đồng Hồ Trò Chơi

Lượt nghe : 79,074 92 người đang nghe

Giới thiệu : – Phương Tu mơ một giấc mơ —— Trong mơ, hắn trở thành một cái vui chơi thỏa thích ở trên thời gian trường hà tồn tại. Có loại cách nói là nhân loại là sinh hoạt tại bốn chiều vũ trụ ba chiều sinh vật, mỗi một cái ba chiều sinh vật đều là bên trong dòng sông thời gian một hạt cát, chỉ có thể theo thời gian chiều không gian con sông xuôi giòng, còn hắn thì trong sông một con cá, có thể thuận theo bơi, cũng có thể nghịch lưu mà lên, thậm chí nhảy ra thời gian trường hà, hắn là một cái nhảy ra thời gian chiều không gian trói buộc cao duy sinh vật. Hắn mặc dù không thể thay đổi toàn bộ thời gian trường hà lưu tốc, cũng không cách nào để cho thời gian trường hà chảy ngược, nhưng là hắn lại có thể để cho mình ở trong thời gian tùy ý xuyên qua, nhảy ra thời gian trói buộc, loại cảm giác này, quả thật là thoải mái nổ. “Ta chính là Thượng Đế!”

đồng hồ trò chơi