục đích quả tâm vô lậu hoàn toàn.Vĩnh trị.Chặng đường tu hành làm chủ sinh già bệnh chết.Của đức phật đã thành công.Thời khóa tu tập.Trong thời đức phật.Trung tạng kinh pali.Thời khóa tu tập trong thời đức phật.Trong kinh nikaya thuộc tạng kinh pali.Chúng tôi tìm thấy được một thời khóa biểu tu tập trong thời đức phật còn tại thế.Mà ngài đã hướng dẫn chúng tỳ-kheo tube.Thời khóa biểu này.Có một giá trị thực hành cụ thể rất lớn đối với những người tu tập theo phật giáo hiện nay.Nó chỉ định cho chúng ta những phát hành cụ thể rõ ràng.Đúng chánh pháp của đức.Ngơ ngác.Việt.Già nếu nói về thiền định thì ly dị.Lyrics.Ngân ác diệt ác pháp.Dạ lý dục life.So sánh với những từ trong thời khóa biểu này là.Tẩy sạch tâm tư khỏi các chiếu giải pháp.Chắc gì đã hiểu chướng ngại pháp là gì.Nó không khác.Dạ áo khoác.Nhưng nó còn rõ nghĩa hơn.Ví dụ như quý vị ngồi kiết già.Mà hai chân cao đó là chướng ngại pháp.Sáng quý diễm ăn chiều quý vị muốn uống sữa đốt cũng là chướng ngại pháp dân gian.Xưa đức phật đã thành lập thời khóa biểu này cho chúng chỉ kêu ta.Cũng như tỷ kêu đi tu tập.Chúng tôi xét thấy không có lỗi thời.Mà còn rất phù hợp vào thời đại của chúng ta.Lúc mọi người đang hướng tâm về thiền định.Thiền định theo trong thời khóa biểu này.Là thuyền định xã tâm.Còn tất cả các loại thiền định của quý vị đang tube.Là thiền định ức chế tâm.Đó là thuyền trưởng.Tiền của ngoại đạo mà xưa kia đức phật đã sáu năm khổ hạnh tu tập.không kết quả giải thoát.May mắn thay.Thời khóa biểu của đức phật ngày xưa còn lưu lại.Là một bằng chứng chứng minh hùng hồn cụ thể xác định được pháp môn và sự tube.Cụ phật giáo chân.Mà không thể cứ một giáo pháp ngoại đạo nào mạo nhận của phật giáo được.Chúng tôi biên soạn thời khóa biểu này ra.Để quý vị thăm xếp lại con đường tu của mình có đúng là của đạo phật hay không.Đúng.Thì quý chị mới gọi là tu theo phật giáo.Bằng không thì quý vị đừng mượn danh phật giáo.Mà biến nó thành một tôn giáo lừa đảo thì thật là đau.Theo thời khóa biểu này.Huyền tu hai mươi là ở quý vị.Còn riêng chúng tôi biên soạn ra đi.Để xét thấy cái đúng.Cách xay hiện giờ trong phật giáo.Cái tube.Cái tù không được.Cái đầu đi.Cái gì đạo đức.Cái không mê tín.Cái mê tín.Cái không tưởng tượng cái trừu tượng.Cái không lừa đảo.Cái lừa đảo nhân dân để quý vị suy ngẫm.Cuối cùng chúng tôi xin dừng lại nơi đây.Hẹn gặp lại quý vị ở những tập sau những lời gốc phật dạy.Để chúng ta sẽ lần lượt ghé lên những lớp bụi mù của bà-la-môn giáo.Và những chuyến giải của các nhà học giả xưa và nay.Đang phú mời phật giáo.Tính gì thích thông lạc.Tu viện chơn như.Ngày mười lăm tháng hai năm hai nghìn.Đời phật dạy.Người tu sĩ có chín điều cần tu tập hàng ngày.Một.Phải đầy đủ hoài nghi trấn thành.Hay.Sự hãi trong kết lỗi nhỏ nhặt.Bà.Chấp nhận giữ gìn giới luật.Bún.Giữ gìn.Tai mũi miệng thân ý.Không cho dính mắt sáu chân.Năm.Ăn uống phải tiếp độ không nên ăn uống khi thời.sáu.Ban nhảy khi đi kinh thành hai trong lúc ngồi.Luôn luôn phải tẩy sạch tâm tư khỏi các chướng ngại pháp.bảy.Ban đêm canh đầu.Đi kinh thành thai trong lúc ngồi.Luôn luôn phải tẩy sạch tâm tư khỏi các chướng ngại pháp.Chấm.Ban đêm canh giữ.Lấy nằm nghiêng chánh niệm tỉnh giấc.Luôn luôn phải nghĩ đến thức dậy.Chính.Ban đêm cần cuối thức dậy đi kinh thành hay ngồi luôn luôn phải tẩy sạch tâm tư.Hỏi các chướng ngại pháp.Phụ chú.bảy đầy đủ oai nghi trấn thành.Tức là đi đứng nằm ngồi.Nói lính thường phải quan sát mỗi hành động thân miệng ý của mình.Máy được ôn tồn tê máy.Nhẹ nhàng.Khoan thai tử tốn.Đỗ mới là mai nhi đúng chánh hình trong nghĩa tỉnh thức chánh niệm của đạo phật.Hay.Sợ hãi.Trong các lỗi nhỏ nhặt.Nhung lưu ý đến những lỗi lầm nhỏ nhặt mà hàng ngày chúng ta có thể vô tình làm đổi.Những lỗi nhỏ nhẹ.Chúng ta vô tình xem thường.Thì sự tu tập của chúng ta sẽ không có kết quả.Ví dụ như khởi niệm muốn uống một ly sữa một ly cà phê.Một tô nước chè.Hút một điếu thuốc lá nhân dân.Đó là phạm vào những lỗi nhỏ nhẹ.Nếu chúng ta xem thường những lỗi lầm này trong ý thì chẳng bao giờ tâm chúng ta ly dục đi áp được.Thì dù có tu ngàn kiếp cũng chẳng đi đến đâu được.Trong khi đang ngồi chơi bỗng nhớ đến một câu kinh phật một câu công án một bài thơ đó.một câu ca dao.Một bài dân ca.Một bức tranh danh họa hoặc một niềm nhớ nghĩ về gia đình con cái nhân dân.Đó là chúng ta đã phạm vào những lỗi nhỏ nhặt của đạo phật trong con đường tu tập giải thoát.Nếu chúng ta xem thường đó.Không giữ tâm thanh thản.An lạc vô sự.Thì dù tu moonky.Cũng chẳng giải thoát được gì.Bị lỗi lầm tuy nhỏ gì còn trong ý.Nhìn nếu không thấy nó là một lỗi lầm lớn trong sự tube.Thì dù chúng ta có qua muôn ngàn kiếp.Cũng chẳng đi đến đâu cả.Do vậy.Mà đức phật đã dạy.Sự hãi trong cái lưỡi nhỏ nhỏ.ba.Chấp nhận giữ gìn giấy.Dưới luật là pháp môn của đức phật dạy đạo đức làm người làm tháng.Muốn giải thoát.Mà không sống đúng đạo đức làm người làm tháng.Thì giải thoát cái gì.Nói đạo đức.Tức là nói sự giải thoát cho mình cho người.Nghĩa là người có đạo đức là người không làm khổ mình khổ người.Giới luật của phật dạy người tu hành giải thoát.Là dạy đạo đức chứ không dạy ngồi thiền.Lạy phật tụng kinh cúng bái.Sám hối làm phước làm chuyện mê tín hiệu dừng.Gì ngồi thiền niệm phật tụng kinh sám hối làm chuyện mê tín bố trí.Điều còn trong phước hữu lậu.Mà phước hữu lậu có.Thì còn làm khổ mình khổ người.Dù phước hữu lậu giàu sang có tột đỉnh như thạch sùng.Uy quyền thế lực như vua chúa.Cũng vẫn còn làm khổ mình khổ người.Chỉ có đạo phật dưới luật của đức phật.Thì mức không làm khổ mình khổ người không làm khổ mình khổ người.Thì mới chạy thoát.Do con đường tu tập của đạo phật như vậy.Nên giới luật chính là chi chín chạy thoát của người tu sĩ.Ngoài dưới lu.Người tu sĩ đi tìm truy kiến giải thoát thì không bao giờ có.Cho nên người tu sĩ đào phi.Chấp nhận giữ gìn giới luật.Tức là tu tập chui chín chạy thoát.Trong kinh trường bộ.Đức phật dạy.Người có giới hạn.Nhất định có trí tuệ.Người có trí tuệ nhất định có giới hạn.Gì thế người tu sĩ có giải thoát.Nhất định có giới luật nghiêm chỉnh.Người tu sĩ có giới luật nghiêm chỉnh nhất định có giải thoát.Thiền định của đạo phật.Là một thứ thiền định giải thoát vô lậu.Bình vôi.Chứ không phải thiếu thiền định ngồi lim dim như con cóc.Nguồn gốc cây cục đá.Ức chế thân tâm như ai để giò để cẩn.Đầu căng thẳng như keo đá.Gói khổ vừa cục dân vận.Tập tu khổ sở mà chẳng được những gì.Chỉ được ba tấn rưỡi lừa đảo người có sách vở mà thôi.Nhìn lại.Chi phí uống cuộc đời của mình.Trái mít là gì cho mình cho người.bốn.Giữ gìn mắt.Tai mũi miệng thân giấy.Không cho dính mất sáu chân.Người tu sĩ đạo phật.Núi tu hành giải thoát mà không phòng hộ mắt tai mũi miệng thân giấy.Thì cũng như người quét nhà muốn cho sạch sẽ mà không chịu đóng cửa.Cứ để gió bụi tung vào nhà.Thì có quét muôn đời cũng chẳng sạch được.Cho nên những điều phòng phụ.Tai mũi miệng thân rãi của mình.Là một sự quan trọng hết sức cho đường tu tập theo phật giáo.Những ai muốn tìm đường giải thoát của đạo.Mà không biết phòng hộ sáu trang.Thì dù có tu muôn đời muôn kiếp cũng chẳng có kết quả gì.Muốn phòng hộ sáu căn duy chỉ có một pháp môn độc nhất.