đồ đệ Của Ta đều Là Trùm Phản Diện

Lượt nghe : 96,318 95 người đang nghe

Giới thiệu : Lục Châu tỉnh lại sau giấc ngủ trở thành thế gian cường đại nhất già nhất ma đầu tổ sư gia, còn có chín cái tội ác chồng chất, uy chấn thiên hạ đồ đệ. Đại đồ đệ U Minh giáo giáo chủ thủ hạ ngàn vạn ma chúng, nhị đồ đệ Kiếm Ma một lời không hợp liền khai sát giới. . . Không có một thân tu vi, như thế nào dạy dỗ đám này ác đồ? Đại đồ đệ Vu Chính Hải: "Lão phu cả đời này đánh đâu thắng đó, ngoại trừ sư phụ lão nhân gia ông ta, ai cũng đừng nghĩ cưỡi trên đầu ta." Thất đồ đệ Tư Vô Nhai: "Sư phụ không chết, chúng ta ăn ngủ không yên a!" . . . Cửu đồ đệ Diên Nhi: "Ta nhất định sẽ ghi nhớ sư phụ, làm người tốt." ✍✍Cảnh giới tu luyện: - Thối Thể: Luyện nhục, đoán cốt, dịch cân - Thông Huyền: Tâm hồn, khẩu khiếu, tị khiếu, nhãn khiếu, nhĩ khiếu - Ngưng Thức: Luyện Khí Hóa Thần, Luyện Thần Hóa Hư, Luyện Hư Hóa Hải - Phạn Hải: Nhâm mạch, Đốc mạch, hướng mạch, đới mạch, dương duy mạch, âm duy mạch, dương khiêu mạch, âm khiêu mạch - Thần Đình: Tố Đạo, Ngự Đạo, Hóa Đạo - Nguyên Thần: Đạo Nguyên, Hỗn Nguyên, Hợp Đạo - Huyền Thiên. ✍✍ Vào Thông Huyền có thể ngưng tụ pháp thân: - Thông Huyền đối ứng pháp thân: Thái Cực Sơ Thành - Ngưng Thức cảnh: Lưỡng Nghi Hóa Sinh, Tam Hoa Tụ Đỉnh, Tứ Tượng Tung Hoành . - Phạn Hải cảnh: Tứ Tượng Tung Hoành , Ngũ Khí Triều Nguyên, Lục Hào Ly Hợp, Thất Tinh Chuyển Hồn . - Thần Đình cảnh: Thất Tinh Chuyển Hồn , Bát Pháp Vận Thông, Cửu Chuyển Âm Dương, Thập Phương Càn Khôn . - Nguyên Thần kiếp cảnh: Bách Kiếp Động Minh, từ Bách Kiếp Động Minh bắt đầu nắm giữ dưới trướng kim liên, kim liên mỗi mở nhất diệp thực lực cao hơn một tầng, chung cửu diệp. Thập diệp liền tấn thăng Thiên Giới Lượn Quanh. - Thiên Giới Lượn Quanh cấp tiếp theo, Vạn Lưu Chí Tôn. Mọi người có thể ủng hộ bằng các phương thức : - Tặng hoa đề cử truyện. - Tặng kẹo ở nút cuối chương. Mình xin cảm ơn nhiều ạ. (●∩_∩●) Chúc bạn có những giây phút vui vẻ khi đọc truyện Đồ Đệ Của Ta Đều Là Trùm Phản Diện!

