hoang mang

Hơn mười người tranh đoạt hoàng triều ngọc tỷ ngoài ý muốn tới tay, dính một tên thanh niên máu tươi, đưa hắn dẫn vào rồi vô cùng mênh mông thế giới Hồng Hoang. Đến đây, Nhân tộc nghênh đón biến số, thế giới Hồng Hoang nghênh đón biến số. Kiều Phong tay trái cầm long công, tay phải Hàng Long chưởng, trong lúc trở tay, trấn áp Long tộc, có thể nói hung tàn. Gia Cát bát quái đồ nơi tay, Khốn Thiên tuyệt địa, trận khóa nhất tộc, uy năng vô biên. Hư Không Đại Đế hiện thân Hồng Hoang, một tay đấu thánh nhân, chân sau đối với đạo tổ, lại vì Nhân tộc mà chiến! Nhưng Hồng Hoang trung, thánh nhân là có hay không cao cao tại thượng, coi chúng sinh đều là con kiến hôi? Không! Ai nói thánh nhân vô tình, người nào nói đại năng vô tâm; Đại năng chi tâm là bác ái chi tâm, thánh nhân chi tình là đại ái chí tình. Có thánh nhân nói: Vì Hồng Hoang chúng sinh, dù cho đạo tâm phá toái, không hề là thánh, sợ gì thay! Chúc bạn có những giây phút vui vẻ khi đọc truyện Mang Cái Hệ Thống Vào Hồng Hoang!
Dừng sau:   :   :    giây.

BẠN CÓ THỂ QUAN TÂM