du hí tiểu công chi nguyên tố thao khống sư

– vô luận là thực tế, hay vẫn là thế giới trò chơi, cơ hội, không chỗ nào không có mặt, mấu chốt ở chỗ ngươi có thể hay không nắm được; trên thực tế nắm chặt cơ hội, hoặc địa vị cực cao, hoặc tiêu sái cả đời; trong trò chơi đâu? nho nhỏ nguyên liệu thương nghiệp cung ứng ‘tần nhược’ ở trong game nắm chặt cơ hội, lại phát hiện, càng đi lên trèo, phía trên thì càng tràn đầy tứ phía nguy cơ, cùng càng nhiều hơn cơ hội… một khắc kia, hắn mê võng!
Dừng sau:   :   :    giây.
BẠN CÓ THỂ QUAN TÂM