Đó là độc cư.Na.Thằng úm phải tiếp đổ.Không được ăn uống phi thường.Ăn.Là một trung ngủ lục lạc.Sắt.Danh lợi thực.Thủy người tu sĩ đạo phật.Nếu ăn uống không tiết lộ và luôn luôn ăn uống phi thời.Đi dù có tung ngàn kiếp.Cũng chẳng tìm thấy sự giải thoát.Gì nguyên nhân sự đau khổ của con người là chuột mà ăn uống phi thời là.Chạy theo.Chạy thể dục thì làm sao có giải thoát được.Đây là loại răng nhất của đức phật.Ăn uống phải tiết lộ.Không được ăn uống phi thời.Diễm giải thoát ly dục đi.Thì ăn uống phải đúng giới.Thừa tử pháp.Chứ không thừa tự thực phẩm.Ăn uống đúng giới.Là không ăn uống phim thời.chín ngày một bữa.Người tu sĩ nào ăn uống hai ba bữa.Là kẻ ăn uống phi thời là người thừa tự thực phẩm.Chứ không phải thừa tự phát.Là kế thừa từ thực phẩm chứ không phải là kẻ tu sĩ đạo phật.Là chùm lông sư tử.Sẽ giết chết đạo phật.Kẻ còn tham ăn tham uống.Như người thế tục.Làm sao tìm sự giải thoát tôn đạo phật được.sáu.Ban ngày đi kinh thành hai trong lúc ngồi.Luôn luôn phải tẩy sạch tâm tư.Khởi các chướng ngại pháp.Ban ngày tu tập như trong lời dạy trên đây của đức phật.Dù đi kinh thành hay ngồi.Điều phải tu tập tại trường dục giả pháp.Vì dục giả pháp làm cho thân chúng ta chướng ngại khổ đau.Theo thời khóa biểu này.Ứng dụng dò đất pháp tứ niệm xứ tứ chánh cần.Và sống đúng với luật.Thì tu tập mới có hiệu quả tỷ trừ các pháp.Chứ không phải ngồi thiền ức chế tâm.Chẳng niệm thì niệm.Hoặc niệm lục tự phật a di đà.Hoặc khán công án tham thoại đầu.Bà tẩy sạch tâm tư khỏi chướng ngày pháp.Do sự tu tập này.Chúng ta biết các pháp tu tập của đại thừa và thiền tông độ không phải là của phật giáo.Mà là của bạn đã muốn và cuộc chiến giải từ các nhà học giả xưa và nay.bảy.Ban đêm căn đầu.Đi kinh hành hay trong lúc ngồi.Luôn luôn phải tẩy sạch tâm tư khỏi các chướng ngại pháp.Cách thức tu tập ban ngày cũng như ban đêm trăng.Duy nhất có một việc làm là tẩy sạch các chướng ngại pháp trong tâm.Đó là một điều tu tập quan trọng của đạo phật.Ngoài vấn đề giáo dục pháp.Thì không có tu tập một pháp môn nào khác hơn.Nếu tu tập pháp môn nào khác hơn ngoài giới định tuệ.Thì không phải là giáo pháp của đức phật.Không phải giáo pháp của đức.Thì không bao giờ làm chủ xanh.Nhà bình chánh.Chấm dứt luân hồi được.Giới định tuệ của đạo phật.Là pháp môn duy nhất ly phát.Diệt ngã xã tâm.Đoạn rất lậu.Thực hiện đạo đức làm người làm tháng.Không làm khổ mình khổ người và khổ tất cả chúng sanh.Giới định tuệ.Là một pháp môn dạy đạo đức làm người làm bánh nhân tuyệt vời trên hành tinh này.Nếu ai đã có đầy đủ duyên mới gặp được pháp môn này.Vậy mà chẳng chịu tôi tập rèn luyện thân tâm bình.Kỹ thuật là một người bạc phước vô cùng và gucci không chỗ nói.Duy pháp môn này vừa lợi ích cho mình cho người và xã hội.Giữa đêm đến cho cá nhân một tâm hồn thanh thản an lạc và vô sự.Đem đến cho xã hội một trật tự an ninh.Phồn vinh giảng hạnh phúc.Chấm.Ban đêm canh giữ.Hãy nằm nghiêng.Chánh niệm tỉnh giấc.Tâm luôn phải nghĩ đến thức dậy.Trên đây là lời dạy của đức phật.Canh giữ.Tức là lúc nửa đêm.Chỉ có nằm nghiêng giữ chánh niệm tỉnh giác.Và phải luôn nghĩ đến thức vậy.Chứ không được lười biếng nằm dáng.Chị thúy không rủ.Thì đơn thức dậy nghi điền.Để tu tập rèn luyện tẩy trừ tâm phải chướng ngại pháp.Tức là ly dị.Live.Chính.Ban đêm cần cuối thức dậy đi kinh thành hay ngồi.Phải tẩy sạch tâm tư khỏi chướng ngại pháp.Đối với đạo phật.Thời gian xảy ra tu tập rất rõ ràng.Nhất là ban đêm canh cuối tức là buổi khuya.Phải thức dậy đi tiến hành hoặc ngồi nếu không buồn ngủ.Luôn luôn không được lười biếng ham ngũ.Ban ngày cũng như ban đêm.Đầu cân hay cuối tuần.Điều duy nhất tu hành có một mục đích là xã tâm.bảy từ các chướng ngại pháp.Ngoại trừ có kinh giữa ban đêm.Thì mới nằm nghỉ một chút.Nhưng phải giữ tâm chánh niệm tỉnh.Không được tham nhũng.Trước khi nằm ngủ với tập tính phức rồi mới ngủ.Không được nằm xuống là ngủ nên điều.Phải nhớ lời dạy này.Trên đây là bài pháp về thời khóa tu tập thời đức phật còn tại thế.Địa chỉ dạy cho chúng tôi theo tu tập một cách rất rõ ràng.Giá cụ thể.Tôi nhận thấy bài pháp này về thời khóa tu tập của đức phật thời xưa.Đối với thời đại của chúng ta hiện giờ.Nó không có lỗi thời.Mà còn có một giá trị chỉ rõ về phát hành.Giá phù hợp với hoàn cảnh tu tập của chúng ta.Do đó.Tôi xin ghi lại bài xót này.Cống hiến cho những ai có tâm thiết tha tìm cầu sự giải thoát.Tùng đạo phật.Thời khóa biểu này.Chúng ta không thấy nói về buổi sáng buổi trưa và buổi chiều.Mà chỉ dùng danh từ chung chung là ba ngày.Đọc lại toàn bộ kinh sách của đức phật.Tôi thấy buổi sáng đức phật và chúng tỷ-kheo.Khi chưa đến giờ đi khất thực.Thì hãy đến thăm những dị bản em luôn.Vì thước thực sông dễ ăn.Rồi nghỉ trưa một chút.Buổi chiều thì tôi tập.Như vậy trong thời khóa biểu này.Nổi ban ngày tôi tập tức là nói buổi chiều.Tính gì thích thông lạc.Tube.Vị trí kêu phải làm gì khi thọ nhận của cúng dường.Oai nghi tế hạng của một vị tỳ kheo.Khi nhận tướng sự của tính thí cúng dường.Phải làm gì.Trước khi thực phải làm gì.Sau khi thỏa thân.Phải làm gì.Sau khi nghiên cứu tạng kinh nguyên thủy.Chúng tôi tìm lại được một thời khóa tu tập trong thời đức phật còn tại thế.Ngày đó dùng thời khóa này.Hướng dẫn cho các đệ tử của mình tôi tập cách mì.hai nghìn năm trăm bốn mươi ba năm.Đó thực là một thời khóa có giá trị rất lớn cho đường tu tập của các vị tỷ kheo tăng.Thị trường đi giả nam nữ cư sĩ nói chung là tín đồ phật giáo.Khi đọc đến bài kinh tước nguyện trong kinh trung bộ.Chúng tôi ghi nhận lời phật dạy muốn ước nguyện một điều gì.Thì giới luật phải được giữ gìn nghiêm chỉnh.Thì ước nguyện ấy mới có kết quả.Vào những lời dạy chúng tin này.Tôi soạn ra những lời ước nguyện.Để thực hiện nguyện vọng tha thiết làm chủ sinh già bệnh chết của mình.Giờ của tất cả mọi người trên đường tu tập.Vị trí khe lún xuất gia tu hành giới luật chưa thanh tịnh khi thỏa nhận thực phẩm của đảng.Thí chủ cúng dường phải làm gì.Sau đây.Là những lời ước nguyện của người tu sĩ mới xuất gia.Giới luật trưa thanh tịnh.Khi thọ nhận sự cúng dường.Ước nguyện của tân ticker.Khi nhận thực phẩm của đảng ta thí chủ cúng dường sông.Người khác sỹ phải đứng yên lặng ước nguyện.Hôm nay con thỏ nhận.Của tính thí cúng dường.Ước nguyện con tu tập.Dưới hạng tròn nghiêm túc.Không hề vi phạm đổi.Âm ly dùng clear.Không làm khổ mình người.Xứng đáng để tự phụ.Gương sáng cho mọi người.Thắp lên ngọn đèn flash.Chấn hưng lợi phật giáo.Con xin phật chứng minh.Nam mô phật bổn sư thích ca mâu ni.Ước nguyện của cựu tỳ-kheo.Người tu năm giới luật đã thanh tịnh.Không còn duy phạm lỗi.Giờ đã nhập được sư thiện.Khi có nhận tướng sự của đảng ta thí chủ cúng dường.Người khác sỹ phải đứng yên lặng nước miếng.Hôm nay con thỏ nhận của tín thí cúng dường.