Hokage Chi Bãi Rác

Lượt nghe : 60,518 71 người đang nghe

Giới thiệu :

, – Bất hạnh, vẫn là may mắn. Đi vào Hokage thế giới, không có hệ thống, không có cửa hàng. Vẻn vẹn bổ sung một cái bãi rác, đây coi là chuyện gì xảy ra! Không cần phải gấp gáp, này bãi rác không phải kia bãi rác. Đây là một cái có thể tiếp dẫn ba ngàn thế giới bãi rác, ba ngàn thế giới bên trong xuất hiện rác rưởi. Tiêu Viêm ném, Lâm Động ném, Diệp Phàm ném, Luffy ném… Làm sao còn có Hằng Nga ném. Không biết tùy tiện ném rác rưởi, là không văn minh hành vi. Bất quá ta ưa thích, nhiều đến một chút a. Mang theo ba ngàn bãi rác, tiếp dẫn ba ngàn thế giới rác rưởi, xông xáo Hokage thế giới. (Câu chuyện này cùng nhân vật đơn thuần hư cấu, như có tương đồng, đơn thuần trùng hợp, không nên bắt chước.) Các thế giới: Naruto –> One Piece –> Bleach –> Fairy Tail –> Phong Thần Ký –> Hồng Hoang…

hokage chi bãi rác