đồ đệ của ta đều là trùm phản diện

Loading...
 • TruyenVietAudio - đồ đệ Của Ta đều Là Trùm Phản Diện - Phần 1
 • TruyenVietAudio - đồ đệ Của Ta đều Là Trùm Phản Diện - Phần 2
 • TruyenVietAudio - đồ đệ Của Ta đều Là Trùm Phản Diện - Phần 3
 • TruyenVietAudio - đồ đệ Của Ta đều Là Trùm Phản Diện - Phần 4
 • TruyenVietAudio - đồ đệ Của Ta đều Là Trùm Phản Diện - Phần 5
 • TruyenVietAudio - đồ đệ Của Ta đều Là Trùm Phản Diện - Phần 6
 • TruyenVietAudio - đồ đệ Của Ta đều Là Trùm Phản Diện - Phần 7
 • TruyenVietAudio - đồ đệ Của Ta đều Là Trùm Phản Diện - Phần 8
 • TruyenVietAudio - đồ đệ Của Ta đều Là Trùm Phản Diện - Phần 9
 • TruyenVietAudio - đồ đệ Của Ta đều Là Trùm Phản Diện - Phần 10
 • TruyenVietAudio - đồ đệ Của Ta đều Là Trùm Phản Diện - Phần 11
 • TruyenVietAudio - đồ đệ Của Ta đều Là Trùm Phản Diện - Phần 12
 • TruyenVietAudio - đồ đệ Của Ta đều Là Trùm Phản Diện - Phần 13
 • TruyenVietAudio - đồ đệ Của Ta đều Là Trùm Phản Diện - Phần 14
 • TruyenVietAudio - đồ đệ Của Ta đều Là Trùm Phản Diện - Phần 15
 • TruyenVietAudio - đồ đệ Của Ta đều Là Trùm Phản Diện - Phần 16
 • TruyenVietAudio - đồ đệ Của Ta đều Là Trùm Phản Diện - Phần 17
 • TruyenVietAudio - đồ đệ Của Ta đều Là Trùm Phản Diện - Phần 18
 • TruyenVietAudio - đồ đệ Của Ta đều Là Trùm Phản Diện - Phần 19
 • TruyenVietAudio - đồ đệ Của Ta đều Là Trùm Phản Diện - Phần 20
 • TruyenVietAudio - đồ đệ Của Ta đều Là Trùm Phản Diện - Phần 21
 • TruyenVietAudio - đồ đệ Của Ta đều Là Trùm Phản Diện - Phần 22
 • TruyenVietAudio - đồ đệ Của Ta đều Là Trùm Phản Diện - Phần 23
 • TruyenVietAudio - đồ đệ Của Ta đều Là Trùm Phản Diện - Phần 24
 • TruyenVietAudio - đồ đệ Của Ta đều Là Trùm Phản Diện - Phần 25
 • TruyenVietAudio - đồ đệ Của Ta đều Là Trùm Phản Diện - Phần 26
 • TruyenVietAudio - đồ đệ Của Ta đều Là Trùm Phản Diện - Phần 27
 • TruyenVietAudio - đồ đệ Của Ta đều Là Trùm Phản Diện - Phần 28
 • TruyenVietAudio - đồ đệ Của Ta đều Là Trùm Phản Diện - Phần 29
 • TruyenVietAudio - đồ đệ Của Ta đều Là Trùm Phản Diện - Phần 30
 • TruyenVietAudio - đồ đệ Của Ta đều Là Trùm Phản Diện - Phần 31
 • TruyenVietAudio - đồ đệ Của Ta đều Là Trùm Phản Diện - Phần 32
 • TruyenVietAudio - đồ đệ Của Ta đều Là Trùm Phản Diện - Phần 33
 • TruyenVietAudio - đồ đệ Của Ta đều Là Trùm Phản Diện - Phần 34
 • TruyenVietAudio - đồ đệ Của Ta đều Là Trùm Phản Diện - Phần 35
 • TruyenVietAudio - đồ đệ Của Ta đều Là Trùm Phản Diện - Phần 36
 • TruyenVietAudio - đồ đệ Của Ta đều Là Trùm Phản Diện - Phần 37
 • TruyenVietAudio - đồ đệ Của Ta đều Là Trùm Phản Diện - Phần 38
 • TruyenVietAudio - đồ đệ Của Ta đều Là Trùm Phản Diện - Phần 39
 • TruyenVietAudio - đồ đệ Của Ta đều Là Trùm Phản Diện - Phần 40
 • TruyenVietAudio - đồ đệ Của Ta đều Là Trùm Phản Diện - Phần 41
 • TruyenVietAudio - đồ đệ Của Ta đều Là Trùm Phản Diện - Phần 42
 • TruyenVietAudio - đồ đệ Của Ta đều Là Trùm Phản Diện - Phần 43
 • TruyenVietAudio - đồ đệ Của Ta đều Là Trùm Phản Diện - Phần 44
 • TruyenVietAudio - đồ đệ Của Ta đều Là Trùm Phản Diện - Phần 45
 • TruyenVietAudio - đồ đệ Của Ta đều Là Trùm Phản Diện - Phần 46
 • TruyenVietAudio - đồ đệ Của Ta đều Là Trùm Phản Diện - Phần 47
 • TruyenVietAudio - đồ đệ Của Ta đều Là Trùm Phản Diện - Phần 48
 • TruyenVietAudio - đồ đệ Của Ta đều Là Trùm Phản Diện - Phần 49
 • TruyenVietAudio - đồ đệ Của Ta đều Là Trùm Phản Diện - Phần 50
 • TruyenVietAudio - đồ đệ Của Ta đều Là Trùm Phản Diện - Phần 51
 • TruyenVietAudio - đồ đệ Của Ta đều Là Trùm Phản Diện - Phần 52
 • TruyenVietAudio - đồ đệ Của Ta đều Là Trùm Phản Diện - Phần 53
 • TruyenVietAudio - đồ đệ Của Ta đều Là Trùm Phản Diện - Phần 54
 • TruyenVietAudio - đồ đệ Của Ta đều Là Trùm Phản Diện - Phần 55