hồng hoang: bắt đầu bạo kích vô hạn lần

“theo hầu quá yếu, tư chất thấp, cùng ở chỗ này lãng phí thời gian, không bằng nơi nào đến, về nơi nào đến!” “kẻ thức thời là tuấn kiệt!” “lăn! liễu minh xuyên việt hồng hoang, bi thảm thánh nhân xem thường! thời khắc mấu chốt, giác tỉnh vô hạn bạo kích hệ thống. theo hầu quá yếu, bạo kích vô hạn lần, tư chất có thể so với chư thiên thần ma! hôm qua ngươi đối ta hờ hững lạnh lẽo, hiện tại ta để ngươi không với cao nổi! xem thường ta, ta còn không nhìn trúng ngươi đâu?!
Dừng sau:   :   :    giây.

BẠN CÓ THỂ QUAN TÂM