Ước nguyện con hồi hướng.Cho tất cả mọi người.Điều cũng được như con.Giới luật tròn thanh tịnh không hề vi phạm lỗi.Thương địa ngục địa ác.Suốt thời gian tu hành.Không làm khổ mình người.Xứng đáng để tử phật.Đức giới cho mọi người.Thắp sáng ngọn đèn pha.Chấn hưng lại phật giáo.Dưỡng sinh.Chứng minh.Nam mô phật.Bổn sư thích ca mâu ni.Ước nguyện trước khi thực.Trước khi thực.Người tu sĩ phải ngồi xếp bằng trên ván.Giường ghế.Hoặc trên mặt đất.Dưới bóng cây.Chồng trời chân z lá.Phải đặt bát cơm trước mặt.Hãy chép lại.Đồng thần kính dâng linh tỏ lòng biết ơn chưa.Tổ tiên ông bà.Cha mẹ nhiều đời nhiều kiếp.Dạy đọc đời ước nguyện.Hôm nay bữa cơm này.Chúng con xin thành kính.Cúng dường phật thích ca.Ba đời chưa thuyền tháng.Tổ tiên và ông bà.Cha mẹ vợ quyến thuộc.Anh em cùng bạn thử.Đổi ngoại cùng đôi bên.Nhiều đời vô lượng kiếp.Chúng con cũng cuối xin.Cúng giường khắp pháp giới.Chúng sanh và tất cả.Hữu tình và vô tình.Đều được hưởng cơm này.Na đồng như chúng con.Để rồi quyết chí tu.Dãy trường tâm áp.Tăng trưởng hạnh từ bi.Thương xót thấp quần xanh.Thể hiện pháp thiền định.Ra khỏi nhà sinh tử.Làm chủ đường luân hồi.Báo đáp bốn trọng quân gìn giữ ngôi tam bảo.Cửu trụ bảy muôn đời.Nam mô phật bổn sư thích ca mâu ni.Sau khi thăm đọc lời ước nguyện kính dâng lên lòng thành kính biết ơn của mình.Người tu sĩ ăn.Một.Miếng cơm thứ nhất ước nguyện.Ly dục.Ngân ác diệt ác pháp.Hay.Miếng cơm trước hay ước nguyện sang thiền.Tăng trưởng thiện pháp.Bím cơm thứ ba ước nguyện.Tất cả chúng sanh đều ly.Rip faq.Sống không làm khổ mình khổ người.Sau khi đọc xong lời ước nguyện.Người tu sĩ bắt đầu giữ gìn ăn uống trong sự im lặng.Ước nguyện sau khi thọ thọ.Sau khi thực và uống nước sông.Người tu sĩ chắp tay lên.Thầm đọc lời ước nguyện biết ơn những đàn na thí chủ đã cúng dường tứ sự nuôi thân.Cho mình.Nguyễn thọ bữa cơm này chúng con mãi nhớ ơn.Người nông phu khó khổ.Kẻ dệt cửi nhọc nhằn.Giọt mồ hôi nước.Làm ra của cúng dường người đàn nghe thí chủ.Gì phật pháp trường tồn.Chẳng nghề công khó cổ.Tín ngưỡng cúng dâng lên.Chúng con nguyện giữ gìn.Chẳng dám phung phí phạm.Ngày một bữa nuôi thân.Chẳng dám ăn phi thời.Chi phí thời phí phạm.Như ăn thịt con mình.Chúng con nguyện hết sức.Năng nổ xiên tu hành giải thoát thân tâm mình.Ra khỏi nhà xanh tử đền đáp hơn chưa.Ơn sinh thành dưỡng dục.Hương đảng đã thí chủ.Chúng con cũng nguyện cho kẻ còn người đã mất đều được hưởng phật pháp.Tâm đi dục liz.Không làm khổ mình người.Nam mô phật bổn sư thích ca mâu ni.Xin quý chị tìm đọc đường về xứ phật.Từ tập một đến tập mười.Biết chia sẻ rõ những thăm ít độc ác của bà la môn.Quyết tâm diệt sạch phật giáo trên hành tinh này.Và những kiến giải sai lệch của các nhà học giả xưa và nay.Vì danh lợi.Đã biến phật giáo.Phần một giáo lý bị thế tục hóa.Trâu rồi tứ vô lượng tâm.Tứ vô lượng tâm.Trước đây chúng tôi đã giảm về tứ vô lượng tâm.Nhưng chưa có nhiều phát hàng rõ rệt.Bây giờ chúng tôi sẽ trình bày những phát hành cụ thể.Cũng giống như sau khi được địa ra.Bây giờ tao lấy địa chỉ rõ ràng.Để đi đến nơi điểm chuẩn.Tâm ta dũng chỉ đầy ốc tham sân si.Không phải hàng ngày cứ nói tham sân si mà nó hết đâu.Phật nói dùng tâm từ để diệt tâm sự.Nhưng tâm chưa có từ.Thì làm sao việt được sân.Vậy làm thế nào để trau dồi tâm từ.Máy trâu rồi.Tập sống với tâm như tâm.Rộng lớn vô bờ bến.Viết tập viết.Dạ thể hiện tình thương rộng lớn.Ví dụ.Khi người chửi ta.Liệu ta có thương họ mà tha thứ cho họ được không.Hầu hết chúng ta đều nhớ lời phật dạy.Lấy tăm từ.Để diệt lòng sân hận.Nhưng có mấy ai làm được.Giờ làm thế nào.Để thể hiện tâm tự ruby.Tu là phải thực tập rèn luyện từ vựng.Mới có.Tử vi hỷ xả.Nếu thì nói mà các con nghe chơi.Và chẳng thực tập gì cả.Thì thật là uổng công mệt sức mất thì chờ vô ích.Khi đạo đạo phật.Trước tiên chúng ta nhớ là phải không hiểu.Sau khi thông hiểu.Thì tao phải trâu rồi.Nhìn vào địa chỉ để mà đi.Thế nào là tứ vô lượng tâm.Tứ là bố.Dung lượng tâm.Là tâm rộng lớn mênh mông.Vũ trùm tất cả chúng sanh.Không thể nào suy lưỡng tính toán được.Tầm này bắc do của sự ràng buộc dây mơ rễ má.Mối tình cảm.Thương vợ.Giận hờn.Tí hiểm kiêu căng nghi ngờ ngã mạn của phạm thu.Nói giỡn mỗi tòa ký.Thần kiếm chấp kiếm.Càng châu rồi tấm này.Thì lúc càng rộng lớn.Và sự hiểu biết của chúng ta càng phát triển.Từ đó ta mới thực hiện tâm vô ngã.Nếu không có bốn tâm.Tử vi kỷ xã.Thì tao khó thực hiện được tâm vô ngã.Vô lượng thọ.Còn có nghĩa là đảng tâm.Là tâm bình trắng.Xem người giật giật như nhau.Tầm này tự nhiên.Không so đo cao thấp.Hương kiếm.Mà phổ biến ban rãi khắp mọi nơi mọi chỗ không giới hạn.Lỗ châu giỏi tâm bình đẳng này.Mà làm lợi ích cho vô lượng chúng sanh thoát khổ.Tấm này có công năng mang lại cho chúng sanh vô lượng phước báo.Nghĩa là không bao giờ làm phiền lòng ai.Biết rằng ở đời ai cũng có cái khổ cái khó khăn.Nên ta cần phải thường xuyên áp dụng tâm mi.Ví dụ khi có một người tức giận ta.Hiểu là người ấy đang khổ.Bởi vì tấm bình thường đâu có đau khổ.Khi thực hiện tâm bi.Là thực hiện ở chỗ đau khổ tai nạn của người.Nếu thực hiện được tâm từ.Thì ta có thể đem lại lợi ích cho chúng sanh trong nước và các nước khác.Ta sẽ sống an vui.Không có chiến tranh đau khổ.Dung lượng.Phải hiểu qua năm trường hợp sau đây.Dung lượng x là.Đem lại nhưng lạnh cho mọi người.Thí dụ khi người ta chửi mình thì mình không giận.Mà còn năn nỉ để họ mát dạ không chửi nữa.Đó là ta không cảm và giúp đỡ họ.Hi.Dung lượng quá đẹp.Luôn luôn đem đến sự tốt đẹp.Không chỉ thoát.Kiếm trò chúng sanh nào cũng được an lạc.ba.Vô lượng chúng sanh.Mang lại lợi ích cho rất nhiều chúng sanh.Thí dụ trong áo của chúng ta có đầy chiến.Học tập tâm từ thì ta không nên đọc vũ mạnh khiến cho chúng.Có thể bị châm chích và chết mất.Vì mưa gió.Truyền hình chúng nó chạy vào nhà tìm nơi trú ẩn.Nếu ta không muốn cho chúng già.Thì phải ngăn chặn từ đầu.Bây giờ nó vô đây trong nhà.Mà tao quét đủ hết ra ngoài mưa hoặc đem đốt đi thì tội vô kỵ.bốn.Dung lượng thế giới.Cả thế giới trùng trùng điệp điệp.Tức là không gian.Năm.Dung lượng đầy kiếm.Đời đời.Chip chip được an.Tức là thời gian.Thành phần và hàng tướng của tứ vô lượng tâm.Thành phần của tứ vô lượng tâm.Là từ vô lượng.Đi vô lượng.Chỉ vô lượng và sả vô lượng.một la mã.Từ vô lượng.Từ vô lượng.Là lòng mến thương vô cùng vô tận của chúng ta.Đủ hết tất cả chúng sanh.Từ con người đến con vật.Cây cỏ.Lòng từ ban chảy khắp tất cả thì ta sẽ chán.Vô tình gây đau khổ cho chúng sinh.Giờ đem lại cho chúng sanh cái vui chân thật.Cái vui do chính lòng từ mang đến.Sẽ làm cho vạn vật vui mừng cỏ cây tươi tốt.Chồng đó có ta.Đức phật khi đi.Còn không dẫm đạp lên cây cỏ.Sự nó héo úa.Thậm chí còn không bỏ thức ăn lên cỏ.Vì sao thức ăn mặn làm chết cỏ.Còn ca thì cứ đạp vừa lên.Nhổ tận gốc rễ.Bởi vậy.Chúng ta cần phải thực hiện tứ vô lượng tâm.Nói về lòng từ.Thì trong đời sống của chúng ta.Có hai cái gì.Một.Cái vui bền bỉ chân thật.