Dị Thế Chi Trùng Tộc Vô địch

Lượt nghe : 84,581 40 người đang nghe

Giới thiệu :

, – với tư cách nhà khảo cổ học trợ thủ lăng chiến vì một cái kỳ dị trứng xuyên qua đã đến dị giới, cái này trứng lại là trong vũ trụ thống trị ba mươi bảy vạn bộ tộc có trí tuệ trùng tộc để lại tiêu chuẩn chiến đấu căn cứ, sau đó bắt đầu hắn dị giới hành trình.

dị thế chi trùng tộc vô địch