1 2 3

Dị Thế Chi Triệu Hoán Ức Vạn Thần Ma

Trẫm tức sinh, là vô địch, trấn áp tất cả, Vạn cổ sông dài, duy Thiên Đế trường tồn. Mặc hắn giang hồ cự nghiệt, võ lâm hào kiệt, cái thế thiên kiêu, tuyệt đại bá chủ, ở trẫm trước mặt hết thảy cúi đầu. Nếu không, chém giết sạch sành sanh. Xuyên qua dị giới, được thẻ bài hệ thống, chiến thắng kẻ địch hoặc là giết chết kẻ địch có thể thu được biển hiệu. Keng, chúc mừng kí chủ thu được Lý Nguyên Bá biển hiệu, quét ngang cực kỳ, Tùy Đường đệ nhất hảo hán! Keng, chúc mừng kí chủ thu được Sở bá vương Hạng Võ, lực bạt sơn hà! Keng, chúc mừng kí chủ thu được Tôn Ngộ Không. Keng, chúc mừng kí chủ thu được Dương Tiễn. Chúc bạn có những giây phút vui vẻ khi đọc truyện Dị Thế Chi Triệu Hoán Ức Vạn Thần Ma!
Xem thêm
Ẩn
Dừng sau:   :   :    giây.