Hán Mạt Thiên Tử

Lượt nghe : 75,662 33 người đang nghe

Giới thiệu : , , – Xuyên qua thời không, hồn về Hán Mạt, tỉnh lại sau giấc ngủ thành Hoàng Đế, cái này có thể có, chỉ là người hoàng đế này tình cảnh có vẻ như cùng nói cẩn thận không giống nhau lắm Ở ngoài có chư hầu liệt thổ biên giới, Sơn Hà phá nát, bên trong có Loạn Thần cưỡng bức, không được tự do Lưu Hiệp biểu thị áp lực rất lớn, vì thay đổi chính mình vận mệnh bi thảm, vì có thể hưởng thụ Đế Vương nên có đãi ngộ Lưu Hiệp cảm giác mình nên đụng một cái, danh thần dũng tướng, nhất định phải có, Tam Cung Lục Viện… Khặc khặc, cái này có thể có, nói chung, đây là một con rối Hoàng Đế từng bước một quật khởi cố sự

hán mạt thiên tử