1 2 3

hồng hoang huyền huyễn thần cấp bạo quân

– Trùng sinh phong thần, ta vì Trụ Vương, thân mang Bản Nguyên Huyền Ngọc, nhưng liên thông Chư Thiên Chí Tôn! Ta đã vì Trụ Vương, là cho nên, Ân Thương bất diệt! Ta đã vì Trụ Vương, là cho nên, phong thần khi đổi!! Ta đã vì Trụ Vương, là cho nên, thiên đạo khi biến!!! Lấy Bản Nguyên Huyền Ngọc vì mối quan hệ, làm Chư Thiên Chí Tôn thần uy giáng lâm phong thần, Diệp Thiên Đế trong nháy mắt che trời, Hoang Thiên Đế thần uy vô địch, Nữ Đế tuyên cổ vô song, Thần Nam chém chết thiên đạo, Nhân Vương Độc Đoạn Vạn Cổ… Thánh Nhân như thế nào? Ngăn ta, ta liền đồ thánh! Thiên đạo như thế nào? Cản ta, ta liền trảm thiên!! Ta vì Trụ Vương! Ta chính là, Thiên Địa Chí Tôn! Cái thế Đại Đế! (Câu chuyện này cùng nhân vật đơn thuần hư cấu, như có tương đồng, đơn thuần trùng hợp, không nên bắt chước.)
Xem thêm
Ẩn
Dừng sau:   :   :    giây.