1 2 3

hợp đồng tình nhân sa vào vòng tay của ác ma truyenvietaudio

một cô gái bình thường, thậm chí là tầm thường từ quê nhà lên thành phố lập nghiệp, vân mộng mang theo sự kỳ vọng của gia đình vất vả việc. cho đến một ngày, cô gặp được tên ác ma đã làm thay đổi cả cuộc đời cô. ngày phỏng vấn. “có từng yêu ai chưa?” “vâng? tôi chưa…” “cô được nhận, lương trả gấp mười với một điều kiện...” điều kiện gì? miễn là không đi ngược lại với tam quan của cô, phạm pháp hay làm việc xấu ảnh hưởng đến người khác, cái gì cũng được, cô đã nghèo đến mức phát điên. một bản hợp đồng ký xong, vân mộng cứ như thế mù mờ sa vào vòng tay của ác ma... ngoài ra, bạn có thể đọc thêm cha tổng tài: mẹ và bảo bảo trở về rồi! hoặc tổng tài đại ác muốn cắn tôi của cùng tác giả.
Xem thêm
Ẩn
Dừng sau:   :   :    giây.