hokage một phát lv 999

( bay lô mạng tiếng Trung cấp A ký kết tác phẩm: Hokage một phát lv 999 ) đã mở ra thế giới mới! ... Một phát 999 tuyệt không gạt người! Lạnh phàm xuyên qua đến Kyuubi chi dạ, cầm tảng đá đập một cái Kyuubi sau đó... Keng! Chúc mừng ngươi thăng cấp, Level 2! Chúc mừng ngươi thăng cấp, Level 3! ... Chúc mừng ngươi thăng cấp, Lv 999! "Thật là một phát 999 a." (câu chuyện này cùng nhân vật đơn thuần hư cấu, như có tương đồng, đơn thuần trùng hợp, không nên bắt chước. ) Chúc bạn có những giây phút vui vẻ khi đọc truyện Hokage Một Phát Lv 999!
Dừng sau:   :   :    giây.

BẠN CÓ THỂ QUAN TÂM