Đây là lòng từ đi thị xã của ta.Bàn chải cấp mọi loại chúng sanh trong mọi hoàn cảnh.Hiển thị tất cả đều được an vui.Thầy.Cái vui ngắn ngủi giả thật.Đây là cái vui còn bị phiền não chi phối gì có tham sân si đòi hỏi.Cái vui này là vui theo dục là.Được thì vui mất thì buồn.Giày dục lạc không bao giờ có thể thỏa mãn hoàn toàn được.Phật dạy.Cảnh gucci roman mới chạy thể dục lại.Đó là thứ dục lạc hậu chết không có gì.Chỉ có người trí mới hiểu biết mà thôi.Bởi vì.Theo lộ trình mà thầy hướng dẫn.Thì phật tử phải đi theo đúng đường để thoát khỏi phiền não tham sân si.Vật không bị dục chi phối.Nó không ồn ào sôi nổi.Mày im lặng nhẹ nhàng.Một bóng một mình mà vui trong cảnh giới siêu phàm.Thiết hòa bình cùng cái vui của vũ trụ rạng rỡ.Trong niềm vui bất diệt của giảng pháp.Thấy tờ có dễ cô đơn.Bà thực sự không cô đơn.Tao phải so sánh để chọn lấy một nguồn vui chân.Muốn tìm được nguồn vui chân.Thì hàng giày.Quý vị phải trao rồi thân tâm của mình.Trong ba hành động của nó.Nghĩa là hàng gì.Đâu rồi ba hành động của thân.Bằng pháp môn cụ thể trong người của ta có ba cái hàng khác nhau.Là thân thành.Củ hành.Dãy hàng.Ta phải lý tứ vô lượng tâm.Để trao dồi ba cái hình này.Thân hành có hai.Chân thành và tây hàng.Thủ thành.Gồm có hai.Ăn.Và nói.Dịch.Ý hàng gồm có ba.Ý thì.Ý ý.Vậy không thiện không ác.Alo.Đâu rồi tự tâm nơi thân hả.Trấn thành.Khi đi thì tao phải theo sát hành động đi.Giờ có pháp hướng tâm.Như lý tác ý.Biết gửi lên lòng thương yêu của ta.Đối với chúng sanh.Đây không phải là tu chánh niệm tỉnh giác định.Mà là mượn cái hành động chân đi để thực hiện tâm từ ở dưới bàn chân.Trong mỗi bước đi của chúng ta.Mỗi người có thể tùy theo đặc tướng riêng của mình.Soạn thêm những câu pháp hướng tương tự cho phù hợp với mình.Đi.Cần phải phân biệt thế nào là tâm và thế nào là ý.Ý là nhân.Tâm lạc quá.Cho nên ý làm mà tâm chịu.Ý là mác tâm chịu khổ.Ý làm phim.Tâm hữu phước.Kinh pháp cú có câu.Ý dẫn đầu các pháp.Ý làm chủ ý tạo.Nếu dưới ý ô nhiễm.Nói lên hay hành động.Khổ não bước theo sau.Yoona theo vật kéo.Ý thì có ý căng.Ốc nè.Còn tâm thì không có tâm căn.Vì tâm là quả của ý.Ý là nhân của tâm.Dưới buổi tâm mà bảo là ý.Thì cũng như đánh trâu kéo cày vừa la thái vừa la gi.Chỉ con trâu biết đường đâu mà đi.Bởi vậy nên có người mới thắc mắc mệt mỏi.Tại sao vùng pháp hướng nhất tâm mà nó vẫn trơ trơ không có kết quả.Tại vì có đặt không đúng chỗ không đúng tên.Không đúng trường hợp của nó.Thì làm sao có kết quả được.Bây giờ các bạn đã phân biệt được ý và tâm.Điều đó chúng ta dùng ý dẫn tâm.Để thực hiện tâm từ nơi bước đi.Dưới bước chân ta đi.Có rất nhiều sinh vật nhỏ bé và thảo mộc đang sống.Ta phải đi cẩn thận để tránh thương tổn.Hoặc giết hại các sinh.Nhiều nhất như vậy mà tâm thanh tịnh.Già lưu ý ở bàn chân.Đi một lúc.Sợ nút quên thì tao lại chắc nữa.Nhờ nhất giỡn.Nó ghi cho ta tâm thương yêu thấm thía.Nếu hàng ngày câu rồi tôi tập như thế.Vì lòng từ của ta huân tập thành thói quen thương xót.Giá bán rải khắp chúng sanh.Vì tâm tử tao banh chảy.Khi ngọn cỏ ta cũng không nỡ đạp lên.Sợ lúc mềm yếu héo úa.Khi ta trao dồi lòng từ như vậy.Thì nếu người ta có chửi mắng ta.Ta cũng không giận.Bi lùn ai.Nếu ta không cho rồi thì dù có nghe có lặp lại.Quán tử vi để chị tâm sự.Nhưng ta không tập.Bộ tộc không rút ra thì khó mà thành công.Quán thì ngồi im đi.Nối lại tình.Còn đi là động.Tao với câu rồi trong hàng.Trên đây là cách tập luyện thực tiễn của người cư sĩ.Đợi đến khi thành bồ tát rồi mấy câu rồi tứ vô lượng tâm.Là một điều sai.Người cư sĩ phải học tập.Giá trâu rồi nhai tâm từ bi hỷ xả.Để cuộc sống an vui xã hội tốt đẹp hơn.Già đất nước thanh bình không có tranh chấp chống đối nhau.Con cắt thịt heo thì học tập để giữ gìn giới luật.Giá tủ tộc thiền định.B.Đứng.Khi đứng ta cũng nhắc.Chúng sanh xung quanh ta có rất nhiều.Nếu ta đứng trên chúng.Thì chúng có thể bị tổn thương héo úa.Hoặc bị đè bẹp mà chết.Từ nay mỗi ngày tôi phải ráng thực tập ít ra dài ba lần.Có tụi tao như vậy.Thì lòng ta mới thấm nhường tiêu thương chặn dục muôn phương.C.Năm.Khi nằm tao cũng ngất như vậy.Dấu đỏ trong ngày nếu có bao nhiêu lần ta đi đứng nằm ngồi.Thì tao được mấy nhiêu lần cháo rồi.Cũng như người thợ đó tên.Mỗi ngày cứ chăm chỉ gót mũi tên cho nhọn và đều.Thì cuối cùng cũng sẽ đạt như ý muốn.Thần tài cũng phải câu rồi như vậy.Thì tâm ta mới được an vui.Đây là cu pháp hướng khi nằm.Tất cả chúng sanh xe ở dưới lưng ta.Tải xem xét kỷ chỗ nằm có chúng sanh ở dưới đó không.Rồi mới nằm.Nhiều lúc tao quá mệt mỏi.Giờ tôi không để ý có các sinh vật ở dưới.Nếu ta vô tình nằm lăn qua lăn lại.Là ta đã giết chết chúng sanh.chín nhện.Dáng bọ cạp nhân dân.Nốt rừng là đau đớn mà ta nào có hay.Bởi vậy khi lăn qua lăn lại.Ta phải nhắc tâm lưu ý và thực hiện cho được.Tử vi chỉ xã.Muốn trau dồi lòng từ bi hàng ngày ta phải siêng năng nỗ lực tôi.Thì mới có kết quả.Âm thanh dần dần sẽ thấm ngừng trọng nướng bao la.D.Ngồi.Khi ngồi tao cũng nhắc như vậy.Khi ngồi ta có thể đè bẹp chúng sanh ở phía dưới.Vậy tao phải cẩn thận quan sát.Xem có chúng sanh ở chỗ ngồi không.Nếu không để ý.Khi nồi lắc qua lắc lại.Ta có thể làm đau khổ và chết chóc chúng sanh.Sao rồi tứ vô lượng tâm là thể hiện tâm từ dung lượng.Mà còn là phòng hộ sáu căn.Người tu sĩ mà ngồi lắc lư thì mất trang nghiêm.Mắt lão liên mốt qua ngõ lại là không đoan trang.Người tu sĩ thì không nên nhìn người khác phái.Mà phải nhìn xuống dưới.Để tránh gây đau khổ chết chóc cho chúng sanh.Trên đây là cháu rồi hành động của thân khi đi đứng nằm ngồi.Tức là ta tỉnh thức.Để tránh gây đau khổ chết chóc cho chúng sanh.Sao rồi hành động của thân.Chúng ta càng ngày càng tăng thêm tình thương.Đối với chúng sanh.Để công suất tỉnh thức lớn.Lòng thương yêu nhiều.Giờ đó mới diệt trừ được tham sân si.Già giúp từ ngủ triền cái.Khi tứ vô lượng tâm ngự trị ở trong ta.Thì ngủ tiền cái sẽ không còn đeo đẳng theo ta nữa.Sự thật không phải đơn giản.Mà chúng ta phải ra sức tu tập bền chỉ siêng năng mới thắng.Mình nói mình thương chúng sanh.Mà thực tế là mình thương mình.Chương chưa có thương ai.Xưa.Có câu chuyện của hoàng hậu videi hỏi vua bình sa vương.Pin sala.Trần.Bị hạ có thương thầm tiếp không.Dù rất đỗi ngạc nhiên đáp rằng.Tổng không thương ấy không thì còn thương ai nhất trên đời này.Hoàng hậu đất.Hoàng thượng nói vậy chứ thực ra hoàng thượng thương hoàng thượng nhất.Xấu là gì.Ví dụ bây giờ thằng tiếp yêu một ông quan nào trong chiều.Thi văn thưởng quốc còn thương thường tiếp nữa không.Hay là bắc giang thiết vào trong nhà.Hoặc tiêm xử tử.