1 2 3

đứa nhỏ nhà bên lại nằm trên cửa sổ nhìn tôi truyenvietaudio

văn án  bên nhà sát vách có một anh trai lớn hơn sầm nhạc hai tuổi, đẹp trai tốt bụng lại học giỏi. cửa sổ phòng sầm nhạc đối diện với sân nhỏ nhà bên, mỗi ngày cậu đều nằm trên bệ cửa sổ đợi được nhìn thấy anh. .———-
Xem thêm
Ẩn
Dừng sau:   :   :    giây.