Dưỡng Long

Biến thân thần long, thống ngự tứ hải! Hải dương trung, hắn là duy nhất thần long, thành lập đáy biển Long Cung. Binh tôm tướng cua đi theo tả hữu, đáy biển cuồng cá mập, to lớn bạch tuộc là vì tiểu đệ. Đô thị trung, hắn long du đô thị.... Chúc bạn có những giây phút vui vẻ khi đọc truyện Vô Địch Thần Long Dưỡng Thành Hệ Thống!
Dừng sau:   :   :    giây.
BẠN CÓ THỂ QUAN TÂM