Đó là hoàng thượng thương hoàng thượng chứ đâu có thương thầm kín.Võ thuật.Nguyễn thị trinh vợ mình lấy một người khác.Tìm người chồng sẽ nổi cơn thịnh nộ ngay.Vậy thì yêu ở chỗ nào.Nếu là yêu thật sự.Thì phải để cho người mình yêu được hạnh phúc chứ.Là đệ tử phật khi bị một con vật cắn đau.Dù là con bọ cạp.Ta cũng không nỡ giết hại nó.Chính vì lòng ích kỷ nhỏ nhen đó mà xã hội mới có tranh chấp bất an.Chứ nếu lòng thương yêu của chúng ta rộng lớn chắc chắn không có sự bất hàng đó.Cho nên bài học đầu tiên trong phật pháp là tứ vô lượng tâm.Tại sao thế.Vì muốn con người biết thương yêu nhau.Và xây dựng một xã hội tốt đẹp.Có trật tự an ninh.Hình thức bên ngoài thì ta thấy các quốc gia.Xã hội có trật tự.Mở bên trong thì chưa có.Đời sống ngày càng khó khăn.Chỉ lòng người càng ly tán.Đức phật dạy ta phương pháp để câu rồi tâm sự.Khi ta đang đi thiền hành.Già biết dùng pháp hướng nhắc tâm tức là ta đang trâu rồi tâm sự.Còn nếu trong bước đi mà ta thấy trong ta.Có tình thương yêu rộng lớn.Giá luôn luôn tránh né để không dẫm đạp lên kính.Hay bất cứ một loại côn trùng.Tức là ta duyên mãn lòng từ bi vô lượng.Giữ tâm từng yêu chị.Thì tao không nỡ đạp lên cỏ.Nhất một ngọn lá bẻ một cành cây.Thì hái một cành hoa.Tâm tao phủ trùng thương yêu hấp dẫn.Chỉ cần một phép này cũng đủ để chạy.Vì có lòng thương rộng lớn thì không tham.không giờ.Dàn nhã chấp cũng không còn.Thương yêu cá nhân thì ngã mới có.Không phải chờ đến khi nhập tứ thiền.Tắt âm mi.Mới chịu hết lòng.Chẳng phải chờ đến khi nhập niết bàn mà lòng ta đã là biết bạn.Sau một năm tu tập tình duyên.Giờ đây chúng ta mới hiểu gì sao.Cấm các chị kêu trồng cây cối hoa kiểng.Không làm một nghề nào cả.Còn làm là còn động đến chúng sanh.Đang làm cho chúng sanh đau khổ.Không phải tại ích kỷ.Mà gì ta muốn thực hiện lòng yêu thương vũ tùng giành giật.Tuấn.Hàng ngày chúng ta phải trâu rồi tâm tử trong bốn oai nghi.Đi đứng.Nằm ngồi bằng pháp chứng tỏ.Hài.Tay hạnh.Đâu rồi tâm tử trong hành động tay là khi đang cầm nắm.Bắt tất cả những vật dụng.Quạt khi mặc áo ăn cơm.Ta phải luôn luôn như lý tác ý.Ví dụ như cô.Tất cả những vật dụng.Cơm ăn áo mặc.Thuốc thang.Điều gió mồ hôi nước mắt của người.Vậy ta phải biết ơn thương yêu họ.Giá thương yêu mọi người.Dù người đó có hay không có cúng dường cho ta.Thậm chí nếu có người đánh mắng chửi rủa ta.Ta cũng không bao giờ đánh mắng chửi rủa.Hay to tiếng với họ làm cho họ khổ sở.Ta phải nói lời nhẹ nhàng cho người vui và không buồn khổ nữa.Khi cầm nắm.Tay ta cũng phải nhẹ nhàng từ tốn.Gì trên đồ vật ấy.Có thể có chúng sanh.Nếu ta mạnh tay là ta có thể giết chết sinh vật ấy.Tập luyện như vậy là tập luyện tỉnh thức trong hành động để trao dồi tâm từ bi.Chứ không phải là chánh niệm tỉnh giác định.Mũi trâu rồi tâm từ trong các hành động nơi tay.Thì tóc phải tắc ý thường xuyên để không vô ý làm đau khổ chúng.Thủy tinh tấn siêng năng tube.Tức là ta thuộc tập tỉnh giá.Dần dần ta mới thực sự thương yêu chúng sanh.Thì chúng sanh đang mạnh giỏi mà ta thương yêu.Là có bán lòng từ rộng lớn.Còn khi chúng sanh bị nạn đau khổ.Mà tao sang xúc giúp đỡ.Là tác thực tập lòng bi.Hàng ngày.Tao phải tính mía để cho chúng sinh sống an vui ca hát.Đó là tao rồi lòng từ.Từ.Thuốc dị ứng.Thì chúng sanh không bị đau khổ.Thuốc diệt quả.Khi chúng sanh đang bị đau khổ.Người ta đang sợ hãi mà tao đến chứng an là bi.Giường tủ ngồi cho một bà già đang đi trên xe đò là từ.Lòng từ biến mảng khắp mười phương.Hiến cho cỏ cây.Giận giật súng an vui.Không có sự sát hại.Gây khổ đau.Dù là vô tình dẫm đạp lên quân cho.Có lòng từ thì không có tâm chấp nhận.Chỉ có sự bình đẳng thương yêu nhau xuất phát từ trong đáy lòng của ta.Nếu ta không trau dồi lòng từ.Thì nó chỉ là hình thức suông là những danh từ hoa mỹ.Tử vi bắt á.Mấy lần này tao nghe thấy các danh từ ấy.Nhưng ta chưa thực hiện đúng mức giữa người và người.Cũng như những người già.Nói chung.Chúng ta làm chất thương tâm này là ngã của ta.Bây giờ tao còn làm chấp như thế.Là ta không có lòng từ bi thật sự.Muốn cường thực sự có lòng từ bi.Thì hàng ngày tao với câu rồi nó.Thì tâm mới có.Nhờ đó mà bắn ngã ta mới tiêu mà.Giờ tao thấy trong giáo dục có bị.Mà như không có mạng.Ta cần phải có câu pháp hướng để chụp.Đây là điều rất quan trọng.Nói là ngọn đuốc soi đường ta đi.Khi nóng.Bắt lấy một vật gì.Tao phải hành động nhẹ nhàng từ tốn.Đây là oai nghi tế hạnh của thầy tu.Mỗi hành động của tay chân điều hướng tâm.Nhắc tôi ông ta thương yêu mọi loài.Từ đó tâm ta mới thấm rừng sâu tận xương tủy.Già biến mảng da thương mình đầy lòng thương yêu chân thật.Cần ghi nhớ.Ở đây không phải ta tu tập chánh niệm tỉnh giấc định.Mà là tút đọc hạnh nhẫn nhục.Tùy thuận bằng lòng.Tu tập tịnh thức để thể hiện lòng từ bi.Người có lòng từ bi không bao giờ biết sợ hãi trước ác thú hiếm quý.Loài vật chung quanh ta cũng biết sợ phải.Cột beo voi gấu.Do sợ hãi mà nó nhìn ta trâm trâm.Vì mất ta có vẻ hung dữ.Con vật thấy người tu.Mắt nhìn xuống thì nó an tâm và không sợ hả.Người không tu cái thế con vật lớn.Thì lo cao chạy xa bay.Khi thấy con vật nhỏ thì đánh.Bắt giữ.Bởi vì họ có thể bị ác thú giết hại.Vì trong người họ toát ra từ trường ác.Người có tâm tư.Thì không hãm hại thú dữ.Mà còn thương yêu nó nữa.Tu sĩ sống trong rừng hài hòa với chúa là do lòng từ.Chứ không phải là gió công phu thiền định.Những con vật nhỏ hơn như rắn rết bọ cạp.Có chất.Là để bảo vệ thân nó khi nó bị tấn công mạng sống bị đe dọa.Khi có lòng từ.Thì đi trên xe đỏ ta cũng không sợ bị móc túi.Dì đã ban gãi lòng tự cho họ.Người thường.Nếu có cái gì quý giá.Thì hỏi nơm nớp lo sợ.Còn phong thủy tu thì có cái gì mà sợ mất trộm.Để kết luận.Ta có thể nói rằng.Trau dồi lòng từ.Không phải là chuyện đơn giản.Đạt được phân nửa là ta đã sống an vui thanh thản.Nếu muốn đạt lòng tự trọn vẹn một trăm%.Thì tao phải vứt bỏ hết tất cả tài sản của cải thế gian.Guitar thực sự của tâm từ.Thì trong lòng không còn sợ hãi nữa.B.Trau dồi tâm từ nơi niệm.Khẩu hàng.Một.Thi ăn.Uống ngay nước.Phải cẩn thận trong khi ăn uống.Kiểu nhà nước lòng chúng sanh.Thí dụ.Khi ta rồi giả ăn một cái bánh có mấy con kiến.Người ta nuốt chú luôn.Tao phải từ từ lấy quen nhỏ đưa con về.Kính sau.Ra khỏi thức ăn của ta.Rau cải.Trái cây.Bánh nhân dân.Người tu sĩ cũng như cư sĩ đều phải thực tập như thế.Luôn luôn phải như lý tác ý.Khi ăn uống ngay nước ta phải cẩn thận.Để không nhai nuốt chúng sanh.Làm cho chúng sanh đau khổ.Chết đi.Trong khi ta ăn uống.Là một điều tội lỗi.Hay.Thì nói.Muốn nói một điều gì.Thấy cần.Suy từ chính chắn trường mới nói.Lấy đó làm câu pháp hướng.Để không nói lời làm khổ mình khổ người.Lời nói ác độc.Nói đùa.Mỉa mai.Cũng làm cho người ta đau khổ.Hầu hết chúng ta không biết trao dồi lời nói.Khi muốn đổi là cứ nói tùy thích.Không hề nghĩ đến hậu quả của nó.Không nên đặt điều nói lời qua nhức cho người khác.Chuyện có nói không chuyện không nói có.Nếu mình không muốn người ta nói lời qua nước cho mình.Thì mình cũng đừng nói lời quá mức cho người.Phải gìn giữ lời nói đúng đắn không làm khổ mình khổ người.Để trao dồi tứ vô lượng tâm.Ta là người hay nhiều chuyện lắm mồm.Vậy thần kỳ.Tao phải trao dồi miệng.Tùy theo nhược điểm của mình mà đặt thêm cho mình những câu pháp hướng tương tự cho phù hợp với đặc tướng.Ấp giữa đàn mang vào cổ.Chuyện người biết.Chuyện mình mình hay.