Hỗn độn Thiên Thể

Lượt nghe : 95,169 31 người đang nghe

Giới thiệu : Rác rưởi? Không thể tu luyện? Không, ta chính là trong thiên địa mạnh mẽ nhất thể chất —— Hỗn Độn thiên thể! Chân đạp đại địa, kiên giang núi cao, đỉnh đầu bầu trời! Mệnh của ta thuộc về ta chứ không thuộc về ông trời! Thiên địa thể chất mạnh nhất trở nên mạnh mẽ con đường, một cái thấp kém tồn tại quật khởi con đường, một cái Vô Thượng tồn tại thăng cấp con đường. Chúc bạn có những giây phút vui vẻ khi đọc truyện Hỗn Độn Thiên Thể!

hỗn độn thiên thể