1 2 3

hà thần - truyện kinh dị

Truyện ma đôi khi chỉ là những truyện bịa đặt doạ người, đôi khi là những truyện bí ẩn có người từng trải kể lại, thự có ảo có, chuyện làm con người ta có cảm giác rùng mình, thắc mắc không có lời giải. Ai cũng đã từng nghe người khác kể chuyện về Hà thần. Thuỷ quái dưới cầu là là một trong những chuyện hay liên quan đến Hà thần. Nội dung truyện ly kỳ, tình tiết truyện vòng trong bọc lấy vòng ngoài, dẫn dắt người đọc đi từ kinh ngạc này đế kinh ngạc khác
Xem thêm
Ẩn
Dừng sau:   :   :    giây.