Đừng có tài không.Mà trước lấy quà dầu thơm.Thật là vô lý.Thiên bình đến can thiệp vào chuyện của người.Biết rồi tranh chấp.Đôi co.Nếu thường xuyên hướng tâm.Thẻ cào trước tỉnh táo.Thì nói sẽ cẩn ngôn.Suy tư rồi mới nói.Giày giảm tốc độ.Có thì giờ suy nghĩ trước khi nói.Nếu gặp chuyện xảy ra mà nói lia lịa.Nữ nói rồi làm sao lấy lại được.Nếu ta không khéo.Nữ phóng theo tư tưởng nhảy.Thì có kỳ sẽ chuốc họa dầu thơm.Từ nay ta phải im lặng.Sống trầm lặng động cơ.Không được lắm mồm trước mọi hoàn cảnh mọi đối tượng.Do miệng lưỡi nói ra mà kẻ săn người khổ.Kẻ nguyên sinh.Cho miệng lưỡi và gia đình ly tán.Để bạn tránh xa.Cho miệng lưỡi nói ra.Bà giảm giật sinh nên phải chết.Đến nhà người bạn chơi.Nên con gà tốt quá.Nếu làm thịt ăn thì ngon tuyệt.Do miệng lưỡi nói ra.Mà có người bị tù đầy biệt xứ.Miệng lưỡi nói ra.Mà gia đình người ta xào xáo anh em chia lìa.Tăng đoàn tan rã trên dân.Nói chung.Sự đau khổ của con người ta ở thế gian.Phần đông là do miệng lưỡi.Vậy hàng thì chúng ta phải trau dồi miệng lưỡi để nói lời đành lời thiện.Phải thường xuyên như lý tác ý câu này.Ta không nói thì thôi.Mà nói ra thì phải làm vui lòng người.Nói xa mà làm vui lòng người là ta thương người.Làm người ta phải thương người.Thấy sự đau khổ của người nhưng chính sự đau khổ của ta.Đâu rồi tâm tử lời ý hạnh.Muốn châu rồi ý.Ta phải tư duy.Hình tất cả chúng sanh cũng như thân ta.Thường đau khổ đối khác.Ta hãy thương yêu và chăm sóc chúng.Như chăm sóc con ta dậy.Sự tư duy được nhắc đi nhắc lại nhiều lần.Hi nhìn hoạt động các loại.Một đàn kiến đi qua.Nó có buồn vui đau khổ.Nó ra sức bảo vệ khi bị con vật khác tấn công.Từ đó.Tao tư duy đến đời sống của các sinh vật.Khi có công.Bị gặp tai nạn ta phải ra tay cứu nó.Con kiến té xuống nước mà ta rất lên là hành động của từ tâm.Khi nghe con nhái bị con rắn cắn.Tí tao phải momo chạy ra can thiệp để cứu nó.Khi một bầy chó hùa nhau tấn công một con chó khác trong xóm.Thì tao phải cá nhân.Một con chim nhỏ bị con chim lớn mổ cắt.Thì tóc phải ra tay cứu giúp nó.Khi để ý quan sát đời sống của loài.Thì ta mới thương yêu cảm thần chú.Lúc ngồi nghỉ ngơi.Mà có thể giúp đỡ được cho chú.Thì lòng ta thấy vui mừng.Tâm ta tỉnh táo.Giờ tao cũng tu tập thiền định nhanh hơn.Là cứ ngồi yên một chỗ luyện tập hơi thở.Sĩ quan sát còn làm cho chi kiếm ta.Ngày càng rộng lớn hơn.Từ đó ta tư duy mới thấy hạnh phúc ở trần gian chỉ là giả tạo.Ngồi thiền nhập định để làm chủ sanh tử mà không cho rồi tâm ý là một điều thiếu sót lớn.Thế nên.Mỗi ngày chúng ta cần phải bỏ ra dài bao.Hoặc hai ba mươi phút để quan sát mỗi loại.Lắng nghe tiếng kêu khổ cầu cứu của chúng sanh.Hành động giúp chị.Sẽ giúp cho sự tu tập của ta rất nhiều.Từ trước đến nay.Chúng ta tu tập mà không có người hướng dẫn cặn kẽ.Không biết phải tu tứ vô lượng tâm như thế nào.Châu rửa ra sao.Nên lấy cái sau to phía trước.Lấy kích thước đền tù fifa.Sao rồi lòng từ là tôi cái tham sân si.Chứ không phải diệt tham sân si rồi mới tôi tập lòng tự.Cứ mãi lo nén tâm.Tập hơi thở.Ngồi thiền làm cho giúp sanh tử luân hồi.Trong khi tham sân si chưa.Thì làm sao có lòng từ.Đức phật dạy các tu sĩ.Dạ cư sĩ tu tập để sống một đời an vui xã hội có trật tự an ủi.Nếu tatu một trăm hai mươi lăm và châu rồi tứ vô lượng tâm qua.Hưng khẩu ý.Thì chắc chắn ta sẽ có hạnh phúc rất lớn.Hạnh phúc chân thật cho ta.Giải gia đình ta.Hãy tự hỏi.Blue night cartoon.Năm năm mới năm.hai mươi năm mã gia đình ta của an vui giải thoát.Hay là như ngục tù đau khổ.Nơi nào đạo phật đến.Thì phải có giải thoát được.Nếu không thấy giải thoát thật sự.Thì đó không phải là đạo phật chân chính.Có bao giờ quý vị nhìn cỏ cây ngắm hạt sương đọng trên cỏ vào buổi sáng tinh mơ.Có bao giờ quý vị để ý đến ngọn cỏ non mấy bữa.Hôm nay đã bung ra thành lá cỏ không.Hãy theo dõi cuộc sống đang diễn biến trước mắt chúng ta.Rồi tao mới thấy thương yêu có cây loại.Có cây giả loại giặc mà ta thương đức.Thì làm sao mà ta không thương được con người.Dù cho người có quán ghét ta.Ta cũng không để già.Mà phải sống buông xả giả thanh thản.Do đó đời ta không có người thù.Mà chỉ có người đã hiểu và người chưa hiểu ta mà thôi.Khi tắt châu rồi được ý thì thân nhập khẩu.Sẽ không còn khó khăn gì.Hai la mã.Bi vô lượng.Đi vô lượng là lòng thương vô bờ bến trước nỗi khổ của chúng sanh.Người có đồng bi không đành đồng ngồi im.Nhìn sự thống khổ của chúng sanh.Đền trần sự đau khổ của thế nhân là thế duyên nhân quả.Nhưng lòng bi không cho phép chúng ta làm ngơ.Phải dùng lời khuyên bảo thăm hỏi.Có hoạt động cứu giúp.Thì thấy con vật bị gãy chân.Ta ôm nó vào lòng.Xoa nhẹ tìm vết thương.Đừng sợ mất thì giờ trong cuộc đời ta.Khi phải lo giúp đỡ cho người dành cho giật.Hành động đó.Thời gian đó.Quý báo hơn là vàng bạc.Ngai vàng của nhà vua.Làm được việc ấy.Thì lòng ta cũng thấy hân hoan.Danh bạ.Của báo.Không thể đem lại nguồn vui lâu dài.Bằng niềm vui giúp người nhật bị hâm nặng khổ đau.Nên nhớ.Thì giúp cho chúng sanh được an vui hạnh phúc.Tao cũng tìm cách giúp cho chúng sanh xa lìa nhân ác để sống vui.Chứ không phải chỉ giúp họ.Khi họ bị khổ.Vật lý học của sơ vào đường khổ thì thể dạy cho họ hành động thiện.Tập nhân tốt để tránh quả khổ.Lúc còn ở hòn sơn.Thầy đã lấy cái que kem khay con kiến ra.Mà nói chuyện cứ sách vô đánh nhau hoài.Cuối cùng.Thầy thủy canh ra.Vật cách ly hai con vật xa.Thì chúng nó mới hết cơn giận.Con vật mà chưa vậy.Cuốn khổ là cơm sơn thận của con người.Kỳ chúng ta trao dồi tâm từ.Lần ngăn ngừa những điều kiện có thể làm cho chúng sanh đau khổ.Còn cháu rồi tâm bi.Để ngắm ngay vào sự đau khổ của chúng sinh để mà xoa dịu.An ủi.Muốn được như vậy.Thì lúc nào tao cũng trao rồi nhắc nhở tâm ta.Hãy thương người đang sân.Khi nào rảnh rỗi.Thì phải tự nhắc tâm như thế.Chứ không phải đợi đến lúc sân hận nổi lên mới áp dụng.Nếu thường xuyên thực.Nhắc nhở như thế.Thì khi thấy một người đang sân với ta.Tao mới có thể thương được.Hãy thương người đang bị bệnh khổ.Nhiều lúc ta cứ tưởng là ta thương người.Nhưng thật ra.Không thương người bằng ta thương ta.Đó là một trận pháp.Mà ta phải thường áp dụng để nhắc nhở tâm mình.Hãy thương người đang buồn khổ.Nhắc tôi em như thế.Để ta tìm cách giúp đỡ người.Đồng thời cũng đợi được nơi ta lòng thương người đang buồn khổ.Hãy thương người có tai nạn.Hãy thương người trộm cắp.Đó là những câu chặt phá.Mà ta thường áp dụng để nhắc nhở.Và tìm mọi cách.Địa chỉ cho họ thấy cái nhân đau khổ.Để họ không còn tham lam trộm cắp nữa.Vì thương người.Nên khi thấy người đến trộm cắp của ta.Thì tao không giận.Mà còn thương hại họ.Nước ta không thường cao rồi lòng bi.Thì ta có thể bắt họ bỏ truồng.Hãy thương người đang si mê.Người đang uống rượu.Hút thuốc.Cờ bạc.Zing.