1 2 3

hỗn tại tam quốc đương tiên sư

Giới thiệu tóm tắt: Thời đại mạt pháp, tu luyện bất đồng, Trương Húc ngút trời chi tư, nghịch thiên khai sáng hương hỏa Tín Ngưỡng Chi Đạo, Luyện Tinh Hóa Khí thành công, mà ở thư này Đồ hoang mạc thời đại, vô lực là kế, một lần ngoài ý muốn đi tới thiên địa nguyên khí đậm đà Hán Mạt Tam Quốc thời đại, nhưng là phát hiện đây là một cái tốt nhất lúc tu luyện thay mặt! Nơi này có Lữ Bố, trong quân Chiến Thần, một tướng vượt ngàn, nơi này có yêu nghiệt Gia Cát, thay đổi thiên thời, hô phong hoán vũ, nơi này có văn thần võ tướng, các dẫn gió, tao. Trương Húc than thầm: "Ai, ta văn võ đều kém a!" Nhưng là có chút vẫy tay, trăm tỉ tỉ Tín Đồ cuồng nhiệt hoan hô, triệu mãnh tướng cúi đầu nghe lệnh, nghịch thiên mưu sĩ, cúi đầu xếp tai miệng hô: "Tiên Sư đại nhân!" Chúc bạn có những giây phút vui vẻ khi đọc truyện Hỗn Tại Tam Quốc Đương Tiên Sư!
Xem thêm
Ẩn
Dừng sau:   :   :    giây.