Hổ đạo Nhân

Lượt nghe : 76,173 26 người đang nghe

Giới thiệu :

tu hành bước thứ nhất, nuôi một con hổ. tiến vào hổ cứ quán, tu hành, nuôi hổ, giấu tài. đi ra trong nhân thế, tu hành, kiếm tiền, danh dương thiên hạ. cầu trường sinh, du lịch thế giới, bất tử bất diệt. giới tu hành không hoàn toàn là chém chém giết giết, tay dựa nghệ ăn cơm cũng không mất mặt.

hổ đạo nhân