Đã gửi đang si mê.Giả sử.Có người đến chửi mắng ta.Khỉ mũi quạt cũ.Hạt ngũ.Giờ còn gọi là thầy chùa này thầy chùa nọ.Liệu ta có chịu đựng nổi không.Lúc ấy tao phải nhắc tâm.Tập thể hiểu là họ đang mê muội thì ta thương hại họ.Nếu tha thứ được cho người.Thì ta sẽ không cổ.Hãy thương người đang chị hiền.Thì biết có người tị hiềm.Tìm cách nói xấu xa.Mà tao không giận họ.Cái gậy còn thương hại họ.Hãy thương người đang cống cao.Lãng mạn.Kẻ nào cho rằng.Mình hiểu biết tất cả.Giờ đã chứng ngộ là người đang si mê.Tù dân chấp ngã rất nặng.Do đó.Bạc trắng tranh luận chế họ.Để đem lại sự ăn ngủ cho ta.Dành cho người.Hãy thương người tàn tật.Trong khi có sáu căn đầy đủ.Hãy thương yêu những người khốn khổ sáu trần kiếm khu.Hãy tặng cho họ một món quà nho nhỏ.Như cục xà bông.Kem đánh răng.Thì cái bàn chải.Cũng đủ an ủi họ.Phải thường xuyên trao rồi nhắc nhở tôi.Nếu không.Nó sẽ quên đi.Vì nó bận theo đuổi theo những sinh hoạt của người đời.Hãy thương người già yếu.Vì một ngày kia ta cũng sẽ như vậy.Kính cho họ lối đi.Nhường cho họ chủ người.Đưa họ băng qua đường.Hãy thường tất cả chúng sanh.Vì tất cả chúng sanh đều đau khổ.Ta thấy đặt một tình thương rộng lớn.Từ vô lượng.Đi vô lượng.Từ đó.Anh ta lúc nào cũng ăn vui với dạng hữu.Tình thương đầy khắp tất cả.Trên hòa mọi nơi.Và ta sống thảnh thơi an lạc trước dạng hữu.Và thường xuyên trao dồi tâm bi vô lượng của ta.Ba la mã.Chỉ vô lượng.Có từ bi nên mới có hỉ.Chỉ là vui.Vui vẻ với mọi người.Gửi thương kẹo án.Nói cho đủ là tùy.Dung lượng là tràn đầy phủ trùm.Mỹ tâm có hai loại.Chỉ vô lượng chục lạc.Vui theo ngũ độc lạ.Đây là cái vui ngắn ngủi mê muội của người phàm phu chạy theo trần cảnh.Sắc thái.Hương vị.Phát.Nó có sức cám dỗ con người đi đến chỗ đau khổ bất tử.Cái vui này ở xa như hạt kim cương.Đi đến trường chỉ là giọt nước mắt.Cho nền đức phật mới dạy rằng.Nước mắt chúng sanh nhiều hơn bốn mươi bảy.Đó là chỉ vô lượng chục lạc.Tâm con người là một cái túi không đáy.Chạy thể dục lại để tận hưởng.Dạ không bao giờ biết ngừng như con thiêu thân lao vào ánh đèn.Thế nên con người cứ phải quanh đi lộn lại sang tử muôn đời muôn kiếp không bao giờ dứt khổ.Khi có nhà lá.Chỉ mong có chân nhận gói.Lúc nhỏ nhoi.Thì mơ được căn nhà lầu.Quốc là kẻ đang đi xe đạp thì ước tao được đi xe honda xe máy.Khi có xe honda thì lại muốn có xe hơi như người ta.Đây là chỉ nhôm.Cuộc gọi là khỉ ảo giác.Chạy thiếu ăn ngon mặc đẹp dần dần.Vui thể dục lạc.Là vui theo giác kịp.Khi thấy người sát sanh trộm.Tà dâm hút sắt.Đã không ngăn cản.Mà còn vui thêu.tám thần sĩ vui chơi theo con đường ác.Là chỉ vô lượng tâm theo ác pháp.Áp thấp cũng nhiều vô lượng.Biểu đồ này chúng ta chỉ nghe.Chỉ vô lượng tâm.Tức là chuyện phá.Youtube.Thì mới là nẻo của đạo phật.Nếu có thiện.Sự giải thoát an.Thể dục lạc thế gian lại ác.Tạo cảnh địa ngục trần gian.Chẳng cần phải đợi mai sau cái hỷ này.Tạo cho ta địa ngục ngay tại trần thế.Từ nay đi được như thế.Thì tao phải xa lìa diễn đi vứt bỏ đi.Chắc chắn chúng ta sẽ không có điện ở trần gia.Cái gì đau của biển đợi tầm dung này.Chỉ có người ký mới thoát được.Con người vũ minh mê muội.Khó mà có khỏi.Chúng ta tu tập pháp phật.Giới định tuệ.Thì phải có trí tuệ siêu việt mới mong tu tập được.Nếu không thì ta vẫn còn nằm trong vòng tay của các loại hình.Quý vị hãy tự xem xét mình đã thoát khỏi vòng tay ý chưa.Nếu còn trong vòng tay của các loại này.Chỉ đời đời kiếp kiếp ta sẽ chuốc lấy tay.Bố châu rồi tâm mỹ dung lượng.Thì ta phải nhắc tâm ta bằng như lý tác ý.Chỉ của lục lạc là tai nạn là bệnh tật là khổ đau.Vậy tao phải lánh xa cái hình này.Hãy thường xuyên quán sét cao rồi tam tai như thế để cảnh giác xa lìa nó.Vì nó có sức cám dỗ ta rất mạnh như đá năm trăm.Thỉnh thoảng ta lại nhắc tâm như thế.Chỉ có chục lạc là tai nạn là bệnh gì.Là khổ đau.Sorry i ly ngủ dục là.Chỉ của dũng lạc là ảo giác là thuốc gì.Là rắn độc giết hại con như.Ta hãy tránh xa các loại kỹ năng.Vô thường xuyên nhất tâm như thế.Cho nên trước sự chăm sóc thương yêu nồng nàn.Trước sắc đẹp lộng lẫy.Ở mỹ đêm lòng sợ hãi.Nhìn thấy thật là khả lạc khả ái ham.Nhưng đúng giàu nó là đâm vào cái ông không phải là hạnh phúc gì đâu.Biết được như vậy.Thấy suốt như vậy là không zumi.Nếu không biết như vậy không thấy xuống như vậy là run.Câu này.Tao cũng phải thường xuyên nhắc đi nhắc lại.Trích đoạn nhức lòng yêu thích thế gian.Tùy theo đặc tính của mỗi người.Mà tao tùy nghi thêm vào câu pháp hướng để có đủ sức mà.Bà giúp ta thoát khỏi những cám dỗ của vật chất.Vui theo ipad là khỉ tâm vô lượng.Làm đau khổ chúng sanh.Là giết hại chúng sanh.Ta hãy tránh xa xỉ này.Diễm my chỉ này.Từ bỏ hiện đại.Đối lại các câu trạch pháp mà ta phải thường ghi nhớ.Đâu rồi tâm bệnh.Để tu thập thiện bà chống lại tập tám.Là người tu sĩ phật giáo.Thì thấy ai làm mát là phải tránh xa.Làm gì có sự vui thế.Một ông thầy tu không thể đứng trước hàng thật.Hoặc nấm tô phở có mấy lát thịt nằm trên đó.Thấy các pháp.Ký sự đau khổ chết chóc của chúng sanh.Nếu ta không thể cao thì giúp đỡ được.Thì tải lấy xa.Để không nhìn thấy cảnh tang thương khốn khổ máu đỗ thịt dơi.Đau lòng mát dạ.Cứ thích hai người đang đánh nhau chí tử.Nếu không can ngăn họ mà còn cũ vũ vui theo.Tuổi tác không phải là người đệ tử phật.B.Khỉ.Tâm vô lượng giải thoát.Là vui với việc làm từ thiện của người khác.Thi tốt người bố thí cúng dường vật xây nhà tình thương trường.Thì ta liền tám tháng vui theo.Và tận tâm giúp đỡ hết lòng hân hoan sung sướng.Sự vui theo này là một bước tiến trên đường thiện nhi.Nước ta có tiền của thì ta nên đóng góp giúp đỡ người.Nếu không có tiền của.Thì ta hãy bỏ công sức ra phụ giúp công tác từ thiện ý.Vịt hầm bia vô lượng thấy quá nhiều khổ đau trong xã hội.Nên ta không thể ngồi yên mà tư duy suông.Tao thấy làm một cái gì đó để góp phần ban vui cứu khổ cho mọi người.Làm sao cho mọi người được nó ấm.Thoát khỏi bệnh trĩ.Khổ đau.Bệnh viện thuốc thang.Chị xoa dịu sắc thân của họ.An ủi cảm thông.Khuyên vũ.Để xoa dịu thương đau của tinh thần.Hành vi tâm như vậy cũng chưa đủ.Tao phải làm cái gì hơn thế nữa.Diệt tận gốc khổ đau của buôn là.Chỉ có trung tâm an dưỡng từ thiện ra đời mới là nơi giúp đỡ người ta được an vui.Học tập đạo đức nhân quả.Diệt tận mầm mống đau khổ.Những việc làm thì khiến ta vui theo.Vì nó mang lại lợi ích thiết thực cho con người.Chấm dứt nhân ác.Tăng trưởng dân làng.Còn gì sung sướng cho bằng.Con người thấy rõ đường đi lối về của nhân quả.Biết được nhân quả.Thì loài người không làm điều ác.Loài người sắp làm điều ác.Thì đừng chết thì.Là cõi niết bàn.Lịch thiên đàng.Giật không còn có người bất hạnh trong xã hội.Ý của thầy.Bắt đầu này là xin phép thành lập trung tâm an dưỡng.Để người ta có thể gì đó ăn dưỡng một vài tháng cho đến hai trăm ba mươi lăm.Và được sự hướng dẫn đường đi nước bước của nhân quả.Và đạo đức nhân bản nhân quả.Bị sống an vui.Diệt diệt tận gốc khổ đau của con người.Từ đó.Hỏi không làm điều ác.Tự họ đem lại hạnh phúc cho bản thân mình và cho người khác.Tâm nguyện của thì là như thế.Nhân duyên chúng sanh chưa đủ.Khó mà thực hiện được.Nếu trung tâm an dưỡng ngày thành hình.Thì biết bao nhiêu người trong xã hội này sẽ được lợi lạc.Khi những người được tôi tập nơi đi.Thể hiện sự an lạc.Bằng chính cuộc sống và hành động của họ.Thì còn có nhiều ước mơ mà chưa tiện nói ra.Ước gì tất cả trường học trên đất nước này sẽ giảng dạy môn giáo dục đạo đức nhân bản nhân quả.Cho các học sinh.Còn gì sung sướng cho bằng.Thì thấy các học sinh mầm non của đất nước.Là công dân tương lai.Mà biết sống trong đạo đức.Thấm nhuần lý nhân quả.Hạnh phúc thay cho những ai có được duyên may học tập đạo đức nhân quả.Chính bản thân họ là người tốt.Gia đình họ sẽ được hạnh phúc.Về xã hội cũng được an vui tốt.Không phải được người ta đem cho vàng bạc của báo.Mà tao vui mừng.Mà niềm vui khi thấy con người làm thịt.Thiết nghĩ.Đức thế tôn nhập diệt đã đâu.Chắc cũng sẽ quan chỉ khi thấy chúng ta biết tu tập.Giờ sống trong đạo đức nhân quả.Từ đó.Lòng từ bi hỷ xả.Sẽ lan rộng ra các nước khác.Khi con người biết sống trong đạo đức nhân quả.Thì họ sẽ không gây chiến tranh.Giết hại người ở nước khác.Muốn trao dồi tâm hỉ vô lượng.Tao thấy dùng như lý tác ý mà nhất.Ta hãy vui mừng theo ý kiến của người khác.Để mình và người đều vui.Nếu người ta chấp vào ý kiến của người ta.Thì mình cũng không nên chống đối làm gì.Ngày xưa.Có ba gì để tử tù.Là ai là luật tôn giả.Kim tôn giả.Dạ an an đà tôn giả.Cùng sống hài hòa.Tại một trụ sứ.Đức phật hỏi.Các ông sống chung thì có ăn vui tu tập không.Tôn giả ielts.Còn sống theo ý các bạn đồng tu chứ không sống theo ý của con.Hai vị kia cũng đáp tương tự như thế.Đức phật khen.Như vậy là tốt lắm.Đây mới thật là độc cư.Đọc thư ở đây.Không có nghĩa là ngậm miệng.Mà là không có ý kiến chống đối nhau.Đây cũng là khỉ vô lượng tâm.Ý của người thì vô lượng.Và ta cũng vui theo ý kiến của người.Ta phải thường nhắc đi nhắc lại câu pháp hướng kể trên để tâm không chống lại ý của người.Bà còn chúa theo ý của người.Đó là sống tùy thuận.Hãy thực tập như vậy suốt một năm.Chứ không phải chỉ có mười hai ngày mà thành công được.Nếu không trao dồi như vậy.Thì ta khó mà theo ý của người khác đi.Bản chất của người ta.Là hay khoe cái giỏi cái hay của mình.Bản ngã.Nơi nào có bản ngã.Thì nơi đó.Không có hỷ tâm vô lượng.Cái gì của ta.Cũng là đúng.Mà của người.Thì sai.Sao rồi mỹ tâm vô lượng.Nhà cha diệp ngã.Dấu ngã.Đại niết bàn.Hầu hết chúng ta.Điều sống cho cái nhãn.Đền cứ khổ hoài.Thực diễm phúc cho những ai biết sống nghiệt ngã.Chẳng hay khoe khoang cái hay cái giỏi của mình là trướng tâm.Làm ngoài trời.Ta hãy từ bỏ.Xa lìa các thói xấu này.Thấy từ dũ là.Ta có giỏi gì đâu.Đó là tâm hủy diệt trừ bản ngã.Chạy nữa.Tải nhắc tâm.Phải biết nhưng hòa trong mọi công việc làm.Lấy giết người làm việc mình.Đây là tập cho tâm vui mừng trước mọi việc làm của người khác.Công việc làm của người vô lượng thì ta cũng vui theo vô lượng công việc làm của người.Đó là chỉ tâm vô lượng trong việc làm của người khác.Nếu cầu pháp hướng chính xác.Thì tâm sẽ thấm nhuộm.Da hiệu quả sức lớn.Mà đã không mất nhiều thì giờ.Ta cũng như lý tác ý vui cùng cái vui của rạng.Nếu ta làm một điều không vui.Đã tan làm cho cây giảm giật cũng không vui.Thí dụ.Mọi việc đang sống an lành.Bà ta nổi cơn sân vận xui sáp.Giết thầy.Thì môi trường trung quân cũng bị ảnh hưởng.Cho nên có câu.Người buồn cảnh có vui đâu bao giờ.Trong vạn vật đều có niềm vui chan hòa.Chai hòa bình cùng chế niềm vui ấy.Nước ta làm điều gì không vui.Tức là ta đã làm buồn buông lời dặn giật.Có cây.Câu này ta phải thường xuyên trao rồi để đem lại sự an vui cho mọi loại.Ví dụ.Trên đường đi giao thức.Nếu ta vô tình gặp phải con kiến.Làm cho nó chỉ chân.Khi con vật năng lượng đau khổ thì có gây giảm giật cũng đau khổ thì.Tùy thấy cỏ cây có rễ như vô tình.Nhưng thật ra.Có sự giao cảm giữa dạng.Bằng chứng là.Có người trồng cây xung quanh vườn.Vì chiến tranh phải đảm cư.Bỏ đi.Thì cây trái héo úa.Không còn xinh tươi như trước.Cho nên.Điểm thi chồng gần nhà bao giờ cũng tươi tốt xum xe hơn là những tay chồng xa nhà.Dìm hàng thì.Nó được nghe ta nói.Thấy ta chăm sóc.bốn mươi lăm.Xã dung lượng.Xã là xóa bỏ không dùng nữa.Không chấp.Chết luôn.Xã vũ lượng là bỏ hết tất cả chính pháp ở thế gian.Dư thầy tu thì chỉ có ba in một.Không có một vật gì hay một chướng ngại nào trong tâm.Dạy các pháp ở thế gian là pháp gì.Các pháp thế gian là pháp tối qua.Như mạng lưới mà to khó thoát ra.Có pháp lý là.Sắc dục.Tài sản thuế giang vật chất lượng.Vật chất nhỏ.Nhà cửa.Vụ án vườn.Doanh thơm.Tiếng.Tiếng khen tiếng chê.Thức ăn ngon dở.Ngủ nghỉ.Anh em bè bạn gần xa.Chùa to tháp lớn mỹ đình.Ký tự cúng bái tụng niệm.Cá nhân.Tủ giường bàn ghế.Ly chén xoong nồi.Tivi radio tủ lạnh.Kinh phật.Kiến thức học tập.Thiên văn địa lý toán khoa học kinh tế chính trị học.Dịch số.Bói toán.Và cách nghề thợ mộc.Thợ may thầy thông.Thầy trí.Thầy bùa.Thầy cúng dân.Nói chung toàn bộ các nghề trên thế gian.Đúng vào đâu.Nó cũng dính với ta.Đổi nghề nó cũng dính giấy.Từ cái ly cái chén trong nhà cho đến kiến thức.Học thuộc.Tâm ta cứ chấp cái này cho đến cái kia.Tín chấp.Làm cho chúng ta không chạy thoát.Nếu không sợ vợ.Thì nó sẽ làm tao bận tâm.So sánh chống đối.Tao phải sợ hết mục tiêu kiếm trong đầu của chúng ta.Kể cả những kinh.Mà tao học được mấy.Chỉ còn một điều duy nhất trong đầu.Là xã tân.Trúc hoàn toàn trong.Đúng như vậy mới là chạy không.Nếu trong đầu còn nhớ phật đã nói như thế.Thầy đã nói như thế kia là chưa xả.Bởi vậy phật đạo bảo.Chống pháp của ta.Phải bỏ.Cún hổ là pháp thế gian.bảy xã vô lượng tâm.Gì tâm đúng đâu là dính.Đạo phật là đạo xuất.Giờ mục đích của đạo phật là xã.Xã du lịch.Xã cũng là một chiêu phần của thích giác nhiên.Xã tối đa được phần nào là tốt phần ấy.Nghĩa là tống giai đoạn một.Của người cư sĩ.Ta phải xả thực sạch.Mới có thể bước sang lộ trình thứ hai của đạo giải thoát.Súng.Những người cư sĩ không chuẩn bị xả sạch ở giai đoạn tứ vô lượng tâm.Thì cái xúc gia khó mà tu hành thì khi.Gì đến đây ta phải tu tập các hạnh khác với người cư sĩ.Ta không có nghĩ đến việc xả cái bàn cái ly.Hai giã từ vợ con mà phát tập luyện tứ niệm xứ.Tứ thiện bát chánh đạo.Dạ tứ diệu đế.Nếu sở kỷ thì khi dụng công như mật.Chỉ cần một tuần cho đến hai.Giày bata.Là có thể trứng gà.Đặt siêu thị.Không xóa được.Thì tao bị đói bụng hoài.Bị trói buộc thì làm sao giải thoát.Có những người xuất gia năm năm mười năm hai mươi năm.Mà cũng không xả sạch hoàn toàn.Vẫn còn giấc mơ.Do đó.Thầy phải lòng hương ẩn bóng để xả cho sạch.Giờ để làm gương cho mọi người thấy.Là xóa bỏ tất cả.Giã từ tu niệm xa rời đệ tử.Không có một chút tài sản nào cả.Nếu muốn làm lợi ích cho chúng sanh thì ở đâu mà không làm lợi ích cho chúng sanh.Cần gì phải ở chùa.Làm chủ trì mới đổ được chúng sanh.Ở đâu có người tu thì ta đến đó độ họ.Xong rồi thì mình đi đến chỗ khác.Cho nên đời sống du tăng khất sĩ.Là đời sống tuyệt vời xả sạch.Đây là nét đặc trưng của đạo phật.Gửi nào không thực hiện được như thế. audio truyện - audio truyen - truyện audio - truyen audio - truyenvietaudio.com